Πάροχοι Ρευστότητας της FXCM

Στο επίκεντρο της λειτουργίας της FXCM βρίσκεται η δέσμευσή μας προς τους πελάτες για παροχή ανταγωνιστικών spreads και εκτέλεσης στα βασικά ζεύγη νομισμάτων.

Η FXCM παρέχει στους επενδυτές δυο μοντέλα εκτέλεσης, το Dealing Desk και το No Dealing Desk.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ FXCM;

Οι Πάροχοι Ρευστότητας της FXCM, περιλαμβάνουν διεθνείς τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, prime brokers και άλλους market makers. Η FXCM Group διαθέτει διάφορους παρόχους ρευστότητας που περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται στους : Barclays Bank, PLC - Citadel Securities LLC – Citibank N.A. και Morgan Stanley & Co., LLC. Η FXCM έχει επίσης μία σειρά Παρόχων Ρευστότητας που διοχετεύουν τιμές μέσω του δικτύου FastMatch Electronic Communication Network.

Για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για το No Dealing Desk, η FXCM διαθέτει διεθνείς παρόχους ρευστότητας που ανταγωνίζονται για την παροχή καλύτερων τιμών.

ΠΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ;

Κάθε πάροχος ρευστότητας διοχετεύει τιμές μέσω μίας απευθείας ροής ενδεικτικών τιμών αγοράς και πώλησης στην FXCM. Ο μηχανισμός τιμών No Dealing Desk της FXCM επιλέγει τις καλύτερες τιμές αγοράς και τις καλύτερες τιμές πώλησης, οι οποίες οδηγούν στο καλύτερο διαθέσιμο spread. Δεν υπάρχει προσθήκη markup στον Standard No Dealing Desk τύπο λογαριασμού της FXCM, καθιστώντας τα spreads μας διαφανή και εκ των χαμηλότερων στην αγορά. H FXCM είναι ο αντισυμβαλλόμενος σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιεί κάποιος πελάτης. Σε καμία περίπτωση ένας πάροχος ρευστότητας δεν ενεργεί ως παραγωγός ή αντισυμβαλλόμενος στο πλαίσιο οποιασδήποτε συναλλαγής με έναν πελάτη.

Πέραν της βέλτιστης τιμής, οι πάροχοι ρευστότητας κατατάσσονται επίσης βάσει των ενδεικτικών τιμών, του ποσοστού απόρριψης εντολών, των spreads, των παρεχόμενων τιμών και της καθυστέρησης παροχής τιμών. Αυτοί που παρέχουν την καλύτερη τιμολόγηση και εκτέλεση θα λαμβάνουν περισσότερες εντολές, ενώ αυτοί με την χειρότερη απόδοση θα τοποθετηθούν στο τέλος της κατάταξης ή θα αφαιρεθούν εντελώς από την πλατφόρμα. Με το να θέτουμε τόσο υψηλά πρότυπα για τους παρόχους ρευστότητας, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Εκτέλεση No Dealing Desk της FXCM.

ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ;

Όταν ένας trader τοποθετήσει μία εντολή μέσω του συστήματος Straight-Through Processing της FXCM, μία πανομοιότυπη εντολή αποστέλλεται από την FXCM προς τον πάροχο ρευστότητας που παρείχε την καλύτερη τιμή. Επί παραδείγματι, μία εντολή αγοράς στο ανωτέρω παράδειγμα θα διοχετευόταν στον πάροχο ρευστότητας #2. Στον πάροχο ρευστότητας, όλες οι εντολές εμφανίζονται ως εντολές Market από την FXCM και δεν περιλαμβάνουν καμία πληροφορία για τον trader. Αφού τα stops, τα limits και οι εντολές εισόδου σας είναι κρυφά από τους παρόχους τιμών, δημιουργούμε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από χειραγώγηση τιμών. Συνδυάζοντας αυτό με την απουσία re-quotes, έχετε την ευκαιρία να κάνετε trading με αυτοπεποίθηση σε όλες τις συνθήκες αγοράς, ακόμη και κατά την διάρκεια σημαντικών ανακοινώσεων.

Εκτέλεση: H FXCM λαμβάνει τιμές αγοράς και πώλησης από διάφορους παρόχους ρευστότητας και είναι ο τελικός αντισυμβαλλόμενος στις συναλλαγές forex μέσω των dealing desk και No Dealing Desk (NDD) μοντέλων εκτέλεσης της FXCM. Με το NDD, οι πλατφόρμες της FXCM εμφανίζουν τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές αγοράς και πώλησης από τους παρόχους ρευστότητας. Επιπλέον του spread, το κόστος συναλλαγής μέσω του NDD αποτελείται από μία σταθερή προμήθεια, που βασίζεται στο μέγεθος της θέσης, κατά το άνοιγμα και κλείσιμο μίας συναλλαγής. Ενώ τυπικά οι λογαριασμοί NDD παρέχουν spreads χωρίς markup, σε μερικές περιπτώσεις, η FXCM μπορεί να προσθέσει ένα mark-up στα NDD spreads. Αυτό μπορεί να συμβεί μεταξύ άλλων λόγω του τύπου λογαριασμού, όπως οι λογαριασμοί που ανοίγουν μέσω referring broker. Με την εκτέλεση dealing desk, η FXCM μπορεί να ενεργήσει σαν dealer σε κάποιο ή όλα τα νομισματικά ζεύγη. Υπάρχουν επίσης δευτερεύοντες πάροχοι ρευστότητας που καλύπτουν την εντολή οποτεδήποτε η FXCM δεν ενεργεί ως dealer. Το dealing desk της FXCM έχει λιγότερους παρόχους ρευστότητας από το NDD. Υπάρχουν πολλοί ακόμα παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας όταν επιλέγετε το μοντέλο εκτέλεσης (όπως σύγκρουση συμφερόντων, τύπος trading ή στρατηγική). Δείτε τους Κινδύνους Εκτέλεσης Εντολών. Σημείωση: Οι συμβατικές σχέσεις με παρόχους ρευστότητας ενοποιούνται μέσω της FXCM Group, η οποία με τη σειρά της, παρέχει τεχνολογία και τιμολόγηση στις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου.  

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×