Διαφάνεια στα Οικονομικά Στοιχεία

Η FXCM πρωτοπορεί

Η FXCM πιστεύει στην τήρηση της διαφάνειας σε ότι αφορά τα οικονομικά μας ούτως ώστε οι πελάτες και οι πιθανοί traders να γνωρίζουν σχετικά με την απόδοση και την ευρωστία της FXCM ως εταιρείας. Η FXCM πιστεύει ακράδαντα ότι όλοι οι traders θα πρέπει να κάνουν κάποιες καίριες ερωτήσεις στον broker τους σχετικά με την χρηματοπιστωτική σταθερότητα της εταιρείας. Τα οικονομικά της FXCM ελέγχονται από την Ernst & Young, η οποία είναι μία εκ των τεσσάρων κορυφαίων ελεγκτικών εταιριών στον κόσμο.

Η FXCM σήμερα, 8 Νοεμβρίου 2016, παραμένει σε ισχυρή ανταγωνιστική θέση:

  • Προσαρμοσμένα έσοδα Q3/16 των $61,4 εκατ.
  • Προσαρμοσμένα έσοδα EBITDA από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες και εκείνες που διακόπτονται των $6,4 εκατ.
  • $227,6 εκατ. σε λειτουργικά ταμειακά
  • $725 εκατ. σε διαθέσιμο υπόλοιπο πελατών
  • 177.818 ενεργοί FX λογαριασμοί ιδιωτών πελατών
  • Ρυθμιστικό πλεονάζον κεφάλαιο $90,9 εκατ.

Η θέση των εποπτευόμενων κεφαλαίων της FXCM είναι τόσο ισχυρή όσο και τα προηγούμενα χρόνια:

  • Οι ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαίου που ορίστηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές για συνεχιζόμενες λειτουργίες (Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία) και διακοπτόμενες λειτουργίες είναι στα $60,3 εκατ.
  • Η FXCM ωστόσο έχει εποπτευόμενο κεφάλαιο των $151,2 εκατ., ένα πλεόνασμα των $90,9 εκατ.

Για τα τελευταία δελτία τύπου και τις μηνιαίες μετρήσεις συναλλαγών των πελατών της FXCM Group, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τη σελίδα Ενημέρωση Επενδυτών: https://www.fxcm.gr/press-releases/

Για μια πλήρη ενημέρωση στα οικονομικά της FXCM και αρχειοθετήσεις SEC, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τη σελίδα Ενημέρωση Επενδυτών: http://ir.globalbrokerage.info/

Όλες οι αναφορές στην “FXCM” αναφέρονται στις εταιρείες του ομίλου FXCM (συλλογικά, ο “Όμιλος FXCM”). Οι θυγατρικές μας είναι εγγεγραμμένες σε ρυθμιστικές αρχές σε αρκετές χώρες, μεταξύ άλλων σε  Ηνωμένο Βασίλειο (UK) (όπου με βάση το νομοθετικό διαβατήριο η FXCM μπορεί να λειτουργεί και σε αρκετές χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), και Αυστραλία. Μεταξύ άλλων, διατηρούμε γραφεία και σε αυτές τις χώρες.

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×