Ιστορικά Spreads

Δείτε το ιστορικό των χαμηλών spread, που είναι διαθέσιμα αποκλειστικά σε Standard και Active Trader λογαριασμούς, οι οποίοι διαθέτουν εκτέλεση συναλλαγών No Dealing Desk. Το 3ο τρίμηνο του 2017, το EUR/USD είχε μέσο όρο spread 0,2 pips κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής.

Πρόσφατα Spread της FXCM

Ιστορικά Spreads: Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ιστορικού χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται ότι η FXCM θα διατηρήσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ικανότητας και απόδοσης. Τα παρελθοντικά αποτελέσματα δεν είναι ενδεικτικά των μελλοντικών αποδόσεων. Η τιμή στην οποία μια εντολή εκτελείται δεν αναιρεί το υψηλό ρίσκο που εμπεριέχει το trading στο forex. Το trading μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες ανεξάρτητα από την ποιότητα των τιμών κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο των συναλλαγών.

Προειδοποίηση: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν προϊόντα που διαπραγματεύονται με χρήση επιπέδου περιθωρίου (margin) και εμπεριέχουν το ρίσκο απώλειας πέραν του κατατεθειμένου κεφαλαίου σας και πιθανόν να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει πλήρως όλους τους σχετιζόμενους κινδύνους.

Σημαντικότερα Σημεία 2017

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη αναφορά μας για περισσότερες πληροφορίες.

Αναζητάτε Περισσότερα Δεδομένα Των Spread Από Την FXCM;

Historical Data Downloader

Κατεβάστε την εφαρμογή Historical Data Downloader της FXCM έτσι ώστε να εισάγετε γρήγορα και εύκολα ιστορικές τιμές και να κάνετε back-test των στρατηγικών σας χρησιμοποιώντας δεδομένα 10 ετών.

API

H FXCM προσφέρει αρκετά APIs έτσι ώστε οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για αλγοριθμικό και high-frequency trading να μπορούν να συνδέσουν το trading λογισμικό τους απευθείας με τους διακομιστές τιμών και εντολών της FXCM.

  • FIX, Java, ForexConnect και Indicore
  • Πλευρά πελάτη και πλευρά διακομιστή
  • Αρχιτεκτονική "Push" και "pull"

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Επιλογές για το API της FXCM

Εκτέλεση: H FXCM λαμβάνει τιμές αγοράς και πώλησης από διάφορους παρόχους ρευστότητας και είναι ο τελικός αντισυμβαλλόμενος στις συναλλαγές forex μέσω των dealing desk και No Dealing Desk (NDD) μοντέλων εκτέλεσης της FXCM. Με το NDD, οι πλατφόρμες της FXCM εμφανίζουν τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές αγοράς και πώλησης από τους παρόχους ρευστότητας. Επιπλέον του spread, το κόστος συναλλαγής μέσω του NDD αποτελείται από μία σταθερή προμήθεια, που βασίζεται στο μέγεθος της θέσης, κατά το άνοιγμα και κλείσιμο μίας συναλλαγής. Ενώ τυπικά οι λογαριασμοί NDD παρέχουν spreads χωρίς markup, σε μερικές περιπτώσεις, η FXCM μπορεί να προσθέσει ένα mark-up στα NDD spreads. Αυτό μπορεί να συμβεί μεταξύ άλλων λόγω του τύπου λογαριασμού, όπως οι λογαριασμοί που ανοίγουν μέσω referring broker. Με την εκτέλεση dealing desk, η FXCM μπορεί να ενεργήσει σαν dealer σε κάποιο ή όλα τα νομισματικά ζεύγη. Υπάρχουν επίσης δευτερεύοντες πάροχοι ρευστότητας που καλύπτουν την εντολή οποτεδήποτε η FXCM δεν ενεργεί ως dealer. Το dealing desk της FXCM έχει λιγότερους παρόχους ρευστότητας από το NDD. Υπάρχουν πολλοί ακόμα παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας όταν επιλέγετε το μοντέλο εκτέλεσης (όπως σύγκρουση συμφερόντων, τύπος trading ή στρατηγική). Δείτε τους Κινδύνους Εκτέλεσης Εντολών. Σημείωση: Οι συμβατικές σχέσεις με παρόχους ρευστότητας ενοποιούνται μέσω της FXCM Group, η οποία με τη σειρά της, παρέχει τεχνολογία και τιμολόγηση στις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου.  

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×