Έρευνα Εκτέλεσης Εντολών της FXCM

Ένας από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματικούς μας στόχους είναι να παρέχουμε άριστη εκτέλεση. Κάθε χρόνο θέτουμε ως αποστολή μας να αναπτύσσουμε υψηλά επίπεδα ποιότητας τιμολόγησης και υπηρεσιών εκτέλεσης, τα οποία αποτελούν τα θεμέλια της εμπειρίας σας στο trading.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η FXCM ολοκλήρωσε πρόσφατα μία έρευνα που εξέτασε την ποιότητα εκτέλεσης εντολών των πελατών της FXCM LTD σε σύγκριση με τα τρία μεγαλύτερα FX Trading venues παγκοσμίως, τα οποία θεωρείται ευρέως ότι αποτελούν σημείο αναφοράς για την αξιόπιστη FX τιμολόγηση. Θέλαμε να εξηγήσουμε γιατί η τιμολόγηση της FXCM σε ιδιώτες πελάτες είναι καλύτερη. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι τιμές των εντολών των Ιδιωτών Πελατών της FXCM είναι καλύτερες σε σχέση με τις τιμές στο FX στην Αγορά των Futures και στη Διατραπεζική Αγορά1. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η εκτέλεση των εντολών της FXCM παρέχει στους πελάτες σημαντικά πλεονεκτήματα στο FX. Πιστεύουμε ότι πραγματοποιώντας αυτούς τους στόχους, εσείς, οι traders μας, θα μπορείτε να μας εμπιστευτείτε ως τον broker σας. Είμαστε περήφανοι να μοιραστούμε τώρα μαζί σας τα συναρπαστικά αποτελέσματα της έρευνας αυτής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η FXCM LTD ήταν ισάξια ή καλύτερη από τις προσφερόμενες τιμές των futures στο 81,34% των περιπτώσεων σε σύγκριση με τις ισοδύναμες τιμές στην spot αγορά των futures στο CME, οδηγώντας έτσι σε πιθανή εξοικονόμηση $42.529.156 για τους πελάτες της FXCM LTD.

Pie chart with 86.47%
  • ΚΑΛΥΤΕΡΗ από την τιμή των Futures: 74,97%
  • Ισάξια με την τιμή Futures: 6,37%
  • Χειρότερη από την τιμή των Futures: 18,61%
 

Η FXCM LTD ήταν ισάξια ή καλύτερη από τις προσφερόμενες τιμές της διατραπεζικής αγοράς στο 94,84% των περιπτώσεων, οδηγώντας έτσι σε πιθανή εξοικονόμηση $114.588.455 για τους πελάτες της FXCM LTD.

Pie chart with 92.19%
  • ΚΑΛΥΤΕΡΗ από την τιμή της Διατραπεζικής Αγοράς: 91,56%
  • Ισάξια με την τιμή της Διατραπεζικής Αγοράς: 3,27%
  • Χειρότερη από την τιμή της Διατραπεζικής Αγοράς: 5,16%

Για την Πλήρη Παρουσίαση και τις Συχνές Ερωτήσεις, ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους:

1 Η έρευνα δεν επιχειρεί με ο οποιονδήποτε τρόπο να παρουσιάσει την FXCM ως κατέχουσα ιδιαίτερη ικανότητα ή επίπεδο απόδοσης. Τα δεδομένα της έρευνας διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζονται για σκοπούς trading ή συμβουλή. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε εσφαλμένη, ελλιπή ή καθυστερημένη πληροφορία, ή για ενέργειες βασισμένες σε πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν. Τα παρελθοντικά αποτελέσματα δεν είναι ενδεικτικά μελλοντικών αποδόσεων.

Βασικές Υποθέσεις
Ως Ιδιώτες Πελάτες της FXCM ορίζονται οι ατομικοί, κοινοί και εταιρικοί λογαριασμοί που εκτελούν συναλλαγές στην retail ροή τιμών μας.

Η σύγκριση με τα αντίστοιχα δεδομένα της αγοράς των futures και της διατραπεζικής αγοράς, γίνεται την στιγμή της εκτέλεσης της εντολής των Ιδιωτών Πελατών της FXCM. Το φυσιολογικό slippage αλλά και αυτό που οφείλεται σε απορρίψεις από τους παρόχους ρευστότητας έχουν ήδη συμπεριληφθεί μέχρις ότου εκτελεσθεί η εντολή των ιδιωτών πελατών της FXCM. Παρόλα αυτά, υπάρχει η υπόθεση πως στην αγορά των futures ή στην διατραπεζική αγορά, δεν υπάρχει slippage.

Για διατήρηση της συνέπειας, τα δεδομένα της αγοράς των futures και της διατραπεζικής αγοράς χρησιμοποίησαν το ίδιο αποδεκτό εύρος στις συναλλαγές. Η σύνοψη των ευρημάτων βασίζεται στην υπόθεση πως η μέγιστη αποδεκτή διαφορά μεταξύ της τιμής της FXCM και της τιμής της αγοράς των futures/διατραπεζικής είναι 5 pips προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Οι χρεώσεις που θα πλήρωνε κάποιος συμμετέχοντας στην αγορά των futures ή την διατραπεζική, όπως τα Exchange Fees του CME, οι χρεώσεις του NFA, του FCM, οι χρεώσεις Εκκαθάρισης και άλλες προμήθειες, έχουν αποκλεισθεί από την έρευνα. Οι προμήθειες της FXCM έχουν αποκλεισθεί από την έρευνα.

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×