ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ FXCM

Εκτέλεση

Στόχος μας είναι να παρέχουμε άριστη εκτέλεση, και σκοπός μας είναι να αναπτύσσουμε υψηλά επίπεδα ποιότητας τιμολόγησης, διαφάνειας και υπηρεσιών εκτέλεσης, τα οποία αποτελούν τα θεμέλια της εμπειρίας σας στο trading.

Εκτέλεση στο Forex

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η FXCM εισήγαγε την διαφάνεια στην αγορά του forex μέσω της ανταγωνιστικής και καθοδηγούμενης από την αγορά εκτέλεσης συναλλαγών No Dealing Desk (NDD). Αυτό το μοντέλο εκτέλεσης συναλλαγών σας παρέχει πρόσβαση σε τιμές αγοράς και πώλησης που παρέχονται απευθείας από τους παρόχους ρευστότητας. Μπορείτε να κάνετε trading με σιγουριά σε όλες τις συνθήκες της αγοράς, καθώς τα stops, τα limits και οι εντολές εισόδου σας, είναι αόρατα σε αυτούς τους παρόχους ρευστότητας, παρέχοντας ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από χειραγώγηση των τιμών.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ RETAIL ΠΕΛΑΤΕΣ

Στον Standard No Dealing Desk τύπο λογαριασμού της FXCM δεν υπάρχει markup, καθιστώντας τα spreads μας μεταξύ των χαμηλότερων του κλάδου. Μία πρόσφατη έρευνα εκτέλεσης φανερώνει πως οι τιμές των εντολών των retail πελατών μας, είναι καλύτερες σε σχέση με τις τιμές στο forex στην Αγορά των Futures και στη Διατραπεζική Αγορά1.

  No Dealing Desk
 • Καλύτερη διαθέσιμη τιμή από διεθνείς παρόχους
 • Ανώνυμη εκτέλεση
 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις στρατηγικές
 • Διαθέσιμο για Standard και Active Trader λογαριασμούς
  Dealing Desk
 • Καλύτερη διαθέσιμη τιμή απευθείας από την FXCM
 • Συναλλαγές απευθείας με την FXCM
 • Ιδανικό για traders που επιθυμούν να ξεκινήσουν με μικρό κεφάλαιο
 • Διαθέσιμο για Mini λογαριασμούς

Εκτέλεση σε Δείκτες και Εμπορεύματα

Οι έμπειροι επενδυτές, απαιτούν τον καλύτερο broker για την εκτέλεση των trading στρατηγικών τους. Σας παρέχουμε τιμές της αγοράς σε πραγματικό χρόνο από τους παρόχους ρευστότητάς μας, χωρίς παρέμβαση dealer. Άλλοι brokers ενδέχεται να επιβάλλουν ελάχιστες αποστάσεις stop και limit σε όλα τους τα προϊόντα. Με την FXCM, μπορείτε να κάνετε scalping σε δημοφιλείς δείκτες όπως οι GER30, UK100 και US30 και να τοποθετείτε τα stop και τα limit σας όπου εσείς επιθυμείτε – δεν υπάρχουν περιορισμοί στο trading των πιο δημοφιλών μας CFDs. Πραγματοποιείτε συναλλαγές μέσω αλγοριθμικών συστημάτων ή επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε τους Expert Advisors (EAs) της MT4; Κανένα πρόβλημα. Η εκτέλεσή μας σε δείκτες και εμπορεύματα έχει σχεδιαστεί για βραχυπρόθεσμους, υψηλής συχνότητας επενδυτές, αλλά μπορείτε να κάνετε μεγάλες ή μικρές συναλλαγές, χρησιμοποιώντας την αγαπημένη σας στρατηγική trading.

1 Η έρευνα δεν επιχειρεί με ο οποιονδήποτε τρόπο να παρουσιάσει την FXCM ως κατέχουσα ιδιαίτερη ικανότητα ή επίπεδο απόδοσης. Τα δεδομένα της έρευνας διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζονται για σκοπούς trading ή συμβουλή. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε εσφαλμένη, ελλιπή ή καθυστερημένη πληροφορία, ή για ενέργειες βασισμένες σε πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν. Τα παρελθοντικά αποτελέσματα δεν είναι ενδεικτικά μελλοντικών αποδόσεων.

Εκτέλεση: H FXCM λαμβάνει τιμές αγοράς και πώλησης από διάφορους παρόχους ρευστότητας και είναι ο τελικός αντισυμβαλλόμενος στις συναλλαγές forex μέσω των dealing desk και No Dealing Desk (NDD) μοντέλων εκτέλεσης της FXCM. Με το NDD, οι πλατφόρμες της FXCM εμφανίζουν τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές αγοράς και πώλησης από τους παρόχους ρευστότητας. Επιπλέον του spread, το κόστος συναλλαγής μέσω του NDD αποτελείται από μία σταθερή προμήθεια, που βασίζεται στο μέγεθος της θέσης, κατά το άνοιγμα και κλείσιμο μίας συναλλαγής. Ενώ τυπικά οι λογαριασμοί NDD παρέχουν spreads χωρίς markup, σε μερικές περιπτώσεις, η FXCM μπορεί να προσθέσει ένα mark-up στα NDD spreads. Αυτό μπορεί να συμβεί μεταξύ άλλων λόγω του τύπου λογαριασμού, όπως οι λογαριασμοί που ανοίγουν μέσω referring broker. Με την εκτέλεση dealing desk, η FXCM μπορεί να ενεργήσει σαν dealer σε κάποιο ή όλα τα νομισματικά ζεύγη. Υπάρχουν επίσης δευτερεύοντες πάροχοι ρευστότητας που καλύπτουν την εντολή οποτεδήποτε η FXCM δεν ενεργεί ως dealer. Το dealing desk της FXCM έχει λιγότερους παρόχους ρευστότητας από το NDD. Υπάρχουν πολλοί ακόμα παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας όταν επιλέγετε το μοντέλο εκτέλεσης (όπως σύγκρουση συμφερόντων, τύπος trading ή στρατηγική). Δείτε τους Κινδύνους Εκτέλεσης Εντολών. Σημείωση: Οι συμβατικές σχέσεις με παρόχους ρευστότητας ενοποιούνται μέσω της FXCM Group, η οποία με τη σειρά της, παρέχει τεχνολογία και τιμολόγηση στις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου.  

Mini Λογαριασμοί: Οι Mini λογαριασμοί προσφέρουν 18 προϊόντα CFD και έως 21 νομισματικά ζεύγη, και από προεπιλογή εκτέλεση συναλλαγών Dealing Desk όπου οι στρατηγικές arbitrage απαγορεύονται. Η FXCM καθορίζει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, τι περιλαμβάνει μια στρατηγική arbitrage. Οι Mini λογαριασμοί που χρησιμοποιούν απαγορευμένες στρατηγικές μπορεί να μεταφερθούν σε εκτέλεση συναλλαγών No Dealing Desk. Οι ρυθμίσεις των Mini λογαριασμών ενδέχεται επίσης να μετατραπούν σε εκτέλεση συναλλαγών No Dealing Desk κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της FXCM σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι Mini λογαριασμοί προσφέρουν τιμολόγηση spread + mark-up. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι έμπειροι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές σε Mini λογαριασμούς με μόχλευση έως 200:1, παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι Mini λογαριασμοί ενδέχεται να έχουν ρυθμίσεις με μεγαλύτερη μόχλευση και εκτέλεση συναλλαγών No Dealing Desk. Επενδυτές οι οποίοι είναι νέοι στις συναλλαγές σε Forex και CFDs θα έχουν προεπιλεγμένη μόχλευση 50:1. Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι οι πελάτες που κατοικούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορεί να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερα επίπεδα μόχλευσης . Οι Mini λογαριασμοί με ακαθάριστο κεφάλαιο που υπερβαίνει τις 20.000 θα μετατραπούν σε Standard λογαριασμό με μόχλευση έως 100:1, No Dealing Desk εκτέλεση και τιμολόγηση βασισμένη σε προμήθειες.  

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×