Διαφάνεια στην FXCM

Αποτελεί αποστολή μας να παρέχουμε το καλύτερο επίπεδο ποιοτικής τιμολόγησης, διαφάνειας και υπηρεσιών εκτέλεσης συναλλαγών, έτσι ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία συναλλαγών. Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε ποιοτική εκτέλεση συναλλαγών και διαφάνεια.

Στόχος της FXCM είναι να σας παρέχει χαμηλά spread έτσι ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία συναλλαγών σας και να μειώσουμε το συνολικό κόστος των συναλλαγών σας. Είμαστε υπερήφανοι που σας παρέχουμε χαμηλά, εκτελέσιμα spread κατά τις ώρες αιχμής των συναλλαγών, όταν έχει περισσότερη σημασία για εσάς. Κατά το 3ο τρίμηνο του 2017, στον Standard No Dealing Desk Τύπο Λογαριασμού, το EUR/USD και το USD/JPY είχαν μέσο spread 0,2 και 0,2 pips αντίστοιχα και κόστος συναλλαγών 0,07€ και 0,07€ κατά τις ώρες αιχμής: 75% του όγκου συναλλαγών στο EUR/USD και 67% στο USD/JPY έλαβε χώρα κατά τις ώρες αιχμής. Για τον GER30, ένα από τα προϊόντα με τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών στην Ευρώπη, είχαμε μέσο όρο 0,89 κατά τις ώρες αιχμής.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ SPREAD

Στόχος της FXCM είναι να σας παρέχει χαμηλά spread. Το πιο σημαντικό είναι να σας παρέχουμε χαμηλά, εκτελέσιμα spread κατά τις ώρες αιχμής.

  • Μέσο spread 0,2 pips για το EUR/USD κατά τις ώρες αιχμής
  • Μέσο spread 0,3 pips για το AUD/USD κατά τις ώρες αιχμής
  • Μέσο spread 0,2 pips για το USD/JPY κατά τις ώρες αιχμής

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα ιστορικά spread και την πλήρη παρουσίαση.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η γρήγορη εκτέλεση συναλλαγών* είναι σημαντική για την επιτυχία κάθε trader στην αγορά του forex και των CFDs.

ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

00,033

0,033 δευτερόλεπτα ή 33 χιλιοστά του δευτερολέπτου

GOOD TILL CANCELED ΕΝΤΟΛΕΣ MARKET

00,036

0,036 δευτερόλεπτα ή 36 χιλιοστά του δευτερολέπτου

DEALING DESK FX ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

00,031

0,031 δευτερόλεπτα ή 31 χιλιοστά του δευτερολέπτου

DEALING DESK FX ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

00,033

0,033 δευτερόλεπτα ή 33 χιλιοστά του δευτερολέπτου

NO DEALING DESK FX ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

00,042

0,042 δευτερόλεπτα ή 42 χιλιοστά του δευτερολέπτου

* Αυτό ορίζεται ως το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήψης της εντολής και της εκτέλεσης της εντολής. Αυτό εξαιρεί την καθυστέρηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο και το διάστημα διεκπεραίωσης μετά την λήψη της εντολής. Δεδομένα για τον Οκτώβριο του 2017.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Με τα μοντέλα εκτέλεσης συναλλαγών στο forex της FXCM μπορείτε ενδεχομένως να λάβετε βελτιστοποίηση τιμών σε όλες τις εντολές, καθώς όλες οι εντολές εκτελούνται στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή της FXCM.

Βασικά Σημεία

  • Το 60,72% από όλες τις εντολές δεν είχε ΚΑΘΟΛΟΥ SLIPPAGE.
  • Το 28,37% από όλες τις εντολές έλαβε θετικό slippage.
  • Το 10,91% από όλες τις εντολές έλαβε αρνητικό slippage.
  • Το 63,55% από όλες τις εντολές limit και τις εντολές limit entry έλαβε θετικό slippage.
  • Το 40,18% από όλες τις εντολές stop και τις εντολές stop entry έλαβε θετικό slippage.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα Στατιστικά της Βελτιστοποίησης Τιμών και τη πλήρη παρουσίαση.

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Η FXCM διεξήγαγε μία έρευνα που εξέτασε την ποιότητα εκτέλεσης εντολών των πελατών της FXCM LTD σε σύγκριση με τα τρία μεγαλύτερα FX trading venues παγκοσμίως, τα οποία θεωρείται ευρέως ότι αποτελούν σημείο αναφοράς για την αξιόπιστη FX τιμολόγηση. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να εξηγήσουμε γιατί η τιμολόγηση της FXCM LTD σε ιδιώτες πελάτες είναι καλύτερη. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι τιμές των εντολών των Ιδιωτών Πελατών της FXCM LTD είναι καλύτερες σε σχέση με τις τιμές στην Αγορά των Futures και στη Διατραπεζική Αγορά όσον αφορά το FX.

Συμπεράσματα της Έρευνας – Καλύτερη Τιμολόγηση για τους Ιδιώτες Πελάτες

Η FXCM LTD ήταν ισάξια ή καλύτερη από τις προσφερόμενες τιμές των futures στο 81,34% των περιπτώσεων σε σύγκριση με τις ισοδύναμες τιμές στην spot αγορά των futures στο CME, οδηγώντας έτσι σε πιθανή εξοικονόμηση 42.529.156$ για τους πελάτες της FXCM LTD.

Η FXCM LTD ήταν ισάξια ή καλύτερη από τις προσφερόμενες τιμές της διατραπεζικής αγοράς στο 94,84% των περιπτώσεων σε σύγκριση με τις ισοδύναμες spot τιμές στην διατραπεζική αγορά, οδηγώντας έτσι σε πιθανή εξοικονόμηση 114.588.455$ για τους πελάτες της FXCM LTD.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Έρευνα Εκτέλεσης Εντολών της FXCM και τη λήψη της πλήρης παρουσίασης, κάντε κλικ εδώ.

Η FXCM ολοκλήρωσε μία έρευνα που εξέτασε την ποιότητα εκτέλεσης εντολών των πελατών της FXCM LTD σε σύγκριση με τα τρία μεγαλύτερα FX Trading venues παγκοσμίως, τα οποία θεωρείται ευρέως ότι αποτελούν σημείο αναφοράς για την αξιόπιστη FX τιμολόγηση. Θέλαμε να εξηγήσουμε γιατί η τιμολόγηση της FXCM σε ιδιώτες πελάτες είναι καλύτερη. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι τιμές των εντολών των Ιδιωτών Πελατών της FXCM LTD είναι καλύτερες σε σχέση με τις τιμές στο FX στην Αγορά των Futures και στη Διατραπεζική Αγορά. Αυτή η έρευνα καλύπτει την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2014 έως την 31η Μαρτίου 2016.

Jefferies: H FXCM χρησιμοποιεί την Jefferies Financial Services Inc (JFSI) ως prime broker για τις συναλλαγές στο FX και ως πηγή τιμών για τις συναλλαγές στο FX. Η FXCM καταβάλλει στην JFSI ένα αντίτιμο prime broker για τις υπηρεσίες της ως prime broker. Η Leucadia National Corporation είναι ένας κοινός ιδιοκτήτης τόσο της FXCM όσο και της JFSI. 

FastMatch: Η FXCM μπορεί να λάβει τιμολόγηση και ρευστότητα από την πλατφόρμα συνάθροισης της FastMatch για το spot FX και τα μέταλλα. Τον Μάιο του 2017, η FXCM εισήλθε σε συμφωνία για πώληση του μεριδίου της στην FastMatch Inc. Η συναλλαγή έκλεισε τον Αύγουστο του 2017. Η FXCM δικαιούται πλέον μελλοντική δυνητική πληρωμή βάση του συνολικού όγκου που πραγματοποιείται στην πλατφόρμα της FastMatch. Ως εκ τούτου, ο όγκος που πραγματοποιεί η FXCM μέσω της πλατφόρμας της FastMatch μέχρι περίπου τον Ιούνιο του 2018, θα συνεισφέρει στον συνολικό όγκο που πραγματοποιείται στην πλατφόρμα της FastMatch και μπορεί δυνητικά να δημιουργήσει πληρωμές για την FXCM. Από την 1η Αυγούστου του 2017, ο όγκος συναλλαγών της FXCM δεν αποτελεί σημαντικό κομμάτι του συνολικού όγκου συναλλαγών όλων των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα της FastMatch. Όπως συμβαίνει με όλες τις πηγές τιμών και ρευστότητας της FXCM, η FastMatch αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια Βέλτιστης Εκτέλεσης της FXCM. 

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×