Οδηγός Προϊόντων

BUND

Το υποκείμενο προϊόν του BUND, είναι το χαρτοφυλάκιο του Δείκτη Euro-Bund Futures, το όποιο διατηρεί το συμβόλαιο πιο κοντινής ωρίμανσης του Euro-Bund Futures και αποτελείται από κρατικά Γερμανικά ομόλογα.

Απαιτήσεις Περιθωρίου

Οι Απαιτήσεις Περιθωρίου μπορεί να διαφέρουν βάσει του επιπέδου εμπειρίας και του ακαθάριστου κεφαλαίου του λογαριασμού σας και μπορείτε να τις δείτε στο παράθυρο "Απλή Εμφάνιση Τιμών" καθώς και στα παράθυρα δημιουργίας εντολών ή κάνοντας κλικ εδώ.

Ώρες Συναλλαγών

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για τις ώρες συναλλαγών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι trading desk, γενικά ανοίγει τις Κυριακές μεταξύ 21.00 και 21.15 GMT. Το Trading Desk κλείνει τις Παρασκευές στις 20.55 GMT. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ώρες υπόκεινται σε αλλαγές, λόγω των αλλαγών ώρας (θερινή/χειμερινή) στις ΗΠΑ. Θα βρείτε τις ώρες αργίας για τα CFD εδώ.

Οι Ημερομηνίες Λήξης της FXCM για το BUND βρίσκονται στο PDF: FXCM ΛΗΞΗ CFD.

Στόχος Spread

Το BUND έχει στόχο τα 3 pips/μονάδες.

Μέγιστο Μέγεθος Συμβολαίου

Ο μέγιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για το BUND είναι 500.

Ελάχιστο Κόστος Pip (Αξία)

Το BUND έχει ελάχιστη αξία 0.10 ανά μονάδα (Η αξία ανά μονάδα μπορεί να διαφέρει εάν ο λογαριασμός σας έχει διαφορετικό νόμισμα βάσης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράθυρο ‘’Απλή Εμφάνιση Τιμών’’ στην Trading Station για την συγκεκριμένη αξία).

Μπορείτε να δείτε παρακάτω πως εντοπίζεται το pip/ μονάδα. Κάθε μετακίνηση της τιμής κατά 0.01 στο BUND είναι 1 pip/μονάδα. Η τιμολόγηση της FXCM εμφανίζει δύο πρόσθετα δεκαδικά ψηφία – ιδανικά για scalpers σε ταχέως εξελισσόμενες αγορές.

Αριθμός Συμβολαίων της FXCM που Ισούται με 1 Future

100 Συμβόλαια FXCM BUND είναι ισοδύναμα με ένα Euro-Bund Future.

Άλλες Πληροφορίες

Το BUND έχει ημερομηνία λήξης άρα δεν έχει έξοδα χρηματοδότησης (Rollover). Επίσης, το BUND έχει ελάχιστη απόσταση stop στα 5 pips (.05).

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×