Οδηγός Προϊόντων

Πώς υπολογίζω την Ονομαστική Αξία ενός CFD;

Όταν τοποθετείτε μία εντολή σε ένα CFD με την FXCM, χρησιμοποιείτε μόχλευση* για να ελέγξετε περισσότερα χρήματα από αυτά που χρειάζεται να δεσμεύσετε για την συναλλαγή (margin). Αν για παράδειγμα τοποθετήσετε σήμερα μία εντολή για ένα συμβόλαιο στον GER30 (DAX), χρειάζεστε περίπου 65 ευρώ σε απαίτηση περιθωρίου (margin). Όμως ο GER30 (DAX) βρίσκεται στα 11.647 EUR. Συνεπώς, πόσα χρήματα ελέγχετε στην πραγματικότητα; Εδώ εισέρχεται η έννοια της Ονομαστικής Αξίας.

Ονομαστική Αξία = (Τρέχουσα Τιμή του Προϊόντος x Πολλαπλασιαστής) x (Μέγεθος Συμβολαίου)

Καθώς η FXCM προσφέρει υποδιαιρέσεις συμβολαίων σε πολλά από τα CFDs , απαιτείται η χρήση ενός πολλαπλασιαστή στην εξίσωση. Γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή κάποια από τα συμβόλαια της FXCM, όπως ο GER30, αποτελούν ένα κλάσμα του πλήρους future. Η υπηρεσία που παρέχει η FXCM, καθιστά τον DAX αρκετά μικρό, ώστε να μπορούν οι retail traders να συναλλάσσονται σε αυτόν. Εφόσον ο GER30 αποτελεί το 1/10 του πλήρους future, χρησιμοποιούμε πολλαπλασιαστή 0,1.

Πρέπει να θυμόσαστε πως η Ονομαστική Αξία υπολογίζεται στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού του trader. Αν ο λογαριασμός του trader έχει άλλο νόμισμα βάσης από το νόμισμα στο οποίο αποτιμάται το CFD, τότε το CFD θα πρέπει να μετατραπεί στο νόμισμα του λογαριασμού, χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες (παράδειγμα 3).

Προϊόν Πολ/στης Υποκείμενο Νόμισμα
AUS200 0.1 AUD
Bund 10 EUR
Copper 100 USD
ESP35 0.1 EUR
EUSTX50 0.1 EUR
FRA40 0.1 EUR
GER30 0.1 EUR
HKG33 1 HKD
JPN225 1 JPY
NAS100 0.1 USD
NGAS 100 USD
SPX500 1 USD
UK100 0.1 GBP
UKOil 10 USD
US30 0.1 USD
USOil 10 USD
XAG/USD 1 USD
XAU/USD 1 USD


Παράδειγμα 1:

Ο trader κατέχει θέση αγοράς 5 συμβολαίων στον SPX500. Ο λογαριασμός του αποτιμάται σε USD. Η τιμή πώλησης του SPX500 είναι 2.270,93. Ο πολλαπλασιαστής για τον SPX500 είναι 1. Ο SPX500 αποτιμάται σε USD.

Ονομαστική Αξία SPX500 = (Τρέχουσα Τιμή του SPX500 x Πολλαπλασιαστής) x (Μέγεθος Συμβολαίου)
Ονομαστική Αξία SPX500 = ($ 2.270,93 x 1) x (5)
Ονομαστική Αξία SPX500 = $ 11.354,65

Ο trader ελέγχει $ 11.354,65 στον SPX500

Παράδειγμα 2:

Ο trader κατέχει θέση αγοράς 5 συμβολαίων στον NAS100. Ο λογαριασμός του αποτιμάται σε USD. Η τιμή πώλησης του NAS100 είναι 5.041,90. Ο πολλαπλασιαστής για τον SPX500 είναι 0,1. Ο NAS100 αποτιμάται σε USD.

Ονομαστική Αξία NAS100 = (Τρέχουσα Τιμή του NAS100 x Πολλαπλασιαστής) x (Μέγεθος Συμβολαίου)
Ονομαστική Αξία NAS100 = ($ 5.041,90 x 0.1) x (5)
Ονομαστική Αξία NAS100 = $ 2.520,95

Ο trader ελέγχει $ 2.520,95 στον NAS100

Παράδειγμα 3:

Ο trader κατέχει θέση αγοράς 5 συμβολαίων στον ESP35. Ο λογαριασμός του αποτιμάται σε USD. Η τιμή πώλησης του ESP35 είναι 9.416,00. Ο πολλαπλασιαστής για τον ESP35 είναι 0,1. Ο ESP35 αποτιμάται σε EUR. Η ισοτιμία του EUR/USD είναι 1,04642.

Ονομαστική Αξία ESP35 = ( (Τρέχουσα Τιμή του ESP35 x Πολλαπλασιαστής) x (Μέγεθος Συμβολαίου) ) */ (Συναλλαγματική ισοτιμία)
Ονομαστική Αξία ESP35 = ( (€ 9.416,00 x 0.1) * (5) ) x (1,04642)
Ονομαστική Αξία ESP35 = $ 4.926,5453

Ο trader ελέγχει 4.926,5453 στον ESP35

*Η μόχλευση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τόσο τα κέρδη όσο και τις απώλειες. 

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×