Οδηγός Προϊόντων

Το West Texas Intermediate (WTI), γνωστό και ως “Texas light sweet”, είναι ένα είδος αργού πετρελαίου που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς στην...

Ο Χρυσός διαπραγματεύεται στην spot αγορά, και η spot τιμή του Χρυσού υπολογίζεται ως...

Ο χαλκός COMEX θεωρείται ευρέως ως ένα από τα βασικά κυκλικά εμπορεύματα, δεδομένης της εκτεταμένης χρήσης του στον τομέα των κατασκευών, των υποδομών και του εξοπλισμού κατασκευών...

Το NGAS είναι το σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση των συμβολαίων future του φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της...

Η τιμή για το ασήμι καθοδηγείται από την κερδοσκοπία καθώς και την προσφορά και τη ζήτηση...

Το υποκείμενο προϊόν του UKOIL είναι το Brent Crude που διαπραγματεύεται στο ICE Futures Europe...

Το υποκείμενο προϊόν για το SOYF είναι το συμβόλαιο Future Σόγιας...

Το υποκείμενο προϊόν για το WHEATF είναι το συμβόλαιο Future Σιταριού.

Το υποκείμενο προϊόν για το CORNF είναι το συμβόλαιο Future Καλαμποκιού.

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×