Σε περίπτωση που η απορία σας δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε από τα παραπάνω και θα θέλατε συγκεκριμένες συναλλαγές σας να αξιολογηθούν μεμονωμένα, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη φόρμα Ελέγχου Συναλλαγών. Στη συνέχεια το Τμήμα Ελέγχου Συναλλαγών θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό με μια επίλυση στο ερώτημά σας. Εν τω μεταξύ, παρακαλούμε διαχειριστείτε τις θέσεις σας, όπως θεωρείτε εσείς ότι είναι καλύτερο.