Εκτέλεση & Rollover

Εκτέλεση

Βέλτιστη Εκτέλεση

Τύποι Εντολών

Rollover

1Πάροχοι Ρευστότητας: Οι πάροχοι ρευστότητας περιλαμβάνουν παγκόσμιες τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, prime brokers και άλλους market makers.

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×