ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To pip είναι η μονάδα μέτρησης των κερδών ή των απωλειών σε μια ισοτιμία. Στα περισσότερα ζεύγη νομισμάτων, εκτός των ζευγών του γεν, οι τιμές εμφανίζονται με τέσσερα δεκαδικά ψηφία. Το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο (στο ένα 100στό του cent) είναι αυτό που τυπικά παρατηρούμε για να μετρήσουμε τα pips. Κάθε ψηφίο που κινείται στην ισοτιμία αποτελεί το 1 pip της κίνησης. Για παράδειγμα, αν η ισοτιμία GBP/USD ενισχυθεί από το 1,5863 στο 1,5864, έχει ενισχυθεί κατά 1 pip.

Education Videos: All videos are provided for educational purposes only and clients should not rely on the content or policies as they may differ with regards to the entity that you are trading with. Further, any opinions, analyses, prices, or other information contained on this website is provided for educational purposes, and does not constitute investment advice. FXCM will not accept liability for any loss or damage, including without limitation to, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information.

Εκπαιδευτικά Video: Όλα τα βίντεο έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και οι πελάτες δεν θα πρέπει να βασίζονται στο περιεχόμενο ή στις πολιτικές τους καθώς αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υποκατάστημα με το οποίο πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας. Επιπλέον, οποιαδήποτε γνώμη, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία η οποία περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα προορίζεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. H FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια κεφαλαίων ή για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των ενημερωτικών πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτή την παρουσίαση.

 
 

Χρησιμοποιούμε cookies για να ενισχύσουμε την απόδοση και τη λειτουργία του fxcm.gr, το οποίο βελτιώνει την εμπειρία πλοήγησής σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς. Μάθετε Περισσότερα