Κατηγοριοποίηση Σημάτων με Βάση το Κέρδος

Η ZuluTrade σας προσφέρει εκατοντάδες παρόχους σημάτων για να διαλέξετε. Οι πάροχοι λαμβάνουν μία προμήθεια της τάξεως του 0.5 pip για κάθε lot που πραγματοποιείται μέσω των σημάτων τους. Επομένως έχουν ως κίνητρο να έχουν μια σταθερά καλή απόδοση ώστε να διατηρήσουν και να προσελκύσουν περισσότερους συνδρομητές.

ΑΛΛΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΕΝΑΝ ΚΑΛΟ ΠΑΡΟΧΟ ΣΗΜΑΤΩΝ;

Zulutrade Sorting Features

Είναι σχετικά απλό να κατηγοριοποιήσεις τα σήματα βάσει των συνολικών κερδών1, τους. Ωστόσο, ακολουθώντας έναν πάροχο σημάτων βασιζόμενος μόνο σε αυτή τη παράμετρο δεν είναι πάντα καλή ιδέα. Για το λόγο αυτό η ZuluTrade έχει εισάγει προηγμένα χαρακτηριστικά κατηγοριοποίησης που σας βοηθούν να κάνετε τις καλύτερες επιλογές που εξυπηρετούν τις προτιμήσεις σας στο trading και ταιριάζουν στο προσωπικό σας επίπεδο ανάληψης ρίσκου.

Για να ξεκινήσετε, η FXCM προτείνει να:

  • Επιλέξετε πάροχους σημάτων με θετικές κριτικές, υψηλή βαθμολόγηση και αρκετούς συνδρομητές.
  • Επιλέξετε έναν πάροχο με συνεχόμενα μηνιαία κέρδη1 και χαμηλό μέγιστο επίπεδο ζημιών.
  • Διαφοροποιήσετε τα σήματα μεταξύ διάφορων νομισματικών ζευγών για να μειώσετε την έκθεσή σας σε πιθανή μεταβλητότητα λόγω οικονομικών ανακοινώσεων.

1 Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων. 

Προειδοποίηση Υποθετικών Αποτελεσμάτων: Tα αποτελέσματα υποθετικών αποδόσεων ενέχουν πολλούς εγγενείς περιορισμούς, μερικοί από τους οποίους περιγράφονται παρακάτω. Δεν υποδεικνύεται ότι κάποιος λογαριασμός θα αποκομίσει ή είναι πιθανό να αποκομίσει κέρδη ή ζημίες παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται παραπάνω. Για την ακρίβεια, υπάρχουν συχνά έντονες διαφορές ανάμεσα στα υποθετικά και στα πραγματικά αποτελέσματα αποδόσεων που έχουν προκύψει από οποιοδήποτε πρόγραμμα εκτέλεσης συναλλαγών.

Ένας από τους περιορισμούς των αποτελεσμάτων υποθετικών αποδόσεων, είναι πως προετοιμάζονται γενικά έχοντας το πλεονέκτησα της αναδρομικότητας. Επιπροσθέτως, το υποθετικό trading δεν περιλαμβάνει το χρηματοοικονομικό ρίσκο και κανένα ιστορικό υποθετικού trading δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την επίδραση που ασκεί το χρηματοοικονομικό ρίσκο στο πραγματικό trading. Για παράδειγμα, η ικανότητα να αντέξετε απώλειες ή να διατηρήσετε ένα πρόγραμμα συναλλαγών παρά την ύπαρξη απωλειών, είναι σημαντικοί παράμετροι οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα. Υπάρχει μια πληθώρα άλλων παραγόντων που σχετίζονται με τις αγορές εν γένει ή με την εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος εκτέλεσης συναλλαγών που δεν μπορούν να ληφθούν πλήρως υπόψιν κατά την προετοιμασία αποτελεσμάτων υποθετικών αποδόσεων και που στο σύνολό τους μπορούν να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα.

Δεν θα πρέπει να θεωρείτε οποιαδήποτε πρόταση συναλλαγής ή προτεινόμενη αυτοματοποιημένη ή χειροκίνητη στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών ως επενδυτικές συστάσεις ή συμβουλές. Θα πρέπει να στηρίζεστε στη δική σας κρίση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση την όποια λαμβάνετε σε σχέση με τον λογαριασμό σας. 
Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×