Αφού δοκιμάσετε αρκετά σήματα στο demo λογαριασμό σας μπορεί να εντοπίσετε διάφορα στα οποία θα θέλατε να εγγραφείτε. Ωστόσο, ανάλογα με την αρχική σας κατάθεση μπορεί να μην έχετε το απαραίτητο διαθέσιμο κεφάλαιο ώστε να διατηρήσετε όλες τις θέσεις που ενεργοποιούνται από τις διάφορες εγγραφές σας. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να μειώσετε τη λίστα με τους πάροχους, αλλά πρέπει να εφαρμόσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις διαχείρισης ρίσκου στο λογαριασμό σας. Η ZuluTrade έχει εισάγει διάφορα εργαλεία για να σας βοηθήσει στη διαχείριση του ρίσκου σας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ (LOT)

Zulutrade Peer to Peer

Στην επιλογή «ρυθμίσεις» μπορείτε να επιλέξετε:

  •  Μέγιστος Αριθμός Ανοιχτών Lots: Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός Lots που επιτρέπεται να είναι ανοικτά ή να είναι σε εκκρεμότητα οποιαδήποτε στιγμή στο λογαριασμό σας.
  •  Lots Ανά Πάροχο: Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός των lots που μπορεί να ανοίξουν για κάθε ξεχωριστή συναλλαγή που στέλνεται από το συγκεκριμένο πάροχο.
  •  Μέγιστος Αριθμός Lots: Αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός των lots που επιτρέπεται σε έναν πάροχο να τοποθετήσει στο λογαριασμό σας.

Margin Call -o- meter

Ίσως το πιο χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης ρίσκου της ZuluTrade είναι το Margin Call -o- meter. Όταν το διαθέσιμο κεφάλαιό σας γίνει μηδέν τότε θα ενεργοποιηθεί το Margin Call. Αυτό συμβαίνει όταν οι τρέχουσες ζημίες μειώσουν το ακαθάριστο κεφάλαιό σας σε επίπεδο που είναι χαμηλότερο ή ίσο με το δεσμευμένο κεφάλαιο.

Το Margin Call -o- meter της ZuluTrade έχει σχεδιαστεί για να μετρήσει εάν οι ρυθμίσεις παραμέτρων που έχετε επιλέξει θέτουν το λογαριασμό σας σε κίνδυνο για margin call. Λαμβάνει υπόψιν το ακαθάριστο κεφάλαιό σας και το συνολικό αριθμό πιθανόν ανοικτών lots που μπορεί να ανοίξουν οποιαδήποτε στιγμή στο λογαριασμό σας. Εάν ο συνολικός αριθμός των επιτρεπτών lots θέτουν το λογαριασμό σας σε κίνδυνο, το Margin Call -o- meter θα γίνει κόκκινο.

Περιορίζοντας το πιθανό αριθμό ανοικτών θέσεων, μπορείτε να μειώσετε τη πιθανότητα ρευστοποίησης των θέσεών σας πρόωρα.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Προσομοιωμένη και Υποθετική παρελθούσα απόδοση: Αυτά τα αποτελέσματα βασίζονται σε προσομοιωμένα αποτελέσματα ή αποτελέσματα υποθετικών αποδόσεων, τα οποία ενέχουν εγγενείς περιορισμούς. Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε ένα ιστορικό πραγματικής απόδοσης, αυτά τα αποτελέσματα δεν απεικονίζουν πραγματικό trading. Γενικά τα προσομοιωμένα ή υποθετικά προγράμματα εκτέλεσης συναλλαγών υπόκεινται επίσης στο γεγονός ότι έχουν σχεδιαστεί με το πλεονέκτημα της αναδρομικότητας. Δεν υποδεικνύεται ότι κάποιος λογαριασμός θα αποκομίσει ή είναι πιθανό να αποκομίσει κέρδη ή ζημίες παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται παραπάνω.

Ενημερωτική Προειδοποίηση: Δεν θα πρέπει να θεωρείτε οποιαδήποτε πρόταση συναλλαγής ή προτεινόμενη αυτοματοποιημένη ή χειροκίνητη στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών ως επενδυτικές συστάσεις ή συμβουλές. Θα πρέπει να στηρίζεστε στη δική σας κρίση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση την οποία λαμβάνετε σε σχέση με τον Λογαριασμό σας.

Πληροφορίες Τρίτων Μερών: Για τους σκοπούς αυτής της εξειδικευμένης πλατφόρμας, οι προσωπικές σας πληροφορίες εμπίπτουν στην Πολιτική Απορρήτου της FXCM.

 
 

Χρησιμοποιούμε cookies για να ενισχύσουμε την απόδοση και τη λειτουργία του fxcm.gr, το οποίο βελτιώνει την εμπειρία πλοήγησής σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς. Μάθετε Περισσότερα