Δωρεάν MT4 VPS

ΔΩΡΕΑΝ1 HOSTING MT4 VIRTUAL PRIVATE SERVER (VPS):

Μην εξαρτάστε πια από τον υπολογιστή στο σπίτι σας. Βελτιώστε το trading με την πλατφόρμα MT4 κάνοντας εγγραφή για δωρεάν1 hosting VPS. Η υπηρεσία VPS παρέχεται δωρεάν1 VPS HOSTING. Free1 σε όλους τους FXCM MetaTrader 4 live λογαριασμούς. Εάν διατηρείτε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας τουλάχιστον σε 5,000 του νομίσματος βάσης του λογαριασμού (ή 500Κ JPY, και 40K HKD) στον ΜΤ4 λογαριασμό σας, η υπηρεσία VPS σας παρέχεται δωρεάν. (Για παράδειγμα, εάν το νόμισμα βάσης του λογαριασμού σας είναι σε ευρώ (EUR) τότε απαιτείται υπόλοιπο λογαριασμού 5.000 EUR). Εάν δεν πληροίται αυτή η προϋπόθεση στο τέλος κάθε μήνα, μια χρέωση που ανέρχεται σε 30 νομισματικές μονάδες του νομίσματος βάσης (ή 3Κ JPY, 240 HKD) θα αφαιρείται από κάποιον από τους FXCM λογαριασμούς σας για την κάλυψη του κόστους της υπηρεσίας.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΒΗΜΑ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία VPS ελέγχεται από τρίτους και η FXCM δε φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος ή δυσλειτουργία που σχετίζεται με αυτή, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι μόνο, αποτυχίας του δικτύου επικοινωνίας, σφαλμάτων του συστήματος ή αποτυχία δεδομένων. Εάν διατηρείτε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας τουλάχιστον σε 5,000 του νομίσματος βάσης του λογαριασμού (ή 500Κ JPY, και 40K HKD) στον ΜΤ4 λογαριασμό σας, η υπηρεσία VPS σας παρέχεται δωρεάν. (Για παράδειγμα, εάν το νόμισμα βάσης του λογαριασμού σας είναι σε ευρώ (EUR) τότε απαιτείται υπόλοιπο λογαριασμού 5.000 EUR). Εάν δεν πληροίται αυτή η προϋπόθεση στο τέλος κάθε μήνα, μια χρέωση που ανέρχεται σε 30 νομισματικές μονάδες του νομίσματος βάσης (ή 3Κ JPY, 240 HKD) θα αφαιρείται από κάποιον από τους FXCM λογαριασμούς σας για την κάλυψη του κόστους της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία του VPS παρέχεται από τρίτους οι οποίοι δεν ανήκουν, ελέγχονται ή λειτουργούν μέσω της FXCM. Ως εκ τούτου, η FXCM δεν εγγυάται υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Οι πελάτες δεν υποχρεούνται να υπογράψουν συμβάσεις με τρίτους που προτείνονται από την FXCM. Αντιθέτως, σας ενθαρρύνουμε να βρείτε έναν πάροχο VPS που να καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες σας. Επιπροσθέτως, υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι και περιορισμοί που σχετίζονται με τη χρήση της υπηρεσία του VPS. Παροτρύνουμε τους υποψήφιους χρήστες να εξετάσουν και να αξιολογήσουν προσεκτικά τους κινδύνους και τους περιορισμούς πριν τη χρήση της υπηρεσίας. Οι παρόντες όροι υπόκεινται σε αλλαγές κατά τη διακριτική ευχέρεια της FXCM.

ΒΗΜΑ 2 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΡΟΧΟ VPS

Παρακαλούμε επιλέξτε έναν πάροχο VPS: Choose a VPS service provider with whom you would like to establish service.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ VIRTUAL PRIVATE SERVER

  • Ευελιξία: Τα αυτόματα συστήματα που χρησιμοποιείτε συνεχίζουν να λειτουργούν, ενώ έχετε κλείσει τον υπολογιστή σας.
  • Αποκλειστικός Server: Ο server χρησιμοποιείται αποκλειστικά για trading με αυτόματα συστήματα (EA's) και καμία άλλη εφαρμογή δεν μπορεί να επιβαρύνει τη λειτουργία του.
  • Απομακρυσμένη δυνατότητα πρόσβασης: Έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα σας από οποιονδήποτε υπολογιστή, ακόμα και αν δεν έχει εγκατασταθεί σε αυτόν η πλατφόρμα MetaTrader 4.

ΠΟΙΟ VPS ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ

FXCOLO.com
Μνήμη: 2.560 MB
Χωρητικότητα δίσκου: 100 GB
Λειτουργικό Σύστημα: Windows Server 2012 R2, 64 Bit

BeeksFX.com
Μνήμη: 1.680 MB
Χωρητικότητα δίσκου: 30 GB
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 2012 Server Datacenter Edition

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο και να διαβάσετε την Άδεια Χρήσης του Τελικού Χρήστη του VPS.

Πρέπει να διαβάσετε και να συμφωνήσετε με τους όρους του πριν συνεχίσετε.

Η Άδεια Χρήσης του Τελικού Χρήστη του VPS θα ανοίξει σε νέα καρτέλα. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιστρέψτε σε αυτή τη σελίδα και συνεχίστε στο βήμα 3.

Step 3 Confirmation

Thank You

We have received the forms you submitted and you will receive an email with your VPS login details within 2 business days.

Οι λογαριασμοί MetaTrader 4 υπόκεινται σε περιορισμούς σχετικά με το μέγιστο ακαθάριστο κεφάλαιο. Επικοινωνήστε με την FXCM για λεπτομέρειες. 

1 Δωρεάν VPS: Εάν διατηρείτε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας τουλάχιστον σε 5,000 του νομίσματος βάσης του λογαριασμού (ή 500Κ JPY, και 40K HKD) στον ΜΤ4 λογαριασμό σας, η υπηρεσία VPS σας παρέχεται δωρεάν. (Για παράδειγμα, εάν το νόμισμα βάσης του λογαριασμού σας είναι σε ευρώ (EUR) τότε απαιτείται υπόλοιπο λογαριασμού 5.000 EUR). Εάν δεν πληροίται αυτή η προϋπόθεση στο τέλος κάθε μήνα, μια χρέωση που ανέρχεται σε 30 νομισματικές μονάδες του νομίσματος βάσης (ή 3Κ JPY, 240 HKD) θα αφαιρείται από κάποιον από τους FXCM λογαριασμούς σας για την κάλυψη του κόστους της υπηρεσίας. 

Μεγέθη Εντολών στην MT4: Η FXCM MetaTrader 4 επιτρέπει εντολές ύψους έως 50 εκατομμύρια ανά συναλλαγή. Οι traders έχουν τη δυνατότητα να δίνουν επιπρόσθετες εντολές (πολλαπλές εντολές των 50 εκατομμυρίων στο ίδιο νομισματικό ζεύγος). 

MT4 FXCM Ανεξάρτητη Οντότητα: Η Forex Capital Markets Limited ("FXCM LTD") είναι ανεξάρτητη νομική οντότητα και δεν είναι συνδεδεμένη με την MetaQuotes Software Corp. ("MT4"). Η MT4 δεν ανήκει, ελέγχεται ή λειτουργεί μέσω της FXCM LTD. Ως εκ τούτου, η FXCM LTD δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες και δεν έχει εξετάσει ή επιβεβαιώσει αποδόσεις που μπορεί να αναφέρονται ή να περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα. 

Τιμές MT4: Υπάρχει η πιθανότητα να παρουσιάζονται διαφορετικές τιμές μεταξύ των servers. Οι διαφορές αυτές δεν επηρεάζουν τις τιμές που είναι διαθέσιμες για εκτέλεση, αλλά μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές που χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιήσουν εντολές εν αναμονή. 

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×