METATRADER 4 ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
  
Διαθέσιμα Ζεύγη Νομισμάτων 39
GMT Offset 0
Προεπιλεγμένο Μέγεθος Lot 0.01 (micro lots)
Περιορισμοί Stop Loss και Take Profit Κανένας
Περιορισμοί Εντολών σε Αναμονή Κανένας
Περιορισμοί Scalping Κανένας με NDD Εκτέλεση
Προεπιλεγμένος Τύπος Εκτέλεσης Εξαρτάται από τον τύπο του λογαριασμού.
Προεπιλεγμένος Τύπος Εντολής Fill or Kill
Hedging Ναι
Μερικό Κλείσιμο Θέσης Ναι
Μέγιστη Απόκλιση Ναι
Προεπιλεγμένη Απόκλιση 50 (5 pips για FX)
Τύπος Εκτέλεσης Εντολών Άμεση Εκτέλεση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Οι εντολές ανοίγματος και κλεισίματος θέσης, όπως επίσης και οι εντολές take profit (TP) εκτελούνται ως Fill or Kill εντολές. Αυτές οι εντολές εκτελούνται μόνο αν μπορούν να εκτελεστούν ολόκληρες στη ζητηθείσα τιμή. Αυτές οι εντολές δε μπορούν να διαιρεθούν και να εκτελεστούν σε διαφορετικές τιμές.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα άμεσα για να εκτελεστούν οι Fill or Kill εντολές στο σύνολό τους, η εκτέλεση παύει.

Οι εντολές Stop Loss (SL), και οι εντολές που προέρχονται από margin call δεν εκτελούνται ως Fill or Kill εντολές. Αυτές οι εντολές εκτελούνται στο σύνολό τους στην ίδια τιμή. Παρόλα αυτά, η εκτέλεση δεν παύει εάν δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμη ρευστότητα. Η εκτέλεση θα συνεχιστεί έως ότου μια τιμή γίνει διαθέσιμη για να εκτελεστεί ολόκληρη η εντολή.

Ο μέγιστος αριθμός ανοικτών θέσεων περιορίζεται σε 500 εντολές ανά λογαριασμό. Αυτός ο περιορισμός περιλαμβάνει τόσο τις ανοικτές θέσεις όσο και τις εντολές σε αναμονή. Η πλατφόρμα MT4 θα εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος εάν ο trader προσπαθήσει να τοποθετήσει περισσότερες από 500 εντολές. Οι εντολές Stop Loss και Take Profit εξαιρούνται από αυτό τον περιορισμό.

Margin Call

Η πολιτική εκτέλεσης margin call για τους FXCM MetaTrader 4 λογαριασμούς διαφέρει από τους υπόλοιπους λογαριασμούς της FXCM. Όταν ενεργοποιείται το margin call, οι εντολές κλείνουν μια-μία έως ότου το ποσοστό περιθωρίου είναι μεγαλύτερο από 50%.

Rollover

Τα επιτόκια δεν είναι εμφανή στην πλατφόρμα MetaTrader 4. Οι πελάτες όμως, θα χρεωθούν ή θα πιστωθούν τα επιτόκια, με βάση τα τρέχοντα επιτόκια της FXCM. Οι πελάτες μπορούν να δουν τα επιτόκια στην πλατφόρμα FXCM Trading Station II ή να καλέσουν το τμήμα υποστήριξης της FXCM προκειμένου να ενημερωθούν για τα τρέχοντα επιτόκια. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα επιτόκια παρέχονται στην FXCM από πολλαπλούς παρόχους ρευστότητας. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε τα rollover να εμφανίζονται στην πλατφόρμα FXCM Trading Station II μια ημέρα νωρίτερα. Παρόλα αυτά, σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας της αγοράς, τα επιτόκια μπορεί να μεταβάλλονται και εντός της ημέρας.

Όσες θέσεις είναι ανοικτές στις 5 μ.μ. ET ακριβώς, θεωρείτε ότι θα τηρηθούν ανοικτές κατά τη διάρκεια της νύκτας και επομένως θα λάβουν rollover. Μια θέση που άνοιξε στις 5:01 μ.μ. ET δεν θα λάβει rollover μέχρι την επόμενη ημέρα, ενώ μια θέση που ανοίγει στις 4:59 μ.μ. ET θα λάβει rollover στις 5 μ.μ. ET.

Expert Advisor

Οι Expert Advisors (EA) είναι αυτοματοποιημένα εργαλεία trading που μπορούν να εκτελέσουν μια ολόκληρη στρατηγική ή ένα μέρος της. Εκτός από τους EAs που έχει κατασκευάσει η ίδια η FXCM, υπάρχουν κι άλλοι κατασκευασμένοι από τρίτα μέρη. Η FXCM δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των EAs που δεν ελέγχει η ίδια. Οι traders που χρησιμοποιούν EAs αναλαμβάνουν οι ίδιοι το ρίσκο. Επιπλέον, πολλοί EA's βασίζονται στη χρήση micro lots και δεν λαμβάνουν υπόψη τους το fractional pip. Στην FXCM MetaTrader 4 πλατφόρμα το ελάχιστο ποσό ανοίγματος θέσης είναι το 1k και χρησιμοποιείται το fractional pip. Πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχο του EA σας ώστε να συζητήσετε το μέγεθος lot που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα και προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν από την τιμολόγηση με το fractional pip.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

Με την FXCM MetaTrader 4, όλες οι εντολές εκτελούνται με άμεση εκτέλεση. Αυτός ο τύπος εκτέλεσης της MetaTrader 4 ενεργοποιεί το εργαλείο της μέγιστης απόκλισης ("max deviation").

Το εργαλείο της μέγιστης απόκλισης κατασκευάστηκε για να ελέγχει το slippage – τόσο το αρνητικό όσο και το θετικό – με τον εξής τρόπο. Κατά τη δημιουργία μιας εντολής, καθορίζεται ένας αριθμός υπολογισμένος σε δέκατα του pip (?0) στο πεδίο μέγιστης απόκλισης. Αυτός ο αριθμός είναι το μέγιστο ποσό slippage που μπορεί να λάβει μια εντολή.

Εάν η τιμή της αγοράς μετακινηθεί πέραν αυτού το ποσού κατά την εκτέλεση της εντολής, η εντολή θα ακυρωθεί αυτόματα. Το εργαλείο της μέγιστης απόκλισης κατασκευάστηκε για να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο.

Η πολιτική trading της FXCM επιτρέπει απεριόριστο θετικό slippage για όλους τους τύπους εντολών. Επομένως, η FXCM έχει βρει τον τρόπο να παραβλέπει τον περιορισμό που επιβάλει το εργαλείο της μέγιστης απόκλισης στο θετικό slippage. Όλες οι εντολές που τοποθετούνται στην πλατφόρμα FXCM MetaTrader 4 εκτελούνται με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό θετικού possible.

Στην περίπτωση κατά την οποία μια εντολή εκτελείται με θετικό slippage πέραν της μέγιστης απόκλισης,, η πλατφόρμα εμφανίζει μήνυμα στο παράθυρο «Καταγραφή Δραστηριοτήτων». Το μήνυμα έχει την ακόλουθη μορφή: $ {Ποσό} - Θετικό Slippage - {Αριθμός Εντολής}. $ Το {Ποσό} είναι το θετικό slippage που έλαβε η εντολή πέραν της μέγιστης απόκλισης.

Εάν η τιμή της αγοράς κινηθεί αρνητικά πέραν της μέγιστης απόκλισης, η εντολή ακυρώνεται αυτόματα. Όταν συμβαίνει αυτό, εμφανίζεται ένα μήνυμα "Off Quotes". Αυτό είναι ένα σύνηθες μήνυμα της MetaTrader 4 που ειδοποιεί τον χρήστη ότι μια εντολή ακυρώθηκε καθώς η τιμή της αγοράς απέκλινε πέραν του επιπέδου που είχε ορίσει.

Παρακαλούμε σημειώστε: ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, μια χαμηλότερη μέγιστη απόκλιση μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα απόρριψης μιας εντολής λόγω της κίνησης της τιμής της αγοράς πέρα από το επίπεδο της μέγιστης απόκλισης.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή σε αναμονή για να κλείσετε μια θέση ή μέρος μιας θέσης. Οι εντολές σε αναμονή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για το άνοιγμα νέων θέσεων. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι ένας λογαριασμός έχει θέση αγοράς μεγέθους 0.2 στο EUR/USD. Εάν πιαστεί η τιμή της εντολής σε αναμονή, η εντολή θα σταλεί προς εκτέλεση. Επειδή όμως, η εντολή σε αναμονή επιχειρεί να ανοίξει μια θέση με αντίθετη κατεύθυνση από την τρέχουσα θέση αγοράς, η εντολή σε αναμονή θα ακυρωθεί αυτόματα, αφήνοντας τη θέση αγοράς ανεπηρέαστη.

Όταν κλείνουν θέσεις στη MetaTrader 4, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εντολές stop loss και take profit ως εναλλακτική των εντολών σε αναμονή.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ

Τα στοιχεία σύνδεσης της FXCM MetaTrader 4 δίνουν πρόσβαση στις πλατφόρμες FXCM Trading Station. Επομένως, οι κάτοχοι λογαριασμών με την FXCM MetaTrader 4 μπορούν να τοποθετήσουν και να διαχειριστούν θέσεις και εντολές μέσω των πλατφορμών FXCM Trading Station. Οι λεπτομέρειες του λογαριασμού για τους ιδιώτες πελάτες (π.χ. εντολές, θέσεις, Κ/Α, margin, διαθέσιμο κεφάλαιο) θα είναι ίδιες σε όλες τις πλατφόρμες και τις αναφορές. Παρόλα αυτά, παρακαλούμε σημειώστε ότι κάποιες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στις πλατφόρμες FXCM Trading Station μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα FXCM MetaTrader 4.

FXCM MetaTrader 4

Η FXCM MetaTrader 4 επιτρέπει εντολές ύψους έως 50 εκατομμύρια ανά συναλλαγή. Οι traders έχουν τη δυνατότητα να δίνουν επιπρόσθετες εντολές (πολλαπλές εντολές των 50 εκατομμυρίων στο ίδιο νομισματικό ζεύγος). Η πλατφόρμα FXCM MetaTrader 4 δεν εμφανίζει τo κόστoς του pip. Υπάρχει η πιθανότητα να παρουσιάζονται διαφορετικές τιμές μεταξύ των servers. Οι διαφορές αυτές δεν επηρεάζουν τις τιμές που είναι διαθέσιμες για εκτέλεση, αλλά μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές που χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιήσουν εντολές εν αναμονή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ SERVER ΤΗΣ FXCM METATRADER 4

Κάτω από ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να χρειαστεί να εισάγετε τη διεύθυνση ενός server όταν συνδέεστε στην FXCM MetaTrader 4. Μια λίστα των ονομάτων των MT4 server της FXCM παρέχεται παρακάτω. Εφόσον κατεβάσετε την FXCM MetaTrader 4 εδώ και την εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας ή στο VPS, δεν θα χρειαστείτε αυτές τις διευθύνσεις server.

Εάν χρειαστεί να εισάγετε τη διεύθυνση ενός server κατά τη σύνδεσή σας, σιγουρευτείτε ότι είναι αυτή που συμβαδίζει με το νόμισμα βάσης του λογαριασμού σας. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του server του λογαριασμού σας είναι MT4USDREAL01, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την διεύθυνση server "mt4r01.fxcorporate.com:443".

ΝΟΜΙΣΜΑ ΒΑΣΗΣΟΝΟΜΑ SERVERLIVE SERVER ΤΗΣ METATRADER 4

MetaTrader 4 Live Server

Δολάριο Η.Π.Α FXCM-USDReal01 mt4r01.fxcorporate.com:443
Δολάριο Η.Π.Α FXCM-USDReal02 mt4r06.fxcorporate.com:443
Δολάριο Η.Π.Α FXCM-USDReal03 mt4r09.fxcorporate.com:443
Δολάριο Η.Π.Α FXCM-USDReal04 mt4r10.fxcorporate.com:443
Δολάριο Η.Π.Α FXCM-USDReal05 mt4r11.fxcorporate.com:443
Δολάριο Η.Π.Α FXCM-USDReal07 mt4r13.fxcorporate.com:443
Δολάριο Η.Π.Α FXCM-USDReal08 mt4r14.fxcorporate.com:443
Δολάριο Η.Π.Α FXCM-USDReal09 mt4r17.fxcorporate.com:443
Ευρώ FXCM-EURReal01 mt4r02.fxcorporate.com:443
Ιαπωνικό Γιεν FXCM-JPYReal02 mt4r07.fxcorporate.com:443
Στερλίνα FXCM-GBPReal01 mt4r04.fxcorporate.com:443
Δολάριο Αυστραλίας FXCM-AUDReal01 mt4r05.fxcorporate.com:443
Δολάριο Καναδά FXCM-CADReal01 mt4r08.fxcorporate.com:443

MetaTrader 4 Demo Server

Δολάριο Η.Π.Α FXCM-USDDemo01 mt4d01.fxcorporate.com
Δολάριο Η.Π.Α FXCM-USDDemo02 mt4d06.fxcorporate.com
Ευρώ FXCM-EURDemo01 mt4d02.fxcorporate.com
Στερλίνα FXCM-GBPDemo01 mt4d04.fxcorporate.com
Δολάριο Αυστραλίας FXCM-AUDDemo01 mt4d05.fxcorporate.com

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Η FXCM προσπαθεί να διεκπεραιώνει τις εντολές σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακριβές χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου διεκπεραιώνεται μια εντολή.

ΣΤΑΔΙΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Με την DD Εκτέλεση, όταν ένας πελάτης καταχωρεί μια εντολή, η FXCM μπορεί να αντισταθμίσει έναντι των τιμών των παρόχων ρευστότητας. Μια εντολή αντιστάθμισης μπορεί να σταλεί στον πάροχο ρευστότητας για εκτέλεση. Τέλος, η εντολή του πελάτη εκτελείται και οι ανοιχτές/κλειστές θέσεις ενημερώνονται.

Με την DD Εκτέλεση, η FXCM μπορεί να αντισταθμίσει μια εντολή έναντι στην τρέχουσα έκθεση ή να την εκτελέσει χρησιμοποιώντας δική της ρευστότητα.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Ενδέχεται να υπάρχουν εξαιρέσεις από την τυπική συναλλαγή, όπως καθυστερήσεις που οφείλονται σε μη φυσιολογική διεκπεραίωση εντολών ή σε δυσλειτουργία εσωτερικών ή εξωτερικών διαδικασιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η FXCM ενημερώνει τους πελάτες της όσο το δυνατόν πιο άμεσα, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος.

Στόχος της FXCM είναι να ενημερώνει τους πελάτες της σχετικά με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαιρέσεων όσο το δυνατόν πιο άμεσα, παρόλα αυτά ο χρόνος ενημέρωσης κάποιες φορές εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του θέματος υπό εξέταση.

  • Metatrader 4 ("mt4"): Εάν προκύψει μη φυσιολογική διεκπεραίωση εντολών market, το παράθυρο εντολών θα παραμείνει ανοιχτό στην πλατφόρμα συναλλαγών, όπου θα εμφανίζεται κάποιο σφάλμα διεκπεραίωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εντολή είναι σε διαδικασία εκτέλεσης, αλλά εκκρεμεί η ολοκλήρωσή της μέχρι η FXCM να λάβει επιβεβαίωση από τον πάροχο ρευστότητας ότι οι τιμές είναι ακόμη διαθέσιμες. Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλο όγκο συναλλαγών, είναι πιθανό να σχηματιστεί μια ουρά εντολών. Αυτή η αύξηση εισερχόμενων εντολών ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες καθυστερήσεων από τους παρόχους ρευστότητας κατά την επιβεβαίωση ορισμένων εντολών.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ MT4 ΤΗΣ FXCM

  • Ο μέγιστος αριθμός ανοικτών θέσεων περιορίζεται σε 500 εντολές ανά λογαριασμό. Ο περιορισμός αυτός περιλαμβάνει ανοικτές και εκκρεμείς θέσεις. Η πλατφόρμα ΜΤ4 θα εμφανίζει ένα σφάλμα εάν ο επενδυτής προσπαθήσει να ανοίξει πάνω από 500 εντολές. Οι εντολές Stop Loss και Take Profit εξαιρούνται από αυτόν τον περιορισμό.
  • Η MT4 έχει την δυνατότητα να εκτελεί μόνο μία εντολή ανά ανανέωση τιμής ανά σύμβολο ανά λογαριασμό. Για παράδειγμα, εάν ένας λογαριασμός έχει δύο εντολές stop στην ίδια τιμή και η αγορά διαπραγματευτεί στο επίπεδο του stop ή πάνω από αυτό μόνο μία φορά, μόνο μία από τις εντολές stop θα εκτελεστεί. Το δεύτερο stop δεν θα εκτελεστεί, εκτός εάν υπάρξει μία δεύτερη ανανέωση τιμής στο επίπεδο του stop ή πάνω από αυτό.
  • πολιτική εκτέλεσης margin call για τους λογαριασμούς με την FXCM MetaTrader 4 διαφέρει από τους υπόλοιπους λογαριασμούς της FXCM. Όταν ενεργοποιείται το margin call στον λογαριασμό, οι εντολές κλείνουν μία-μία έως ότου το «Διαθέσιμο Κεφάλαιο» να είναι επαρκές για να υποστηρίξει τις ανοιχτές θέσεις. Όσον αφορά το ποιες μεμονωμένες θέσεις θα κλείσουν, η θέση με τις μεγαλύτερες απώλειες θα κλείσει πρώτη κατά τη διάρκεια της ρευστοποίησης.
  • Τα επιτόκια δεν είναι εμφανή στην πλατφόρμα MetaTrader 4. Οι πελάτες όμως, θα χρεωθούν ή θα πιστωθούν τα επιτόκια, με βάση τα τρέχοντα επιτόκια της FXCM.
  • Οι Expert Advisors (EA) είναι αυτοματοποιημένα εργαλεία trading που μπορούν να εκτελέσουν μια ολόκληρη στρατηγική ή ένα μέρος της. Η FXCM δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των EAs που δεν ελέγχει η ίδια. Οι traders που χρησιμοποιούν EAs αναλαμβάνουν οι ίδιοι το ρίσκο. Επιπλέον, πολλοί EA's βασίζονται στη χρήση micro lots και δεν λαμβάνουν υπόψη τους το fractional pip. Στην FXCM MetaTrader 4 πλατφόρμα το ελάχιστο ποσό ανοίγματος θέσης είναι το 1k και χρησιμοποιείται το fractional pip. Πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχο του EA σας ώστε να συζητήσετε το μέγεθος lot που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα και προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν από την τιμολόγηση με το fractional pip.
  • Το εργαλείο της μέγιστης απόκλισης κατασκευάστηκε για να ελέγχει το slippage. Παρακαλούμε σημειώστε: ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, μια χαμηλότερη μέγιστη απόκλιση μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα απόρριψης μιας εντολής λόγω της κίνησης της τιμής της αγοράς πέρα από το επίπεδο της μέγιστης απόκλισης.
  • Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή σε αναμονή για να κλείσετε μια θέση ή μέρος μιας θέσης. Οι εντολές σε αναμονή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για το άνοιγμα νέων θέσεων.
  • Ενδέχεται να υπάρχουν εξαιρέσεις από την τυπική συναλλαγή, όπως καθυστερήσεις που οφείλονται σε μη φυσιολογική διεκπεραίωση εντολών ή σε δυσλειτουργία εσωτερικών ή εξωτερικών διαδικασιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η FXCM ενημερώνει τους πελάτες της όσο το δυνατόν πιο άμεσα, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος.

Οι λογαριασμοί MetaTrader 4 υπόκεινται σε περιορισμούς σχετικά με το μέγιστο ακαθάριστο κεφάλαιο. Επικοινωνήστε με την FXCM για λεπτομέρειες. 

1 Μεγέθη Εντολών στην MT4: Η FXCM MetaTrader 4 επιτρέπει εντολές ύψους έως 50 εκατομμύρια ανά συναλλαγή. Οι traders έχουν τη δυνατότητα να δίνουν επιπρόσθετες εντολές (πολλαπλές εντολές των 50 εκατομμυρίων στο ίδιο νομισματικό ζεύγος). 

Η πλατφόρμα MT4 δεν επιτρέπει στην FXCM να συμπεριλάβει προμήθειες στους υπολογισμούς των απαιτήσεων περιθωρίου πριν τις συναλλαγές, στις εντολές εν αναμονή του πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι εάν τοποθετήσετε μία συναλλαγή έχοντας ένα μικρό ποσό διαθέσιμου κεφαλαίου στον MT4 λογαριασμό, υπάρχει το ρίσκο η εκτέλεση των εντολών να ενεργοποιήσει το margin call αμέσως μετά την εκτέλεση, καθώς οι χρεώσεις των προμηθειών μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπαρκές περιθώριο για την διατήρηση των ανοιχτών θέσεων. Επομένως, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε κρατήσει επαρκές διαθέσιμο κεφάλαιο για το άνοιγμα νέων θέσεων. 

MT4 FXCM Ανεξάρτητη Οντότητα: Η Forex Capital Markets Limited ("FXCM LTD") είναι ανεξάρτητη νομική οντότητα και δεν είναι συνδεδεμένη με την MetaQuotes Software Corp. ("MT4"). Η MT4 δεν ανήκει, ελέγχεται ή λειτουργεί μέσω της FXCM LTD. Ως εκ τούτου, η FXCM LTD δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες και δεν έχει εξετάσει ή επιβεβαιώσει αποδόσεις που μπορεί να αναφέρονται ή να περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα. 

Εναλλαγή Τιμών MT4: Υπάρχει πιθανότητα για διαφορές στις τιμές που εμφανίζονται μεταξύ των διακομιστών. Οι συγκεκριμένες διαφορές δεν επηρεάζουν τις διαθέσιμες τιμές για εκτέλεση, αλλά ενδέχεται να επηρεάσουν τις τιμές που χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση εντολών εν αναμονή. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η MT4 διαθέτει από προεπιλογή έναν περιορισμό όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό επεξεργασίας τιμών σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. ανά δευτερόλεπτο). Σε περίπτωση μεταβλητότητας στην αγορά, υπάρχει το ρίσκο πιθανής χρονικής υστέρησης των τιμών , κάτι το οποίο μπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις στην εκτέλεση εντολών.  

Εκτέλεση: Η FXCM είναι ο τελικός αντισυμβαλλόμενος σε κάθε συναλλαγή σας. H FXCM λαμβάνει τιμές αγοράς και πώλησης από διάφορους παρόχους ρευστότητας και είναι ο τελικός αντισυμβαλλόμενος όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές σε forex και CFDs στην πλατφόρμα συναλλαγών της FXCM. Σημείωση: Οι συμβατικές σχέσεις με παρόχους ρευστότητας ενοποιούνται μέσω της FXCM Group, η οποία με τη σειρά της, παρέχει τεχνολογία και τιμολόγηση στις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. 

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×