Οφέλη της MT4

Η FXCM αναβάθμισε την πλατφόρμα MT4 ώστε να ενσωματωθεί η εκτέλεση εντολών No Dealing Desk. Αυτό σημαίνει απουσία γεφυρών διασύνδεσης από τρίτους και auto syncs των λογαριασμών. Τώρα προσφέρουμε περισσότερες λειτουργίες και ενισχύουμε την εμπειρία του trading με την MT4.

ΝΕΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ FXCM METATRADER 4:

 • Τοποθέτηση SL/TP Πριν την Εκτέλεση - Τοποθέτηση Stop Loss και Take Profit κατά το άνοιγμα μιας νέας θέσης
 • 0.01 (Micro) Lots - Κάνετε trade με πιο ακριβή μεγέθη lots για αυστηρότερη διαχείριση ρίσκου
 • Μερικό Κλείσιμο Θέσεων - Ελέγχετε πότε και τι μέρος της θέσης σας θέλετε να κλείσετε

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ NO DEALING DESK ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ FOREX ΤΗΣ FXCM:

 • Ανώνυμο trading αφού οι πάροχοι ρευστότητας δεν μπορούν να δουν τα Stop Loss, Take Profit ή τις εκκρεμείς εντολές σας
 • Απουσία σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ broker και πελάτη
 • Trading χωρίς περιορισμούς – τοποθέτηση εντολών εν αναμονή ακόμα και μέσα στο spread

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ METATRADER 4 ΤΗΣ FXCM;

ΟΦΕΛΗΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Απουσία περιορισμών στις συναλλαγές στην NDD Εκτέλεση1 Απουσία περιορισμών στα SL, TP ή στις εκκρεμείς εντολές
Δυνατότητα Scalping στην NDD Εκτέλεση Μερικό κλείσιμο εντολών
Αποδοχή όλων των στρατηγικών στην NDD Εκτέλεση Συναλλαγές με 0.01 Lots

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Προεπιλεγμένο Μέγεθος Συναλλαγών 0.01 Micro Lots
Δυνατότητα Hedging Ναι
Μέγιστη Απόκλιση Διαθέσιμη
Απόκλιση GMT 0
SL/TP Pre-Execution Ναι

Δείτε όλα τα Ζεύγη Νομισμάτων.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ σχετικά με την πολιτική εκτέλεσης, τις ρυθμίσεις και τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας MT4 της FXCM.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ MT4 ΤΗΣ FXCM

 • Ο μέγιστος αριθμός ανοικτών θέσεων περιορίζεται σε 500 εντολές ανά λογαριασμό. Αυτός ο περιορισμός περιλαμβάνει τόσο τις ανοικτές θέσεις όσο και τις εντολές σε αναμονή. Η πλατφόρμα MT4 θα εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος εάν ο trader προσπαθήσει να τοποθετήσει περισσότερες από 500 εντολές. Οι εντολές Stop Loss και Take Profit εξαιρούνται από αυτό τον περιορισμό
 • H ΜΤ4 μπορεί να εκτελέσει μόνο μια εντολή για κάθε ανανέωση τιμής για κάθε σύμβολο ανά λογαριασμό. Για παράδειγμα, εάν ένας λογαριασμός έχει δύο εντολές stop στην ίδια τιμή και η τιμή διαπραγματευτεί στην τιμή του stop ή σε μεγαλύτερο επίπεδο μια φορά, μόνο μια εντολή stop θα εκτελεστεί. Το δεύτερο stop δεν θα εκτελεστεί, εκτός εάν υπάρξει και δεύτερη ανανέωση στην τιμή του stop ή σε μεγαλύτερο επίπεδο.
 • Η πολιτική εκτέλεσης margin call για τους λογαριασμούς με την FXCM MetaTrader 4 διαφέρει από τους υπόλοιπους λογαριασμούς της FXCM. Όταν ενεργοποιείται το margin call, οι εντολές κλείνουν μια-μία έως ότου το «Διαθέσιμο Κεφάλαιο» είναι μεγαλύτερο του μηδενός.
 • Τα επιτόκια δεν είναι εμφανή στην πλατφόρμα MetaTrader 4. Οι πελάτες όμως, θα χρεωθούν ή θα πιστωθούν τα επιτόκια, με βάση τα τρέχοντα επιτόκια της FXCM.
 • Οι Expert Advisors (EA) είναι αυτοματοποιημένα εργαλεία trading που μπορούν να εκτελέσουν μια ολόκληρη στρατηγική ή ένα μέρος της. Η FXCM δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των EAs που δεν ελέγχει η ίδια. Οι traders που χρησιμοποιούν EAs αναλαμβάνουν οι ίδιοι το ρίσκο. Επιπλέον, πολλοί EA's βασίζονται στη χρήση micro lots και δεν λαμβάνουν υπόψη τους το fractional pip. Στην FXCM MetaTrader 4 πλατφόρμα το ελάχιστο ποσό ανοίγματος θέσης είναι το 1k και χρησιμοποιείται το fractional pip. Πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχο του EA σας ώστε να συζητήσετε το μέγεθος lot που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα και προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν από την τιμολόγηση με το fractional pip.
 • Το εργαλείο της μέγιστης απόκλισης κατασκευάστηκε για να ελέγχει το slippage. Παρακαλούμε σημειώστε: ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, μια χαμηλότερη μέγιστη απόκλιση μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα απόρριψης μιας εντολής λόγω της κίνησης της τιμής της αγοράς πέρα από το επίπεδο της μέγιστης απόκλισης.
 • Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή σε αναμονή για να κλείσετε μια θέση ή μέρος μιας θέσης. Οι εντολές σε αναμονή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για το άνοιγμα νέων θέσεων.
 • Ενδέχεται να υπάρχουν εξαιρέσεις από την τυπική συναλλαγή, όπως καθυστερήσεις που οφείλονται σε μη φυσιολογική διεκπεραίωση εντολών ή σε δυσλειτουργία εσωτερικών ή εξωτερικών διαδικασιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η FXCM ενημερώνει τους πελάτες της όσο το δυνατόν πιο άμεσα, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος.

Δωρεάν Δοκιμαστικός Λογαριασμός MetaTrader 4

Κάντε Τrading στην Αγορά του Forex χωρίς ρίσκο με έναν standard δοκιμαστικό λογαριασμό €5.000.

Read Demo Disclaimer
Thank You Demo registration is currently down for scheduled maintenance. A representative will send your demo login credentials to the email address provided when registration is back online.

Οι λογαριασμοί MetaTrader 4 υπόκεινται σε περιορισμούς σχετικά με το μέγιστο ακαθάριστο κεφάλαιο. Επικοινωνήστε με την FXCM για λεπτομέρειες. 

1 Μεγέθη Εντολών στην MT4: Η FXCM MetaTrader 4 επιτρέπει εντολές ύψους έως 50 εκατομμύρια ανά συναλλαγή. Οι traders έχουν τη δυνατότητα να δίνουν επιπρόσθετες εντολές (πολλαπλές εντολές των 50 εκατομμυρίων στο ίδιο νομισματικό ζεύγος). 

Η πλατφόρμα MT4 δεν επιτρέπει στην FXCM να συμπεριλάβει προμήθειες στους υπολογισμούς των απαιτήσεων περιθωρίου πριν τις συναλλαγές, στις εντολές εν αναμονή του πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι εάν τοποθετήσετε μία συναλλαγή έχοντας ένα μικρό ποσό διαθέσιμου κεφαλαίου στον MT4 λογαριασμό, υπάρχει το ρίσκο η εκτέλεση των εντολών να ενεργοποιήσει το margin call αμέσως μετά την εκτέλεση, καθώς οι χρεώσεις των προμηθειών μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπαρκές περιθώριο για την διατήρηση των ανοιχτών θέσεων. Επομένως, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε κρατήσει επαρκές διαθέσιμο κεφάλαιο για το άνοιγμα νέων θέσεων. 

Το κόστος χρήσης της υπηρεσίας VPS θα επιστραφεί στους πελάτες που πραγματοποιούν πλασματικό όγκο συναλλαγών κατά μέσο όρο 500Κ μηνιαίως, για τους τρεις προηγούμενους μήνες. Στις αρχές του μήνα (μεταξύ 1ης και 15ης) μία χρέωση της τάξης των 30 νομισματικών μονάδων βάσης του λογαριασμού σας (3k JPY, 240 HKD) θα αφαιρείται από οποιοδήποτε από τον/τους FXCM λογαριασμό/ούς σας για να καλυφθεί το κόστος του VPS.  

MT4 FXCM Ανεξάρτητη Οντότητα: Η Forex Capital Markets Limited ("FXCM LTD") είναι ανεξάρτητη νομική οντότητα και δεν είναι συνδεδεμένη με την MetaQuotes Software Corp. ("MT4"). Η MT4 δεν ανήκει, ελέγχεται ή λειτουργεί μέσω της FXCM LTD. Ως εκ τούτου, η FXCM LTD δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες και δεν έχει εξετάσει ή επιβεβαιώσει αποδόσεις που μπορεί να αναφέρονται ή να περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα. 

Εναλλαγή Τιμών MT4: Υπάρχει πιθανότητα για διαφορές στις τιμές που εμφανίζονται μεταξύ των διακομιστών. Οι συγκεκριμένες διαφορές δεν επηρεάζουν τις διαθέσιμες τιμές για εκτέλεση, αλλά ενδέχεται να επηρεάσουν τις τιμές που χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση εντολών εν αναμονή. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η MT4 διαθέτει από προεπιλογή έναν περιορισμό όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό επεξεργασίας τιμών σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. ανά δευτερόλεπτο). Σε περίπτωση μεταβλητότητας στην αγορά, υπάρχει το ρίσκο πιθανής χρονικής υστέρησης των τιμών , κάτι το οποίο μπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις στην εκτέλεση εντολών.  

Εκτέλεση: H FXCM λαμβάνει τιμές αγοράς και πώλησης από διάφορους παρόχους ρευστότητας και είναι ο τελικός αντισυμβαλλόμενος στις συναλλαγές forex μέσω των dealing desk και No Dealing Desk (NDD) μοντέλων εκτέλεσης της FXCM. Με το NDD, οι πλατφόρμες της FXCM εμφανίζουν τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές αγοράς και πώλησης από τους παρόχους ρευστότητας. Επιπλέον του spread, το κόστος συναλλαγής μέσω του NDD αποτελείται από μία σταθερή προμήθεια, που βασίζεται στο μέγεθος της θέσης, κατά το άνοιγμα και κλείσιμο μίας συναλλαγής. Ενώ τυπικά οι λογαριασμοί NDD παρέχουν spreads χωρίς markup, σε μερικές περιπτώσεις, η FXCM μπορεί να προσθέσει ένα mark-up στα NDD spreads. Αυτό μπορεί να συμβεί μεταξύ άλλων λόγω του τύπου λογαριασμού, όπως οι λογαριασμοί που ανοίγουν μέσω referring broker. Με την εκτέλεση dealing desk, η FXCM μπορεί να ενεργήσει σαν dealer σε κάποιο ή όλα τα νομισματικά ζεύγη. Υπάρχουν επίσης δευτερεύοντες πάροχοι ρευστότητας που καλύπτουν την εντολή οποτεδήποτε η FXCM δεν ενεργεί ως dealer. Το dealing desk της FXCM έχει λιγότερους παρόχους ρευστότητας από το NDD. Υπάρχουν πολλοί ακόμα παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας όταν επιλέγετε το μοντέλο εκτέλεσης (όπως σύγκρουση συμφερόντων, τύπος trading ή στρατηγική). Δείτε τους Κινδύνους Εκτέλεσης Εντολών. Σημείωση: Οι συμβατικές σχέσεις με παρόχους ρευστότητας ενοποιούνται μέσω της FXCM Group, η οποία με τη σειρά της, παρέχει τεχνολογία και τιμολόγηση στις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου.  

 

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×