Ανοίξτε Live Λογαριασμό

Για να ανοίξετε ένα λογαριασμό με την FXCM, χρειάζονται 3 απλά βήματα:

 • 1

  Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα για να ξεκινήσετε

 • 2

  Ολοκληρώστε την αίτηση στον ασφαλή διακομιστή μας

 • 3

  Συνδεθείτε στο νέο λογαριασμό σας, καταθέστε χρήματα και πραγματοποιήστε συναλλαγές

ΒΗΜΑ 1

Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε την πλατφόρμα συναλλαγών και τον τύπο λογαριασμού στο δεξί μέρος της ιστοσελίδαςπαρακάτω και κάντε κλικ στο ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ.

ΒΗΜΑ 2

Στη συνέχεια θα μεταφερθείτε σε ασφαλή σύνδεσμο. Παρακαλούμε συμπληρώστε την online αίτηση λογαριασμού με Λατινικούς Χαρακτήρες.

FXCM Account Application

ΒΗΜΑ 3

Αφού υποβάλλετε την Online αίτηση θα λάβετε τον αριθμό λογαριασμού σας (username). Ο κωδικός είναι αυτός που ορίσατε στην αίτησή σας. Με αυτά τα στοιχεία σύνδεσης μπορείτε να συνδεθείτε στο διαχειριστικό site των πελατών μας MyFXCM, ώστε να προχωρήσετε σε κατάθεση χρημάτων και να ξεκινήσετε το trading.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (LOD)

  Ο λογαριασμός απαιτεί να συμπληρώσετε την Επιστολή Καθοδήγησης Παρόχου Υπηρεσιών (LOD).

Δείτε πληροφορίες για τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψετε.

Η FXCM LTD θα συνάψει επιχειρηματική συνεργασία μόνο με όσους πελάτες θεωρεί ότι είναι κατάλληλοι για αυτή την επένδυση και για την αξιολόγηση της καταλληλότητας θα λάβει υπόψη της τις παρεχόμενες πληροφορίες στην παρούσα αίτηση. Για αυτό το λόγο, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα σε περίπτωση αλλαγής των παρεχόμενων προσωπικών σας πληροφοριών.

Σημείωση: Η παρούσα σύνοψη θα πρέπει να μελετάται σε συνάρτηση με τους Όρους Συναλλαγών μας. Παρ' όλο που γίνεται κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια του οδηγού, οι πληροφορίες που περιέχει υπόκεινται σε αλλαγή, συχνά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και, συνεπώς, παρέχονται μόνο για λόγους καθοδήγησης. Εάν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την FXCM.

Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι εάν είστε πελάτης ενός Introducing Broker (IB), υπάρχει πιθανότητα o IB να αμείβεται από τις συναλλαγές σας.

Mini Λογαριασμοί: Οι Mini λογαριασμοί προσφέρουν 18 προϊόντα CFD και 21 νομισματικά ζεύγη, και από προεπιλογή εκτέλεση συναλλαγών Dealing Desk όπου οι στρατηγικές arbitrage απαγορεύονται. Η FXCM καθορίζει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, τι περιλαμβάνει μια στρατηγική arbitrage. Οι Mini λογαριασμοί προσφέρουν τιμολόγηση spread + mark-up. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι Mini λογαριασμοί που χρησιμοποιούν απαγορευμένες στρατηγικές μπορεί να μεταφερθούν σε εκτέλεση συναλλαγών No Dealing Desk. Οι Έμπειροι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές σε Mini Λογαριασμούς με μόχλευση έως 200:1. Επενδυτές οι οποίοι είναι νέοι στις συναλλαγές σε Forex και CFDs θα έχουν προεπιλεγμένη μόχλευση 50:1. Οι Mini λογαριασμοί με ακαθάριστο κεφάλαιο που υπερβαίνει τις 20.000 θα μετατραπούν σε Standard λογαριασμό με No Dealing Desk εκτέλεση, τιμολόγηση βασισμένη σε προμήθειες και μόχλευση έως 100:1 για έμπειρους επενδυτές. Δείτε τους Κινδύνους Εκτέλεσης Εντολών. 

Αμοιβές: Μέσω της εκτέλεσης των εντολών των πελατών, η FXCM μπορεί να λάβει προμήθεια με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων είναι: η προσθήκη mark-up στα spreads που λαμβάνει από τους παρόχους ρευστότητας, προμήθεια από τη ροή των εντολών, και η χρέωση προμήθειας σε λογαριασμούς που πραγματοποιούν συναλλαγές με τα χαμηλότερα spreads της FXCM που είναι διαθέσιμα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς που πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις. 

Μόχλευση: Η μόχλευση είναι δίκοπο μαχαίρι και μπορεί να πολλαπλασιάσει τα κέρδη σας. Ομοίως, μπορεί να πολλαπλασιάσει και τις απώλειές σας. Η συναλλαγή σε συνάλλαγμα με οποιοδήποτε επίπεδο περιθωρίου μπορεί να μην είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές. 

Προμήθειες: Η τιμολόγηση βάση προμηθειών είναι διαθέσιμη σε Standard και Active Trader λογαριασμούς. Οι προμήθειες χρεώνονται στο άνοιγμα και στο κλείσιμο των θέσεων στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού. 

Εκτέλεση: H FXCM λαμβάνει τιμές αγοράς και πώλησης από διάφορους παρόχους ρευστότητας και είναι ο τελικός αντισυμβαλλόμενος στις συναλλαγές forex μέσω των dealing desk και No Dealing Desk (NDD) μοντέλων εκτέλεσης της FXCM. Με το NDD, οι πλατφόρμες της FXCM εμφανίζουν τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές αγοράς και πώλησης από τους παρόχους ρευστότητας. Επιπλέον του spread, το κόστος συναλλαγής μέσω του NDD αποτελείται από μία σταθερή προμήθεια, που βασίζεται στο μέγεθος της θέσης, κατά το άνοιγμα και κλείσιμο μίας συναλλαγής. Ενώ τυπικά οι λογαριασμοί NDD παρέχουν spreads χωρίς markup, σε μερικές περιπτώσεις, η FXCM μπορεί να προσθέσει ένα mark-up στα NDD spreads. Αυτό μπορεί να συμβεί μεταξύ άλλων λόγω του τύπου λογαριασμού, όπως οι λογαριασμοί που ανοίγουν μέσω referring broker. Με την εκτέλεση dealing desk, η FXCM μπορεί να ενεργήσει σαν dealer σε κάποιο ή όλα τα νομισματικά ζεύγη. Υπάρχουν επίσης δευτερεύοντες πάροχοι ρευστότητας που καλύπτουν την εντολή οποτεδήποτε η FXCM δεν ενεργεί ως dealer. Το dealing desk της FXCM έχει λιγότερους παρόχους ρευστότητας από το NDD. Υπάρχουν πολλοί ακόμα παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας όταν επιλέγετε το μοντέλο εκτέλεσης (όπως σύγκρουση συμφερόντων, τύπος trading ή στρατηγική). Δείτε τους Κινδύνους Εκτέλεσης Εντολών. Σημείωση: Οι συμβατικές σχέσεις με παρόχους ρευστότητας ενοποιούνται μέσω της FXCM Group, η οποία με τη σειρά της, παρέχει τεχνολογία και τιμολόγηση στις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου.  

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×