Η FXCM προσφέρει ένα διαφανή μοντέλο τιμολόγησης, που δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει ανταγωνιστικές προμήθειες και απίστευτα χαμηλά spreads. Πραγματοποιείτε συναλλαγές στις απευθείας τιμές που λαμβάνουμε από τους παρόχους ρευστότητας χωρίς markup, ενώ οι προμήθειές μας είναι τόσο χαμηλές όσο €0,03 ανά εντολή 1Κ lot.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

H FXCM προσφέρει χαμηλές, ανταγωνιστικές προμήθειες στις συναλλαγές σε Forex. Αντίθετα με πολλούς άλλους Forex Brokers, εμείς δεν προσθέτουμε markups στα spreads, ώστε να μην υπάρχουν κρυφές χρεώσεις όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές με την FXCM. Οι προμήθειες διαφέρουν ανάλογα με το ζεύγος ισοτιμιών και το μέγεθος της θέσης, ενώ ξεκινούν από €0,03 ανά εντολή 1K lot.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:
EUR/USD - GBP/USD - USD/JPY - USD/CHF
         
Μέγεθος Θέσης 1.000 10.000 100.000 1.000.000
Προμήθεια Ανά Πλευρά € 0,03 € 0,30 € 3,00 €30,00
Συνολική Προμήθεια € 0,06 € 0,60 € 6,00 € 60,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:
AUD/CAD - AUD/CHF - AUD/JPY - AUD/NZD - CAD/CHF - CAD/JPY - CHF/JPY - EUR/AUD - EUR/CAD - EUR/CHF - EUR/GBP - EUR/NOK - EUR/NZD - EUR/SEK - EUR/TRY - GBP/AUD - GBP/AUD - GBP/CHF - GBP/NZD - NZD/CAD - NZD/CHF - NZD/JPY - NZD/USD - TRY/JPY USD/CAD - USD/CNH - USD/MXN - USD/NOK - USD/SEK - USD/TRY - USD/ZAR - ZAR/JPY - AUD/USD - EUR/JPY - GBP/JPY
         
Μέγεθος Θέσης 1.000 10.000 100.000 1.000.000
Προμήθεια Ανά Πλευρά € 0,06 € 0,60 € 6,00 € 60,00
Συνολική Προμήθεια € 0,12 € 1,20 € 12,00 € 120,00

Οι προμήθειες που αναγράφονται παραπάνω αφορούν λογαριασμούς με νόμισμα βάσης το ευρώ.

Spreads

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα τυπικά spreads στην FXCM. Τα spreads μας είναι εξαιρετικά χαμηλά χάρη στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων ρευστότητας μας, που περιλαμβάνουν παγκόσμιες τράπεζες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και market makers οι οποίοι μας παρέχουν τιμές στο φημισμένο μοντέλο μας No Dealing Desk. Εσείς πραγματοποιείτε συναλλαγές απευθείας στην τιμή αγοράς/πώλησης που παρέχεται από τους παρόχους ρευστότητας μας.

 
ΖΕΥΓΟΣSPREADΖΕΥΓΟΣSPREAD
 
AUD/CAD 1.6 GBP/CHF 2.3
AUD/CHF 1.3 GBP/JPY 2.0
AUD/JPY 0.9 GBP/NZD 4.6
AUD/NZD 1.8 GBP/USD 0.6
AUD/USD 0.6 NZD/CAD 2.1
CAD/CHF 1.4 NZD/CHF 1.8
CAD/JPY 1.0 NZD/JPY 1.5
CHF/JPY 1.7 NZD/USD 0.9
EUR/AUD 1.5 TRY/JPY 2.6
EUR/CAD 1.5 USD/CAD 0.9
EUR/CHF 0.9 USD/CHF 0.8
EUR/GBP 0.7 USD/CNH 6.4
EUR/JPY 1.1 USD/JPY 0.5
EUR/NOK 52.4 USD/MXN 49.7
EUR/NZD 3.1 USD/NOK 26.8
EUR/SEK 28.8 USD/SEK 22.4
EUR/TRY 27.7 USD/TRY 14.8
EUR/USD 0.4 USD/ZAR 83.8
GBP/AUD 2.7 ZAR/JPY 0.5
GBP/CAD 3.0    

Mini Λογαριασμοί: Οι Mini λογαριασμοί προσφέρουν 18 προϊόντα CFD και 21 νομισματικά ζεύγη, και από προεπιλογή εκτέλεση συναλλαγών Dealing Desk όπου οι στρατηγικές arbitrage απαγορεύονται. Η FXCM καθορίζει, κατά την διακριτική της ευχέρεια, τι περιλαμβάνει μια στρατηγική arbitrage. Οι Mini λογαριασμοί που χρησιμοποιούν απαγορευμένες στρατηγικές μπορεί να μεταφερθούν σε εκτέλεση συναλλαγών No Dealing Desk. Οι Mini λογαριασμοί με ακαθάριστο κεφάλαιο μικρότερο των 20.000 μονάδων του νομίσματος βάσης του λογαριασμού έχουν μόχλευση 200:1 στο forex. Οι mini λογαριασμοί με ακαθάριστο κεφάλαιο που υπερβαίνει τις 20.000 θα μετατραπούν σε Standard λογαριασμό με μόχλευση 100:1, εκτέλεση No Dealing Desk και τιμολόγηση χαμηλών spreads + προμηθειών. Δείτε τους Κινδύνους Εκτέλεσης Εντολών.

Μέσος Όρος Spreads: Οι χρονικά σταθμισμένοι μέσοι όροι προκύπτουν από τις εμπορεύσιμες τιμές της FXCM από την 1 Ιουλίου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Τα στοιχεία των spread παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.

Εκτέλεση: H FXCM συναθροίζει τιμές αγοράς και πώλησης από διάφορους παρόχους ρευστότητας και είναι ο τελικός αντισυμβαλλόμενος στις συναλλαγές forex μέσω των Dealing Desk και No Dealing Desk (NDD) μοντέλων εκτέλεσης της FXCM. Με το NDD, οι πλατφόρμες της FXCM εμφανίζουν τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές αγοράς και πώλησης από τους παρόχους ρευστότητας. Επιπλέον του spread, το κόστος συναλλαγής μέσω του NDD αποτελείται από μία σταθερή προμήθεια, που βασίζεται στο μέγεθος της θέσης, κατά το άνοιγμα και κλείσιμο μίας συναλλαγής. Ενώ γενικά οι NDD λογαριασμοί προσφέρουν spreads χωρίς markups, σε μερικές περιπτώσεις, η FXCM μπορεί να προσθέσει ένα markup στα NDD spreads. Αυτό μπορεί να συμβεί, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που οι λογαριασμοί ανοίγονται μέσω referring agent. Με την εκτέλεση Dealing Desk, η FXCM μπορεί να ενεργεί ως dealer σε οποιαδήποτε ή όλα τα νομισματικά ζεύγη. Υπάρχουν επίσης δευτερεύοντες πάροχοι ρευστότητας που καλύπτουν την εντολή οποτεδήποτε η FXCM δεν ενεργεί ως dealer. Το Dealing Desk της FXCM έχει λιγότερους παρόχους ρευστότητας από το NDD. Υπάρχουν πολλοί ακόμα παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας όταν επιλέγετε το μοντέλο εκτέλεσης (όπως σύγκρουση συμφερόντων, τύπος trading ή στρατηγική). Δείτε τους Κινδύνους Εκτέλεσης Εντολών. Σημείωση: Οι συμβατικές σχέσεις με παρόχους ρευστότητας ενοποιούνται μέσω της Αμερικανικής θυγατρικής της εταιρίας, Forex Capital Markets, LLC, η οποία με τη σειρά της, παρέχει τεχνολογία και τιμολόγηση στις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το συνολικό κόστος συναλλαγών στο forex υπολογίζεται με βάση δύο παράγοντες: τις χαμηλές μας προμήθειες και τα χαμηλά spreads.

Πως να Υπολογισετε το Κοστος της Συναλλαγης

Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι επιθυμείτε να ανοίξετε θέση 1.000 μονάδων (1 micro lot) στην ισοτιμία EUR/USD. Απλά προσθέστε την προμήθεια για το άνοιγμα και κλείσιμο της θέσης 1Κ στο EUR/USD (€0,03 + €0,03 = €0,06) καθώς και την αξία του spread (0,2 pips X €0,07/pip) = €0,014).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ EUR/USD 1K

Παράδειγμα Spread

Για να βρείτε την αξία του spread, πολλαπλασιάστε το μέγεθος του spread με την αξία του pip (την οποία θα βρείτε στην Απλή Εμφάνιση Τιμών στην πλατφόρμα Trading Station της FXCM).

Προμήθειες: Μέσω της εκτέλεσης των εντολών των πελατών, η FXCM μπορεί να λάβει προμήθεια με διάφορους τρόπους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: χρέωση σταθερής προμήθειας που βασίζεται στο μέγεθος του Lot κατά το άνοιγμα και κλείσιμο μιας θέσης, προσθήκη mark-up στα spreads που λαμβάνει από τους παρόχους ρευστότητας για συγκεκριμένους τύπους λογαριασμού, και προσθήκη markup στο rollover. Μέσω του μοντέλου εκτέλεσης εντολών Dealing Desk, η FXCM μπορεί να ενεργεί ως dealer και μπορεί να λαμβάνει επιπρόσθετη προμήθεια από το trading.

2 Μέσος Όρος Spreads: Οι χρονικά σταθμισμένοι μέσοι όροι προκύπτουν από τις εμπορεύσιμες τιμές της FXCM από την 1 Ιουλίου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Τα στοιχεία των spread παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.

Markup Ενδιάμεσου: Σε μερικές περιπτώσεις, οι λογαριασμοί πελατών μέσω συγκεκριμένων ενδιάμεσων υπόκεινται σε markup.

 
 

Χρησιμοποιούμε cookies για να ενισχύσουμε την απόδοση και τη λειτουργία του fxcm.gr, το οποίο βελτιώνει την εμπειρία πλοήγησής σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς. Μάθετε Περισσότερα