Πραγματοποιήστε συναλλαγές στο Ομόλογο Ευρώ-Bund και εκτιμήστε τα μακροπρόθεσμα ζητήματα χρέους της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης. 

ΟΔΗΓΟΣ CFD

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ FXCM;

  •  Εκτέλεση Συναλλαγών χωρίς Re-quotes:1 με άμεση και αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών σε όλα τα προϊόντα δεικτών, χωρίς υψηλά re-quotes.
  •  Ανταγωνιστική Ροή Τιμών: Ανταγωνιστικά spreads που σας επιτρέπουν να αποκτήσετε πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές.
  •  Απουσία Προμηθειών:2 Επενδύστε χωρίς προμήθειες σε όλα τα προϊόντα δεικτών στην FXCM σε αντίθεση με άλλες αγορές.
  •  Ανταγωνιστική Μόχλευση:3 Ανταγωνιστική μόχλευση σε όλα τα προϊόντα που περιγράφονται αναλυτικά στην Trading Station της FXCM.
  •  Δυνατότητα Αντιστάθμισης Κινδύνου: Μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα θέση αγοράς και πώλησης σε έναν δείκτη.

ΛΗΞΗ

Τα προϊόντα ομολόγων έχουν τριμηνιαία λήξη (παρακαλούμε ανατρέξτε στον πίνακα). Οι θέσεις των πελατών που είναι ανοικτές στο BUND σε μια από τις Προγραμματισμένες Ημερομηνίες Λήξης της FXCM, θα κλείσουν στην τιμή αγοράς/πώλησης αμέσως μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης. Η μόνη συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι ότι ο πελάτης θα ρευστοποιήσει οποιαδήποτε κυμαινόμενα κέρδη ή ζημίες κατά τη στιγμή του κλεισίματος. Δεν υπάρχουν rollovers για κανένα από τα συμβόλαια των Ομολόγων.


1Πολιτική Μη-Δημιουργίας Re-Quote: Η FXCM διατηρεί την πολιτική μη-δημιουργίας re-quotes. Σε συνθήκες που διαμορφώνονται βάσει του μεγέθους της θέσης, τη μεθοδολογία trading και/ή τις συνθήκες της αγοράς η θέση του επενδυτή μπορεί να μην εκτελεστεί στη ζητούμενη τιμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εντολές εκτελούνται στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή εντός των παραμέτρων που έχει ορίσει ο επενδυτής και υπόκεινται στις συνθήκες της υποκείμενης αγοράς. Η διαφορά ανάμεσα στην ζητούμενη τιμή και την τελική τιμή εκτέλεσης μπορεί να έχει μεγαλύτερο ή μικρότερο όφελος ανάλογα με τη δραστηριότητα της αγοράς και τη διαθέσιμη ρευστότητα.

2Προμήθειες: Μέσω της εκτέλεσης των εντολών των πελατών, η FXCM μπορεί να λάβει προμήθεια με διάφορους τρόπους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: χρέωση σταθερής προμήθειας που βασίζεται στο μέγεθος του Lot κατά το άνοιγμα και κλείσιμο μιας θέσης, προσθήκη mark-up στα spreads που λαμβάνει από τους παρόχους ρευστότητας για συγκεκριμένους τύπους λογαριασμού, και προσθήκη markup στο rollover. Μέσω του μοντέλου εκτέλεσης εντολών Dealing Desk, η FXCM μπορεί να ενεργεί ως dealer και μπορεί να λαμβάνει επιπρόσθετη προμήθεια από το trading.

3Μόχλευση: Η μόχλευση είναι δίκοπο μαχαίρι και μπορεί να πολλαπλασιάσει τα κέρδη σας. Ομοίως, μπορεί να πολλαπλασιάσει και τις απώλειές σας. Το trading στην αγορά συναλλάγματος με οποιοδήποτε επίπεδο περιθωρίου μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές.

 
 

Χρησιμοποιούμε cookies για να ενισχύσουμε την απόδοση και τη λειτουργία του fxcm.gr, το οποίο βελτιώνει την εμπειρία πλοήγησής σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς. Μάθετε Περισσότερα