Η FXCM προσφέρει περισσότερους από 12 χρηματιστηριακούς δείκτες επιτρέποντας στους επενδυτές συναλλαγές στις αγορές των ΗΠΑ, Ευρώπης, Ασίας και Αυστραλίας.

ΟΔΗΓΟΣ CFD

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ FXCM;

  •  Χωρίς Re-quotes:1 με άμεση και αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών σε όλα τα προϊόντα δεικτών, χωρίς υψηλά re-quotes.
  •  Ανταγωνιστική ροή τιμών: Ανταγωνιστικά spreads σας επιτρέπουν να αποκτήσετε πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές.
  •  Απουσία προμηθειών:2 Επενδύστε χωρίς προμήθειες σε όλα τα προϊόντα δεικτών στην FXCM σε αντίθεση με άλλες αγορές.
  •  Ανταγωνιστική μόχλευση:3 Ανταγωνιστική μόχλευση σε όλα τα προϊόντα που περιγράφονται αναλυτικά στην Trading Station της FXCM.
  •  Επωφεληθείτε από τα μερίσματα: Διατηρήστε μια θέση αγοράς κατά τη διάρκεια της νύχτας και λάβετε πληρωμές μερισμάτων.
  •  Δυνατότητα αντιστάθμισης κινδύνου: Μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα θέση αγοράς και πώλησης σε έναν δείκτη.
  •  Δεν Υπάρχουν Trading Περιορισμοί σε Stop και Limit: Τοποθετείστε stops, limits και εντολές εισόδου χωρίς περιορισμούς ελάχιστης απόστασης σε πολλούς από τους δείκτες μετοχών μας.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LOT

Η FXCM χρησιμοποιεί ένα σύστημα συναλλαγών, το οποίο βασίζεται σε lots. Αυτό σημαίνει απλά ότι όλα τα προϊόντα της FXCM κατηγοριοποιούνται σε τυποποιημένα μεγέθη συναλλαγών (lots). Αυτά τα μεγέθη γενικά αναπαριστούν τον υποκείμενο τίτλο (στην αγορά των futures ή της spot αγοράς) ή αποτελούν μέρος αυτού. Με τον τρόπο αυτό απλοποιούνται οι συναλλαγές επιτρέποντας στους πελάτες να επενδύουν σε lots και επίσης παρέχεται τιμή για κάθε lot αντί να υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών ανοίγματος και κλεισίματος όταν πραγματοποιούνται πολλές τοποθετήσεις στο ίδιο προϊον/δείκτη.

Το μέγεθος του lot για όλους τους δείκτες είναι στην πραγματικότητα 1 συμβόλαιο (δηλ, 1 US 30, 1 UK 100 κ.λπ.) Ωστόσο, για να παρουσιάζεται αποτελεσματικά η κίνηση και οι επιδράσεις στα κέρδη/ζημίες των υποκείμενων futures, η FXCM έχει θεσπίσει ένα ελάχιστο μέγεθος συναλλαγών, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στη σελίδα 3.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Όλες οι ανοικτές θέσεις στις 5 μ.μ. (ώρα Νέας Υόρκης) μετακυλίονται στην επόμενη ημέρα συναλλαγών. Εάν κατέχετε μια θέση αγοράς (long), τότε θα χρεωθείτε με έξοδα χρηματοδότησης (LIBOR +3%) για τη μετακύλιση της θέσης, ενώ εάν κατέχετε μια θέση πώλησης (short), μπορεί να λάβετε χρηματοδότηση (LIBOR -3%). Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τον Οδηγό για CFDs.

Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι οι τιμές Roll S και Roll B που απεικονίζονται στον πίνακα τιμών συναλλαγών αποτελούν τα έξοδα ανά συμβόλαιο. Εφόσον συμβαίνει αυτό, οι πελάτες θα πληρώσουν ή θα κερδίσουν το ποσό της χρέωσης πολλαπλασιάζοντάς το με το μέγεθος της θέσης την οποία κατέχει ένας πελάτης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ο πελάτης κατέχει θέση αγοράς (long) 10 lots στο δείκτη US 30. Η τρέχουσα τιμή Roll B είναι -$0.88 (όπως απεικονίζεται στην οθόνη "Τιμές συναλλαγών"). Εάν υποθέσουμε ότι ο πελάτης είναι κάτοχος της θέσης αυτής έως τις 17:00 (ώρα Νέας Υόρκης), υπολογίζεται χρέωση ύψους $8.80 για εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα συναλλαγών.


1Πολιτική Μη-Δημιουργίας Re-Quote: Η FXCM διατηρεί την πολιτική μη-δημιουργίας re-quotes. Σε συνθήκες που διαμορφώνονται βάσει του μεγέθους της θέσης, τη μεθοδολογία trading και/ή τις συνθήκες της αγοράς η θέση του επενδυτή μπορεί να μην εκτελεστεί στη ζητούμενη τιμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εντολές εκτελούνται στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή εντός των παραμέτρων που έχει ορίσει ο επενδυτής και υπόκεινται στις συνθήκες της υποκείμενης αγοράς. Η διαφορά ανάμεσα στην ζητούμενη τιμή και την τελική τιμή εκτέλεσης μπορεί να έχει μεγαλύτερο ή μικρότερο όφελος ανάλογα με τη δραστηριότητα της αγοράς και τη διαθέσιμη ρευστότητα.

2Προμήθειες: Μέσω της εκτέλεσης των εντολών των πελατών, η FXCM μπορεί να λάβει προμήθεια με διάφορους τρόπους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: χρέωση σταθερής προμήθειας που βασίζεται στο μέγεθος του Lot κατά το άνοιγμα και κλείσιμο μιας θέσης, προσθήκη mark-up στα spreads που λαμβάνει από τους παρόχους ρευστότητας για συγκεκριμένους τύπους λογαριασμού, και προσθήκη markup στο rollover. Μέσω του μοντέλου εκτέλεσης εντολών Dealing Desk, η FXCM μπορεί να ενεργεί ως dealer και μπορεί να λαμβάνει επιπρόσθετη προμήθεια από το trading.

3Μόχλευση: Η μόχλευση είναι δίκοπο μαχαίρι και μπορεί να πολλαπλασιάσει τα κέρδη σας. Ομοίως, μπορεί να πολλαπλασιάσει και τις απώλειές σας. Το trading στην αγορά συναλλάγματος με οποιοδήποτε επίπεδο περιθωρίου μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές.

 
 

Χρησιμοποιούμε cookies για να ενισχύσουμε την απόδοση και τη λειτουργία του fxcm.gr, το οποίο βελτιώνει την εμπειρία πλοήγησής σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς. Μάθετε Περισσότερα