Επενδύστε σε προϊόντα ενέργειας συμπεριλαμβανομένων του Αργού Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου.

ΟΔΗΓΟΣ CFD

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ FXCM;

 •  Εκτέλεση Συναλλαγών Χωρίς Re-quotes1 σε όλα τα προϊόντα ενέργειας, προσφέροντάς σας γρήγορο και αποδοτικό trading χωρίς υψηλά re-quotes.
 •  Ελάχιστο Μέγεθος Συναλλαγών:Εκτελέστε συναλλαγές με ελάχιστο το 1 συμβόλαιο ή $0.10 ανά tick.
 •  Χαμηλό Κόστος Συναλλαγών: Επενδύστε χωρίς προμήθειες2, χωρίς έξοδα συναλλαγής ή έξοδα εκκαθάρισης. Το μοναδικό κόστος της συναλλαγής είναι το spread, η διαφορά, δηλαδή μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης.
 •  Προηγμένο Εργαλείο Διαγράμματος: Παρακολουθείστε τα προϊόντα πετρελαίου και κάντε συναλλαγές απευθείας μέσω των διαγραμμάτων της FXCM.
 •  Ανταγωνιστική Μόχλευση3:  Ανταγωνιστική μόχλευση σε όλα τα προϊόντα που περιγράφονται αναλυτικά στην Trading Station.
 •  Δυνατότητα Αντιστάθμισης Κινδύνου: Μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα θέση αγοράς και πώλησης στο πετρέλαιο στον ίδιο λογαριασμό.

TRADING ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

Οι τιμές περιθωρίου της FXCM φαίνονται στο παράθυρο “Dealing Rates” στο Trading Station και παρουσιάζουν αναλυτικά το απαιτούμενο κεφάλαιο από το λογαριασμό ενός πελάτη έτσι ώστε να αγοράσει ή να πουλήσει 1 συμβόλαιο ενός δείκτη. Η FXCM διαθέτει τυποποιημένο ελάχιστο μέγεθος συναλλαγών για κάθε προϊόν. Για να υπολογίσετε το κεφάλαιο που απαιτείται για να πραγματοποιήσετε το ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής, απλά πολλαπλασιάστε το ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής με το απαιτούμενο περιθώριο (ανά συμβόλαιο) που απεικονίζεται στο παράθυρο “Dealing Rates”. Για παράδειγμα:

 •  Το ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής για το USOil είναι 1 lot
 •  To MMR είναι $20 (Η.Π.Α.) ανά συμβόλαιο
 •  1 συμβόλαιο x $20 = US$20

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Τα συμβόλαια του πετρελαίου έχουν μηνιαία λήξη. Οι θέσεις των πελατών που είναι ανοικτές κατά την “Ημερομηνία Λήξης της FXCM” θα κλείνουν στην τιμή προσφοράς /ζήτησης στις:

 •  στις 21:00 μ.μ. GMT για θέσεις σε US Oil
 •  στις 21:00 μ.μ. GMT για θέσεις σε UK Oil
 •  στις 21:00 μ.μ. GMT για θέσεις σε NGAS

*Οι επίσημες μηνιαίες λήξεις της FXCM βασίζονται στην ώρα Νέας Υόρκης (5:00 μμ ET). Λόγω της τήρησης της θερινής ώρας στις ΗΠΑ, οι μηνιαίες λήξεις με βάση τις ώρες GMT, μπορεί να αλλάξουν.

Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης θα ρευστοποιήσει οποιαδήποτε κυμαινόμενα κέρδη ή ζημίες κατά τη στιγμή του κλεισίματος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

 •  Ο πελάτης κατέχει θέση αγοράς 5 lots στον δείκτη USOil στο 72.00.
 •  Μια μέρα πριν από τη λήξη, η θέση που πλησιάζει στο μήνα εκτέλεσης βρίσκεται στο 73.00.
 •  Η θέση του πελάτη κλείνει στα 73.00 και το κέρδος του προστίθεται στο λογαριασμό του.
  •  Όλες οι εντολές stop ή limit για τα συμβόλαια πετρελαίου που λήγουν ακυρώνονται αυτόματα.

Δωρεάν Δοκιμαστικός Λογαριασμός

Κάντε Τrading στην Αγορά του Forex χωρίς ρίσκο με έναν δοκιμαστικό λογαριασμό €50.000


1Πολιτική Μη-Δημιουργίας Re-Quote: Η FXCM διατηρεί την πολιτική μη-δημιουργίας re-quotes. Σε συνθήκες που διαμορφώνονται βάσει του μεγέθους της θέσης, τη μεθοδολογία trading και/ή τις συνθήκες της αγοράς η θέση του επενδυτή μπορεί να μην εκτελεστεί στη ζητούμενη τιμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εντολές εκτελούνται στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή εντός των παραμέτρων που έχει ορίσει ο επενδυτής και υπόκεινται στις συνθήκες της υποκείμενης αγοράς. Η διαφορά ανάμεσα στην ζητούμενη τιμή και την τελική τιμή εκτέλεσης μπορεί να έχει μεγαλύτερο ή μικρότερο όφελος ανάλογα με τη δραστηριότητα της αγοράς και τη διαθέσιμη ρευστότητα.

2Προμήθειες: Μέσω της εκτέλεσης των εντολών των πελατών, η FXCM μπορεί να λάβει προμήθεια με διάφορους τρόπους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: χρέωση σταθερής προμήθειας που βασίζεται στο μέγεθος του Lot κατά το άνοιγμα και κλείσιμο μιας θέσης, προσθήκη mark-up στα spreads που λαμβάνει από τους παρόχους ρευστότητας για συγκεκριμένους τύπους λογαριασμού, και προσθήκη markup στο rollover. Μέσω του μοντέλου εκτέλεσης εντολών Dealing Desk, η FXCM μπορεί να ενεργεί ως dealer και μπορεί να λαμβάνει επιπρόσθετη προμήθεια από το trading.

3Μόχλευση: Η μόχλευση είναι δίκοπο μαχαίρι και μπορεί να πολλαπλασιάσει τα κέρδη σας. Ομοίως, μπορεί να πολλαπλασιάσει και τις απώλειές σας. Το trading στην αγορά συναλλάγματος με οποιοδήποτε επίπεδο περιθωρίου μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές.

 
 

Χρησιμοποιούμε cookies για να ενισχύσουμε την απόδοση και τη λειτουργία του fxcm.gr, το οποίο βελτιώνει την εμπειρία πλοήγησής σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς. Μάθετε Περισσότερα