Η FXCM προσφέρει Χρυσό, Ασήμι, Πλατίνα, Παλλάδιο και Χαλκό στις πλατφόρμες της Trading Station και MetaTrader 4. 

ΟΔΗΓΟΣ CFD

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ FXCM;

  •  Εκτέλεση Συναλλαγών χωρίς Re-quotes1 με άμεση και αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών σε όλα τα προϊόντα μετάλλων, χωρίς υψηλά re-quotes.
  •  Χαμηλότερα Κόστη Συναλλαγών. Επενδύστε χωρίς προμήθειες2, χωρίς έξοδα συναλλαγής ή έξοδα εκκαθάρισης. Το μοναδικό κόστος της συναλλαγής είναι το spread, η διαφορά, δηλαδή μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης.
  •  Μεγαλύτερη Ευκολία Συναλλαγών. Οι επενδύσεις σε χρυσό και ασήμι πραγματοποιούνται μαζί με τις επενδύσεις σε νομίσματα στην Trading Station της FXCM, προσφέροντάς σας εύκολες επενδύσεις με ένα κλικ.
  •  Ανταγωνιστική Μόχλευση.3 Οι συναλλαγές στα futures απαιτούν μεγάλα συμβόλαια - $4.000 περιθώριο για τη διατήρηση θέσης 100-ουγγιές. Στην αγορά futures η μόχλευση συχνά περιορίζεται στο 25 προς 1.
  •  Δυνατότητα Αντιστάθμισης Κινδύνου. Μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα θέση αγοράς και πώλησης στο χρυσό στον ίδιο λογαριασμό και να αντισταθμίσετε τις θέσεις σας.
  •  Προηγμένο Εργαλείο Διαγράμματος. Πραγματοποιήστε τις συναλλαγές σας σε χρυσό κατευθείαν μέσω των προηγμένων διαγραμμάτων της FXCM.

ΩΡΕΣ TRADING ΓΙΑ ΧΡΥΣΟ (XAU/USD) ΚΑΙ ΑΣΗΜΙ (XAG/USD)

Το trading με την FXCM στο Χρυσό και το Ασήμι θα ξεκινάει την Κυριακή στις 22.00 GMT. Επιπλέον, υπάρχει καθημερινή διακοπή στο Trading στο χρυσό και το ασήμι στις 21.00 GMT και το Trading θα είναι πάλι διαθέσιμο στις 22.00 GMT. Κατά τη διάρκεια της διακοπής, δεν θα είστε σε θέση να τοποθετήσετε εντολές market, ούτε να τοποθετήσετε ή να αλλάξετε τα limits/stops σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Χρυσό και το Ασήμι, συμβουλευτείτε τον Οδηγό CFDs.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΥΣΟ/ ΑΣΗΜΙ

Η μετακύλιση θέσεων σε χρυσό/ ασήμι θα πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και στα προϊόντα συναλλάγματος.

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΧΑΛΚΟΥ

Ο χαλκός είναι το μοναδικό μέταλλο που λήγει. Οι συναλλαγές σε όλα τα υπόλοιπα μέταλλα θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι ο πελάτης να κλείσει τη θέση του ή μέχρι τη στιγμή που δε θα υπάρχει επαρκές margin για τη διατήρηση της θέσης του. Αναφορικά με το χαλκό, η ανοιχτή θέση θα κλείσει από την FXCM.


1Πολιτική Μη-Δημιουργίας Re-Quote: Η FXCM διατηρεί την πολιτική μη-δημιουργίας re-quotes. Σε συνθήκες που διαμορφώνονται βάσει του μεγέθους της θέσης, τη μεθοδολογία trading και/ή τις συνθήκες της αγοράς η θέση του επενδυτή μπορεί να μην εκτελεστεί στη ζητούμενη τιμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εντολές εκτελούνται στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή εντός των παραμέτρων που έχει ορίσει ο επενδυτής και υπόκεινται στις συνθήκες της υποκείμενης αγοράς. Η διαφορά ανάμεσα στην ζητούμενη τιμή και την τελική τιμή εκτέλεσης μπορεί να έχει μεγαλύτερο ή μικρότερο όφελος ανάλογα με τη δραστηριότητα της αγοράς και τη διαθέσιμη ρευστότητα.

2Προμήθειες: Μέσω της εκτέλεσης των εντολών των πελατών, η FXCM μπορεί να λάβει προμήθεια με διάφορους τρόπους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: χρέωση σταθερής προμήθειας που βασίζεται στο μέγεθος του Lot κατά το άνοιγμα και κλείσιμο μιας θέσης, προσθήκη mark-up στα spreads που λαμβάνει από τους παρόχους ρευστότητας για συγκεκριμένους τύπους λογαριασμού, και προσθήκη markup στο rollover. Μέσω του μοντέλου εκτέλεσης εντολών Dealing Desk, η FXCM μπορεί να ενεργεί ως dealer και μπορεί να λαμβάνει επιπρόσθετη προμήθεια από το trading.

3Μόχλευση: Η μόχλευση είναι δίκοπο μαχαίρι και μπορεί να πολλαπλασιάσει τα κέρδη σας. Ομοίως, μπορεί να πολλαπλασιάσει και τις απώλειές σας. Το trading στην αγορά συναλλάγματος με οποιοδήποτε επίπεδο περιθωρίου μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές.

 
 

Χρησιμοποιούμε cookies για να ενισχύσουμε την απόδοση και τη λειτουργία του fxcm.gr, το οποίο βελτιώνει την εμπειρία πλοήγησής σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς. Μάθετε Περισσότερα