Κίνδυνοι Εκτέλεσης Εντολών

No Dealing Desk και Dealing Desk

Προκειμένου να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία συναλλαγών, θεωρούμε πως είναι σημαντικό για όλους τους επενδυτές – ανεξαρτήτως της εμπειρίας τους – να είναι ενημερωμένοι για τους κινδύνους συναλλαγών που σχετίζονται με το trading στην FXCM.

Εδώ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους εκτέλεσης εντολών που σχετίζονται με τους τρόπους εκτέλεσης εντολών της FXCM σε forex και CFD. Διαλέξτε ένα προϊόν/τύπο εκτέλεσης για να ξεκινήσετε:

Κίνδυνοι Εκτέλεσης Εντολών σε Forex μέσω Dealing Desk

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ

Το trading στην αγορά του forex με τη χρήση του επιπέδου περιθωρίου (margin) εμπεριέχει υψηλό ρίσκο και πιθανόν να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Πριν αποφασίσετε να κάνετε trading στα προϊόντα που προσφέρει η Forex Capital Markets, Limited ("FXCM"), θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους προσωπικούς σας στόχους, την οικονομική σας κατάσταση, τις ανάγκες σας και την εμπειρία που διαθέτετε. Τα προϊόντα προορίζονται για ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες. Η Forex Capital Markets, Limited είναι εγκεκριμένη και ελέγχεται από το UK Financial Conduct Authority (FCA), [registration number 217689]. Η έδρα της FXCM βρίσκεται στο 20 Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE, United Kingdom. H Forex Capital Markets Ltd., λειτουργεί υπό την εμπορική επωνυμία FXCM Hellas, ως γραφείο αντιπροσωπείας της Forex Capital Markets Ltd., κατέχει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority (FCA). Η FXCM μπορεί να παρέχει γενικές πληροφορίες μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους προσωπικούς σας στόχους, την οικονομική σας κατάσταση ή τις ανάγκες σας. Οι γενικές συμβουλές που παρέχονται ή το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν προορίζεται ως προσωπική συμβουλή και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια. Υπάρχει πιθανότητα οι απώλειες να υπερβούν το κατατεθειμένο κεφάλαιό σας. Θα πρέπει να είστε ενήμεροι για όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με το trading με τη χρήση του επιπέδου περιθωρίου. Η FXCM σας συνιστά να ζητήσετε συμβουλευτικές υπηρεσίες από ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ FXCM

Οποιεσδήποτε απόψεις, έρευνες, αναλύσεις, τιμές ή άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται με σκοπό τη γενική ενημέρωση και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή. H FXCM δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απώλειας κερδών, που μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET

H χρήση ενός συστήματος εκτέλεσης συναλλαγών μέσω internet εγκυμονεί κινδύνους όπως, μεταξύ άλλων, η βλάβη συστημάτων (hardware & software) και η σύνδεση στο internet. Επειδή η FXCM δεν ελέγχει την ισχύ του σήματος, τη λήψη και τη δρομολόγησή του μέσω του internet, τη λειτουργία της συσκευής σας ή την αξιοπιστία της σύνδεσής της, δεν μπορούμε να φέρουμε ευθύνη για προβλήματα σύνδεσης, παραμορφώσεις του σήματος ή καθυστερήσεις κατά τις συναλλαγές σας μέσω internet. Η FXCM διαθέτει συστήματα υποστήριξης και σχέδια έκτακτης ανάγκης ελαχιστοποιώντας το ενδεχόμενο βλάβης του συστήματος καθώς μεταξύ άλλων επιτρέπει στους πελάτες της να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω τηλεφώνου.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ FOREX ΜΕΣΩ DEALING DESK

Η FXCM επίσης προσφέρει εκτέλεση συναλλαγών σε forex μέσω του μοντέλου εκτέλεσης Dealing Desk. Σε αυτό το μοντέλο, η προμήθεια της FXCM ενδέχεται να μην περιορίζεται στο σταθερό μας markup και τα συμφέροντά μας ενδέχεται να έρθουν σε άμεση σύγκρουση με τα δικά σας. Η FXCM αντιμετωπίζει το ρίσκο της αγοράς ως αποτέλεσμα της εισόδου σε συναλλαγές μαζί σας. Η FXCM μπορεί να λάβει μέτρα για να περιορίσει τον κίνδυνο που προέρχεται από το market making πιο αποτελεσματικά, κατά την απολύτως διακριτική μας ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση, μεταφέροντας τον υποκείμενο σας λογαριασμό στο μοντέλο εκτέλεσης συναλλαγών NDD. H FXCM μπορεί επίσης να επιλέξει να μεταφέρει τον λογαριασμό σας στο μοντέλο No Dealing Desk (NDD) εφόσον το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού σας υπερβεί το ανώτατο όριο των 20.000 νομισματικών μονάδων του νομίσματος βάσης του λογαριασμού. Ως ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού ορίζεται το υπόλοιπο του λογαριασμού σας συν τα ακαθάριστα Κ/Α των ανοιχτών σας θέσεων.

Η Dealing Desk εκτέλεση και το trading δεν διεξάγονται σε κάποιο χρηματιστήριο. Η FXCM ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενος σε αυτές τις συναλλαγές και ως εκ τούτου, ενεργεί ως αγοραστής όταν εσείς πουλάτε και ως πωλητής όταν εσείς αγοράζετε. Ως αποτέλεσμα, τα συμφέροντα της FXCM ενδέχεται να βρίσκονται σε σύγκρουση με τα δικά σας. Εκτός και αν έχει οριστεί διαφορετικά στην έγγραφη συμφωνία σας ή σε άλλα γραπτά έγγραφα, η FXCM θέτει τις τιμές στις οποίες συναλλάσσεται μαζί σας. Οι τιμές που προσφέρει η FXCM μπορεί να μην είναι οι καλύτερες διαθέσιμες και η FXCM μπορεί να παρέχει διαφορετικές τιμές σε διαφορετικούς πελάτες. Αν η FXCM επιλέξει να μην καλύψει την δική της έκθεση, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε πως η FXCM μπορεί να βγάλει περισσότερα χρήματα αν η αγορά κινηθεί εναντίον σας.

SLIPPAGE

Η FXCM στοχεύει στο να δίνει στους πελάτες της τις καλύτερες δυνατές τιμές για τις συναλλαγές τους και να εκτελεί την κάθε εντολή τους στη τιμή που ζητήθηκε. Παρόλα αυτά, κάποιες φορές λόγω αύξησης της μεταβλητότητας οι εντολές μπορεί να υπόκεινται σε slippage. Το slippage συμβαίνει συνήθως κατά τη διάρκεια σημαντικών οικονομικών ανακοινώσεων ή περιόδων υψηλής ρευστότητας. Σε περιόδους όπως αυτές, ο τύπος της εντολής σας, η ζητούμενη ποσότητα και συγκεκριμένες οδηγίες εντολών μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη συνολική εκτέλεση που θα λάβετε.

Η μεταβλητότητα που παρατηρείται στην αγορά μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες στις οποίες οι εντολές είναι δύσκολο να εκτελεστούν. Παραδείγματος χάρη, η τιμή που λαμβάνετε κατά την εκτέλεση της εντολής σας μπορεί να απέχει πολλά pips από την επιλεγμένη ή προσφερόμενη τιμή λόγω της αστάθειας της αγοράς. Στο σενάριο αυτό, ο επενδυτής επιδιώκει να εκτελέσει την εντολή σε συγκεκριμένη τιμή αλλά ενδέχεται για παράδειγμα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η αγορά να έχει απομακρυνθεί σημαντικά από αυτήν την τιμή. Η εντολή του επενδυτή θα εκτελεστεί τότε στην επόμενη διαθέσιμη τιμή για την συγκεκριμένη εντολή. Η FXCM παρέχει μια σειρά από βασικούς και προηγμένους τύπους εντολών για να βοηθήσει τους πελάτες της να περιορίζουν τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εντολών. Ένας τρόπος για να περιοριστεί ο κίνδυνος που συνδέεται με το slippage είναι η χρησιμοποίηση του τύπου «Market Range» («Μέγιστη Απόκλιση» ή «Max Deviation» για τους χρήστες της πλατφόρμας MT4) στις πλατφόρμες της FXCM. Η λειτουργία του «Market Range» επιτρέπει στους επενδυτές να προσδιορίσουν το ποσό του ενδεχόμενου slippage που είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν σε μια εντολή αγοράς ορίζοντας συγκεκριμένο εύρος. Το μηδέν υποδεικνύει ότι δεν επιτρέπεται κανένα slippage. Επιλέγοντας μηδέν στο «Market Range», ο επενδυτής ζητεί την εκτέλεση της εντολής του μόνο στην επιλεγμένη ή προσφερόμενη τιμή και σε καμία άλλη τιμή. Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεγαλύτερο εύρος επιτρεπόμενου slippage αυξάνοντας με τον τρόπο αυτόν την πιθανότητα εκτέλεσης της/των εντολής/ών. Στο σενάριο αυτό η εντολή θα εκτελεστεί στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή εντός του εύρους που έχει οριστεί. Παραδείγματος χάρη, ένας πελάτης μπορεί να επιλέξει ότι επιθυμεί την εκτέλεση της εντολής του εντός 2 pips από την τιμή της εντολής που έχει ζητήσει. Το σύστημα τότε θα εκτελέσει την εντολή του πελάτη εντός του αποδεκτού εύρους (στην περίπτωση αυτή 2 pips) εφόσον υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Αν η εντολή δεν μπορεί να εκτελεστεί εντός του καθορισμένου εύρους, η εντολή δεν θα εκτελεστεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εντολές «Market Range» προβλέπουν αρνητικό μόνο εύρος. Αν κατά τη στιγμή της εκτέλεσης υπάρχει διαθέσιμη κάποια πιο προνομιακή τιμή οι επενδυτές δεν περιορίζονται από το εύρος που έχουν ορίσει για το ποσό της βελτιστοποίησης της τιμής το οποίο μπορούν να λάβουν.

Επιπλέον, μετά την ενεργοποίησή τους οι εντολές stop μετατρέπονται σε εντολή market που είναι διαθέσιμη προς εκτέλεση στην επόμενη διαθέσιμη τιμή της αγοράς. Οι εντολές stop διασφαλίζουν την εκτέλεση αλλά δεν διασφαλίζουν μία συγκεκριμένη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους εντολών παρακαλούμε δείτε: Πως Εκτελούνται οι Εντολές

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Όταν κάνετε συναλλαγές στο Forex μέσω του Dealing Desk μοντέλου εκτέλεσης συναλλαγών της FXCM, η FXCM είναι ο τελικός αντισυμβαλλόμενος για τις συναλλαγές αυτές. Γι’ αυτό το λόγο, η FXCM παρέχει ρευστότητα για όλες τις τιμές συναλλάγματος που προσφέρει στους πελάτες της καθώς ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενος. Τη στιγμή που εκτελείτε η εντολή, όλες οι εντολές αντιπαραβάλλονται αυτόματα με τις διαθέσιμες τιμές. Η FXCM έχει τη δυνατότητα να διαθέτει την αυτόματη εκτέλεση με το να περιορίζει το μέγιστο μέγεθος συναλλαγών όλων των εντολών σε 2 εκατ. ανά συναλλαγή.

ΕΞΩΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Στην FXCM τα ακόλουθα νομίσματα θεωρούνται Εξωτικά Νομίσματα τα οποία ενδέχεται να έχουν περιορισμένη ρευστότητα:

Scrollable
EUR/TRY USD/TRY TRY/JPY
USD/ZAR USD/MXN ZAR/JPY

Τα ζεύγη αυτά εμφανίζουν ένα βαθμό κινδύνου που συνδέεται με τα συγκεκριμένα νομίσματα και ενδέχεται να μην είναι εγγενές. Η αγορά των συγκεκριμένων νομισμάτων εμφανίζει πολύ περιορισμένη ρευστότητα καθώς αυτή διατηρείται και παρέχεται από μία ή από λίγες εξωτερικές πηγές. Τα προβλήματα ρευστότητας αφορούν, μεταξύ άλλων, την αδυναμία ρευστοποίησης θέσεων λόγω έλλειψης δραστηριότητας στην αγορά, τις διαφορές μεταξύ των τιμών που προσφέρονται και των τιμών της τελικής εκτέλεσης ή καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση παρόλο που έχει εντοπιστεί αντισυμβαλλόμενο μέρος για την συγκεκριμένη συναλλαγή σας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κάθε επενδυτής πρέπει οπωσδήποτε να συνυπολογίζει τον παράγοντα αυτόν πριν από κάθε επενδυτική απόφαση. Για τον λόγο αυτόν ενθαρρύνουμε σθεναρά όλους τους επενδυτές να χρησιμοποιούν προηγμένα είδη εντολών για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Μια καθυστέρηση στην εκτέλεση των συναλλαγών χρησιμοποιώντας το μοντέλο εκτέλεσης dealing desk μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους, όπως τεχνικά προβλήματα με τη σύνδεση internet του πελάτη με την FXCM ή λόγω έλλειψης ρευστότητας για το νομισματικό ζεύγος στο οποίο προσπαθεί να επενδύσει ο επενδυτής. Λόγω της εγγενούς μεταβλητότητας της αγοράς, είναι εξαιρετικά σημαντικό ο επενδυτής να έχει μια λειτουργική και σταθερή σύνδεση στο Internet. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η σύνδεση στο Internet του επενδυτή να μην μπορεί να διατηρήσει μια σταθερή σύνδεση με τους servers της FXCM λόγω κακής ποιότητας σήματος μέσω του ασύρματου ή ενσύρματου δικτύου του επενδυτή. Μια παρενόχληση της σύνδεσης μπορεί να διακόψει το σήμα και να απενεργοποιήσει την πλατφόρμα Trading Station της FXCM, προκαλώντας καθυστερήσεις στην μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πλατφόρμας και του server της FXCΜ. Ένας τρόπος να ελέγξετε τη σύνδεση του Internet σας με τον server της FXCM είναι να κάνετε ping στον server από τον υπολογιστή σας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Η FXCM προσπαθεί να διεκπεραιώνει τις εντολές σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακριβές χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου διεκπεραιώνεται μια εντολή.

ΣΤΑΔΙΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Όταν κάποιος πελάτης τοποθετεί μια εντολή, η FXCM ελέγχει πρώτα εάν υπάρχει επαρκές επίπεδο περιθωρίου (margin) στον λογαριασμό. Η εντολή έπειτα αντιστοιχίζεται με τιμές από τους παρόχους ρευστότητας. Στη συνέχεια, μια αντισταθμισμένη εντολή αποστέλλεται στον πάροχο ρευστότητας για εκτέλεση. Τέλος, η εντολή του πελάτη εκτελείται και οι ανοιχτές/κλειστές θέσεις ενημερώνονται.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Ενδέχεται να υπάρχουν εξαιρέσεις από την τυπική συναλλαγή, όπως καθυστερήσεις που οφείλονται σε μη φυσιολογική διεκπεραίωση εντολών ή σε δυσλειτουργία εσωτερικών ή εξωτερικών διαδικασιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η FXCM ενημερώνει τους πελάτες της όσο το δυνατόν πιο άμεσα, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος.

Στόχος της FXCM είναι να ενημερώνει τους πελάτες της σχετικά με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαιρέσεων όσο το δυνατόν πιο άμεσα, παρόλα αυτά ο χρόνος ενημέρωσης κάποιες φορές εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του θέματος υπό εξέταση.

 • Trading station: Εάν προκύψει μη φυσιολογική διεκπεραίωση εντολών market, η εντολή θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα, και στο παράθυρο "εντολές" στη στήλη "κατάσταση" θα αναγράφεται "εκτελέστηκε" ή "υπό επεξεργασία". Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εντολή είναι σε διαδικασία εκτέλεσης, αλλά εκκρεμεί η ολοκλήρωσή της μέχρι η FXCM να λάβει επιβεβαίωση από τον πάροχο ρευστότητας ότι οι τιμές είναι ακόμη διαθέσιμες. Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλο όγκο συναλλαγών, είναι πιθανό να σχηματιστεί μια ουρά εντολών. Αυτή η αύξηση εισερχόμενων εντολών ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες καθυστερήσεων από τους παρόχους ρευστότητας κατά την επιβεβαίωση ορισμένων εντολών.
 • Metatrader 4 ("mt4"): Εάν προκύψει μη φυσιολογική διεκπεραίωση εντολών market, το παράθυρο εντολών θα παραμείνει ανοιχτό στην πλατφόρμα συναλλαγών, όπου θα εμφανίζεται κάποιο σφάλμα διεκπεραίωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εντολή είναι σε διαδικασία εκτέλεσης, αλλά εκκρεμεί η ολοκλήρωσή της μέχρι η FXCM να λάβει επιβεβαίωση από τον πάροχο ρευστότητας ότι οι τιμές είναι ακόμη διαθέσιμες. Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλο όγκο συναλλαγών, είναι πιθανό να σχηματιστεί μια ουρά εντολών. Αυτή η αύξηση εισερχόμενων εντολών ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες καθυστερήσεων από τους παρόχους ρευστότητας κατά την επιβεβαίωση ορισμένων εντολών.

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Η μεταβλητότητα της αγοράς δημιουργεί συνθήκες οι οποίες μπορεί να καταστήσουν δύσκολη την εκτέλεση της εντολής σας στη ζητούμενη τιμή λόγω του εξαιρετικά υψηλού όγκου εντολών. Κατά τη στιγμή που οι εντολές είναι δυνατόν να εκτελεστούν, η τιμή αγοράς/πώλησης στην οποία το Trading Desk της FXCM επιθυμεί να ανοίξει θέση μπορεί να έχει μετακινηθεί αρκετά pips.

Σε περιπτώσεις που η ρευστότητα της αγοράς δεν είναι αρκετά υψηλή για να εκτελεστεί η εντολή “Market Range", η εντολή σας θα απορριφθεί. Για εντολές Limit Entry ή εντολές Limit, η εντολή δε θα εκτελεστεί αλλά αντιθέτως θα επαναπροσδιοριστεί μέχρι να εκτελεστεί η εντολή σας. Θυμηθείτε ότι και οι δύο εντολές Limit Entry και Limit εγγυώνται την τιμή αλλά όχι και την εκτέλεση. Ανάλογα με την υποκείμενη στρατηγική Trading και τις συνθήκες της υποκείμενης αγοράς, οι επενδυτές μπορεί να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην εκτέλεση παρά στην τιμή που λαμβάνουν.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ SPREADS

Τα spreads ορισμένες φορές μπορεί να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από τα συνηθισμένα. Τα spreads αποτελούν χαρακτηριστικό της ρευστότητας της αγοράς και σε στιγμές περιορισμένης ρευστότητας, κατά το άνοιγμα της αγοράς ή κατά τη διάρκεια μετακυλήσεων (rollover) στις 5μμ ΕΤ (12 πμ ώρα Ελλάδας), τα spreads μπορεί να αυξηθούν λόγω της αβεβαιότητας για την κατεύθυνση των τιμών ή της αυξημένης διακύμανσης της αγοράς ή της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια οικονομικών ανακοινώσεων και τα spreads μπορεί να διευρυνθούν αισθητά ώστε να αντισταθμιστεί ο μεγάλος βαθμός μεταβλητότητας που επικρατεί στην αγορά. Τα διευρυμένα spreads μπορεί να διαρκέσουν λίγα δευτερόλεπτα ή μέχρι λίγα λεπτά. Η FXCM ενθαρρύνει τους επενδυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πραγματοποιούν συναλλαγές κατά τη διάρκεια οικονομικών ανακοινώσεων και πάντα να είναι ενήμεροι για το υπόλοιπο του λογαριασμού τους, το διαθέσιμο κεφάλαιο και την έκθεση στην αγορά. Τα διευρυμένα spreads μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά όλες τις θέσεις του λογαριασμού συμπεριλαμβανομένων και των αντισταθμισμένων (hedged) θέσεων (δείτε σχετικές πληροφορίες παρακάτω).

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

Κατά τις περιόδους υψηλού όγκου, εκκρεμείς εντολές μπορεί να παρουσιαστούν. Αυτή η κατάσταση παρουσιάζεται όταν μια εντολή βρίσκεται στην διαδικασία εκτέλεσής της αλλά η εκτέλεσή της δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Η εντολή θα έχει επισημανθεί με κόκκινο και στην στήλη «Κατάστασης» θα εμφανίζεται «εκτελέστηκε» ή «σε επεξεργασία» στο παράθυρο των εντολών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εντολή βρίσκεται στην διαδικασία εκτέλεσης αλλά εκκρεμεί. Σε περιόδους αυξημένου όγκου συναλλαγών, είναι πιθανό να δημιουργηθεί μια σειρά εντολών που εκκρεμούν. Αυτή η αύξηση σε εισερχόμενες εντολές μπορεί μερικές φορές να δημιουργήσει συνθήκες που έχουν σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην επιβεβαίωση συγκεκριμένων εντολών.

Ανάλογα με το είδος της εντολής τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. Αν πρόκειται για εντολή Market Range που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του καθορισμένου εύρους, ή εάν η καθυστέρηση έχει περάσει, η εντολή δεν θα εκτελεστεί. Εάν πρόκειται για εντολή At Market, θα γίνει κάθε προσπάθεια για να εκτελεστεί η εντολή στην επόμενη διαθέσιμη τιμή της αγοράς. Και στις δύο περιπτώσεις, στη στήλη «Κατάσταση» στο παράθυρο «Εντολές» θα εμφανιστεί η ένδειξη «εκτελέστηκε» ή «σε επεξεργασία». Θα χρειαστούν μερικά λεπτά για να μεταφερθεί η θέση στο παράθυρο «ανοικτές θέσεις». Ανάλογα με τον τύπο της εντολής, η εντολή μπορεί να έχει εκτελεστεί και η καθυστέρηση να οφείλεται απλά σε έντονη κινητικότητα στο internet.

Έχετε υπόψη σας ότι είναι απαραίτητο να καταχωρήσετε μια εντολή μόνο μια φορά. Πολλαπλές προσπάθειες για την ίδια εντολή μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση του ή το κλείδωμα του υπολογιστεί σας ή ακούσια να ανοίξουν ανεπιθύμητες θέσεις.

Αν κατά οποιαδήποτε στιγμή δεν έχετε την δυνατότητα πρόσβασης στην FXCM Trading Station για να διαχειριστείτε το λογαριασμό σας, μπορείτε να καλέσετε στο Trading Desk απευθείας στο +1 212-201-7300. Δείτε την πλήρη λίστα με τα διεθνή τηλέφωνα επικοινωνίας.

"ΓΚΡΙΖΑΡΙΣΜΑ" ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Το «γκριζάρισμα» των τιμών είναι μια κατάσταση που προκύπτει όταν το Trading Desk της FXCM δεν παρέχει τιμές για συγκεκριμένα ζεύγη με αποτέλεσμα να μειώνεται η διαθέσιμη ρευστότητα. Η FXCM δεν "γκριζάρει" σκόπιμα τις τιμές στην πλατφόρμα συναλλαγών. Ωστόσο, κάποιες φορές μπορεί να υπάρξει μια σοβαρή αύξηση του spread λόγω μιας ανακοίνωσης που μπορεί να επηρεάσει δραματικά την αγορά και να περιορίσει τη ρευστότητα. Το «γκριζάρισμα» των τιμών ή η αύξηση των spreads μπορεί να οδηγήσει σε margin calls στο λογαριασμό ενός επενδυτή. Όταν τοποθετηθεί μια εντολή σε ένα νομισματικό ζεύγος που έχει «γκρίζες» τιμές, το Κ/Α θα δείξει στιγμιαία πως είναι μηδενικό μέχρι το ζεύγος να έχει μια τιμή και το σύστημα να είναι σε θέση να υπολογίσει το πραγματικό Κ/Α υπόλοιπο.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (HEDGING)

Η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) επιτρέπει στον επενδυτή να διατηρεί θέσεις αγοράς και πώλησης ταυτόχρονα στο ίδιο ζεύγος ισοτιμιών. Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην αγορά χωρίς να έχουν επιλέξει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση για το ζεύγος ισοτιμιών που τους ενδιαφέρει. Αν και η αντιστάθμιση κινδύνου μπορεί να μετριάσει ή να περιορίσει μελλοντικές απώλειες, δε διασφαλίζει ότι το σύνολο του λογαριασμού δεν θα υποστεί περαιτέρω απώλειες. Στην αγορά του forex ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να αντισταθμίσει πλήρως τον κίνδυνο σε ότι αφορά την ποσότητα, όχι όμως και την τιμή. Αυτό οφείλεται στη διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης ή στο spread. Από τις 2 Δεκεμβρίου 2012 οι επενδυτές της FXCM θα χρειαστεί να δεσμεύουν margin για τη μία πλευρά της θέσης (τη μεγαλύτερη πλευρά) σε θέσεις με hedging. Τις Απαιτήσεις Περιθωρίου μπορείτε να τις παρακολουθείτε συνεχώς μέσω του παραθύρου «Απλή Εμφάνιση Τιμών». Παρόλο που η δυνατότητα αντιστάθμισης θέσεων είναι μια ελκυστική επιλογή, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση των παρακάτω παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν αντισταθμισμένες θέσεις.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (MARGIN)

Το margin call μπορεί να συμβεί ακόμη κι αν ένας λογαριασμός είναι πλήρως αντισταθμισμένος αφού το spread μπορεί να διευρυνθεί, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο κεφάλαιο να μειωθεί. Αν το εναπομείναν margin δεν είναι αρκετό για να διατηρηθούν όποιες ανοικτές θέσεις, ο λογαριασμός μπορεί να υποστεί margin call, κλείνοντας κάθε ανοικτή θέση στο λογαριασμό. Παρόλο που η διατήρηση θέσεων αγοράς και πώλησης μπορεί να δίνει στον επενδυτή την εντύπωση ότι η έκθεσή του στις απότομες μεταβολές της αγοράς είναι αρκετά περιορισμένη, αν δεν υπάρχει ικανοποιητικό διαθέσιμο κεφάλαιο και το "άνοιγμα" στο spread παραμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να «χτυπηθεί» margin call σε όλες τις ανοιχτές θέσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΥΛΗΣΗΣ (ROLLOVER COSTS)

Η μετακύληση ή rollover είναι το ταυτόχρονο κλείσιμο και άνοιγμα μιας θέσης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ημέρας προκειμένου να μη γίνει η εκκαθάριση και η επίδοση του αγορασμένου νομίσματος. Ο όρος αναφέρεται επίσης στο επιτόκιο που χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασμό κάθε trader που διατηρεί ανοιχτές θέσεις κατά τη διάρκεια του τυπικού ημερήσιου κλεισίματος της αγοράς (overnight positions), δηλαδή στις 5:00μμ EST στις Πλατφόρμες της FXCM. Η ώρα στην οποία γίνεται το κλείσιμο και ταυτόχρονο άνοιγμα των θέσεων και η χρέωση/πίστωση rollover ολοκληρώνεται, αναφέρεται συχνά σαν Trade Roll Over (TRO). Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι χρεώσεις από το rollover είναι υψηλότερες από τις πιστώσεις. Όταν σε ένα λογαριασμό υπάρχουν θέσεις με hedging, παρόλο που η καθαρή συνολική θέση παραμένει ίδια, ο λογαριασμός μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω του spread που υπάρχει κατά τη διάρκεια του rollover. Τα spreads κατά τη διάρκεια του rollover μπορεί να είναι πιο υψηλά σε σχέση με άλλες χρονικές περιόδους, λόγω του ότι το Trading Desk της FXCM σταματά τις λειτουργίες του στιγμιαία για να διακανονίσει τις συναλλαγές της ημέρας.

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ (ΑΞΙΑ PIP)

Οι διακυμάνσεις στις τιμές των ισοτιμιών, ή αλλιώς η αξία του Pip, ορίζονται ως η αξία που δίνεται σε κάθε μεταβολή του pip της τιμής ενός ζεύγους. Το κόστος αυτό είναι το ποσό του νομίσματος που θα κερδηθεί ή θα χαθεί με κάθε μεταβολή στην τιμή ενός ζεύγους νομισμάτων και το οποίο θα αποτιμηθεί στην αξία του νομίσματος, στο οποίο έχει ανοίξει ο λογαριασμός. Στις Πλατφόρμες της FXCM, η αξία του Pip για όλα τα ζεύγη νομισμάτων φαίνεται στο παράθυρο "Απλή Εμφάνιση Τιμών". Για την εμφάνιση του παραθύρου επιλέξτε "Προβολή", και στη συνέχεια "Απλές Ισοτιμίες" ώστε να τικαριστεί η επιλογή (εάν δεν υπάρχει ήδη ένα ‘τικ’ δίπλα του). Μόλις εμφανιστεί το παράθυρο μπορείτε να δείτε τη στήλη ‘Αξία Pip’ στα δεξιά του παραθύρου.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ SPREADS

Όταν κάνετε συναλλαγές στο Forex με το μοντέλο εκτέλεσης dealing desk της FXCM, όλες οι διαθέσιμες τιμές παρέχονται από το δικό μας Trading Desk. Το Trading Desk της FXCM μπορεί να βασιστεί σε διάφορες πηγές τρίτων για τις τιμές που παρέχει στους πελάτες της. Στην περίπτωση που μια μη διαθέσιμη τιμή παρέχεται σε εμάς από μια πηγή που γενικά μπορούμε να βασιστούμε, όλες οι συναλλαγές που εκτελούνται σε αυτή τη μη διαθέσιμη τιμή μπορεί να ανακληθούν, καθώς η μη διαθέσιμη τιμή δεν είναι αντιπροσωπευτική της πραγματικής δραστηριότητας της αγοράς. Αυτή η μη διαθέσιμη τιμή μπορεί να οδηγήσει σε αντιστροφή του spread.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ TRADING DESK

Οι ώρες λειτουργίας του Trading Desk είναι από τις 00:15 πμ Δευτέρας έως τις 23:55 μμ την Παρασκευή ώρα Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι οι εντολές που τοποθετούνται νωρίτερα μπορούν να εκτελεστούν μέχρι τις 00:00 ώρα Ελλάδας και ότι οι επενδυτές που τοποθετούν εντολές στο διάστημα από τις 23:55 μέχρι τις 00:00 ώρα Ελλάδος ενδέχεται να μην μπορούν να ακυρώσουν τις εντολές όσο εκκρεμεί η εκτέλεσή τους. Σε περίπτωση που μια εντολή Market GTC («έγκυρη μέχρι να ακυρωθεί») υποβληθεί ακριβώς στο κλείσιμο της αγοράς, υπάρχει πιθανότητα να μην εκτελεστεί μέχρι το άνοιγμα της αγοράς την Κυριακή. Παρακαλείστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επενδύετε κατά τις ώρες κλεισίματος της αγοράς την Παρασκευή και να συνυπολογίζετε όλες τις πληροφορίες που αναλύθηκαν ανωτέρω για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.Οι ώρες ανοίγματος ή κλεισίματος μπορεί να αλλαχθούν από το Trading Desk διότι εξαρτώνται από τις τιμές που προσφέρουν οι πάροχοι ρευστότητας στην FXCM. Εκτός των ωρών αυτών οι περισσότερες μεγάλες τράπεζες παγκοσμίως και τα περισσότερα οικονομικά κέντρα είναι κλειστά. Η έλλειψη ρευστότητας και όγκου κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου παρεμποδίζει την εκτέλεση και την παράδοση των τιμών.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Λίγο πριν το άνοιγμα της αγοράς, το Trading Desk ανανεώνει τις τιμές έτσι ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και να γίνει η προετοιμασία για το άνοιγμα αυτής. Την ίδια στιγμή, θέσεις και εντολές που έχουν μείνει ανοιχτές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα εκτελεστούν. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορούν να εκτελεστούν νέες εντολές market. Όταν ανοίξει η αγορά, οι traders μπορούν να τοποθετήσουν νέες εντολές και να ακυρώσουν ή να αλλάξουν τις υπάρχουσες εντολές.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (GAPPING)

Οι τιμές που παρουσιάζονται με το άνοιγμα της αγοράς την Κυριακή μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές που ίσχυαν στην αγορά με το κλείσιμο της Παρασκευής. Κάποιες φορές οι τιμές στο άνοιγμα της αγοράς μπορεί να είναι κοντινές με αυτές του κλεισίματος, ενώ αντίθετα, υπάρχουν και φορές που μπορεί να απέχουν. Η διαφορά αυτή, το λεγόμενο gap, μπορεί να οφείλεται σε κάποια σημαντική είδηση ή οικονομική ανακοίνωση που επηρέασε τον τρόπο που η αγορά αποτιμά την αξία του κάθε νομίσματος. Οι traders που διατηρούν ανοιχτές θέσεις ή εντολές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους την πιθανότητα του gapping.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Οι εντολές Limit συνήθως πραγματοποιούνται στην τιμή που έχει ζητηθεί ή σε καλύτερη. Αν η ζητούμενη τιμή δεν είναι διαθέσιμη στην αγορά, τότε η εντολή δεν θα πραγματοποιηθεί. Αν η ζητούμενη τιμή μιας εντολής Stop έχει ήδη προσεγγιστεί με το άνοιγμα της αγοράς την Κυριακή, η εντολή θα μετατραπεί σε Εντολή Market. Οι εντολές Limit Entry πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως πραγματοποιείται και μια εντολή Limit. Οι εντολές Stop Entry πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως πραγματοποιείται και μια εντολή Stop.

ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Οι επενδυτές που φοβούνται ότι η αγορά μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ευμετάβλητη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλο gapping, ή η πιθανότητα ρίσκου λόγω του Σαββατοκύριακου δεν είναι κατάλληλη για τη στρατηγική trading που ακολουθούν, μπορούν απλά να κλείσουν τις ανοιχτές τους θέσεις πριν το κλείσιμο της αγοράς για το Σαββατοκύριακο. Οι επενδυτές που διατηρούν ανοιχτές θέσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπόψη ότι σοβαρά οικονομικά γεγονότα και ανακοινώσεις ειδήσεων μπορεί να επηρεάσουν την αξία των υποκείμενων θέσεών τους. Δεδομένης της μεταβλητότητας που παρατηρείται στις αγορές, πολύ συχνά οι τιμές κατά το άνοιγμα της αγοράς απέχουν αρκετά pips από τις τιμές του κλεισίματος της αγοράς. Ενθαρρύνουμε όλους τους επενδυτές να λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα αυτόν πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (MARGIN CALL) ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΕΩΝ

Τα margin calls ενεργοποιούνται όταν το Διαθέσιμο Κεφάλαιο φτάσει στο μηδέν. Αυτό συμβαίνει όταν οι ζημίες μειώσουν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας σε επίπεδο που είναι μικρότερο από ή ίσο με την απαίτηση περιθωρίου. Επομένως, το margin call θα οδηγήσει σε ρευστοποίηση των θέσεων εκτός εάν έχει οριστεί διαφορετικά.

Η ιδέα του trading με τη χρήση του επιπέδου περιθωρίου (margin), είναι ότι το margin λειτουργεί ως "εγγύηση" για το trading με ποσά μεγαλύτερα από αυτά που πραγματικά έχει ο κάθε επενδυτής. Το trading με margin επιτρέπει στον επενδυτή να κάνει trading με ποσά, πολύ μεγαλύτερα από αυτά που διαθέτει στο λογαριασμό του. Μέσω της FXCM Trading Station υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης του margin, επιτρέποντας τη χρήση της μόχλευσης (leverage). Φυσικά, το trading με τη χρήση του margin συνεπάγεται ρίσκο, καθώς η μόχλευση μπορεί να λειτουργήσει εναντίον σας αλλά και υπέρ σας. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού μειωθεί κάτω από τις απαιτήσεις περιθωρίου, τότε η FXCM Trading Station θα δώσει εντολή να κλείσουν όλες οι ανοιχτές θέσεις. Όταν οι θέσεις έχουν υπερ-μοχλευτεί ή έχουν σημειωθεί ζημίες από το trading σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην υπάρχει επαρκές κεφάλαιο για να διατηρηθούν οι τρέχουσες ανοικτές θέσεις, θα «χτυπηθεί» Margin Call και όλες οι ανοικτές θέσεις θα κλείσουν (ρευστοποιηθούν).

Θα πρέπει να έχετε υπ' όψιν σας ότι, όταν το Διαθέσιμο Κεφάλαιο φτάσει στο μηδέν, όλες οι ανοιχτές θέσεις θα κλείσουν. Η διαδικασία ρευστοποίησης των ανοιχτών θέσεων είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.

Παρόλο που η λειτουργία του περιθωρίου έχει σχεδιαστεί ώστε να κλείνουν οι θέσεις όταν το ακαθάριστο κεφάλαιο ενός λογαριασμού μειώνεται κάτω από το απαιτούμενο ποσό περιθωρίου, μπορεί να υπάρξουν μερικές καταστάσεις, όπου δεν υπάρχει η απαιτούμενη ρευστότητα στην αγορά για το συγκεκριμένο επίπεδο τιμών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το κεφάλαιο του λογαριασμού να μειωθεί περισσότερο από την απαίτηση περιθωρίου μέχρι να κλείσουν οι θέσεις, ακόμα και να εμφανίσει αρνητικό υπόλοιπο. Αυτό μπορεί να συμβεί ιδίως σε περιπτώσεις όπου διαμορφώνεται «gap» τιμών ή σε συνθήκες υψηλής μεταβλητότητας. Η FXCM συστήνει επίσης στους πελάτες της να χρησιμοποιούν εντολές stop, έτσι ώστε να περιορίζουν των κίνδυνο απωλειών αντί να χρησιμοποιούν το margin call σαν τελικό stop.

Συνίσταται μετ’ επιτάσεως οι πελάτες να διατηρούν το κατάλληλο ποσό δέσμευσης (margin) συνεχώς. Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορεί να αλλάξουν βάσει του ύψους του λογαριασμού, της ύπαρξης ταυτόχρονων ανοιχτών θέσεων, του στυλ συναλλαγών, των συνθηκών της αγοράς και κατά την διακριτική ευχέρεια της FXCM.

TRADING STATION TIERED MARGIN (SMART MARGIN)

Ορισμένοι Trading Station λογαριασμοί της FXCM LTD ενδέχεται να μεταφερθούν στο σύστημα tiered margin της Trading Station, επίσης γνωστό και ως Smart Margin. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους πελάτες να έχουν περισσότερο χρόνο για να διαχειριστούν τις θέσεις τους πριν την αυτόματη ρευστοποίηση αυτών των θέσεων. Οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να δουν σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του περιθωρίου στην πλατφόρμα Trading Station και μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω της λειτουργίας Smart Margin Watcher της FXCM.

Το σύστημα tiered margin της Trading Station αποτελείται από τρία στοιχεία:

 1. Αρχικό Περιθώριο Εισόδου – Η αρχική κατάθεση καλής πίστης ή το ποσό που θα δεσμεύεται για το άνοιγμα μίας θέσης. Μπορείτε να δείτε το ακριβές ποσό της απαίτησης περιθωρίου για το άνοιγμα μίας θέσης στην στήλη "ΕΑΚ" κάτω από την καρτέλα "Απλή Εμφάνιση Τιμών" στην πλατφόρμα Trading Station.
 2. Περιθώριο Διατήρησης – Το ελάχιστο ποσό ακαθάριστου κεφαλαίου το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στον λογαριασμό έτσι ώστε να μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις και να διατηρούνται οι τρέχουσες ανοιχτές θέσεις. Αυτό είναι τυπικά πανομοιότυπο με το Αρχικό Περιθώριο Εισόδου. Μπορείτε να βρείτε το ακριβές ποσό της απαίτησης περιθωρίου για την διατήρηση των ανοιχτών θέσεων στην στήλη "Δεσμευμένο Περιθώριο Διατήρησης" κάτω από την καρτέλα "Λογαριασμοί" στην πλατφόρμα Trading Station.
 3. Περιθώριο Ρευστοποίησης – Το ελάχιστο ποσό ακαθάριστου κεφαλαίου το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στον λογαριασμό έτσι ώστε να συνεχίσετε να διατηρείτε τις ανοιχτές θέσεις σας στον λογαριασμό. Αυτό τυπικά ορίζεται στο μισό της αξίας του περιθωρίου διατήρησης. Εάν το ακαθάριστο κεφάλαιο πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, τότε όλες οι θέσεις θα κλείσουν αυτόματα. Μπορείτε να βρείτε το ακριβές ποσό της απαίτησης περιθωρίου πριν γίνει η αυτόματη ρευστοποίηση στην στήλη "Δεσμευμένο Κεφάλαιο" κάτω από την καρτέλα "Λογαριασμοί" στην πλατφόρμα Trading Station.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Όταν οι πελάτες ανοίγουν μία νέα θέση στον λογαριασμό, το ποσό του ακαθάριστου κεφαλαίου θα πρέπει να υπερβαίνει το Αρχικό Περιθώριο Εισόδου, ειδάλλως η συναλλαγή θα διαγραφεί αυτομάτως λόγω ανεπαρκών κεφαλαίων. Μόλις μία συναλλαγή ενεργοποιηθεί, το ακαθάριστο κεφάλαιο στον λογαριασμό θα πρέπει να υπερβαίνει το Περιθώριο Διατήρησης. Σε περίπτωση που το ακαθάριστο κεφάλαιο πέσει κάτω από το Περιθώριο Διατήρησης οποιαδήποτε στιγμή, ο λογαριασμός εισέρχεται σε Κατάσταση Προειδοποίησης Περιθωρίου.

Όταν συμβαίνει αυτό, η λειτουργία Smart Margin Watcher έχει σχεδιαστεί για να ειδοποιεί τους πελάτες ότι το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού τους έχει πέσει κάτω από τις απαιτήσεις Περιθωρίου Διατήρησης, με την παρουσία μίας ειδοποίησης (warning, ’’W’’) στην στήλη Margin Call (’’MC’’), κάτω από την καρτέλα ’’Λογαριασμοί’’ στην Trading Station. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει επίσης σχεδιαστεί να ειδοποιεί τους πελάτες για την προειδοποίηση περιθωρίου μέσω email. Ωστόσο, οι πελάτες δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτές τις ειδοποιήσεις και θα πρέπει να παρακολουθούν τον λογαριασμό τους συνεχώς.

Αφού έχει εκδοθεί μία προειδοποίηση, δεν θα μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις στον λογαριασμό και οι πελάτες θα έχουν περίπου τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από τις 17:00 Ώρα Νέας Υόρκης την ημέρα που εκδόθηκε η προειδοποίηση περιθωρίου, για να επαναφέρουν το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού πάνω από το επίπεδο των απαιτήσεων Περιθωρίου Διατήρησης. Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να το επιτύχετε αυτό: 1) Κατάθεση νέων κεφαλαίων, 2) Κλείσιμο ανοιχτών θέσεων, ή 3) Επωφεληθείτε από επικερδείς κινήσεις της αγοράς.

Η στήλη "MC" στην Trading Station θα επαναφέρεται αυτόματα σε "N" (υποδεικνύοντας ότι ο λογαριασμός δεν βρίσκεται πλέον σε κατάσταση προειδοποίησης περιθωρίου), εάν ο πελάτης επιλέξει είτε να καταθέσει κεφάλαια είτε να κλείσει ανοιχτές θέσεις για να επαναφέρει το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού πάνω από το επίπεδο των απαιτήσεων Περιθωρίου Διατήρησης. Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι τα κατατεθειμένα κεφάλαια ενδέχεται να μην είναι άμεσα διαθέσιμα στον λογαριασμό. Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε τα κατατεθειμένα κεφάλαια μπορούν να είναι διαθέσιμα.

Σε περίπτωση που η αγορά κινηθεί προς όφελος του πελάτη και επαναφέρει το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού πάνω από το επίπεδο απαιτήσεων Περιθωρίου Διατήρησης μέχρι την στιγμή του ημερήσιου ελέγχου του Περιθωρίου Διατήρησης της FXCM στις 17:00 Ώρα Νέας Υόρκης, τότε θα αφαιρεθεί από τον λογαριασμό η προειδοποίηση περιθωρίου. Σε περίπτωση που το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού υπερβεί τις απαιτήσεις Περιθωρίου Διατήρησης πριν τον καθημερινό έλεγχο περιθωρίου διατήρησης, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την FXCM έτσι ώστε να αφαιρεθεί χειροκίνητα η προειδοποίηση περιθωρίου.

Λογαριασμοί οι οποίοι έχουν λάβει ειδοποίηση περιθωρίου θα ενεργοποιούνται για αυτόματη ρευστοποίηση περίπου στις 18:00 Ώρα Νέας Υόρκης, στο τέλος της τρίτης ημέρας εάν το ακαθάριστο κεφαλαίο του λογαριασμού παραμένει κάτω από το επίπεδο απαίτησης Περιθωρίου Διατήρησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα Σαββατοκύριακα και οι τραπεζικές αργίες προσμετρούνται στις τρεις (3) ημέρες που δίνονται στους πελάτες για να επαναφέρουν το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού πάνω από την απαίτηση Περιθωρίου Διατήρησης. Οι θέσεις μπορούν να ρευστοποιηθούν μόνο όταν οι συναλλαγές είναι ανοιχτές. Εάν η τρίτη ημέρα συμπίπτει με ημέρα κατά την οποία οι συναλλαγές δεν ανοίγουν στις 18:00 Ώρα Νέας Υόρκης (όπως την Παρασκευή, το Σάββατο ή σε κάποια αργία), οι θέσεις θα ρευστοποιούνται στις 18:00 Ώρα Νέας Υόρκης κατά την επόμενη ημέρα που οι συναλλαγές θα είναι ανοιχτές.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΩΡΑ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ)

 
Κυριακή 5:00 μμ - Δευτέρα 4:59 μμ Πέμπτη 6:00 μμ
Δευτέρα 5:00 μμ - Τρίτη 4:59 μμ Κυριακή 6:00 μμ
Τρίτη 5:00 μμ - Τετάρτη 4:59 μμ Κυριακή 6:00 μμ
Τετάρτη 5:00 μμ - Πέμπτη 4:59 μμ Κυριακή 6:00 μμ
Πέμπτη 5:00 μμ - Παρασκευή 4:59 μμ Δευτέρα 6:00 μμ

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού φτάσει ή πέσει κάτω από το Επίπεδο Περιθωρίου Ρευστοποίησης (τυπικά 1% για τα βασικά νομισματικά ζεύγη και 2,5% για τα εξωτικά ζεύγη), η λειτουργία Smart Margin θα ενεργοποιήσει αυτόματα την ρευστοποίηση όλων των ανοιχτών θέσεων. Η διαδικασία ρευστοποίησης είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική και δεν υπάρχει διακριτική ευχέρεια από πλευράς της FXCM όσον αφορά τη σειρά κλεισίματος των θέσεων.

Οι Εκκρεμείς Εντολές Εισόδου οι οποίες ενεργοποιούνται ενώ ο λογαριασμός βρίσκεται σε Προειδοποίηση Περιθωρίου, δεν θα εκτελούνται και θα διαγράφονται. Εάν ο λογαριασμός δεν έχει ενεργοποιημένο το hedging, είναι πιθανό μία Εκκρεμής Εντολή Εισόδου να λειτουργήσει ως Stop ή Limit όταν η εντολή σκοπεύει κλείσει οποιεσδήποτε ανοιχτές θέσεις. Όταν το μέγεθος συναλλαγής της εντολής ισούται ή είναι μικρότερο από το μέγεθος συναλλαγής των ανοιχτών θέσεων, τότε θα κλείσει τις αντίστοιχες θέσεις, και πάλι μόνο όταν ο λογαριασμός δεν έχει ενεργοποιημένο το hedging. Εάν η εντολή κλεισίματος είναι μεγαλύτερη από τις ανοιχτές θέσεις, τότε η εντολή εισόδου θα διαγραφεί εξ ολοκλήρου.

METATRADER 4 (MT4) TIERED MARGIN

Ομοίως με τους Trading Station II λογαριασμούς, ορισμένοι MetaTrader 4 (MT4) λογαριασμοί ενδέχεται να μεταφερθούν στο σύστημα tiered margin. Οι MT4 λογαριασμοί δεν χρησιμοποιούν το σύστημα Smart Margin, αλλά χρησιμοποιούν μία διαφορετική έκδοση των διαδικασιών της FXCM για το tiered margin και το margin call. Το σύστημα της MT4, Tiered Margin, έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους πελάτες να έχουν περισσότερο χρόνο για να διαχειριστούν τις θέσεις τους πριν την αυτόματη ρευστοποίηση αυτών των θέσεων. Οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να δουν σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του περιθωρίου στην πλατφόρμα MT4.

Η πλατφόρμα MT4 δεν επιτρέπει στην FXCM να συμπεριλάβει τις προμήθειες στους υπολογισμούς του περιθωρίου πριν τις συναλλαγές, στις εκκρεμείς εντολές του πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι εάν τοποθετήσετε μία συναλλαγή με ένα μικρό ποσό του διαθέσιμου περιθωρίου στον MT4 λογαριασμό, υπάρχει το ρίσκο η εκτέλεση των εντολών να ενεργοποιήσει άμεσα το margin call, ακριβώς μετά την εκτέλεση, καθώς η προμήθεια που χρεώνεται μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκές περιθώριο για τη διατήρηση των ανοιχτών θέσεών σας. Επομένως, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε επαρκές διαθέσιμο περιθώριο πριν το άνοιγμα νέων θέσεων.

Το σύστημα Tiered Margin της ΜΤ4 αποτελείται από τρία στοιχεία:

 1. Αρχικό Περιθώριο Εισόδου – Η αρχική κατάθεση καλής πίστης ή το ποσό που θα δεσμεύεται για το άνοιγμα μίας θέσης. Μπορείτε να δείτε το ακριβές ποσό της απαίτησης περιθωρίου για το άνοιγμα μίας θέσης στην στήλη "ΕΑΚ" κάτω από την καρτέλα "Απλή Εμφάνιση Τιμών" στην πλατφόρμα Trading Station πριν την εκτέλεση.
 2. Περιθώριο Διατήρησης – Το ελάχιστο ακαθάριστο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στον λογαριασμό έτσι ώστε να μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις και να διατηρούνται οι τρέχουσες ανοιχτές θέσεις. Αυτό είναι τυπικά πανομοιότυπο με το Αρχικό Περιθώριο Εισόδου. Μπορείτε να βρείτε το ακριβές ποσό του Περιθωρίου Διατήρησης που απαιτείται στην ετικέτα "Απαιτήσεις Περιθωρίου" στην καρτέλα "Συναλλαγές" στην πλατφόρμα MT4.
 3. Περιθώριο Ρευστοποίησης – Το ελάχιστο ακαθάριστο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στον λογαριασμό έτσι ώστε να συνεχίσετε να διατηρείτε τις ανοιχτές θέσεις σας στον λογαριασμό. Αυτό τυπικά ορίζεται στο μισό της αξίας του Περιθωρίου Διατήρησης και η αυτόματη ρευστοποίηση θα ενεργοποιείται όταν η ετικέτα "Ποσοστό Περιθωρίου" στην καρτέλα "Συναλλαγές" στην πλατφόρμα MT4 πέσει κάτω από "50%".

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Στην πλατφόρμα MT4 ένας λογαριασμός θα εισέρθει σε προειδοποίηση περιθωρίου όταν το "Ποσοστό Περιθωρίου" στην καρτέλα "Συναλλαγές" πέσει κάτω από το 100%. Όταν ο λογαριασμός είναι σε προειδοποίηση περιθωρίου η καρτέλα "Συναλλαγές" γίνεται κόκκινη και δεν μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις έως ότου το "Ποσοστό Περιθωρίου" βρεθεί πάνω από το 100%. Η περίοδος προειδοποίησης περιθωρίου για έναν MT4 λογαριασμό είναι αόριστη και ο λογαριασμός θα παραμένει σε προειδοποίηση περιθωρίου όσο το ποσοστό περιθωρίου βρίσκεται μεταξύ 50% και 100%.

Αφού εκδοθεί μία προειδοποίηση, δεν θα μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις στον λογαριασμό μέχρι το Επίπεδο Περιθωρίου να αυξηθεί σε ένα επίπεδο άνω του 100%. Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να το επιτύχετε αυτό: 1) Κατάθεση νέων κεφαλαίων, 2) Κλείσιμο ανοιχτών θέσεων, ή 3) Επωφεληθείτε από επικερδείς κινήσεις της αγοράς. Σημειώστε ότι οι επικερδείς κινήσεις της αγοράς και/ή οι καταθέσεις ενδέχεται να μην έχουν άμεση επίδραση στην κατάσταση της Προειδοποίησης Περιθωρίου.

Όταν το Επίπεδο Περιθωρίου πέσει κάτω από το 50%, τότε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα το margin call και η ανοιχτή θέση με την μεγαλύτερη απώλεια, με ανοιχτή την υποκείμενη αγορά, θα ρευστοποιηθεί. Αυτή η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται έως ότου το Επίπεδο Περιθωρίου φτάσει στο 50% ή το υπερβεί.

ΤΙΜΕΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Είναι σημαντικό να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ των ενδεικτικών τιμών (που εμφανίζονται στα διαγράμματα) και των διαθέσιμων τιμών για trading (που εμφανίζονται στις πλατφόρμες, όπως στην Trading Station και στην MetaTrader 4). Ενδεικτικές τιμές είναι αυτές που μας δείχνουν πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά καθώς και το ρυθμό με τον οποίο αλλάζουν. Αυτές οι τιμές προέρχονται από διάφορους παρόχους, όπως τράπεζες και εταιρίες εκκαθάρισης, που ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν ή όχι τις τιμές που παρέχει το Trading Desk της FXCM. Οι ενδεικτικές τιμές είναι συνήθως πολύ κοντά στις διαθέσιμες τιμές για trading, αλλά δίνουν μόνο μια ένδειξη του πού κινείται η αγορά. Οι εκτελέσιμες τιμές εξασφαλίζουν καλύτερη εκτέλεση, και επομένως χαμηλότερο κόστος συναλλαγών. Επειδή η spot αγορά του FOREX δεν διαθέτει κάποια κεντρική τοποθεσία/αγορά όπου όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται, κάθε forex dealer μπορεί να δίνει ελαφρώς διαφορετικές τιμές. Για το λόγο αυτό, κάθε τιμή που εμφανίζεται από τρίτο πάροχο διαγραμμάτων, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τις τιμές του market maker, θα αντικατοπτρίζει τις «ενδεικτικές» τιμές και όχι απαραίτητα τις πραγματικές “dealing” τιμές όπου ο συναλλαγές μπορεί να πραγματοποιηθούν.

MOBILE ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υπάρχει μια σειρά κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση της mobile τεχνολογίας συναλλαγών, όπως είναι η διπλή εισαγωγή των εντολών, η καθυστέρηση στις παρεχόμενες τιμές, και άλλα ζητήματα που προκύπτουν από τη σύνδεση του κινητού τηλεφώνου. Οι τιμές που εμφανίζονται στη mobile πλατφόρμα αποτελούν μόνο ένδειξη των εκτελέσιμων τιμών και μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική τιμή εκτέλεσης των εντολών.

Η πλατφόρμα Mobile TS II χρησιμοποιεί δημόσιο δίκτυο επικοινωνίας για την μετάδοση των μηνυμάτων. Η FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες συναντάτε καθυστέρηση στη λήψη τιμών ή αδυναμία πραγματοποίησης συναλλαγών που οφείλεται σε προβλήματα μετάδοσης του δικτύου ή σε άλλα προβλήματα εκτός του άμεσου ελέγχου της FXCM. Τα προβλήματα μετάδοσης περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην ισχύ του σήματος του κινητού, σε καθυστερήσεις της συσκευής, ή σε άλλα ζητήματα που ενδεχομένως να ανακύψουν ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε πάροχο internet, πάροχο κινητής τηλεφωνίας, ή πάροχο άλλης υπηρεσίας.

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας ότι κάποιες από τις λειτουργίες της πλατφόρμας FXCM Trading Station δεν θα είναι διαθέσιμες στην FXCM Mobile Trading Station.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ TS MOBILE TABLET

H πλατφόρμα Trading Station Web της FXCM έχει τροποποιηθεί για να λειτουργεί σε κινητά τηλέφωνα και σε συσκευές tablets. Η πλατφόρμα mobile ονομάζεται Trading Station Mobile. Με την εξαίρεση των εντολών OCO (one-cancels-other) η Trading Station Mobile για τις tablet συσκευές έχει τις ίδιες λειτουργίες για trading με την Trading Station Web. Οι ίδιοι κίνδυνοι συνδεσιμότητας που αναλύθηκαν ανωτέρω και αφορούν την πλατφόρμα Mobile TS II αφορούν και κάθε εφαρμογή που διατίθεται για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω tablet συσκευών.

Κίνδυνοι Εκτέλεσης Συναλλαγών No Dealing Desk σε Forex

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ

Το trading στην αγορά του forex με τη χρήση του επιπέδου περιθωρίου (margin) εμπεριέχει υψηλό ρίσκο και πιθανόν να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Πριν αποφασίσετε να κάνετε trading στα προϊόντα που προσφέρει η Forex Capital Markets, Limited ("FXCM"), θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους προσωπικούς σας στόχους, την οικονομική σας κατάσταση, τις ανάγκες σας και την εμπειρία που διαθέτετε. Τα προϊόντα προορίζονται για ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες. Η Forex Capital Markets, Limited είναι εγκεκριμένη και ελέγχεται από το UK Financial Conduct Authority (FCA), [registration number 217689]. Η έδρα της FXCM βρίσκεται στο 20 Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE, United Kingdom. H Forex Capital Markets Ltd., λειτουργεί υπό την εμπορική επωνυμία FXCM Hellas, ως γραφείο αντιπροσωπείας της Forex Capital Markets Ltd., κατέχει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority (FCA). Η FXCM μπορεί να παρέχει γενικές πληροφορίες μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους προσωπικούς σας στόχους, την οικονομική σας κατάσταση ή τις ανάγκες σας. Οι γενικές συμβουλές που παρέχονται ή το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν προορίζεται ως προσωπική συμβουλή και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν προϊόντα που διαπραγματεύονται με χρήση επιπέδου περιθωρίου (margin) και εμπεριέχουν το ρίσκο απώλειας πέραν του κατατεθειμένου κεφαλαίου σας και πιθανόν να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Θα πρέπει να είστε ενήμεροι για όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με το trading με τη χρήση του επιπέδου περιθωρίου. Η FXCM σας συνιστά να ζητήσετε συμβουλευτικές υπηρεσίες από ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ FXCM

Οποιεσδήποτε απόψεις, έρευνες, αναλύσεις, τιμές ή άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται με σκοπό τη γενική ενημέρωση και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή. H FXCM δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απώλειας κερδών, που μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET

H χρήση ενός συστήματος εκτέλεσης συναλλαγών μέσω internet εγκυμονεί κινδύνους όπως, μεταξύ άλλων, η βλάβη συστημάτων (hardware & software) και η σύνδεση στο internet. Επειδή η FXCM δεν ελέγχει την ισχύ του σήματος, τη λήψη και τη δρομολόγησή του μέσω του internet, τη λειτουργία της συσκευής σας ή την αξιοπιστία της σύνδεσής της, δεν μπορούμε να φέρουμε ευθύνη για προβλήματα σύνδεσης, παραμορφώσεις του σήματος ή καθυστερήσεις κατά τις συναλλαγές σας μέσω internet. Η FXCM διαθέτει συστήματα υποστήριξης και σχέδια έκτακτης ανάγκης ελαχιστοποιώντας το ενδεχόμενο βλάβης του συστήματος καθώς μεταξύ άλλων επιτρέπει στους πελάτες της να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω τηλεφώνου.

NO DEALING DESK ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ FOREX

Η FXCM παρέχει επίσης εκτέλεση συναλλαγών σε forex μέσω μιας αυτοματοποιημένης διεκπεραίωσης, ή αλλιώς το μοντέλο εκτέλεσης No Dealing Desk (NDD) σε forex. Με το μοντέλο αυτό, οι πλατφόρμες της FXCM εμφανίζουν απευθείας τις καλύτερες τιμές αγοράς και πώλησης από τους παρόχους ρευστότητας. Ενώ γενικά οι NDD λογαριασμοί παρέχουν spreads χωρίς markups, σε ορισμένες περιπτώσεις η FXCM ενδέχεται να προσθέσει markup σε NDD spreads. Σε αυτό το μοντέλο, η FXCM δεν ενεργεί ως market maker σε κανένα από τα ζεύγη νομισμάτων. Έτσι, η FXCM στηρίζεται σε αυτούς τους εξωτερικούς παρόχους για τις τιμές των νομισμάτων. Αν και το συγκεκριμένο μοντέλο προωθεί την αποτελεσματικότητα και τον ανταγωνισμό κατά τη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σε σχέση με τη ρευστότητα που μπορούν να επηρεάσουν την τελική εκτέλεση της εντολής σας.

SLIPPAGE

Η FXCM στοχεύει στο να παρέχει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εκτέλεση εντολών και να εκτελεί την κάθε εντολή τους στη τιμή που ζητήθηκε. Παρόλα αυτά, κάποιες φορές λόγω αύξησης της μεταβλητότητας ή του όγκου, οι εντολές μπορεί να υπόκεινται σε slippage. Το slippage συμβαίνει συνήθως κατά τη διάρκεια σημαντικών οικονομικών ανακοινώσεων ή περιόδων περιορισμένης ρευστότητας. Σε περιόδους όπως αυτές, ο τύπος της εντολής σας, η ζητούμενη ποσότητα και οι ειδικές εντολές μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη συνολική εκτέλεση που θα λάβετε.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα ειδικών εντολών:

 • Οι Εντολές που είναι «Έγκυρες μέχρι να Ακυρωθούν» (Good 'Til Cancelled –«GTC») - Ολόκληρη η εντολή σας θα εκτελεστεί στην επόμενη διαθέσιμη τιμή ή στις επόμενες διαθέσιμες τιμές τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμη.
 • Οι Εντολές Άμεσης Εκτέλεσης ή Ακύρωσης (Immediate or Cancel – «IOC») - Το σύνολο ή μέρος της εντολής σας θα εκτελεστεί στην επόμενη διαθέσιμη τιμή ενώ το υπόλοιπο ποσό ακυρώνεται εάν δεν υπάρχει ρευστότητα για την άμεση εκτέλεση της εντολής σας.
 • Οι Εντολές Εκτέλεσης ή Ακύρωσης (Fill or Kill –«FOK») - Η εντολή πρέπει να εκτελεστεί στο σύνολό της διαφορετικά ακυρώνεται.

Η μεταβλητότητα που παρατηρείται στην αγορά μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες στις οποίες οι εντολές είναι δύσκολο να εκτελεστούν. Παραδείγματος χάρη, η τιμή που λαμβάνετε κατά την εκτέλεση της εντολής σας μπορεί να απέχει πολλά pips από την επιλεγμένη ή προσφερόμενη τιμή λόγω της αστάθειας της αγοράς. Στο σενάριο αυτό, ο επενδυτής επιδιώκει να εκτελέσει την εντολή σε συγκεκριμένη τιμή αλλά ενδέχεται για παράδειγμα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η αγορά να έχει απομακρυνθεί σημαντικά από αυτήν την τιμή. Η εντολή του επενδυτή θα εκτελεστεί τότε στην επόμενη διαθέσιμη τιμή για την συγκεκριμένη εντολή. Ομοίως, δεδομένου του μοντέλου No Dealing Desk της FXCM για την εκτέλεση συναλλαγών σε FOREX, πρέπει να υπάρχει επαρκής ρευστότητα για την εκτέλεση όλων των συναλλαγών σε οποιαδήποτε τιμή.

Η FXCM παρέχει μια σειρά από βασικούς και προηγμένους τύπους εντολών για να βοηθήσει τους πελάτες της να περιορίζουν τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εντολών. Ένας τρόπος για να περιοριστεί ο κίνδυνος που συνδέεται με το slippage είναι η χρησιμοποίηση του τύπου «Market Range» (ή «Max Deviation» για τους χρήστες της πλατφόρμας MT4) στις πλατφόρμες της FXCM. Η λειτουργία του «Market Range» επιτρέπει στους επενδυτές να προσδιορίσουν το ποσό του ενδεχόμενου slippage που είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν σε μια εντολή αγοράς ορίζοντας συγκεκριμένο εύρος. Το μηδέν υποδεικνύει ότι δεν επιτρέπεται κανένα slippage. Επιλέγοντας μηδέν στο «Market Range», ο επενδυτής ζητεί την εκτέλεση της εντολής του μόνο στην επιλεγμένη ή προσφερόμενη τιμή και σε καμία άλλη τιμή. Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεγαλύτερο εύρος επιτρεπόμενου slippage αυξάνοντας με τον τρόπο αυτόν την πιθανότητα εκτέλεσης της εντολής ή των εντολών τους. Στο σενάριο αυτό η εντολή θα εκτελεστεί στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή εντός του εύρους που έχει οριστεί. Παραδείγματος χάρη, ένας πελάτης μπορεί να επιλέξει ότι επιθυμεί την εκτέλεση της εντολής του εντός 2 pips από την τιμή της εντολής που έχει ζητήσει. Το σύστημα τότε θα εκτελέσει την εντολή του πελάτη εντός του αποδεκτού εύρους (στην περίπτωση αυτή 2 pips) εφόσον υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Αν η εντολή δεν μπορεί να εκτελεστεί εντός του καθορισμένου εύρους, η εντολή δεν θα εκτελεστεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εντολές «Market Range» προβλέπουν αρνητικό μόνο εύρος. Αν κατά τη στιγμή της εκτέλεσης υπάρχει διαθέσιμη κάποια πιο προνομιακή τιμή οι επενδυτές δεν περιορίζονται από το εύρος που έχουν ορίσει για το ποσό της βελτιστοποίησης της τιμής το οποίο μπορούν να λάβουν.

Επιπλέον, μετά την ενεργοποίησή τους οι εντολές stop μετατρέπονται σε εντολή market που είναι διαθέσιμη προς εκτέλεση στην επόμενη διαθέσιμη τιμή της αγοράς. Οι εντολές stop διασφαλίζουν την εκτέλεση αλλά δεν διασφαλίζουν μία συγκεκριμένη τιμή. Ως εκ τούτου, οι εντολές stop μπορεί να οδηγήσουν σε slippage ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους εντολών παρακαλούμε δείτε: Πως Εκτελούνται οι Εντολές

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Τις πρώτες ώρες μετά το άνοιγμα, η αγορά τείνει να είναι πιο υποτονική από τα συνηθισμένα επίπεδα μέχρι να ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις των αγορών του Τόκυο και του Λονδίνου. Αυτή η υποτονικότητα των αγορών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των spreads καθώς υπάρχουν λιγότεροι αγοραστές και πωλητές, και οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι λίγες μόνο ώρες μετά το άνοιγμα, στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι ακόμα Σαββατοκύριακο. Στις αγορές που εμφανίζουν μειωμένη ρευστότητα, οι επενδυτές μπορεί να δυσκολεύονται να ανοίξουν ή να κλείσουν θέσεις στην τιμή που ζητούν, να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση και να λαμβάνουν τιμές που απέχουν πολλά pips από την τιμή που ζητούν.

ΕΞΩΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Στην FXCM τα ακόλουθα νομίσματα θεωρούνται Εξωτικά Νομίσματα τα οποία ενδέχεται να έχουν περιορισμένη ρευστότητα:

EUR/TRY USD/TRY TRY/JPY
USD/ZAR USD/MXN ZAR/JPY

Τα ζεύγη αυτά εμφανίζουν ένα βαθμό κινδύνου που συνδέεται με τα συγκεκριμένα νομίσματα και ενδέχεται να μην είναι εγγενές. Η αγορά των συγκεκριμένων νομισμάτων εμφανίζει πολύ περιορισμένη ρευστότητα καθώς αυτή διατηρείται και παρέχεται από μία ή από λίγες εξωτερικές πηγές. Τα προβλήματα ρευστότητας αφορούν, μεταξύ άλλων, την αδυναμία ρευστοποίησης θέσεων λόγω έλλειψης δραστηριότητας στην αγορά, τις διαφορές μεταξύ των τιμών που προσφέρονται και των τιμών της τελικής εκτέλεσης ή καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση παρόλο που έχει εντοπιστεί αντισυμβαλλόμενο μέρος για την συγκεκριμένη συναλλαγή σας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κάθε επενδυτής πρέπει οπωσδήποτε να συνυπολογίζει τον παράγοντα αυτόν πριν από κάθε επενδυτική απόφαση. Για τον λόγο αυτόν ενθαρρύνουμε σθεναρά όλους τους επενδυτές να χρησιμοποιούν προηγμένα είδη εντολών για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Καθυστερήσεις στην εκτέλεση των συναλλαγών με τη χρήση του μοντέλου εκτέλεσης εντολών της FXCM No Dealing Desk μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους, όπως τεχνικά προβλήματα με την σύνδεση Internet του πελάτη με την FXCM, μια καθυστέρηση στην επιβεβαίωση της συναλλαγής με τον πάροχο ρευστότητας ή λόγω έλλειψης ρευστότητας για το νομισματικό ζεύγος στο οποίο προσπαθεί να επενδύσει ο επενδυτής. Λόγω της εγγενούς μεταβλητότητας της αγοράς, είναι εξαιρετικά σημαντικό ο επενδυτής να έχει μια λειτουργική και σταθερή σύνδεση στο Internet. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η σύνδεση στο Internet του επενδυτή να μην μπορεί να διατηρήσει μια σταθερή σύνδεση με τους servers της FXCM λόγω κακής ποιότητας σήματος μέσω του ασύρματου ή ενσύρματου δικτύου του επενδυτή. Μια παρενόχληση της σύνδεσης μπορεί να διακόψει το σήμα και να απενεργοποιήσει την πλατφόρμα FXCM Trading Station, προκαλώντας καθυστερήσεις στην μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πλατφόρμας και του server της FXCΜ. Ένας τρόπος να ελέγξετε την σύνδεση Internet σας είναι να κάνετε ping στον server από τον υπολογιστή σας.

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Η μεταβλητότητα της αγοράς δημιουργεί συνθήκες οι οποίες μπορεί να καταστήσουν δύσκολη την εκτέλεση της εντολής σας στη ζητούμενη τιμή λόγω του εξαιρετικά υψηλού όγκου εντολών. Κατά τη στιγμή που οι εντολές είναι δυνατόν να εκτελεστούν, η τιμή αγοράς/πώλησης στην οποία ο επενδυτής επιθυμεί να ανοίξει θέση μπορεί να έχει μετακινηθεί αρκετά pips.

Σε περιπτώσεις που η ρευστότητα της αγοράς δεν είναι αρκετά υψηλή για να εκτελεστεί η εντολή “Market Range", η εντολή σας θα απορριφθεί. Για εντολές Limit Entry ή εντολές Limit, η εντολή δε θα εκτελεστεί αλλά αντιθέτως θα επαναπροσδιοριστεί μέχρι να εκτελεστεί η εντολή σας. Θυμηθείτε ότι οι εντολές Limit Entry και εντολές Limit εγγυούνται τη τιμή αλλά όχι την εκτέλεση. Ανάλογα με την υποκείμενη στρατηγική Trading και τις συνθήκες της υποκείμενης αγοράς, οι επενδυτές μπορεί να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην εκτέλεση παρά στην τιμή που λαμβάνουν.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ SPREADS

Τα spreads ορισμένες φορές μπορεί να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από τα συνηθισμένα. Τα spreads αποτελούν χαρακτηριστικό της ρευστότητας της αγοράς και σε στιγμές περιορισμένης ρευστότητας, κατά το άνοιγμα της αγοράς ή κατά τη διάρκεια μετακυλήσεων (rollover) στις 5μμ ΕΤ (12 πμ ώρα Ελλάδας), τα spreads μπορεί να αυξηθούν λόγω της αβεβαιότητας για την κατεύθυνση των τιμών ή της αυξημένης διακύμανσης της αγοράς ή της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια οικονομικών ανακοινώσεων και τα spreads μπορεί να διευρυνθούν αισθητά ώστε να αντισταθμιστεί ο μεγάλος βαθμός μεταβλητότητας που επικρατεί στην αγορά. Τα διευρυμένα spreads μπορεί να διαρκέσουν λίγα δευτερόλεπτα ή μέχρι λίγα λεπτά. Η FXCM ενθαρρύνει τους επενδυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πραγματοποιούν συναλλαγές κατά τη διάρκεια οικονομικών ανακοινώσεων και πάντα να είναι ενήμεροι για το υπόλοιπο του λογαριασμού τους, το διαθέσιμο κεφάλαιο και την έκθεση στην αγορά. Τα διευρυμένα spreads μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά όλες τις θέσεις του λογαριασμού συμπεριλαμβανομένων και των hedged θέσεων (δείτε σχετικές πληροφορίες παρακάτω).

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

Κατά τις περιόδους υψηλού όγκου, εκκρεμείς εντολές μπορεί να παρουσιαστούν. Αυτή η κατάσταση παρουσιάζεται όταν μια εντολή βρίσκεται στην διαδικασία εκτέλεσής της αλλά η εκτέλεσή της δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Η εντολή θα έχει επισημανθεί με κόκκινο και στην στήλη Κατάστασης θα εμφανίζεται «εκτελέστηκε» ή «σε επεξεργασία» στο παράθυρο των εντολών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εντολή βρίσκεται στην διαδικασία εκτέλεσης αλλά εκκρεμεί μέχρι η FXCM να λάβει επιβεβαίωση από τον πάροχο ρευστότητας ότι η εκδοθείσα τιμή παραμένει διαθέσιμη. Σε περιόδους αυξημένου όγκου συναλλαγών είναι πιθανό να δημιουργηθεί μια σειρά εντολών που εκκρεμούν. Αυτή η αύξηση στον όγκο των εισερχομένων εντολών μπορεί μερικές φορές να δημιουργήσει συνθήκες που έχουν σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση από την πλευρά του παρόχου ρευστότητας να επιβεβαιώσει συγκεκριμένες εντολές.

Αυτό έχει διάφορα αποτελέσματα, ανάλογα με το είδος της εντολής. Αν πρόκειται για εντολή Market Range και η εντολή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο που έχει οριοθετήσει ο επενδυτής, τότε η εντολή θα απορριφθεί και δεν θα εκτελεστεί. Αν πρόκειται για εντολή At Market, τότε θα πραγματοποιηθεί όταν παρουσιαστεί στην αγορά η καλύτερη δυνατή τιμή. Και στα δύο παραδείγματα στη στήλη «Κατάσταση» στο παράθυρο «Εντολές» θα εμφανίζεται η ένδειξη «εκτελέστηκε» ή «σε επεξεργασία» και μετά από κάποια λεπτά, η θέση θα μεταφερθεί στο παράθυρο ανοιχτών θέσεων. Ανάλογα με τον τύπο της εντολής, η εντολή μπορεί να έχει εκτελεστεί και η καθυστέρηση να οφείλεται καθαρά σε βαρύ φόρτο της σύνδεσης στο Internet.

Παρακαλώ προσέξτε ότι είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια εντολή μόνο μια φορά. Πολλαπλές προσπάθειες να εκτελέσετε την ίδια εντολή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να επιβραδυνθεί ή να σταματήσει η λειτουργία του υπολογιστή σας ή να εκτελεστούν πολλαπλές διαφορετικές εντολές.

Αν κατά οποιαδήποτε στιγμή δεν έχετε την δυνατότητα πρόσβασης στην FXCM Trading Station για να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να καλέσετε στο Trading Desk απευθείας στο +1 212-201-7300. Δείτε μια πλήρη λίστα με τα διεθνή τηλέφωνα επικοινωνίας

"ΓΚΡΙΖΑΡΙΣΜΑ" ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Το «γκριζάρισμα» των τιμών είναι μια κατάσταση που προκύπτει όταν οι πάροχοι ρευστότητας της FXCM δεν παρέχουν τιμές για συγκεκριμένα ζεύγη με αποτέλεσμα να μειώνεται η διαθέσιμη ρευστότητα. Η FXCM δεν "γκριζάρει" σκόπιμα τις τιμές στην πλατφόρμα συναλλαγών. Κάποιες φορές, η αύξηση της διαφοράς μεταξύ της τιμής αγοράς και πώλησης (spread) ενός ζεύγους είναι εξαιτίας του αποτελέσματος μιας σημαντικής οικονομικής ανακοίνωσης ή γιατί έχει χαθεί προσωρινά η σύνδεση μεταξύ της πλατφόρμας συναλλαγών και των τραπεζών που παρέχουν τιμές. Το "γκριζάρισμα" των τιμών και το άνοιγμα της διαφοράς του spread είναι περιπτώσεις στις οποίες ο επενδυτής θα πρέπει να είναι προσεκτικός με τις κινήσεις του προκειμένου να αποφύγει την περίπτωση που το επίπεδο περιθωρίου (margin) φτάσει στο μηδέν (margin call). Όταν τοποθετηθεί μια εντολή αγοράς ή πώλησης σε ζευγάρι νομισμάτων που έχει γκρίζες τιμές, το Κ/Α θα δείξει στιγμιαία πως είναι μηδενικό, μέχρι να δοθεί από τις τράπεζες τιμή και το σύστημα να είναι σε θέση να υπολογίσει το πραγματικό Κ/Α υπόλοιπο.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (HEDGING)

Η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) επιτρέπει στον επενδυτή να κάνει ταυτόχρονη αγορά και πώληση σε κάποιο ζεύγος ισοτιμιών. Οι επενδυτές έτσι μπορούν να μπουν στην αγορά χωρίς να έχουν επιλέξει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση για το ζεύγος ισοτιμιών που τους ενδιαφέρει. Αν και η αντιστάθμιση κινδύνου μπορεί να μετριάσει ή να περιορίσει μελλοντικές απώλειες, δεν διασφαλίζει ότι το σύνολο του λογαριασμού δεν θα υποστεί περαιτέρω απώλειες. Στην αγορά του forex ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να αντισταθμίσει πλήρως τον κίνδυνο σε ότι αφορά την ποσότητα, όχι όμως και την τιμή. Αυτό οφείλεται στη διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης δηλ. στο spread. Από τις 2 Δεκεμβρίου 2012 οι επενδυτές της FXCM θα χρειαστεί να δεσμεύουν margin για τη μία πλευρά της θέσης (τη μεγαλύτερη πλευρά) σε θέσεις με hedging. Τις Απαιτήσεις Περιθωρίου μπορείτε να τις παρακολουθείτε συνεχώς μέσω του παραθύρου Απλή Εμφάνιση Τιμών. Ενώ η δυνατότητα να αντισταθμίζει ο επενδυτής τις θέσεις του είναι μια ελκυστική επιλογή, οι επενδυτές πρέπει να έχουν επίγνωση των παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν αντισταθμισμένες θέσεις.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (MARGIN)

Το margin call μπορεί να συμβεί ακόμη κι αν ένας λογαριασμός είναι πλήρως αντισταθμισμένος αφού το spread μπορεί να διευρυνθεί, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο κεφάλαιο να μειωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, εάν το διαθέσιμο κεφάλαιο στο λογαριασμό σας δεν είναι αρκετό για να διατηρηθούν οι ανοιχτές θέσεις, ο λογαριασμός μπορεί να υποστεί margin call, κλείνοντας κάθε ανοικτή θέση στο λογαριασμό. Παρόλο που η διατήρηση θέσεων αγοράς και πώλησης μπορεί να δίνει στον επενδυτή την εντύπωση ότι η έκθεσή του στις απότομες μεταβολές της αγοράς είναι αρκετά περιορισμένη, αν δεν υπάρχει ικανοποιητικό διαθέσιμο κεφάλαιο και το "άνοιγμα" στο spread παραμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να «χτυπηθεί» margin call σε όλες τις ανοιχτές θέσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΥΛΗΣΗΣ (ROLLOVER COSTS)

Η μετακύληση ή rollover είναι το ταυτόχρονο κλείσιμο και άνοιγμα μιας θέσης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ημέρας προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση και η επίδοση του αγορασμένου νομίσματος. Ο όρος αναφέρεται επίσης στο επιτόκιο που χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασμό κάθε trader που διατηρεί ανοιχτές θέσεις κατά τη διάρκεια του τυπικού ημερησίου κλεισίματος της αγοράς (overnight positions), δηλαδή στις 5:00μμ EST στις Πλατφόρμες της FXCM. Η ώρα στην οποία γίνεται το κλείσιμο και ταυτόχρονο άνοιγμα των θέσεων και η χρέωση/πίστωση rollover ολοκληρώνεται, αναφέρεται συχνά σαν Trade Roll Over (TRO). Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι χρεώσεις από το rollover είναι υψηλότερες από τις πιστώσεις. Όταν σε ένα λογαριασμό υπάρχουν θέσεις με hedging, παρόλο που η καθαρή συνολική θέση παραμένει ίδια, ο λογαριασμός μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω του spread που υπάρχει κατά τη διάρκεια του rollover. Τα spreads κατά τη διάρκεια rollover μπορεί να είναι πιο υψηλά σε σχέση με άλλες χρονικές περιόδους, λόγω του ότι οι πάροχοι ρευστότητας σταματούν τις λειτουργίες στιγμιαία για να διακανονίσουν τις συναλλαγές της ημέρας. Παρακαλούμε διαχειριστείτε τις θέσεις ανάλογα κατά το διάστημα του rollover και κατανοήστε τις επιπτώσεις της διεύρυνσης των spread, όσον αφορά την εκτέλεση των υπαρχόντων/ανοιχτών θέσεων ή νέων θέσεων/εντολών.

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ (ΑΞΙΑ PIP)

Οι διακυμάνσεις στις τιμές των ισοτιμιών, ή αλλιώς η αξία του Pip, ορίζονται ως η αξία που δίνεται σε κάθε μεταβολή του pip της τιμής ενός ζεύγους. Το κόστος αυτό είναι το ποσό του νομίσματος που θα κερδηθεί ή θα χαθεί με κάθε μεταβολή στην τιμή ενός ζεύγους νομισμάτων και το οποίο θα αποτιμηθεί στην αξία του νομίσματος, στο οποίο έχει ανοίξει ο λογαριασμός. Στις Πλατφόρμες της FXCM, η αξία του Pip για όλα τα ζεύγη νομισμάτων φαίνεται στο παράθυρο "Απλή Εμφάνιση Τιμών". Για την εμφάνιση του παραθύρου επιλέξτε "Προβολή", και στη συνέχεια "Απλές Ισοτιμίες" ώστε να τικαριστεί η επιλογή (εάν δεν υπάρχει ήδη ένα ‘τικ’ δίπλα του). Μόλις εμφανιστεί το παράθυρο μπορείτε να δείτε τη στήλη ‘Αξία Pip’ στα δεξιά του παραθύρου.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ SPREADS

Όταν κάνετε trading με την FXCM με τη χρήση μοντέλου εκτέλεσης εντολών No Dealing Desk, πραγματοποιείτε συναλλαγές στις τιμές που παρέχονται από τους πολλαπλούς παρόχους ρευστότητας συν την προσαύξηση (mark-up) της FXCM. Σε σπάνιες περιπτώσεις, αυτή η ροή τιμών μπορεί να επηρεαστεί. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μόνο λίγες στιγμές, αλλά όταν συμβαίνει, το spread κατά τη διάρκεια της διακοπής μπορεί να αντιστραφεί. Η FXCM συμβουλεύει τους πελάτες της να μην πραγματοποιήσουν εντολές At Market κατά τη διάρκεια αυτού του φαινομένου. Ενώ μπορεί να φαίνεται ελκυστική η τοποθέτηση μιας «δωρεάν» θέσης, να έχετε υπ’ όψιν σας ότι οι τιμές δεν είναι πραγματικές και η πραγματική εκτέλεση μπορεί να απέχει αρκετά pips από την τιμή που βλέπετε. Στην περίπτωση που οι συναλλαγές εκτελούνται σε τιμές που δεν παρέχονται από τους παρόχους ρευστότητας της FXCM, η FXCM διατηρεί το δικαίωμα να αντιστρέψει αυτές τις συναλλαγές καθώς δεν θεωρούνται έγκυρες. Με την τοποθέτηση εντολών Market Range ή με την επιλογή να μην πραγματοποιούνται συναλλαγές, οι traders μπορούν να αποφύγουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις παραπάνω περιπτώσεις.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ TRADING DESK

Οι ώρες λειτουργίας του Trading Desk είναι από τις 00:15 πμ Δευτέρας έως τις 23:55 μμ την Παρασκευή ώρα Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι οι εντολές που τοποθετούνται νωρίτερα μπορούν να εκτελεστούν μέχρι τις 00:00 ώρα Ελλάδας και ότι οι επενδυτές που τοποθετούν εντολές στο διάστημα από τις 23:55 μέχρι τις 00:00 ώρα Ελλάδος ενδέχεται να μην μπορούν να ακυρώσουν τις εντολές όσο εκκρεμεί η εκτέλεσή τους. Σε περίπτωση που μια εντολή Market GTC («έγκυρη μέχρι να ακυρωθεί») υποβληθεί ακριβώς στο κλείσιμο της αγοράς, υπάρχει πιθανότητα να μην εκτελεστεί μέχρι το άνοιγμα της αγοράς την Κυριακή. Παρακαλείστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επενδύετε κατά τις ώρες κλεισίματος της αγοράς την Παρασκευή και να συνυπολογίζετε όλες τις πληροφορίες που αναλύθηκαν ανωτέρω για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Οι ώρες ανοίγματος ή κλεισίματος μπορεί να αλλαχθούν από το Trading Desk διότι εξαρτώνται από τις τιμές που προσφέρουν οι πάροχοι ρευστότητας στην FXCM. Εκτός των ωρών αυτών οι περισσότερες μεγάλες τράπεζες παγκοσμίως και τα περισσότερα οικονομικά κέντρα είναι κλειστά. Η έλλειψη ρευστότητας και όγκου κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου παρεμποδίζει την εκτέλεση και την παράδοση των τιμών.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Λίγο πριν το άνοιγμα της αγοράς, το Trading Desk ανανεώνει τις τιμές έτσι ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες τιμές στην αγορά και να γίνει η προετοιμασία για το άνοιγμα αυτής. Την ίδια στιγμή, θέσεις και εντολές που έχουν μείνει ανοιχτές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θα εκτελεστούν. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορούν να εκτελεστούν νέες εντολές market. Όταν ανοίξει η αγορά, οι traders μπορούν να τοποθετήσουν νέες εντολές και να ακυρώσουν ή να αλλάξουν τις υπάρχουσες εντολές.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (GAPPING)

Οι τιμές που παρουσιάζονται με το άνοιγμα της αγοράς την Κυριακή μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές που ίσχυαν στην αγορά με το κλείσιμο της Παρασκευής. Κάποιες φορές οι τιμές στο άνοιγμα της αγοράς μπορεί να είναι κοντινές με αυτές του κλεισίματος, ενώ αντίθετα, υπάρχουν και φορές που μπορεί να απέχουν. Η διαφορά αυτή, το λεγόμενο gap, μπορεί να οφείλεται σε κάποια σημαντική είδηση ή οικονομική ανακοίνωση που επηρέασε τον τρόπο που η αγορά αποτιμά την αξία του κάθε νομίσματος. Οι traders που διατηρούν ανοιχτές θέσεις ή εντολές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους την πιθανότητα του gapping.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Οι εντολές Limit συνήθως πραγματοποιούνται στην τιμή που έχει ζητηθεί ή σε καλύτερη. Αν η ζητούμενη τιμή δεν είναι διαθέσιμη στην αγορά, τότε η εντολή δεν θα πραγματοποιηθεί. Αν η ζητούμενη τιμή μιας εντολής Stop έχει ήδη προσεγγιστεί με το άνοιγμα της αγοράς την Κυριακή, η εντολή θα μετατραπεί σε Εντολή Market. Οι εντολές Limit Entry πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως πραγματοποιείται και μια εντολή Limit. Οι εντολές Stop Entry πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως πραγματοποιείται και μια εντολή Stop.

ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Οι επενδυτές που φοβούνται ότι η αγορά μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ευμετάβλητη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλο gapping, ή η πιθανότητα ρίσκου λόγω του Σαββατοκύριακου δεν είναι κατάλληλη για τη στρατηγική trading που ακολουθούν, μπορούν απλά να κλείσουν τις ανοιχτές τους θέσεις πριν το κλείσιμο της αγοράς για το Σαββατοκύριακο. Οι επενδυτές που διατηρούν ανοιχτές θέσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπόψη ότι σοβαρά οικονομικά γεγονότα και ανακοινώσεις ειδήσεων μπορεί να επηρεάσουν την αξία των υποκείμενων θέσεών τους. Δεδομένης της μεταβλητότητας που παρατηρείται στις αγορές, πολύ συχνά οι τιμές κατά το άνοιγμα της αγοράς απέχουν αρκετά pips από τις τιμές του κλεισίματος της αγοράς. Ενθαρρύνουμε όλους τους επενδυτές να λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα αυτόν πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (MARGIN CALL) ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΕΩΝ

Τα margin calls ενεργοποιούνται όταν το Διαθέσιμο Κεφάλαιο φτάσει στο μηδέν. Αυτό συμβαίνει όταν οι ζημίες μειώσουν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας σε επίπεδο που είναι μικρότερο από ή ίσο με την απαίτηση περιθωρίου. Επομένως, το margin call θα οδηγήσει σε ρευστοποίηση των θέσεων εκτός εάν έχει οριστεί διαφορετικά.

Η ιδέα του trading με τη χρήση του επιπέδου περιθωρίου (margin), είναι ότι το margin λειτουργεί ως "εγγύηση" για το trading με ποσά μεγαλύτερα από αυτά που πραγματικά έχει ο κάθε επενδυτής. Το trading με margin επιτρέπει στον επενδυτή να κάνει trading με ποσά, πολύ μεγαλύτερα από αυτά που διαθέτει στο λογαριασμό του. Μέσω της FXCM Trading Station υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης του margin, επιτρέποντας τη χρήση της μόχλευσης (leverage). Φυσικά, το trading με τη χρήση του margin συνεπάγεται ρίσκο, καθώς η μόχλευση μπορεί να λειτουργήσει εναντίον σας αλλά και υπέρ σας. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού μειωθεί κάτω από τις απαιτήσεις περιθωρίου, τότε η FXCM Trading Station θα δώσει εντολή να κλείσουν όλες οι ανοιχτές θέσεις. Όταν οι θέσεις έχουν υπερ-μοχλευτεί ή έχουν σημειωθεί ζημίες από το trading σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην υπάρχει επαρκές κεφάλαιο για να διατηρηθούν οι τρέχουσες ανοικτές θέσεις, θα «χτυπηθεί» Margin Call και όλες οι ανοικτές θέσεις θα κλείσουν (ρευστοποιηθούν).

* Επισημαίνουμε ότι οι χρήστες του MT4 υπόκεινται σε διαφορετικές διαδικασίες «margin call». Όταν πραγματοποιείται το margin call στο λογαριασμό θα ρευστοποιηθούν μεμονωμένες θέσεις έως ότου το εναπομένον κεφάλαιο είναι επαρκές για να υποστηρίξει την/τις υπάρχουσα/ες θέση/εις. Σε ό,τι αφορά την απόφαση σχετικά με τις επιμέρους θέσεις που πρόκειται να ρευστοποιηθούν, κατά τη ρευστοποίηση θα κλείσει πρώτα η θέση που σημειώνει τις μεγαλύτερες ζημιές.

Θα πρέπει να έχετε υπ' όψιν σας ότι, όταν το Διαθέσιμο Κεφάλαιο φτάσει στο μηδέν, όλες οι ανοιχτές θέσεις θα κλείσουν. Η διαδικασία ρευστοποίησης των ανοιχτών θέσεων είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και η FXCM δεν μπορεί να κάνει διάκριση με ποια σειρά θα κλείσουν οι εντολές.

Παρόλο που η λειτουργία του περιθωρίου έχει σχεδιαστεί ώστε να κλείνουν οι θέσεις όταν το ακαθάριστο κεφάλαιο ενός λογαριασμού μειώνεται κάτω από το απαιτούμενο ποσό περιθωρίου, μπορεί να υπάρξουν μερικές καταστάσεις, όπου δεν υπάρχει η απαιτούμενη ρευστότητα στην αγορά για το συγκεκριμένο επίπεδο τιμών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το κεφάλαιο του λογαριασμού να μειωθεί περισσότερο από την απαίτηση περιθωρίου μέχρι να κλείσουν οι θέσεις, ακόμα και να εμφανίσει αρνητικό υπόλοιπο. Αυτό μπορεί να συμβεί ιδίως σε περιπτώσεις όπου διαμορφώνεται «gap» τιμών ή σε συνθήκες υψηλής μεταβλητότητας. Η FXCM συστήνει επίσης στους πελάτες της να χρησιμοποιούν εντολές stop, έτσι ώστε να περιορίζουν των κίνδυνο απωλειών αντί να χρησιμοποιούν το margin call σαν τελικό stop.

Συνίσταται μετ’ επιτάσεως οι πελάτες να διατηρούν το κατάλληλο ποσό δέσμευσης (margin) συνεχώς. Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορεί να αλλάξουν βάσει του ύψους του λογαριασμού, της ύπαρξης ταυτόχρονων ανοιχτών θέσεων, του στυλ συναλλαγών, των συνθηκών της αγοράς και κατά την διακριτική ευχέρεια της FXCM.

TRADING STATION TIERED MARGIN (ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ SMART MARGIN)

Ορισμένοι Trading Station λογαριασμοί της FXCM LTD ενδέχεται να μεταφερθούν στο σύστημα tiered margin της Trading Station, επίσης γνωστό και ως Smart Margin. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους πελάτες να έχουν περισσότερο χρόνο για να διαχειριστούν τις θέσεις τους πριν την αυτόματη ρευστοποίηση αυτών των θέσεων. Οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να δουν σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του περιθωρίου στην πλατφόρμα Trading Station και μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω της λειτουργίας Smart Margin Watcher της FXCM.

Το σύστημα tiered margin της Trading Station αποτελείται από τρία στοιχεία:

 1. Αρχικό Περιθώριο Εισόδου – Η αρχική κατάθεση καλής πίστης ή το ποσό που θα δεσμεύεται για το άνοιγμα μίας θέσης. Μπορείτε να δείτε το ακριβές ποσό της απαίτησης περιθωρίου για το άνοιγμα μίας θέσης στην στήλη "ΕΑΚ" κάτω από την καρτέλα "Απλή Εμφάνιση Τιμών" στην πλατφόρμα Trading Station.
 2. Περιθώριο Διατήρησης – Το ελάχιστο ποσό ακαθάριστου κεφαλαίου το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στον λογαριασμό έτσι ώστε να μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις και να διατηρούνται οι τρέχουσες ανοιχτές θέσεις. Αυτό είναι τυπικά πανομοιότυπο με το Αρχικό Περιθώριο Εισόδου. Μπορείτε να βρείτε το ακριβές ποσό της απαίτησης περιθωρίου για την διατήρηση των ανοιχτών θέσεων στην στήλη "Δεσμευμένο Περιθώριο Διατήρησης" κάτω από την καρτέλα "Λογαριασμοί" στην πλατφόρμα Trading Station.
 3. Περιθώριο Ρευστοποίησης – Το ελάχιστο ποσό ακαθάριστου κεφαλαίου το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στον λογαριασμό έτσι ώστε να συνεχίσετε να διατηρείτε τις ανοιχτές θέσεις σας στον λογαριασμό. Αυτό τυπικά ορίζεται στο μισό της αξίας του περιθωρίου διατήρησης. Εάν το ακαθάριστο κεφάλαιο πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, τότε όλες οι θέσεις θα κλείσουν αυτόματα. Μπορείτε να βρείτε το ακριβές ποσό της απαίτησης περιθωρίου πριν γίνει η αυτόματη ρευστοποίηση στην στήλη "Δεσμευμένο Κεφάλαιο" κάτω από την καρτέλα "Λογαριασμοί" στην πλατφόρμα Trading Station.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Όταν οι πελάτες ανοίγουν μία νέα θέση στον λογαριασμό, το ποσό του ακαθάριστου κεφαλαίου θα πρέπει να υπερβαίνει το Αρχικό Περιθώριο Εισόδου, ειδάλλως η συναλλαγή θα διαγραφεί αυτομάτως λόγω ανεπαρκών κεφαλαίων. Μόλις μία συναλλαγή ενεργοποιηθεί, το ακαθάριστο κεφάλαιο στον λογαριασμό θα πρέπει να υπερβαίνει το Περιθώριο Διατήρησης. Σε περίπτωση που το ακαθάριστο κεφάλαιο πέσει κάτω από το Περιθώριο Διατήρησης οποιαδήποτε στιγμή, ο λογαριασμός εισέρχεται σε Κατάσταση Προειδοποίησης Περιθωρίου.

Όταν συμβαίνει αυτό, η λειτουργία Smart Margin Watcher έχει σχεδιαστεί για να ειδοποιεί τους πελάτες ότι το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού τους έχει πέσει κάτω από τις απαιτήσεις Περιθωρίου Διατήρησης, με την παρουσία μίας ειδοποίησης (warning, ’’W’’) στην στήλη Margin Call (’’MC’’), κάτω από την καρτέλα ’’Λογαριασμοί’’ στην Trading Station. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει επίσης σχεδιαστεί να ειδοποιεί τους πελάτες για την προειδοποίηση περιθωρίου μέσω email. Ωστόσο, οι πελάτες δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτές τις ειδοποιήσεις και θα πρέπει να παρακολουθούν τον λογαριασμό τους συνεχώς.

Αφού έχει εκδοθεί μία προειδοποίηση, δεν θα μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις στον λογαριασμό και οι πελάτες θα έχουν περίπου τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από τις 17:00 Ώρα Νέας Υόρκης την ημέρα που εκδόθηκε η προειδοποίηση περιθωρίου, για να επαναφέρουν το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού πάνω από το επίπεδο των απαιτήσεων Περιθωρίου Διατήρησης. Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να το επιτύχετε αυτό: 1) Κατάθεση νέων κεφαλαίων, 2) Κλείσιμο ανοιχτών θέσεων, ή 3) Επωφεληθείτε από επικερδείς κινήσεις της αγοράς.

Η στήλη "MC" στην Trading Station θα επαναφέρεται αυτόματα σε "N" (υποδεικνύοντας ότι ο λογαριασμός δεν βρίσκεται πλέον σε κατάσταση προειδοποίησης περιθωρίου), εάν ο πελάτης επιλέξει είτε να καταθέσει κεφάλαια είτε να κλείσει ανοιχτές θέσεις για να επαναφέρει το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού πάνω από το επίπεδο των απαιτήσεων Περιθωρίου Διατήρησης. Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι τα κατατεθειμένα κεφάλαια ενδέχεται να μην είναι άμεσα διαθέσιμα στον λογαριασμό. Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε τα κατατεθειμένα κεφάλαια μπορούν να είναι διαθέσιμα.

Σε περίπτωση που η αγορά κινηθεί προς όφελος του πελάτη και επαναφέρει το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού πάνω από το επίπεδο απαιτήσεων Περιθωρίου Διατήρησης μέχρι την στιγμή του ημερήσιου ελέγχου του Περιθωρίου Διατήρησης της FXCM στις 17:00 Ώρα Νέας Υόρκης, τότε θα αφαιρεθεί από τον λογαριασμό η προειδοποίηση περιθωρίου. Σε περίπτωση που το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού υπερβεί τις απαιτήσεις Περιθωρίου Διατήρησης πριν τον καθημερινό έλεγχο περιθωρίου διατήρησης, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την FXCM έτσι ώστε να αφαιρεθεί χειροκίνητα η προειδοποίηση περιθωρίου.

Λογαριασμοί οι οποίοι έχουν λάβει ειδοποίηση περιθωρίου θα ενεργοποιούνται για αυτόματη ρευστοποίηση περίπου στις 18:00 Ώρα Νέας Υόρκης, στο τέλος της τρίτης ημέρας εάν το ακαθάριστο κεφαλαίο του λογαριασμού παραμένει κάτω από το επίπεδο απαίτησης Περιθωρίου Διατήρησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα Σαββατοκύριακα και οι τραπεζικές αργίες δεν θα προσμετρούνται στις τρεις (3) ημέρες που δίνονται στους πελάτες για να επαναφέρουν το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού πάνω από την απαίτηση Περιθωρίου Διατήρησης. Οι θέσεις μπορούν να ρευστοποιηθούν μόνο όταν οι συναλλαγές είναι ανοιχτές. Εάν η τρίτη ημέρα συμπίπτει με ημέρα κατά την οποία οι συναλλαγές δεν ανοίγουν στις 18:00 Ώρα Νέας Υόρκης (όπως την Παρασκευή, το Σάββατο ή σε κάποια αργία), οι θέσεις θα ρευστοποιούνται στις 18:00 Ώρα Νέας Υόρκης κατά την επόμενη ημέρα που οι συναλλαγές θα είναι ανοιχτές.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (ΩΡΑ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΩΡΑ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ)

 
Κυριακή 5:00 μμ - Δευτέρα 4:59 μμ Πέμπτη 6:00 μμ
Δευτέρα 5:00 μμ - Τρίτη 4:59 μμ Κυριακή 6:00 μμ
Τρίτη 5:00 μμ - Τετάρτη 4:59 μμ Κυριακή 6:00 μμ
Τετάρτη 5:00 μμ - Πέμπτη 4:59 μμ Κυριακή 6:00 μμ
Πέμπτη 5:00 μμ - Παρασκευή 4:59 μμ Δευτέρα 6:00 μμ

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού φτάσει ή πέσει κάτω από το Επίπεδο Περιθωρίου Ρευστοποίησης (τυπικά 1% για τα βασικά νομισματικά ζεύγη και 2,5% για τα εξωτικά ζεύγη), η λειτουργία Smart Margin θα ενεργοποιήσει αυτόματα την ρευστοποίηση όλων των ανοιχτών θέσεων. Η διαδικασία ρευστοποίησης είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική και δεν υπάρχει διακριτική ευχέρεια από πλευράς της FXCM όσον αφορά τη σειρά κλεισίματος των θέσεων.

Οι Εκκρεμείς Εντολές Εισόδου οι οποίες ενεργοποιούνται ενώ ο λογαριασμός βρίσκεται σε Προειδοποίηση Περιθωρίου, δεν θα εκτελούνται και θα διαγράφονται. Εάν ο λογαριασμός δεν έχει ενεργοποιημένο το hedging, είναι πιθανό μία Εκκρεμής Εντολή Εισόδου να λειτουργήσει ως Stop ή Limit όταν η εντολή σκοπεύει κλείσει οποιεσδήποτε ανοιχτές θέσεις. Όταν το μέγεθος συναλλαγής της εντολής ισούται ή είναι μικρότερο από το μέγεθος συναλλαγής των ανοιχτών θέσεων, τότε θα κλείσει τις αντίστοιχες θέσεις, και πάλι μόνο όταν ο λογαριασμός δεν έχει ενεργοποιημένο το hedging. Εάν η εντολή κλεισίματος είναι μεγαλύτερη από τις ανοιχτές θέσεις, τότε η εντολή εισόδου θα διαγραφεί εξ ολοκλήρου.

METATRADER 4 (MT4) TIERED MARGIN

Ομοίως με τους Trading Station II λογαριασμούς, ορισμένοι MetaTrader 4 (MT4) λογαριασμοί ενδέχεται να μεταφερθούν στο σύστημα tiered margin. Το σύστημα της MT4, Tiered Margin, έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους πελάτες να έχουν περισσότερο χρόνο για να διαχειριστούν τις θέσεις τους πριν την αυτόματη ρευστοποίηση αυτών των θέσεων. Οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να δουν σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του περιθωρίου στην πλατφόρμα MT4.

Η πλατφόρμα MT4 δεν επιτρέπει στην FXCM να συμπεριλάβει τις προμήθειες στους υπολογισμούς του περιθωρίου πριν τις συναλλαγές, στις εκκρεμείς εντολές του πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι εάν τοποθετήσετε μία συναλλαγή με ένα μικρό ποσό του διαθέσιμου περιθωρίου στον MT4 λογαριασμό, υπάρχει το ρίσκο η εκτέλεση των εντολών να ενεργοποιήσει άμεσα το margin call, ακριβώς μετά την εκτέλεση, καθώς η προμήθεια που χρεώνεται μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκές περιθώριο για τη διατήρηση των ανοιχτών θέσεών σας. Επομένως, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε επαρκές διαθέσιμο περιθώριο πριν το άνοιγμα νέων θέσεων.

Το σύστημα Tiered Margin της ΜΤ4 αποτελείται από τρία στοιχεία:

 1. Αρχικό Περιθώριο Εισόδου – Η αρχική κατάθεση καλής πίστης ή το ποσό που θα δεσμεύεται για το άνοιγμα μίας θέσης. Μπορείτε να δείτε το ακριβές ποσό της απαίτησης περιθωρίου για το άνοιγμα μίας θέσης στην στήλη "ΕΑΚ" κάτω από την καρτέλα "Απλή Εμφάνιση Τιμών" στην πλατφόρμα Trading Station πριν την εκτέλεση.
 2. Περιθώριο Διατήρησης – Το ελάχιστο ακαθάριστο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στον λογαριασμό έτσι ώστε να μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις και να διατηρούνται οι τρέχουσες ανοιχτές θέσεις. Αυτό είναι τυπικά πανομοιότυπο με το Αρχικό Περιθώριο Εισόδου. Μπορείτε να βρείτε το ακριβές ποσό του Περιθωρίου Διατήρησης που απαιτείται στην ετικέτα "Απαιτήσεις Περιθωρίου" στην καρτέλα "Συναλλαγές" στην πλατφόρμα MT4.
 3. Περιθώριο Ρευστοποίησης – Το ελάχιστο ακαθάριστο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στον λογαριασμό έτσι ώστε να συνεχίσετε να διατηρείτε τις ανοιχτές θέσεις σας στον λογαριασμό. Αυτό τυπικά ορίζεται στο μισό της αξίας του Περιθωρίου Διατήρησης και η αυτόματη ρευστοποίηση θα ενεργοποιείται όταν η ετικέτα "Ποσοστό Περιθωρίου" στην καρτέλα "Συναλλαγές" στην πλατφόρμα MT4 πέσει κάτω από "50%".

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Στην πλατφόρμα MT4 ένας λογαριασμός θα εισέρθει σε προειδοποίηση περιθωρίου όταν το "Ποσοστό Περιθωρίου" στην καρτέλα "Συναλλαγές" πέσει κάτω από το 100%. Όταν ο λογαριασμός είναι σε προειδοποίηση περιθωρίου η καρτέλα "Συναλλαγές" γίνεται κόκκινη και δεν μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις έως ότου το "Ποσοστό Περιθωρίου" βρεθεί πάνω από το 100%. Η περίοδος προειδοποίησης περιθωρίου για έναν MT4 λογαριασμό είναι αόριστη και ο λογαριασμός θα παραμένει σε προειδοποίηση περιθωρίου εφόσον το ποσοστό περιθωρίου βρίσκεται μεταξύ 50% και 100%.

Αφού εκδοθεί μία προειδοποίηση, δεν θα μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις στον λογαριασμό μέχρι το Επίπεδο Περιθωρίου να αυξηθεί σε ένα επίπεδο άνω του 100%. Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να το επιτύχετε αυτό: 1) Κατάθεση νέων κεφαλαίων, 2) Κλείσιμο ανοιχτών θέσεων, ή 3) Επωφεληθείτε από επικερδείς κινήσεις της αγοράς. Σημειώστε ότι οι επικερδείς κινήσεις της αγοράς και/ή οι καταθέσεις ενδέχεται να μην έχουν άμεση επίδραση στην κατάσταση της Προειδοποίησης Περιθωρίου.

Όταν το Επίπεδο Περιθωρίου πέσει κάτω από το 50%, τότε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα το margin call και η ανοιχτή θέση με την μεγαλύτερη απώλεια, με ανοιχτή την υποκείμενη αγορά, θα ρευστοποιηθεί. Αυτή η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται έως ότου το Επίπεδο Περιθωρίου φτάσει στο 50% ή το υπερβεί.

ΤΙΜΕΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Είναι σημαντικό να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ των ενδεικτικών τιμών (που εμφανίζονται στα διαγράμματα) και των διαθέσιμων τιμών για trading (που εμφανίζονται στις πλατφόρμες, όπως στην Trading Station και στην MetaTrader 4). Ενδεικτικές τιμές είναι αυτές που μας δείχνουν πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά καθώς και το ρυθμό με τον οποίο αλλάζουν. Αυτές οι τιμές προέρχονται από διάφορους παρόχους, όπως τράπεζες και εταιρίες εκκαθάρισης, που πιθανόν να μην αντιπροσωπεύουν τους παροχείς ρευστότητας από όπου η FXCM παίρνει τιμές. Οι ενδεικτικές τιμές είναι συνήθως πολύ κοντά στις διαθέσιμες τιμές για trading. Αλλά δίνουν μόνο μια γενική ιδέα του πού κινείται η αγορά. Οι διαθέσιμες τιμές εξασφαλίζουν καλύτερη και πιο άμεση εκτέλεση, και επομένως χαμηλότερο κόστος συναλλαγών. Επειδή η spot αγορά του FOREX δεν διαθέτει κάποια κεντρική τοποθεσία/αγορά όπου όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται, κάθε forex dealer μπορεί να δίνει ελαφρώς διαφορετικές τιμές. Για το λόγο αυτό κάθε τιμή που εμφανίζεται από τρίτο πάροχο διαγραμμάτων, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τις τιμές του market maker, θα αντικατοπτρίζει τις «ενδεικτικές» τιμές και όχι απαραίτητα τις πραγματικές “dealing” τιμές όπου ο συναλλαγές μπορεί να πραγματοποιηθούν.

MOBILE ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υπάρχει μια σειρά κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση της mobile τεχνολογίας συναλλαγών, όπως είναι η διπλή εισαγωγή των εντολών, η καθυστέρηση στις παρεχόμενες τιμές, και άλλα ζητήματα που προκύπτουν από τη σύνδεση του κινητού τηλεφώνου. Οι τιμές που εμφανίζονται στη mobile πλατφόρμα αποτελούν μόνο ένδειξη των εκτελέσιμων τιμών και μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική τιμή εκτέλεσης των εντολών.

Η πλατφόρμα Mobile TS II χρησιμοποιεί δημόσιο δίκτυο επικοινωνίας για την μετάδοση των μηνυμάτων. Η FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες συναντάτε καθυστέρηση στη λήψη τιμών ή αδυναμία πραγματοποίησης συναλλαγών που οφείλεται σε προβλήματα μετάδοσης του δικτύου ή σε άλλα προβλήματα εκτός του άμεσου ελέγχου της FXCM. Τα προβλήματα μετάδοσης περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην ισχύ του σήματος του κινητού, σε καθυστερήσεις της συσκευής, ή σε άλλα ζητήματα που ενδεχομένως να ανακύψουν ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε πάροχο internet, πάροχο κινητής τηλεφωνίας, ή πάροχο άλλης υπηρεσίας.

Συνιστάται οι πελάτες να εξοικειώνονται με τη χρήση της πλατφόρμας FXCM Mobile Trading Station πριν τη διαχείριση ενός live λογαριασμού μέσω κινητής συσκευής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ TS MOBILE TABLET

H πλατφόρμα Trading Station Web της FXCM έχει τροποποιηθεί για να λειτουργεί σε κινητά τηλέφωνα και σε συσκευές tablets. Η πλατφόρμα mobile ονομάζεται Trading Station Mobile. Με την εξαίρεση των εντολών OCO (one-cancels-other) η Trading Station Mobile για τις συσκευές tablets έχει τις ίδιες λειτουργίες για trading με την Trading Station Web. Οι ίδιοι κίνδυνοι συνδεσιμότητας που αναλύθηκαν ανωτέρω και αφορούν την πλατφόρμα Mobile TS II αφορούν και κάθε εφαρμογή που διατίθεται για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω συσκευών tablets.

Κίνδυνοι Εκτέλεσης Συναλλαγών σε CFDs

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ

Το trading σε Συμβόλαια επί της Διαφοράς (CFDs) με τη χρήση του επιπέδου περιθωρίου (margin) εμπεριέχει υψηλό ρίσκο και πιθανόν να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Πριν αποφασίσετε να κάνετε trading στα προϊόντα που προσφέρει η Forex Capital Markets, Limited ("FXCM"), θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους προσωπικούς σας στόχους, την οικονομική σας κατάσταση, τις ανάγκες σας και την εμπειρία που διαθέτετε. Τα προϊόντα προορίζονται για ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες. Η Forex Capital Markets, Limited είναι εγκεκριμένη και ελέγχεται από το UK Financial Conduct Authority (FCA), [registration number 217689]. Η έδρα της FXCM βρίσκεται στο 20 Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE, United Kingdom. H Forex Capital Markets Ltd., λειτουργεί υπό την εμπορική επωνυμία FXCM Hellas, ως γραφείο αντιπροσωπείας της Forex Capital Markets Ltd., κατέχει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority (FCA). Η FXCM μπορεί να παρέχει γενικές πληροφορίες μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους προσωπικούς σας στόχους, την οικονομική σας κατάσταση ή τις ανάγκες σας. Οι γενικές συμβουλές που παρέχονται ή το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν προορίζεται ως προσωπική συμβουλή και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια. Υπάρχει πιθανότητα οι απώλειες να υπερβούν το κατατεθειμένο κεφάλαιό σας. Θα πρέπει να είστε ενήμεροι για όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με το trading με τη χρήση του επιπέδου περιθωρίου. Η FXCM σας συνιστά να ζητήσετε συμβουλευτικές υπηρεσίες από ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ FXCM

Οποιεσδήποτε απόψεις, έρευνες, αναλύσεις, τιμές ή άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται με σκοπό τη γενική ενημέρωση και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή. H FXCM δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απώλειας κερδών, που μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET

H χρήση ενός συστήματος εκτέλεσης συναλλαγών μέσω internet εγκυμονεί κινδύνους όπως, μεταξύ άλλων, η βλάβη συστημάτων (hardware & software) και η σύνδεση στο internet. Επειδή η FXCM δεν ελέγχει την ισχύ του σήματος, τη λήψη και τη δρομολόγησή του μέσω του internet, τη λειτουργία της συσκευής σας ή την αξιοπιστία της σύνδεσής της, δεν μπορούμε να φέρουμε ευθύνη για προβλήματα σύνδεσης, παραμορφώσεις του σήματος ή καθυστερήσεις κατά τις συναλλαγές σας μέσω internet. Η FXCM διαθέτει συστήματα υποστήριξης και σχέδια έκτακτης ανάγκης ελαχιστοποιώντας το ενδεχόμενο βλάβης του συστήματος καθώς μεταξύ άλλων επιτρέπει στους πελάτες της να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω τηλεφώνου.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ CFDS

Η εκτέλεση των συναλλαγών σε προϊόντα CFDs γίνεται γενικά μέσω του Dealing Desk μοντέλου. Η FXCM διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το μοντέλο εκτέλεσης εντολών ενός πελάτη σε No Dealing Desk χωρίς προηγούμενη συναίνεση του πελάτη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του προϊόντος συναλλαγής, του τρόπου συναλλαγών του πελάτη, ή του όγκου συναλλαγών. Η FXCM γενικά δεν εκτελεί εντολές CFD με εξωτερικό αντισυμβαλλομένο. Η FXCM είναι ο τελικός αντισυμβαλλόμενος για τις περισσότερες θέσεις CFD που λαμβάνετε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως ο τελικός αντισυμβαλλόμενος, η FXCM μπορεί να λάβει αποζημίωση που θα υπερβαίνει το σταθερά καθορισμένο mark-up. Η FXCM καθορίζει τις τιμές στα προϊόντα CFD που προσφέρει στους πελάτες της. Αν και οι συγκεκριμένες τιμές μπορεί να είναι ενδεικτικές της υποκείμενης αγοράς για το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής, δεν αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές τιμές του υποκείμενου δείκτη στην πραγματική αγορά ή στο χρηματιστήριο στο οποίο είναι εισηγμένο.

Ως dealer, η FXCM αναλαμβάνει ρίσκο για τα προϊόντα που σας προσφέρει. Επομένως, η FXCM μπορεί να προβεί σε ενέργειες για να περιορίσει το ρίσκο που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του market making. Σε περίπτωση που ο τρόπος που πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας εμποδίζει την FXCM από τον περιορισμό της έκθεσής της σε ρίσκο, ενδέχεται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να σταματήσουμε να σας προσφέρουμε Dealing Desk εκτέλεση συναλλαγών. Η απομάκρυνσή σας από την Dealing Desk εκτέλεση συναλλαγών, σημαίνει ότι κάθε εντολή σας θα εκτελείται εξωτερικά.

Στην περίπτωση που η FXCM παρέχει εξωτερική εκτέλεση εντολών για CFDs μέσω του straight through processing (STP) ή του μοντέλου No Dealing Desk, οι πλατφόρμες εμφανίζουν τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές αγοράς και πώλησης από τους παρόχους ρευστότητας. Ενώ γενικά οι NDD λογαριασμοί παρέχουν spreads χωρίς markups, σε ορισμένες περιπτώσεις η FXCM ενδέχεται να προσθέσει markup σε NDD spreads. Σε αυτό το μοντέλο η FXCM δεν λειτουργεί ως market maker και βασίζεται στους παρόχους ρευστότητας για τις τιμές και υφίστανται συγκεκριμένοι περιορισμοί στη ρευστότητα που μπορεί να επηρεάσουν την τελική εκτέλεση της εντολής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο εκτέλεσης συναλλαγών σε CFDs, διαβάστε τις CFD FAQs .

SLIPPAGE

Η FXCM στοχεύει στο να παρέχει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εκτέλεση εντολών και να εκτελεί την κάθε εντολή τους στη τιμή που ζητήθηκε. Παρόλα αυτά, κάποιες φορές λόγω αύξησης της μεταβλητότητας ή του όγκου, οι εντολές μπορεί να υπόκεινται σε slippage. Το slippage συμβαίνει συνήθως κατά τη διάρκεια σημαντικών οικονομικών ανακοινώσεων ή περιόδων περιορισμένης ρευστότητας. Σε περιόδους όπως αυτές, ο τύπος της εντολής σας, η ζητούμενη ποσότητα και οι ειδικές εντολές μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη συνολική εκτέλεση που θα λάβετε.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα ειδικών εντολών:

 • Οι Εντολές που είναι «Έγκυρες μέχρι να Ακυρωθούν» (Good 'Til Cancelled –«GTC»): - Ολόκληρη η εντολή σας θα εκτελεστεί στην επόμενη διαθέσιμη τιμή ή στις επόμενες διαθέσιμες τιμές τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμη.
 • Οι Εντολές Άμεσης Εκτέλεσης ή Ακύρωσης (Immediate or Cancel – «IOC») - Το σύνολο ή μέρος της εντολής σας θα εκτελεστεί στην επόμενη διαθέσιμη τιμή ενώ το υπόλοιπο ποσό ακυρώνεται εάν δεν υπάρχει ρευστότητα για την άμεση εκτέλεση της εντολής σας.
 • Οι Εντολές Εκτέλεσης ή Ακύρωσης (Fill or Kill –«FOK») - Η εντολή πρέπει να εκτελεστεί στο σύνολό της διαφορετικά ακυρώνεται.

Η μεταβλητότητα που παρατηρείται στην αγορά μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες στις οποίες οι εντολές είναι δύσκολο να εκτελεστούν. Παραδείγματος χάρη, η τιμή που λαμβάνετε κατά την εκτέλεση της εντολής σας μπορεί να απέχει πολλά pips από την επιλεγμένη ή προσφερόμενη τιμή λόγω της αστάθειας της αγοράς. Στο σενάριο αυτό, ο επενδυτής επιδιώκει να εκτελέσει την εντολή σε συγκεκριμένη τιμή αλλά ενδέχεται για παράδειγμα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η αγορά να έχει απομακρυνθεί σημαντικά από αυτήν την τιμή. Η εντολή του επενδυτή θα εκτελεστεί τότε στην επόμενη διαθέσιμη τιμή για την συγκεκριμένη εντολή. Ομοίως, δεδομένου του μοντέλου εκτέλεσης συναλλαγών της FXCM πρέπει να υπάρχει επαρκής ρευστότητα για την εκτέλεση όλων των συναλλαγών σε οποιαδήποτε τιμή.

Η FXCM παρέχει μια σειρά από βασικούς και προηγμένους τύπους εντολών για να βοηθήσει τους πελάτες της να περιορίζουν τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εντολών. Ένας τρόπος για να περιοριστεί ο κίνδυνος που συνδέεται με το slippage είναι η χρησιμοποίηση του τύπου «Market Range» (ή «Max Deviation» για τους χρήστες της πλατφόρμας MT4) στις πλατφόρμες της FXCM. Η λειτουργία του «Market Range» επιτρέπει στους επενδυτές να προσδιορίσουν το ποσό του ενδεχόμενου slippage που είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν σε μια εντολή αγοράς ορίζοντας συγκεκριμένο εύρος. Το μηδέν υποδεικνύει ότι δεν επιτρέπεται κανένα slippage. Επιλέγοντας μηδέν στο «Market Range», ο επενδυτής ζητεί την εκτέλεση της εντολής του μόνο στην επιλεγμένη ή προσφερόμενη τιμή και σε καμία άλλη τιμή. Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεγαλύτερο εύρος επιτρεπόμενου slippage αυξάνοντας με τον τρόπο αυτόν την πιθανότητα εκτέλεσης της εντολής ή των εντολών τους. Στο σενάριο αυτό η εντολή θα εκτελεστεί στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή εντός του εύρους που έχει οριστεί. Παραδείγματος χάρη, ένας πελάτης μπορεί να επιλέξει ότι επιθυμεί την εκτέλεση της εντολής του εντός 2 pips από την τιμή της εντολής που έχει ζητήσει. Το σύστημα τότε θα εκτελέσει την εντολή του πελάτη εντός του αποδεκτού εύρους (στην περίπτωση αυτή 2 pips) εφόσον υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Αν η εντολή δεν μπορεί να εκτελεστεί εντός του καθορισμένου εύρους, η εντολή δεν θα εκτελεστεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εντολές «Market Range» προβλέπουν αρνητικό μόνο εύρος. Αν κατά τη στιγμή της εκτέλεσης υπάρχει διαθέσιμη κάποια πιο προνομιακή τιμή οι επενδυτές δεν περιορίζονται από το εύρος που έχουν ορίσει για το ποσό της βελτιστοποίησης της τιμής το οποίο μπορούν να λάβουν.

Επιπλέον, μετά την ενεργοποίησή τους οι εντολές stop μετατρέπονται σε εντολές market που είναι διαθέσιμες προς εκτέλεση στην επόμενη διαθέσιμη τιμή της αγοράς. Οι εντολές stop διασφαλίζουν την εκτέλεση αλλά δεν διασφαλίζουν μία συγκεκριμένη τιμή. Ως εκ τούτου, οι εντολές stop μπορεί να οδηγήσουν σε slippage ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους εντολών παρακαλούμε δείτε: Πως Εκτελούνται οι Εντολές

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Όταν κάνετε συναλλαγές σε CFDs χρησιμοποιώντας το μοντέλο εκτέλεσης συναλλαγών dealing desk της FXCM, η FXCM είναι ο τελικός αντισυμβαλλόμενος σε αυτές τις συναλλαγές. Ως εκ τούτου, η FXCM παρέχει όλη την ρευστότητα για τις τιμές των νομισμάτων που προσφέρει στους πελάτες της, ενώ λειτουργεί ως αντισυμβαλλόμενος. Η FXCM έχει την δυνατότητα να προσφέρει αυτόματη εκτέλεση περιορίζοντας το μέγιστο μέγεθος συναλλαγής όλων των εντολών στα 2 εκατ. ανά συναλλαγή.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Καθυστερήσεις στην εκτέλεση των συναλλαγών μπορεί να προκύψουν για διάφορους λόγους, όπως τεχνικά προβλήματα με την σύνδεση Internet του πελάτη με την FXCM, ή έλλειψη ρευστότητας για το προϊόν στο οποίο προσπαθεί να επενδύσει ο επενδυτής. Λόγω της εγγενούς μεταβλητότητας της αγοράς, είναι εξαιρετικά σημαντικό ο επενδυτής να έχει μια λειτουργική και σταθερή σύνδεση στο Internet. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η σύνδεση στο Internet του επενδυτή να μην μπορεί να διατηρήσει μια σταθερή σύνδεση με τους servers της FXCM λόγω κακής ποιότητας σήματος μέσω του ασύρματου ή ενσύρματου δικτύου του επενδυτή. Μια παρενόχληση της σύνδεσης μπορεί να διακόψει το σήμα και να απενεργοποιήσει την πλατφόρμα FXCM Trading Station, προκαλώντας καθυστερήσεις στην μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πλατφόρμας και του server της FXCΜ. Ένας τρόπος να ελέγξετε την σύνδεση Internet σας είναι να κάνετε ping στον server από τον υπολογιστή σας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Η FXCM προσπαθεί να διεκπεραιώνει τις εντολές σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακριβές χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου διεκπεραιώνεται μια εντολή.

ΣΤΑΔΙΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Όταν κάποιος πελάτης τοποθετεί μια εντολή, η FXCM ελέγχει πρώτα εάν υπάρχει επαρκές επίπεδο περιθωρίου (margin) στον λογαριασμό. Η εντολή έπειτα αντιστοιχίζεται με τιμές από τους παρόχους ρευστότητας. Στη συνέχεια, μια αντισταθμισμένη εντολή αποστέλλεται στον πάροχο ρευστότητας για εκτέλεση. Τέλος, η εντολή του πελάτη εκτελείται και οι ανοιχτές/κλειστές θέσεις ενημερώνονται.

Με την DD Εκτέλεση, η FXCM μπορεί να αντισταθμίσει μια εντολή έναντι στην τρέχουσα έκθεση ή να την εκτελέσει χρησιμοποιώντας δική της ρευστότητα.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Ενδέχεται να υπάρχουν εξαιρέσεις από την τυπική συναλλαγή, όπως καθυστερήσεις που οφείλονται σε μη φυσιολογική διεκπεραίωση εντολών ή σε δυσλειτουργία εσωτερικών ή εξωτερικών διαδικασιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η FXCM ενημερώνει τους πελάτες της όσο το δυνατόν πιο άμεσα, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος.

Στόχος της FXCM είναι να ενημερώνει τους πελάτες της σχετικά με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαιρέσεων όσο το δυνατόν πιο άμεσα, παρόλα αυτά ο χρόνος ενημέρωσης κάποιες φορές εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του θέματος υπό εξέταση.

 • Trading station: Εάν προκύψει μη φυσιολογική διεκπεραίωση εντολών market, η εντολή θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα, και στο παράθυρο "εντολές" στη στήλη "κατάσταση" θα αναγράφεται "εκτελέστηκε" ή "υπό επεξεργασία". Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εντολή είναι σε διαδικασία εκτέλεσης, αλλά εκκρεμεί η ολοκλήρωσή της μέχρι η FXCM να λάβει επιβεβαίωση από τον πάροχο ρευστότητας ότι οι τιμές είναι ακόμη διαθέσιμες. Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλο όγκο συναλλαγών, είναι πιθανό να σχηματιστεί μια ουρά εντολών. Αυτή η αύξηση εισερχόμενων εντολών ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες καθυστερήσεων από τους παρόχους ρευστότητας κατά την επιβεβαίωση ορισμένων εντολών.
 • Metatrader 4 ("mt4"): Εάν προκύψει μη φυσιολογική διεκπεραίωση εντολών market, το παράθυρο εντολών θα παραμείνει ανοιχτό στην πλατφόρμα συναλλαγών, όπου θα εμφανίζεται κάποιο σφάλμα διεκπεραίωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εντολή είναι σε διαδικασία εκτέλεσης, αλλά εκκρεμεί η ολοκλήρωσή της μέχρι η FXCM να λάβει επιβεβαίωση από τον πάροχο ρευστότητας ότι οι τιμές είναι ακόμη διαθέσιμες. Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλο όγκο συναλλαγών, είναι πιθανό να σχηματιστεί μια ουρά εντολών. Αυτή η αύξηση εισερχόμενων εντολών ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες καθυστερήσεων από τους παρόχους ρευστότητας κατά την επιβεβαίωση ορισμένων εντολών.

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Η μεταβλητότητα της αγοράς δημιουργεί συνθήκες οι οποίες μπορεί να καταστήσουν δύσκολη την εκτέλεση της εντολής σας στη ζητούμενη τιμή λόγω του εξαιρετικά υψηλού όγκου εντολών. Κατά τη στιγμή που οι εντολές είναι δυνατόν να εκτελεστούν, η τιμή αγοράς/πώλησης στην οποία ο επενδυτής επιθυμεί να ανοίξει θέση μπορεί να έχει μετακινηθεί αρκετά pips.

Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Market Range εντολές σας δεν θα εκτελεστούν λόγω έλλειψης ρευστότητας ή της αδυναμίας μας να είμαστε ο αντισυμβαλλόμενος στη συναλλαγή σας. Για εντολές Limit Entry ή εντολές Limit, η εντολή δε θα εκτελεστεί αλλά αντιθέτως θα επανατοποθετηθεί μέχρι να μπορέσει να εκτελεστεί. Θυμηθείτε ότι οι εντολές Limit Entry και εντολές Limit εγγυούνται τη τιμή αλλά όχι την εκτέλεση. Ανάλογα με την υποκείμενη στρατηγική Trading και τις συνθήκες της υποκείμενης αγοράς, οι επενδυτές μπορεί να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην εκτέλεση παρά στην τιμή που λαμβάνουν.

Αυτό έχει διάφορα αποτελέσματα, ανάλογα με το είδος της εντολής. Αν πρόκειται για εντολή Market Range και η εντολή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο που έχει οριοθετήσει ο επενδυτής, τότε η εντολή θα απορριφθεί και δεν θα εκτελεστεί. Αν πρόκειται για εντολή At Market, τότε θα πραγματοποιηθεί όταν παρουσιαστεί στην αγορά η καλύτερη δυνατή τιμή. Και στα δύο παραδείγματα στη στήλη «Κατάσταση» στο παράθυρο «Εντολές» θα εμφανίζεται η ένδειξη «εκτελέστηκε» ή «σε επεξεργασία» και μετά από κάποια λεπτά, η θέση θα μεταφερθεί στο παράθυρο ανοιχτών θέσεων. Ανάλογα με τον τύπο της εντολής, η εντολή μπορεί να έχει εκτελεστεί και η καθυστέρηση να οφείλεται καθαρά σε βαρύ φόρτο της σύνδεσης στο Internet.

Παρακαλώ προσέξτε ότι είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια εντολή μόνο μια φορά. Πολλαπλές προσπάθειες να εκτελέσετε την ίδια εντολή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να επιβραδυνθεί ή να σταματήσει η λειτουργία του υπολογιστή σας ή να εκτελεστούν πολλαπλές διαφορετικές εντολές.

Αν κατά οποιαδήποτε στιγμή δεν έχετε την δυνατότητα πρόσβασης στην FXCM Trading Station για να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να καλέσετε στο Trading Desk απευθείας στο +1 212-201-7300. Δείτε μια πλήρη λίστα με τα διεθνή τηλέφωνα επικοινωνίας.

"ΓΚΡΙΖΑΡΙΣΜΑ" ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Το «γκριζάρισμα» των τιμών είναι μια κατάσταση που προκύπτει όταν το Trading Desk της FXCM δεν παρέχει τιμές για συγκεκριμένα ζεύγη με αποτέλεσμα να μειώνεται η διαθέσιμη ρευστότητα. Η FXCM δεν "γκριζάρει" σκόπιμα τις τιμές στην πλατφόρμα συναλλαγών. Κάποιες φορές, η αύξηση της διαφοράς μεταξύ της τιμής αγοράς και πώλησης (spread) ενός ζεύγους είναι αποτέλεσμα μιας σημαντικής οικονομικής ανακοίνωσης που περιορίζει σημαντικά τη ρευστότητα στην αγορά. Τέτοιες περιπτώσεις γκριζαρίσματος τιμών ή διεύρυνσης του spread μπορεί να οδηγήσουν τους λογαριασμούς των επενδυτών σε margin call. Όταν τοποθετηθεί μια εντολή αγοράς ή πώλησης σε ένα προϊόν που έχει γκρίζες τιμές, το Κ/Α θα δείξει στιγμιαία πως είναι μηδενικό, μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τιμή και το σύστημα να είναι σε θέση να υπολογίσει το πραγματικό Κ/Α υπόλοιπο.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (HEDGING)

Η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) επιτρέπει στον επενδυτή να κάνει ταυτόχρονη αγορά και πώληση σε κάποιο προϊόν. Οι επενδυτές έτσι μπορούν να μπουν στην αγορά χωρίς να έχουν επιλέξει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αν και η αντιστάθμιση κινδύνου μπορεί να μετριάσει ή να περιορίσει μελλοντικές απώλειες, δεν διασφαλίζει ότι το σύνολο του λογαριασμού δεν θα υποστεί περαιτέρω απώλειες. Από τις 2 Δεκεμβρίου 2012 οι επενδυτές της FXCM θα χρειαστεί να δεσμεύουν margin για τη μία πλευρά της θέσης (τη μεγαλύτερη πλευρά) σε θέσεις με hedging. Τις Απαιτήσεις Περιθωρίου μπορείτε να τις παρακολουθείτε συνεχώς μέσω του παραθύρου Απλή Εμφάνιση Τιμών. Ενώ η δυνατότητα να αντισταθμίζει ο επενδυτής τις θέσεις του είναι μια ελκυστική επιλογή, οι επενδυτές πρέπει να έχουν επίγνωση των παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν αντισταθμισμένες θέσεις.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (MARGIN)

Το margin call μπορεί να συμβεί ακόμη κι αν ένας λογαριασμός είναι πλήρως αντισταθμισμένος αφού το spread μπορεί να διευρυνθεί, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο κεφάλαιο να μειωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, εάν το διαθέσιμο κεφάλαιο στο λογαριασμό σας δεν είναι αρκετό για να διατηρηθούν οι ανοιχτές θέσεις, ο λογαριασμός μπορεί να υποστεί margin call, κλείνοντας κάθε ανοικτή θέση στο λογαριασμό. Παρόλο που η διατήρηση θέσεων αγοράς και πώλησης μπορεί να δίνει στον επενδυτή την εντύπωση ότι η έκθεσή του στις απότομες μεταβολές της αγοράς είναι αρκετά περιορισμένη, αν δεν υπάρχει ικανοποιητικό διαθέσιμο κεφάλαιο και το "άνοιγμα" στο spread παραμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να «χτυπηθεί» margin call σε όλες τις ανοιχτές θέσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΥΛΗΣΗΣ (ROLLOVER COSTS)

Η μετακύληση ή rollover είναι το ταυτόχρονο κλείσιμο και άνοιγμα μιας θέσης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ημέρας προκειμένου να μη γίνει η εκκαθάριση και η επίδοση του αγορασμένου νομίσματος. Ο όρος αναφέρεται επίσης στο επιτόκιο που χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασμό κάθε trader που διατηρεί ανοιχτές θέσεις κατά τη διάρκεια του τυπικού ημερησίου κλεισίματος της αγοράς (overnight positions), δηλαδή στις 5:00μμ EST στις Πλατφόρμες της FXCM. Η ώρα στην οποία γίνεται το κλείσιμο και ταυτόχρονο άνοιγμα των θέσεων και η χρέωση/πίστωση rollover ολοκληρώνεται, αναφέρεται συχνά σαν Trade Roll Over (TRO). Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι χρεώσεις από το rollover είναι υψηλότερες από τις πιστώσεις. Όταν σε ένα λογαριασμό υπάρχουν θέσεις με hedging, παρόλο που η καθαρή συνολική θέση παραμένει ίδια, ο λογαριασμός μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω του spread που υπάρχει κατά τη διάρκεια του rollover. Τα spreads κατά τη διάρκεια rollover μπορεί να είναι πιο υψηλά σε σχέση με άλλες χρονικές περιόδους, καθώς το Trading Desk της FXCM κλείνει στιγμιαία για να εκκαθαρίσει τις συναλλαγές της ημέρας.

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ (ΑΞΙΑ PIP)

Οι διακυμάνσεις στις τιμές των ισοτιμιών, ή αλλιώς η αξία του Pip, ορίζονται ως η αξία που δίνεται σε κάθε μεταβολή του pip της τιμής ενός προϊόντος. Το κόστος αυτό είναι το ποσό του νομίσματος που θα κερδηθεί ή θα χαθεί με κάθε μεταβολή στην τιμή ενός προϊόντος και το οποίο θα αποτιμηθεί στην αξία του νομίσματος, στο οποίο έχει ανοίξει ο λογαριασμός. Στις Πλατφόρμες της FXCM, η αξία του Pip για όλα τα ζεύγη νομισμάτων φαίνεται στο παράθυρο "Απλή Εμφάνιση Τιμών". Για την εμφάνιση του παραθύρου επιλέξτε "Προβολή", και στη συνέχεια "Απλές Ισοτιμίες" ώστε να τικαριστεί η επιλογή (εάν δεν υπάρχει ήδη ένα ‘τικ’ δίπλα του). Μόλις εμφανιστεί το παράθυρο μπορείτε να δείτε τη στήλη ‘Αξία Pip’ στα δεξιά του παραθύρου.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ SPREADS

Το Trading Desk της FXCM μπορεί να στηρίζεται σε διάφορες πηγές τρίτων μερών για τις τιμές που διαθέτει σε πελάτες. Σε περίπτωση που παρέχουμε μια προδήλως εσφαλμένη τιμή από κάποια πηγή στην οποία γενικά στηριζόμαστε, όλες οι συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί σε αυτήν την προδήλως εσφαλμένη τιμή ενδέχεται να ανακληθούν καθώς μια προδήλως εσφαλμένη τιμή δεν είναι αντιπροσωπευτική της πραγματικής δραστηριότητας της αγοράς. Αυτές οι προδήλως εσφαλμένες τιμές μπορούν να οδηγήσουν σε αντιστροφή του spread.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ TRADING DESK

Οι ώρες συναλλαγής για κάθε CFD καθορίζονται από το Trading Desk της FXCM και εξαρτώνται από τις ώρες συναλλαγής του χρηματιστηρίου για την υποκείμενη αγορά, τα εμπορεύματα ή την κινητή αξία.

Παρακαλώ συμβουλευθείτε τον οδηγό προϊόντων CFD σχετικά με τις ώρες συναλλαγής που ισχύουν για κάθε προϊόν.

Η FXCM έχει ως στόχο το άνοιγμα και το κλείσιμο των αγορών όσο το δυνατόν πιο κοντά στις αναγραφόμενες ώρες συναλλαγών, ωστόσο η έλλειψη ρευστότητας κατά τις ώρες ανοίγματος και κλεισίματος της αγοράς για οποιοδήποτε CFD, μπορεί να εμποδίσει την εκτέλεση και την παράδοση τιμών. Η FXCM ενδέχεται να καθυστερήσει το άνοιγμα ή να επισπεύσει το κλείσιμο της αγοράς σε συγκεκριμένα προϊόντα, σε μία προσπάθεια να προστατέψει τους πελάτες από τις προσφερόμενες τιμές ή τις εκτελέσεις οι οποίες δεν είναι αντιπροσωπευτικές των πραγματικών τιμών της αγοράς.

Συνίσταται στους επενδυτές να δίνουν μεγάλη προσοχή κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της αγοράς και να χρησιμοποιούν τους βασικούς και προηγμένους τύπους εντολών της FXCM για να περιορίσουν τους κινδύνους εκτέλεσης. Με βάση την έλλειψη ρευστότητας που εμφανίζεται κατά την διάρκεια αυτών των χρονικών περιόδων, οι επενδυτές που χρησιμοποιούν εντολές market ενδέχεται να υποστούν slippage ή διαφορά (gaping) στις τιμές, κάτι το οποίο μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στην τελική τιμή εκτέλεσης.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Λίγο πριν το άνοιγμα της αγοράς, το Trading Desk ανανεώνει τις τιμές έτσι ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες τιμές στην αγορά και να γίνει η προετοιμασία για το άνοιγμα αυτής. Αυτό το χρονικό διάστημα, θέσεις και εντολές που έχουν μείνει ανοιχτές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θα εκτελεστούν. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορούν να εκτελεστούν νέες εντολές market. Όταν ανοίξει η αγορά, οι traders μπορούν να τοποθετήσουν νέες εντολές και να ακυρώσουν ή να αλλάξουν τις υπάρχουσες εντολές.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (GAPPING)

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι εντολές stop-loss, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την προστασία των ανοικτών θέσεων που διατηρούνται κατά τη διάρκεια του τυπικού ημερησίου κλεισίματος της αγοράς (overnight positions), να εκτελεστούν σε πολύ χειρότερα επίπεδα από την προκαθορισμένη τιμή.

Ανάλογα με το άνοιγμα/κλείσιμο της αγοράς για το υποκείμενο προϊόν, οι επενδυτές των CFD ενδέχεται να διαπιστώσουν διαφορές ανάμεσα στις τιμές κλεισίματος και ανοίγματος της αγοράς. Λόγω της μεταβλητότητας που παρατηρείται κατά τις ώρες αυτές, η πραγματοποίηση συναλλαγών στο άνοιγμα ή στο κλείσιμο μπορεί να ενέχει πρόσθετο κίνδυνο και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από κάθε επενδυτική απόφαση. Οι ώρες αυτές αναφέρονται επειδή συνδέονται με τα χαμηλότερα επίπεδα ρευστότητας στην αγορά και μπορούν να επιφέρουν σημαντικές μετατοπίσεις στις τιμές τόσο για τα προϊόντα CFD όσο και για το υποκείμενο προϊόν.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Οι εντολές Limit συνήθως εκτελούνται στην τιμή που έχει ζητηθεί ή σε καλύτερη. Αν η ζητούμενη τιμή δεν είναι διαθέσιμη στην αγορά, τότε η εντολή δεν θα εκτελεστεί. Αν η ζητούμενη τιμή μιας εντολής Stop προσεγγιστεί κατά το άνοιγμα της αγοράς την Κυριακή, η εντολή θα μετατραπεί σε Εντολή Market. Οι εντολές Limit Entry πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιείται και μια εντολή Limit. Οι εντολές Stop Entry πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιείται και μια εντολή Stop.

ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Οι επενδυτές που φοβούνται ότι η αγορά μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ευμετάβλητη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ότι μπορεί να υπάρξει μεγάλο gap, ή η πιθανότητα ρίσκου λόγω του Σαββατοκύριακου δεν είναι κατάλληλη για τη στρατηγική trading που ακολουθούν, μπορούν απλά να κλείσουν τις ανοιχτές τους θέσεις πριν το κλείσιμο της αγοράς για το Σαββατοκύριακο. Οι επενδυτές που διατηρούν ανοιχτές θέσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπόψη ότι σοβαρά οικονομικά γεγονότα και ανακοινώσεις ειδήσεων μπορεί να επηρεάσουν την αξία των υποκείμενων θέσεών τους. Δεδομένης της μεταβλητότητας που παρατηρείται στις αγορές, πολύ συχνά οι τιμές κατά το άνοιγμα της αγοράς απέχουν αρκετά pips από τις τιμές του κλεισίματος της αγοράς. Ενθαρρύνουμε όλους τους επενδυτές να λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα αυτόν πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (MARGIN CALL) ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΕΩΝ

Τα margin calls ενεργοποιούνται όταν το Διαθέσιμο Κεφάλαιο φτάσει στο μηδέν. Αυτό συμβαίνει όταν οι ζημίες μειώσουν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας σε επίπεδο που είναι μικρότερο από ή ίσο με την απαίτηση περιθωρίου. Επομένως, το margin call θα οδηγήσει σε ρευστοποίηση των θέσεων εκτός εάν έχει οριστεί διαφορετικά.

Η FXCM διεκπεραιώνει όλες τις ρευστοποιήσεις για τα προϊόντα CFD αυτόματα. Οι ώρες ανοίγματος και κλεισίματος για την υποκείμενη αγορά αναφοράς καθορίζονται από το χρηματιστήριο ή από τον τόπο εκτέλεσης του τρίτου μέρους και όχι από την FXCM. Αν η πράξη ρευστοποίησης ξεκινήσει τη χρονική στιγμή κατά την οποία η υποκείμενη αγορά αναφοράς είναι κλειστή ενδεχομένως το Trading Desk της FXCM να πρέπει να περιμένει μέχρι να ξανανοίξει η υποκείμενη αγορά αναφοράς προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η ρευστοποίηση των θέσεων CFD. Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η τελική τιμή που λαμβάνει ο πελάτης θα απέχει αρκετές μονάδες από την τιμή που δρομολόγησε τη ρευστοποίηση του πελάτη. Αν ο λογαριασμός του πελάτη περιλαμβάνει ανοιχτές θέσεις τόσο σε CFDs όσο και σε forex τη στιγμή που ξεκινά η ρευστοποίηση, είναι πιθανό να ρευστοποιηθούν μόνο οι θέσεις forex του πελάτη. Αυτό θα συμβεί μόνο εφόσον η υποκείμενη αγορά αναφοράς για τις θέσεις CFD του πελάτη είναι κλειστή και η ρευστοποίηση των θέσεων forex του πελάτη ικανοποιεί την απαίτηση ρευστοποίησης.

TRADING STATION TIERED MARGIN (ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ SMART MARGIN)

Ορισμένοι Trading Station λογαριασμοί της FXCM LTD ενδέχεται να μεταφερθούν στο σύστημα tiered margin της Trading Station, επίσης γνωστό και ως Smart Margin. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους πελάτες να έχουν περισσότερο χρόνο για να διαχειριστούν τις θέσεις τους πριν την αυτόματη ρευστοποίηση αυτών των θέσεων. Οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να δουν σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του περιθωρίου στην πλατφόρμα Trading Station και μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω της λειτουργίας Smart Margin Watcher της FXCM.

Το σύστημα tiered margin της Trading Station αποτελείται από τρία στοιχεία:

 1. Αρχικό Περιθώριο Εισόδου – Η αρχική κατάθεση καλής πίστης ή το ποσό που θα δεσμεύεται για το άνοιγμα μίας θέσης. Μπορείτε να δείτε το ακριβές ποσό της απαίτησης περιθωρίου για το άνοιγμα μίας θέσης στην στήλη "ΕΑΚ" κάτω από την καρτέλα "Απλή Εμφάνιση Τιμών" στην πλατφόρμα Trading Station.
 2. Περιθώριο Διατήρησης – Το ελάχιστο ποσό ακαθάριστου κεφαλαίου το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στον λογαριασμό έτσι ώστε να μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις και να διατηρούνται οι τρέχουσες ανοιχτές θέσεις. Αυτό είναι τυπικά πανομοιότυπο με το Αρχικό Περιθώριο Εισόδου. Μπορείτε να βρείτε το ακριβές ποσό της απαίτησης περιθωρίου για την διατήρηση των ανοιχτών θέσεων στην στήλη "Δεσμευμένο Περιθώριο Διατήρησης" κάτω από την καρτέλα "Λογαριασμοί" στην πλατφόρμα Trading Station.
 3. Περιθώριο Ρευστοποίησης – Το ελάχιστο ποσό ακαθάριστου κεφαλαίου το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στον λογαριασμό έτσι ώστε να συνεχίσετε να διατηρείτε τις ανοιχτές θέσεις σας στον λογαριασμό. Αυτό τυπικά ορίζεται στο μισό της αξίας του περιθωρίου διατήρησης. Εάν το ακαθάριστο κεφάλαιο πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, τότε όλες οι θέσεις θα κλείσουν αυτόματα. Μπορείτε να βρείτε το ακριβές ποσό της απαίτησης περιθωρίου πριν γίνει η αυτόματη ρευστοποίηση στην στήλη "Δεσμευμένο Κεφάλαιο" κάτω από την καρτέλα "Λογαριασμοί" στην πλατφόρμα Trading Station.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Όταν οι πελάτες ανοίγουν μία νέα θέση στον λογαριασμό, το ποσό του ακαθάριστου κεφαλαίου θα πρέπει να υπερβαίνει το Αρχικό Περιθώριο Εισόδου, ειδάλλως η συναλλαγή θα διαγραφεί αυτομάτως λόγω ανεπαρκών κεφαλαίων. Μόλις μία συναλλαγή ενεργοποιηθεί, το ακαθάριστο κεφάλαιο στον λογαριασμό θα πρέπει να υπερβαίνει το Περιθώριο Διατήρησης. Σε περίπτωση που το ακαθάριστο κεφάλαιο πέσει κάτω από το Περιθώριο Διατήρησης οποιαδήποτε στιγμή, ο λογαριασμός εισέρχεται σε Κατάσταση Προειδοποίησης Περιθωρίου.

Όταν συμβαίνει αυτό, η λειτουργία Smart Margin Watcher έχει σχεδιαστεί για να ειδοποιεί τους πελάτες ότι το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού τους έχει πέσει κάτω από τις απαιτήσεις Περιθωρίου Διατήρησης, με την παρουσία μίας ειδοποίησης (warning, ’’W’’) στην στήλη Margin Call (’’MC’’), κάτω από την καρτέλα ’’Λογαριασμοί’’ στην Trading Station. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει επίσης σχεδιαστεί να ειδοποιεί τους πελάτες για την προειδοποίηση περιθωρίου μέσω email. Ωστόσο, οι πελάτες δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτές τις ειδοποιήσεις και θα πρέπει να παρακολουθούν τον λογαριασμό τους συνεχώς.

Αφού έχει εκδοθεί μία προειδοποίηση, δεν θα μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις στον λογαριασμό και οι πελάτες θα έχουν περίπου τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από τις 17:00 Ώρα Νέας Υόρκης την ημέρα που εκδόθηκε η προειδοποίηση περιθωρίου, για να επαναφέρουν το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού πάνω από το επίπεδο των απαιτήσεων Περιθωρίου Διατήρησης. Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να το επιτύχετε αυτό: 1) Κατάθεση νέων κεφαλαίων, 2) Κλείσιμο ανοιχτών θέσεων, ή 3) Επωφεληθείτε από επικερδείς κινήσεις της αγοράς.

Η στήλη "MC" στην Trading Station θα επαναφέρεται αυτόματα σε "N" (υποδεικνύοντας ότι ο λογαριασμός δεν βρίσκεται πλέον σε κατάσταση προειδοποίησης περιθωρίου), εάν ο πελάτης επιλέξει είτε να καταθέσει κεφάλαια είτε να κλείσει ανοιχτές θέσεις για να επαναφέρει το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού πάνω από το επίπεδο των απαιτήσεων Περιθωρίου Διατήρησης. Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι τα κατατεθειμένα κεφάλαια ενδέχεται να μην είναι άμεσα διαθέσιμα στον λογαριασμό. Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε τα κατατεθειμένα κεφάλαια μπορούν να είναι διαθέσιμα.

Σε περίπτωση που η αγορά κινηθεί προς όφελος του πελάτη και επαναφέρει το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού πάνω από το επίπεδο απαιτήσεων Περιθωρίου Διατήρησης μέχρι την στιγμή του ημερήσιου ελέγχου του Περιθωρίου Διατήρησης της FXCM στις 17:00 Ώρα Νέας Υόρκης, τότε θα αφαιρεθεί από τον λογαριασμό η προειδοποίηση περιθωρίου. Σε περίπτωση που το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού υπερβεί τις απαιτήσεις Περιθωρίου Διατήρησης πριν τον καθημερινό έλεγχο περιθωρίου διατήρησης, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την FXCM έτσι ώστε να αφαιρεθεί χειροκίνητα η προειδοποίηση περιθωρίου.

Λογαριασμοί οι οποίοι έχουν λάβει ειδοποίηση περιθωρίου θα ενεργοποιούνται για αυτόματη ρευστοποίηση περίπου στις 18:00 Ώρα Νέας Υόρκης, στο τέλος της τρίτης ημέρας εάν το ακαθάριστο κεφαλαίο του λογαριασμού παραμένει κάτω από το επίπεδο απαίτησης Περιθωρίου Διατήρησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα Σαββατοκύριακα και οι τραπεζικές αργίες δεν θα προσμετρούνται στις τρεις (3) ημέρες που δίνονται στους πελάτες για να επαναφέρουν το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού πάνω από την απαίτηση Περιθωρίου Διατήρησης. Οι θέσεις μπορούν να ρευστοποιηθούν μόνο όταν οι συναλλαγές είναι ανοιχτές. Εάν η τρίτη ημέρα συμπίπτει με ημέρα κατά την οποία οι συναλλαγές δεν ανοίγουν στις 18:00 Ώρα Νέας Υόρκης (όπως την Παρασκευή, το Σάββατο ή σε κάποια αργία), οι θέσεις θα ρευστοποιούνται στις 18:00 Ώρα Νέας Υόρκης κατά την επόμενη ημέρα που οι συναλλαγές θα είναι ανοιχτές.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (ΩΡΑ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΩΡΑ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ)

 
Κυριακή 5:00 μμ - Δευτέρα 4:59 μμ Πέμπτη 6:00 μμ
Δευτέρα 5:00 μμ - Τρίτη 4:59 μμ Κυριακή 6:00 μμ
Τρίτη 5:00 μμ - Τετάρτη 4:59 μμ Κυριακή 6:00 μμ
Τετάρτη 5:00 μμ - Πέμπτη 4:59 μμ Κυριακή 6:00 μμ
Πέμπτη 5:00 μμ - Παρασκευή 4:59 μμ Δευτέρα 6:00 μμ

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού φτάσει ή πέσει κάτω από το Επίπεδο Περιθωρίου Ρευστοποίησης (τυπικά 1% για τα βασικά νομισματικά ζεύγη και 2,5% για τα εξωτικά ζεύγη), η λειτουργία Smart Margin θα ενεργοποιήσει αυτόματα την ρευστοποίηση όλων των ανοιχτών θέσεων. Η διαδικασία ρευστοποίησης είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική και δεν υπάρχει διακριτική ευχέρεια από πλευράς της FXCM όσον αφορά τη σειρά κλεισίματος των θέσεων.

Οι Εκκρεμείς Εντολές Εισόδου οι οποίες ενεργοποιούνται ενώ ο λογαριασμός βρίσκεται σε Προειδοποίηση Περιθωρίου, δεν θα εκτελούνται και θα διαγράφονται. Εάν ο λογαριασμός δεν έχει ενεργοποιημένο το hedging, είναι πιθανό μία Εκκρεμής Εντολή Εισόδου να λειτουργήσει ως Stop ή Limit όταν η εντολή σκοπεύει κλείσει οποιεσδήποτε ανοιχτές θέσεις. Όταν το μέγεθος συναλλαγής της εντολής ισούται ή είναι μικρότερο από το μέγεθος συναλλαγής των ανοιχτών θέσεων, τότε θα κλείσει τις αντίστοιχες θέσεις, και πάλι μόνο όταν ο λογαριασμός δεν έχει ενεργοποιημένο το hedging. Εάν η εντολή κλεισίματος είναι μεγαλύτερη από τις ανοιχτές θέσεις, τότε η εντολή εισόδου θα διαγραφεί εξ ολοκλήρου.

METATRADER 4 (MT4) TIERED MARGIN

Ομοίως με τους Trading Station II λογαριασμούς, ορισμένοι MetaTrader 4 (MT4) λογαριασμοί ενδέχεται να μεταφερθούν στο σύστημα tiered margin. Το σύστημα της MT4, Tiered Margin, έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους πελάτες να έχουν περισσότερο χρόνο για να διαχειριστούν τις θέσεις τους πριν την αυτόματη ρευστοποίηση αυτών των θέσεων. Οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να δουν σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του περιθωρίου στην πλατφόρμα MT4.

Η πλατφόρμα MT4 δεν επιτρέπει στην FXCM να συμπεριλάβει τις προμήθειες στους υπολογισμούς του περιθωρίου πριν τις συναλλαγές, στις εκκρεμείς εντολές του πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι εάν τοποθετήσετε μία συναλλαγή με ένα μικρό ποσό του διαθέσιμου περιθωρίου στον MT4 λογαριασμό, υπάρχει το ρίσκο η εκτέλεση των εντολών να ενεργοποιήσει άμεσα το margin call, ακριβώς μετά την εκτέλεση, καθώς η προμήθεια που χρεώνεται μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκές περιθώριο για τη διατήρηση των ανοιχτών θέσεών σας. Επομένως, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε επαρκές διαθέσιμο περιθώριο πριν το άνοιγμα νέων θέσεων.

Το σύστημα Tiered Margin της ΜΤ4 αποτελείται από τρία στοιχεία:

 1. Αρχικό Περιθώριο Εισόδου – Η αρχική κατάθεση καλής πίστης ή το ποσό που θα δεσμεύεται για το άνοιγμα μίας θέσης. Μπορείτε να δείτε το ακριβές ποσό της απαίτησης περιθωρίου για το άνοιγμα μίας θέσης στην στήλη "ΕΑΚ" κάτω από την καρτέλα "Απλή Εμφάνιση Τιμών" στην πλατφόρμα Trading Station πριν την εκτέλεση.
 2. Περιθώριο Διατήρησης – Το ελάχιστο ακαθάριστο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στον λογαριασμό έτσι ώστε να μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις και να διατηρούνται οι τρέχουσες ανοιχτές θέσεις. Αυτό είναι τυπικά πανομοιότυπο με το Αρχικό Περιθώριο Εισόδου. Μπορείτε να βρείτε το ακριβές ποσό του Περιθωρίου Διατήρησης που απαιτείται στην ετικέτα "Απαιτήσεις Περιθωρίου" στην καρτέλα "Συναλλαγές" στην πλατφόρμα MT4.
 3. Περιθώριο Ρευστοποίησης – Το ελάχιστο ακαθάριστο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στον λογαριασμό έτσι ώστε να συνεχίσετε να διατηρείτε τις ανοιχτές θέσεις σας στον λογαριασμό. Αυτό τυπικά ορίζεται στο μισό της αξίας του Περιθωρίου Διατήρησης και η αυτόματη ρευστοποίηση θα ενεργοποιείται όταν η ετικέτα "Ποσοστό Περιθωρίου" στην καρτέλα "Συναλλαγές" στην πλατφόρμα MT4 πέσει κάτω από "50%".

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Στην πλατφόρμα MT4 ένας λογαριασμός θα εισέρθει σε προειδοποίηση περιθωρίου όταν το "Ποσοστό Περιθωρίου" στην καρτέλα "Συναλλαγές" πέσει κάτω από το 100%. Όταν ο λογαριασμός είναι σε προειδοποίηση περιθωρίου η καρτέλα "Συναλλαγές" γίνεται κόκκινη και δεν μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις έως ότου το "Ποσοστό Περιθωρίου" βρεθεί πάνω από το 100%. Η περίοδος προειδοποίησης περιθωρίου για έναν MT4 λογαριασμό είναι αόριστη και ο λογαριασμός θα παραμένει σε προειδοποίηση περιθωρίου εφόσον το ποσοστό περιθωρίου βρίσκεται μεταξύ 50% και 100%.

Αφού εκδοθεί μία προειδοποίηση, δεν θα μπορούν να ανοιχθούν νέες θέσεις στον λογαριασμό μέχρι το Επίπεδο Περιθωρίου να αυξηθεί σε ένα επίπεδο άνω του 100%. Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να το επιτύχετε αυτό: 1) Κατάθεση νέων κεφαλαίων, 2) Κλείσιμο ανοιχτών θέσεων, ή 3) Επωφεληθείτε από επικερδείς κινήσεις της αγοράς. Σημειώστε ότι οι επικερδείς κινήσεις της αγοράς και/ή οι καταθέσεις ενδέχεται να μην έχουν άμεση επίδραση στην κατάσταση της Προειδοποίησης Περιθωρίου.

Όταν το Επίπεδο Περιθωρίου πέσει κάτω από το 50%, τότε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα το margin call και η ανοιχτή θέση με την μεγαλύτερη απώλεια, με ανοιχτή την υποκείμενη αγορά, θα ρευστοποιηθεί. Αυτή η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται έως ότου το Επίπεδο Περιθωρίου φτάσει στο 50% ή το υπερβεί.

ΤΙΜΕΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Είναι σημαντικό να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ των ενδεικτικών τιμών (που εμφανίζονται στα διαγράμματα) και των διαθέσιμων τιμών για trading (που εμφανίζονται στις πλατφόρμες, όπως στην Trading Station και στην MetaTrader 4). Ενδεικτικές τιμές είναι αυτές που μας δείχνουν πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά καθώς και το ρυθμό με τον οποίο αλλάζουν. Αυτές οι τιμές προέρχονται από διάφορους παρόχους, όπως τράπεζες και εταιρίες εκκαθάρισης, που πιθανόν να μην αντιπροσωπεύουν το επίπεδο των τιμών που προσφέρει το Trading Desk της FXCM. Οι ενδεικτικές τιμές είναι συνήθως πολύ κοντά στις διαθέσιμες τιμές για trading. Αλλά δίνουν μόνο μια γενική ιδέα του πού κινείται η αγορά. Οι διαθέσιμες τιμές εξασφαλίζουν καλύτερη και πιο άμεση εκτέλεση, και επομένως χαμηλότερο κόστος συναλλαγών. Επειδή η spot αγορά του FOREX δεν διαθέτει κάποια κεντρική τοποθεσία/αγορά όπου όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται, κάθε forex dealer μπορεί να δίνει ελαφρώς διαφορετικές τιμές. Για το λόγο αυτό κάθε τιμή που εμφανίζεται από τρίτο πάροχο διαγραμμάτων, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τις τιμές του market maker, θα αντικατοπτρίζει τις «ενδεικτικές» τιμές και όχι απαραίτητα τις πραγματικές “dealing” τιμές όπου ο συναλλαγές μπορεί να πραγματοποιηθούν.

MOBILE ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υπάρχει μια σειρά κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση της mobile τεχνολογίας συναλλαγών, όπως είναι η διπλή εισαγωγή των εντολών, η καθυστέρηση στις παρεχόμενες τιμές, και άλλα ζητήματα που προκύπτουν από τη σύνδεση του κινητού τηλεφώνου. Οι τιμές που εμφανίζονται στη mobile πλατφόρμα αποτελούν μόνο ένδειξη των εκτελέσιμων τιμών και μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική τιμή εκτέλεσης των εντολών.

Η πλατφόρμα Mobile TS II χρησιμοποιεί δημόσιο δίκτυο επικοινωνίας για την μετάδοση των μηνυμάτων. Η FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες συναντάτε καθυστέρηση στη λήψη τιμών ή αδυναμία πραγματοποίησης συναλλαγών που οφείλεται σε προβλήματα μετάδοσης του δικτύου ή σε άλλα προβλήματα εκτός του άμεσου ελέγχου της FXCM. Τα προβλήματα μετάδοσης περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην ισχύ του σήματος του κινητού, σε καθυστερήσεις της συσκευής, ή σε άλλα ζητήματα που ενδεχομένως να ανακύψουν ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε πάροχο internet, πάροχο κινητής τηλεφωνίας, ή πάροχο άλλης υπηρεσίας.

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας ότι κάποιες από τις λειτουργίες της πλατφόρμας FXCM Trading Station δεν θα είναι διαθέσιμες στην FXCM Mobile Trading Station. Οι βασικές διαφορές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, περιορισμούς στα διαγράμματα, μη εμφάνιση των ημερησίων rollover και μη εμφάνιση του απαραίτητου κεφαλαίου διατήρησης για κάθε χρηματοοικονομικό προϊόν. Συνιστάται οι πελάτες να εξοικειώνονται με τη χρήση της πλατφόρμας FXCM Mobile Trading Station πριν τη διαχείριση ενός live λογαριασμού μέσω κινητής συσκευής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ TS MOBILE TABLET

H πλατφόρμα Trading Station Web της FXCM έχει τροποποιηθεί για να λειτουργεί σε κινητά τηλέφωνα και σε συσκευές tablets. Η πλατφόρμα mobile ονομάζεται Trading Station Mobile. Με την εξαίρεση των εντολών OCO (one-cancels-other) η Trading Station Mobile για τις συσκευές tablets έχει τις ίδιες λειτουργίες για trading με την Trading Station Web. Οι ίδιοι κίνδυνοι συνδεσιμότητας που αναλύθηκαν ανωτέρω και αφορούν την πλατφόρμα Mobile TS II αφορούν και κάθε εφαρμογή που διατίθεται για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω συσκευών tablets.

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×