Ασφάλεια και Κοινοποίηση

Η Forex Capital Markets ("FXCM") σέβεται το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στη μη δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων. Θεωρούμε πολύτιμη τη σχέση μας μαζί σας και είμαστε υπερήφανοι για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και του σεβασμού με κάθε ιδιώτη πελάτη, παρέχοντάς σας ασφάλεια. Οι διατάξεις αυτής της ειδοποίησης βρίσκουν εφαρμογή σε πρώην, τωρινούς και υποψήφιους πελάτες.

Με βάση τους όρους του νόμου περί Προστασίας Δεδομένων, δικαιούστε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από εμάς έναντι αμοιβής ώστε να καλυφθεί το κόστος για τον εντοπισμό, την ανάκτηση, την αναθεώρηση και την αντιγραφή οποιουδήποτε ζητηθέντος υλικού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν υποβάλλετε αίτηση ή διατηρείτε πραγματικό λογαριασμό με την FXCM, συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως το να αξιολογήσουμε τις οικονομικές σας ανάγκες, να διεκπεραιώσουμε τα αιτήματα και τις συναλλαγές σας, να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, και να σας παρέχουμε πελατειακή υποστήριξη. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

  •  Πληροφορίες στην αίτηση ανοίγματος λογαριασμού: Πληροφορίες που μας παρέχετε στις αιτήσεις ανοίγματος λογαριασμού ή σε άλλες φόρμες, όπως το όνομά σας, η διεύθυνσή σας, η ημερομηνία γέννησής σας, τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, η απασχόλησή σας, περιουσιακά στοιχεία και εισόδημα.
  •  Πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές: Πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας με εμάς και με θυγατρικές εταιρείες μας καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία μας μαζί σας. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, η συναλλαγές σας, οι ερωτήσεις σας και οι απαντήσεις μας
  •  Πληροφορίες για την εξακρίβωση των στοιχείων σας: Πληροφορίες απαραίτητες για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, όπως ένα διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Παραδείγματα επίσης μπορεί να αποτελούν πληροφορίες για το ιστορικό σας που λαμβάνουμε από δημόσια έγγραφα ή άλλες οντότητες που δεν αποτελούν θυγατρικές της FXCM. Οι κανονισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το Ξέπλυμα Χρήματος μας υποχρεώνουν να συλλέγουμε πληροφορίες και να ακολουθούμε τις απαραίτητες ενέργειες για την εξακρίβωση της ταυτότητας σας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από ένα Website για να καταγράψει τους επισκέπτες του. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα Πολιτική σχετικά με τα Cookies για να δείτε πώς χρησιμοποιεί τα cookies η FXCM.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η FXCM χρησιμοποιεί την Secure Socket Layer (SSL) τεχνολογία αποκρυπτογράφησης δεδομένων προκειμένου να προστατεύσει ορισμένες από τις πληροφορίες που υποβάλλετε. Αυτός ο τύπος τεχνολογίας σας προστατεύει από την υποκλοπή των πληροφοριών σας από οποιονδήποτε εκτός της FXCM καθώς αυτά μεταφέρονται σε εμάς. Εργαζόμαστε σκληρά ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι ιστοσελίδες μας είναι ασφαλείς και ότι ανταποκρίνονται στα πρότυπα της βιομηχανίας. Χρησιμοποιούμε επίσης και άλλα συστήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας όπως firewalls, συστήματα ταυτοποίησης (π.χ., κωδικοί πρόσβασης και προσωπικοί αριθμοί ταυτοποίησης) και μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης ώστε να ελέγχουμε οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε συστήματα και δεδομένα.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικές πληροφορίες όπως αυτές που περιγράφονται παραπάνω με θυγατρικές μας εταιρείες για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα αλλά όχι μόνο, για να υποστηρίζουμε τους λογαριασμούς των πελατών μας, να ενημερώνουμε τους πελάτες μας σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ή να βοηθήσουμε τη συναλλακτική δραστηριότητα της εταιρείας, των θυγατρικών της, ή των εργαζομένων της, όπως επιτρέπεται από τον σχετικό νόμο. Οι θυγατρικές μας μπορεί να περιλαμβάνουν εταιρείες που ελέγχονται ή ανήκουν σε εμάς καθώς επίσης και εταιρείες που έχουν συμμετοχή στην εταιρεία μας. Οι πληροφορίες που μοιραζόμαστε με τις θυγατρικές μας μπορεί να περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω, όπως το όνομά σας, η διεύθυνσή σας, οι πληροφορίες των συναλλαγών σας και του λογαριασμού σας. Οι θυγατρικές μας διατηρούν απόρρητες τις πληροφορίες σας στον ίδιο βαθμό όπως και η FXCM με βάση αυτή τη Πολιτική.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η FXCM δεν κοινοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην Πολιτική. Οι αποκαλύψεις σε τρίτα μέρη μπορεί να περιλαμβάνουν την ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών με μη θυγατρικές εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον λογαριασμό σας ή διευκολύνουν τις συναλλαγές σας με την FXCM, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που παρέχουν επαγγελματικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές στην FXCM. Οι μη θυγατρικές εταιρείες που βοηθούν την FXCM στην παροχή υπηρεσιών σε εσάς υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών στο βαθμό που τις λαμβάνουν και να χρησιμοποιούν τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο με σκοπό την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και μόνο για τους σκοπούς που υπαγορεύει η FXCM.

Επιπλέον, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη βάσει οδηγιών σας ή αφού λάβουμε τη συναίνεσή σας.

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι η FXCM δε θα πουλήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σε περιορισμένες περιστάσεις, η FXCM ενδέχεται να γνωστοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη όπως επιτρέπεται από, ή σε συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Για παράδειγμα, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να συνεργαστούμε με ρυθμιστικές αρχές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου με σκοπό τη συμμόρφωση με κλητεύσεις ή άλλα επίσημα αιτήματα, και όπως είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας. Εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική απορρήτου, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για άλλους σκοπούς, εκτός εάν περιγράψουμε διαφορετικά τον τρόπο χρήσης τους τη στιγμή που μας γνωστοποιείτε τις πληροφορίες αυτές ή που λαμβάνουμε την άδειά σας.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν είστε υποχρεωμένος να υποβάλετε οποιαδήποτε από τις προσωπικές πληροφορίες σας ζητήσουμε. Παρόλα αυτά, η μη γνωστοποίηση των στοιχείων σας, θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην είμαστε σε θέση να ανοίξουμε ή να διατηρήσουμε τον λογαριασμό σας ή να παρέχουμε υπηρεσίες προς εσάς. Ενώ καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που τηρούμε για εσάς να είναι έγκυρες, πλήρεις και ενημερωμένες, μπορείτε να μας βοηθήσετε σημαντικά σε αυτό ενημερώνοντάς μας εγκαίρως για τυχόν αλλαγές στις προσωπικές σας πληροφορίες.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να κοινοποιηθούν οι προσωπικές σας πληροφορίες σε θυγατρικές μας εταιρείες ή άλλα τρίτα μέση όπως περιγράφεται σε αυτή την Πολιτική, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί σας μέσω e-mail στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ή όπως αποστείλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση:

FXCM
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Λ. Βουλιαγμένης 98
Γλυφάδα
16647 Αθήνα
Ελλάδα