Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Για να εντοπίσετε τις ημερομηνίες εφαρμογής των Όρων Συναλλαγών παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε την παρακάτω λίστα. Στην FXCM οι όροι συναλλαγών θέτονται σε ισχύ σε δύο στάδια. Οι νέοι λογαριασμοί είναι οι πρώτοι που υπόκεινται στους ανανεωμένους όρους, και μετά ακολουθούν οι υπάρχοντες κάτοχοι λογαριασμών.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1 Ισχύει για όλους του λογαριασμούς που άνοιξαν στις ή μετά τις 31 Ιουλίου 2015. (Οι λογαριασμοί που άνοιξαν πριν τις 31 Ιουλίου 2015 θα υπόκεινται σε αυτούς τους όρους από τις 21 Σεπτεμβρίου 2015) 

2 Ισχύει για όλους του λογαριασμούς που άνοιξαν στις ή μετά τις 29 Μαΐου 2015. (Οι λογαριασμοί που άνοιξαν πριν τις 29 Μαΐου 2015 θα υπόκεινται σε αυτούς τους όρους από τις 19 Ιουνίου 2015) 

3 Ισχύει για όλους του λογαριασμούς που άνοιξαν στις ή μετά τις 28 Ιουνίου 2014. (Οι λογαριασμοί που άνοιξαν πριν τις 28 Ιουνίου 2014 υπόκεινται σε αυτούς τους όρους από τις 28 Ιουλίου 2014) 

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×