Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Για να εντοπίσετε τις ημερομηνίες εφαρμογής των Όρων Συναλλαγών παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε την παρακάτω λίστα. Στην FXCM οι όροι συναλλαγών θέτονται σε ισχύ σε δύο στάδια. Οι νέοι λογαριασμοί είναι οι πρώτοι που υπόκεινται στους ανανεωμένους όρους, και μετά ακολουθούν οι υπάρχοντες κάτοχοι λογαριασμών.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ FXCM

1Ισχύει για όλους του λογαριασμούς που άνοιξαν στις ή μετά τις 24 Αυγούστου 2018. (Οι λογαριασμοί που άνοιξαν πριν τις 24 Αυγούστου 2018 θα υπόκεινται σε αυτούς τους όρους από τις 28 Σεπτεμβρίου 2018)

2Ισχύει για όλους του λογαριασμούς που άνοιξαν στις ή μετά τις 6 Ιουλίου 2018. (Οι λογαριασμοί που άνοιξαν πριν τις 6 Ιουλίου 2018 θα υπόκεινται σε αυτούς τους όρους από τις 1 Αυγούστου 2018)

3Ισχύει για όλους του λογαριασμούς που άνοιξαν στις ή μετά τις 18 Μαΐου 2018. (Οι λογαριασμοί που άνοιξαν πριν τις 9 Μαΐου 2018 θα υπόκεινται σε αυτούς τους όρους από τις 25 Μαΐου 2018)

*Διαθέσιμο στα Αγγλικά

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×