ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ FXCM

Νόμος περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA)

Αναφορές: Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται άνωθεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο ως σημείο παραπομπής, και δεν υποκαθιστούν νομική συμβουλή από δικηγόρο ή άλλο πάροχο επαγγελματικών νομικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένες ερωτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται σε ανεξάρτητο σύμβουλο. Η FXCM δεν αναλαμβάνει ευθύνη για λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, καθώς και δεν εγγυάται την ακρίβεια, και την πληρότητα των πληροφοριών, κειμένου, γραφικών, συνδέσμων ή άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό το υλικό. Η FXCM δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, της απώλειας κέρδους, η οποία μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του περιεχομένου που περιλαμβάνεται εδώ ή την εξάρτηση από αυτό.  Links Τρίτων Παρόχων: Τα links για όλες τις εξωτερικές ιστοσελίδες έχουν προστεθεί αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνσή σας. Η FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα, το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει σχέση με άλλες ιστοσελίδες, το περιεχόμενο αυτών, τα links τους και δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκληθούν εξ’ αιτίας της χρήσης τους. Όλες οι παραπάνω ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από την FXCM και μπορεί να μην τηρούν τους ίδιους κώδικες δεοντολογίας σε σχέση με τη χρήση προσωπικών δεδομένων. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τον κώδικα δεοντολογίας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σε κάθε ιστοσελίδα ξεχωριστά. 
Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×