Τι είναι οι χρηματιστηριακοί δείκτες;

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες σας δίνουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε συναλλαγές βάσει της άποψής σας για μία οικονομία, χωρίς να χρειάζεται να διαλέξετε μεμονωμένες μετοχές. Τα μοναδικά τους πλεονεκτήματα, τα καθιστούν από τα πλέον δημοφιλή προϊόντα για συναλλαγές.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Παραδοσιακά οι επενδυτές χρειάζονταν έναν τρόπο να αναλύουν την συνολική απόδοση της αγοράς. Δεν ήταν δυνατόν να εκτιμήσεις την κατάσταση την οικονομίας των ΗΠΑ, κοιτάζοντας μόνο την μετοχή της Apple Inc. Αυτή η ανάγκη είναι που δημιούργησε τον χρηματιστηριακό δείκτη που γενικά αποτελεί μία συλλογή των μετοχών με τις καλύτερες αποδόσεις, κατηγοριοποιημένες ώστε να παρέχουν την εικόνα της αγοράς συνολικά.

Οι δείκτες αποτελούν έναν καλό τρόπο να εξετάσετε συγκεκριμένες αγορές, αλλά για τους επενδυτές χρησιμεύει και ως μέτρο της απόδοσης των χαρτοφυλακίων τους, ώστε συγκεκριμένες επενδύσεις που δεν αποδίδουν, να μπορούν να προσαρμοστούν προς την ευρύτερη τάση της αγοράς.

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες μπορούν να αποτελούνται από πολλές μεταβλητές. Ο αριθμός μετοχών μπορεί να διαφέρει σημαντικά, από μερικές δεκάδες έως χιλιάδες εταιρείες. Η τιμή ενός δείκτη προκύπτει μέσω στάθμισης. Υπάρχουν δείκτες που σταθμίζονται βάσει της τιμής της κάθε μετοχής που τους απαρτίζει, άλλοι που σταθμίζονται βάσει της κεφαλαιοποίησης των εταιρειών που περιλαμβάνουν, και άλλοι που σταθμίζονται βάσει άλλων παραγόντων.

Πλέον υπάρχουν εκατοντάδες δείκτες παγκοσμίως, που αντιπροσωπεύουν εταιρείες σε εθνικό, τοπικό, διεθνές ή και κλαδικό επίπεδο.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων. 

CFDs ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ: ΣΥΝΑΛΑΓΕΣ ΜΕ MARGIN

Οι επενδύσεις σε μετοχές είναι ελκυστικές σε διεθνές επίπεδο, αλλά συχνά το υψηλό κόστος αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα. Έστω ότι επιθυμείτε να επενδύσετε σε μία οικονομία μέσω ενός δείκτη ώστε να αντικατοπτρίσετε την επίδοση της εν λόγω οικονομίας. Θα μπορούσατε να αγοράσετε όλες τις μετοχές που τον απαρτίζουν, αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν δαπανηρό, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψιν και οι προμήθειες συναλλαγής του broker. Κάποιοι στρέφονται στα futures πραγματοποιώντας συναλλαγές σε ETFs. Tα ETFs αποτελούν ένα fund που περιλαμβάνει όλες τις μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη. Τα ETFs συνήθως χρησιμοποιούν 100% margin που σημαίνει πως πρέπει να καταβάλετε την πλήρη αξία του δείκτη για να συμμετάσχετε.

Οι δείκτες της FXCM όμως, διαπραγματεύονται ως συμβόλαια επί της διαφοράς (CFDs). Με τα CFDs έχετε το πλεονέκτημα των συναλλαγών με απαίτηση περιθωρίου. Καταβάλετε ένα μικρό μέρος του κεφαλαίου και έχετε την πλήρη αξία της θέσης. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό πλεονέκτημα.

Οι συναλλαγές σε CFDs δεικτών αφαιρούν τους περιορισμούς στο trading. Όταν επενδύετε στην αγορά των futures, υπάρχουν περίοδοι εκκαθάρισης. Οι πράξεις ανοιχτής πώλησης είναι πρακτικά αδύνατες χωρίς σημαντικό υπόλοιπο λογαριασμού. Επιπροσθέτως, οι χρεώσεις για κάθε συναλλαγή είναι διόλου ευκαταφρόνητες.

Τα CFDs δεικτών από την άλλη πλευρά, δεν έχουν περιόδους εκκαθάρισης, η πώληση είναι εξίσου εύκολη με την αγορά, και πληρώνετε μόνο το spread. Με τα CFDs μπορείτε να κάνετε scalping πολύ πιο εύκολα και μπορείτε να εισέλθετε στην αγορά με πολύ μικρότερο κεφάλαιο.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΕ CFD ΔΕΙΚΤΗ

Σε αντίθεση με το forex, όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές σε ένα δείκτη, απλά αγοράζετε ή πουλάτε βάσει της γνώμης σας για το πως θα κινηθεί ο δείκτης. Με την FXCM, πληρώνετε μόνο το spread κατά το άνοιγμα της θέσης. Στα περισσότερα προϊόντα μας δεν επιβάλλουμε περιορισμούς στα stop, ενώ μπορείτε να ακολουθήσετε στρατηγικές scalping σε βασικούς δείκτες. Επιπλέον, με τα μικρά μεγέθη συναλλαγών μπορείτε να μειώσετε την έκθεσή σας στην αγορά.

Ανοίξτε έναν δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό για να εξασκηθείτε στις συναλλαγές σε χρηματιστηριακούς δείκτες σήμερα.

ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Tα δεδομένα αγοράς του CME Group χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας ως πηγή πληροφοριών για συγκεκριμένα προϊόντα της FXCM. Το CME Group δεν έχει άλλη συσχέτιση με προϊόντα και υπηρεσίες της FXCM που αναφέρονται παραπάνω και δεν προωθεί, υποστηρίζει ή προτείνει οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες της FXCM. Tο CME Group δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της FXCM. Tο CME Group δεν εγγυάται την ακρίβεια και / ή την πληρότητα των δεδομένων αγοράς που δανειοδοτούνται στην FXCM και δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλήψεις ‘η διακοπές σε αυτά. Δεν υπάρχουν τρίτα μέρη ως δικαιούχοι για τις συμφωνίες ή τις διευθετήσεις μεταξύ του CME Group και της FXCM.  

Αμοιβές: Μέσω της εκτέλεσης των εντολών των πελατών, η FXCM μπορεί να λάβει προμήθεια με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων είναι: τα spreads, η χρέωση προμήθειας βάση lot στο άνοιγμα και το κλείσιμο των συναλλαγών, η προσθήκη mark-up στα spreads που λαμβάνει από τους παρόχους ρευστότητας σε συγκεκριμένους τύπους λογαριασμών, και η προσθήκη markup στο rollover, κ.α.  

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×