Επιστολή Καθοδήγησης Παρόχου Υπηρεσιών - ZULUTRADE

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Πάροχος Υπηρεσίας: Η FXCM είναι μία ανεξάρτητη νομική οντότητα και δεν σχετίζεται με τον συγκεκριμένο Πάροχο Υπηρεσίας. Η FXCM δεν επιδοκιμάζει κανένα προϊόν ή υπηρεσία του Παρόχου Υπηρεσίας. Οτιδήποτε σχετίζεται με αυτή την προσφορά δεν θα πρέπει να θεωρείται ως προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοια προσφορά, προτροπή, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη υπό την νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτής της δικαιοδοσίας.  

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×