Αίτημα Μεταφοράς σε Standard Λογαριασμό

Συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα, υποβάλλετε αίτημα στην Forex Capital Markets Limited (“FXCM”) για μετατροπή του Mini Λογαριασμού σας σε Standard Λογαριασμό.

Scrollable
MiniStandard

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ελάχιστη Κατάθεση €50 €2.000
Forex Μόχλευση
έως 200:1 έως 100:1
CFD Μόχλευση (Δείκτες & Εμπορεύματα) έως έως 200:1 έως 200:1
Ζεύγη Forex 21 39
Προϊόντα CFD 18 18
Εκτέλεση Forex Dealing Desk No Dealing Desk
Forex Pricing Το συνολικό κόστος είναι το spread Χαμηλές Προμήθειες

H FXCM διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει κάποιον πελάτη από το Dealing Desk σε No Dealing Desk κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Παρακαλούμε δώστε προσοχή όταν συμπληρώνετε την φόρμα αυτή και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους του αιτήματός σας πριν επιλέξετε ΥΠΟΒΟΛΗ. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για τυχόν απορίες, σχόλια ή προβληματισμούς σχετικά με το αίτημά σας.

Παρακαλούμε σημειώστε πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν ανοικτές θέσεις ή εντολές στον λογαριασμό σας, για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την στιγμή της επεξεργασίας του αιτήματος σας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα στα Αγγλικά

Υποβάλλοντας την παρούσα φόρμα, αιτούμαι από την FXCM να αλλάξει τον ή όλους τους υπάρχοντες trading λογαριασμούς που σχετίζονται με το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση email και τους αριθμούς λογαριασμούς που αναφέρονται παραπάνω, σε Standard Λογαριασμό(ούς) (το «Αίτημά» μου), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (οι «Όροι»):

  1. Κατανοώ ότι η υποβολή της παρούσας φόρμας αποτελεί μόνο αίτημα και δεν απαιτείται από την FXCM να πραγματοποιήσει το Αίτημά μου. Συμφωνώ ότι μετά την υποβολή της παρούσας φόρμας, η FXCM θα ενεργήσει με εύλογο εμπορικό τρόπο για να εξετάσει το Αίτημά μου, αλλά δεν δεσμεύεται να ενεργήσει ή να λάβει απόφαση μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η FXCM μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει το Αίτημά μου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
  2. Κατανοώ ότι ο λογαριασμός μου δεν θα πρέπει να έχει ανοιχτές θέσεις ή εντολές (όπως ανοιχτές συναλλαγές, εντολές stop ή limit, ή εντολές εισόδου) για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την στιγμή της επεξεργασίας του αιτήματος σας. Εάν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις, κατανοώ ότι η FXCM δεν θα έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει το Αίτημά μου.
  3. Κατανοώ ότι για να διεκπεραιωθεί το Αίτημά μου, η FXCM μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να δημιουργήσει ένα νέο Standard Λογαριασμό και να μεταφέρει τα κεφάλαια από τον υπάρχοντα trading λογαριασμό. Κατανοώ ότι μπορεί να λάβω νέο αριθμό λογαριασμού.
  4. Κατανοώ ότι εάν έχω πολλαπλούς λογαριασμός με το ίδιο MyFXCM login, ο κάθε λογαριασμός θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια για να διεκπεραιωθεί το Αίτημά μου. Επίσης, κατανοώ ότι το Αίτημά μου, εάν εγκριθεί, θα διεκπεραιωθεί σε όλους τους trading λογαριασμούς που συνδέοντα με το MyFXCM login μου.
  5. Κατανοώ ότι τυχόν μεταφορά του λογαριασμού μου μπορεί να οδηγήσει σε διαφορές στις συναλλασσόμενες τιμές.
  6. Κατανοώ ότι ακόμα και εάν το Αίτημά μου διεκπεραιωθεί, οι παρόντες Όροι δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα της FXCM όπως περιγράφονται στους Όρους Συναλλαγών που επιτρέπουν την αλλαγή των επιπέδων περιθωρίου κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να μου αποσταλεί ειδοποίηση.
  7. Εάν το Αίτημά μου εγκριθεί, κατανοώ ότι οι Όροι Συναλλαγών, Κάρτα Τιμολόγησης και όλες οι σχετικές πολιτικές της FXCM θα συνεχίσουν να διέπουν τους λογαριασμούς μου και την δραστηριότητα συναλλαγών με την FXCM, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται από τους Όρους αυτούς.
  8. Κατανοώ πως οι ρυθμίσεις της μόχλευσης μου, βασίζονται στο επενδυτικό προφίλ μου ή στην επενδυτική μου εμπειρία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Έχουμε παραλάβει το μήνυμά σας και σύντομα ένας εκπρόσωπος της FXCM θα εξετάσει το αίτημα σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Εκτέλεση: H FXCM λαμβάνει τιμές αγοράς και πώλησης από διάφορους παρόχους ρευστότητας και είναι ο τελικός αντισυμβαλλόμενος στις συναλλαγές forex μέσω των dealing desk και No Dealing Desk (NDD) μοντέλων εκτέλεσης της FXCM. Με το NDD, οι πλατφόρμες της FXCM εμφανίζουν τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές αγοράς και πώλησης από τους παρόχους ρευστότητας. Επιπλέον του spread, το κόστος συναλλαγής μέσω του NDD αποτελείται από μία σταθερή προμήθεια, που βασίζεται στο μέγεθος της θέσης, κατά το άνοιγμα και κλείσιμο μίας συναλλαγής. Ενώ τυπικά οι λογαριασμοί NDD παρέχουν spreads χωρίς markup, σε μερικές περιπτώσεις, η FXCM μπορεί να προσθέσει ένα mark-up στα NDD spreads. Αυτό μπορεί να συμβεί μεταξύ άλλων λόγω του τύπου λογαριασμού, όπως οι λογαριασμοί που ανοίγουν μέσω referring broker. Με την εκτέλεση dealing desk, η FXCM μπορεί να ενεργήσει σαν dealer σε κάποιο ή όλα τα νομισματικά ζεύγη. Υπάρχουν επίσης δευτερεύοντες πάροχοι ρευστότητας που καλύπτουν την εντολή οποτεδήποτε η FXCM δεν ενεργεί ως dealer. Το dealing desk της FXCM έχει λιγότερους παρόχους ρευστότητας από το NDD. Υπάρχουν πολλοί ακόμα παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας όταν επιλέγετε το μοντέλο εκτέλεσης (όπως σύγκρουση συμφερόντων, τύπος trading ή στρατηγική). Δείτε τους Κινδύνους Εκτέλεσης Εντολών. Σημείωση: Οι συμβατικές σχέσεις με παρόχους ρευστότητας ενοποιούνται μέσω της FXCM Group, η οποία με τη σειρά της, παρέχει τεχνολογία και τιμολόγηση στις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου.  

Αμοιβές: Μέσω της εκτέλεσης των εντολών των πελατών, η FXCM μπορεί να λάβει προμήθεια με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων είναι: η προσθήκη mark-up στα spreads που λαμβάνει από τους παρόχους ρευστότητας, προμήθεια από τη ροή των εντολών, και η χρέωση προμήθειας σε λογαριασμούς που πραγματοποιούν συναλλαγές με τα χαμηλότερα spreads της FXCM που είναι διαθέσιμα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς που πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις. 

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×