Αίτημα Μεταφοράς σε Mini Λογαριασμό

Συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα, υποβάλλετε αίτημα στην Forex Capital Markets Limited (“FXCM LTD”) για μετατροπή της τιμολόγησης και εκτέλεσης για έναν ή όλους τους FXCM λογαριασμούς σας από Standard Λογαριασμό σε Mini Λογαριασμό.

Scrollable
MiniStandard

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ελάχιστη Κατάθεση €50 €2.000
Forex Μόχλευση έως 200:1 έως 100:1
CFD Μόχλευση
(Δείκτες & Εμπορεύματα)
έως 200:1 έως 200:1
Ζεύγη Forex 21 39
Προϊόντα CFD 18 18
Εκτέλεση Forex Dealing Desk No Dealing Desk
Τιμολόγηση Forex Το συνολικό κόστος είναι το spread Χαμηλές Προμήθειες

Mini Λογαριασμοί: Οι Mini λογαριασμοί προσφέρουν 18 προϊόντα CFD και έως 21 νομισματικά ζεύγη, και από προεπιλογή εκτέλεση συναλλαγών Dealing Desk όπου οι στρατηγικές arbitrage απαγορεύονται. Η FXCM καθορίζει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, τι περιλαμβάνει μια στρατηγική arbitrage. Οι Mini λογαριασμοί που χρησιμοποιούν απαγορευμένες στρατηγικές μπορεί να μεταφερθούν σε εκτέλεση συναλλαγών No Dealing Desk. Οι ρυθμίσεις των Mini λογαριασμών ενδέχεται επίσης να μετατραπούν σε εκτέλεση συναλλαγών No Dealing Desk κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της FXCM σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι Mini λογαριασμοί προσφέρουν τιμολόγηση spread + mark-up. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι έμπειροι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές σε Mini λογαριασμούς με μόχλευση έως 200:1, παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι Mini λογαριασμοί ενδέχεται να έχουν ρυθμίσεις με μεγαλύτερη μόχλευση και εκτέλεση συναλλαγών No Dealing Desk. Επενδυτές οι οποίοι είναι νέοι στις συναλλαγές σε Forex και CFDs θα έχουν προεπιλεγμένη μόχλευση 50:1. Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι οι πελάτες που κατοικούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορεί να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερα επίπεδα μόχλευσης . Οι Mini λογαριασμοί με ακαθάριστο κεφάλαιο που υπερβαίνει τις 20.000 θα μετατραπούν σε Standard λογαριασμό με μόχλευση έως 100:1, No Dealing Desk εκτέλεση και τιμολόγηση βασισμένη σε προμήθειες.  

Εκτέλεση: H FXCM λαμβάνει τιμές αγοράς και πώλησης από διάφορους παρόχους ρευστότητας και είναι ο τελικός αντισυμβαλλόμενος στις συναλλαγές forex μέσω των dealing desk και No Dealing Desk (NDD) μοντέλων εκτέλεσης της FXCM. Με το NDD, οι πλατφόρμες της FXCM εμφανίζουν τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές αγοράς και πώλησης από τους παρόχους ρευστότητας. Επιπλέον του spread, το κόστος συναλλαγής μέσω του NDD αποτελείται από μία σταθερή προμήθεια, που βασίζεται στο μέγεθος της θέσης, κατά το άνοιγμα και κλείσιμο μίας συναλλαγής. Ενώ τυπικά οι λογαριασμοί NDD παρέχουν spreads χωρίς markup, σε μερικές περιπτώσεις, η FXCM μπορεί να προσθέσει ένα mark-up στα NDD spreads. Αυτό μπορεί να συμβεί μεταξύ άλλων λόγω του τύπου λογαριασμού, όπως οι λογαριασμοί που ανοίγουν μέσω referring broker. Με την εκτέλεση dealing desk, η FXCM μπορεί να ενεργήσει σαν dealer σε κάποιο ή όλα τα νομισματικά ζεύγη. Υπάρχουν επίσης δευτερεύοντες πάροχοι ρευστότητας που καλύπτουν την εντολή οποτεδήποτε η FXCM δεν ενεργεί ως dealer. Το dealing desk της FXCM έχει λιγότερους παρόχους ρευστότητας από το NDD. Υπάρχουν πολλοί ακόμα παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας όταν επιλέγετε το μοντέλο εκτέλεσης (όπως σύγκρουση συμφερόντων, τύπος trading ή στρατηγική). Δείτε τους Κινδύνους Εκτέλεσης Εντολών. Σημείωση: Οι συμβατικές σχέσεις με παρόχους ρευστότητας ενοποιούνται μέσω της FXCM Group, η οποία με τη σειρά της, παρέχει τεχνολογία και τιμολόγηση στις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου.  

Παρακαλούμε δώστε προσοχή όταν συμπληρώνετε την φόρμα αυτή και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους του αιτήματός σας πριν επιλέξετε ΥΠΟΒΟΛΗ. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για τυχόν απορίες, σχόλια ή προβληματισμούς σχετικά με το αίτημά σας.

Παρακαλούμε σημειώστε πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν ανοικτές θέσεις ή εντολές στον λογαριασμό σας, για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την στιγμή της επεξεργασίας του αιτήματος σας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα με Λατινικούς Χαρακτήρες

Υποβάλλοντας την παρούσα φόρμα, αιτούμαι από την FXCM να αλλάξει τον ή όλους τους υπάρχοντες trading λογαριασμούς που σχετίζονται με το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση email και τους αριθμούς λογαριασμούς που αναφέρονται παραπάνω, σε Mini Λογαριασμό(ούς) (το «Αίτημά» μου), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (οι «Όροι»):

  1. Κατανοώ ότι η υποβολή της παρούσας φόρμας αποτελεί μόνο αίτημα και δεν απαιτείται από την FXCM να πραγματοποιήσει το Αίτημά μου. Συμφωνώ ότι μετά την υποβολή της παρούσας φόρμας, η FXCM θα ενεργήσει με εύλογο εμπορικό τρόπο για να εξετάσει το Αίτημά μου, αλλά ότι δεν δεσμεύεται να ενεργήσει ή να λάβει απόφαση μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η FXCM μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει το Αίτημά μου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
  2. Κατανοώ ότι ο λογαριασμός μου δεν θα πρέπει να έχει ανοιχτές θέσεις ή εντολές (όπως ανοιχτές συναλλαγές, εντολές stop ή limit, ή εντολές εισόδου) για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την στιγμή της επεξεργασίας του αιτήματος σας. Εάν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις, κατανοώ ότι η FXCM δεν θα έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει το Αίτημά μου.
  3. Κατανοώ ότι για να διεκπεραιωθεί το Αίτημά μου, η FXCM μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να δημιουργήσει ένα νέο Mini Λογαριασμό και να μεταφέρει τα κεφάλαια από τον υπάρχοντα trading λογαριασμό. Κατανοώ ότι μπορεί να λάβω νέο αριθμό λογαριασμού.
  4. Κατανοώ ότι εάν έχω πολλαπλούς λογαριασμός με το ίδιο login, ο κάθε λογαριασμός θα εξεταστεί ξεχωριστά και είτε θα οριστεί ένας Mini Λογαριασμός είτε το αίτημα θα απορριφθεί εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις.
  5. Κατανοώ ότι οποιοδήποτε μοντέλο προμηθειών σε forex δεν θα εφαρμοστεί στον(ους) Mini Λογαριασμό(ούς).
  6. Κατανοώ ότι ακόμα και εάν το Αίτημά μου διεκπεραιωθεί, η FXCM διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη δική της διακριτική ευχέρεια, να μεταφέρει τον(ους) λογαριασμό(ους) μου από Mini Λογαριασμό σε Standard Λογαριασμό ή το ανάποδο, οποιαδήποτε στιγμή, και ότι καταβάλει προσπάθεια ώστε να παρέχει ειδοποίηση τέτοιου γεγονότος σε μένα. Κατανοώ ότι τυχόν μεταφορά του λογαριασμού μου μπορεί να οδηγήσει σε διαφορές στις συναλλασσόμενες τιμές. Αλλαγές στον λογαριασμό μπορεί να προκύψουν για ποικίλους λόγους, μεταξύ άλλων, περιπτώσεων όπου το ακαθάριστο κεφάλαιο του(ων) λογαριασμού(ων) μου ξεπεράσει τα όρια ακαθάριστου κεφαλαίου για τον συγκεκριμένο τύπο λογαριασμού. Κατανοώ ότι τα Όρια Ακαθάριστου Κεφαλαίου δημοσιεύονται από την FXCM κατά καιρούς κατά την απόλυτη δική της διακριτική ευχέρεια.
  7. Κατανοώ ότι ακόμα και εάν το Αίτημά μου διεκπεραιωθεί, οι παρόντες Όροι δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα της FXCM όπως περιγράφονται στους Όρους Συναλλαγών που επιτρέπουν την αλλαγή των επιπέδων περιθωρίου κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να μου αποσταλεί ειδοποίηση.
  8. Εάν το Αίτημά μου εγκριθεί, κατανοώ ότι οι Όροι Συναλλαγών , η Κάρτα Τιμολόγησης και όλες οι σχετικές πολιτικές της FXCM θα συνεχίσουν να διέπουν τους λογαριασμούς μου και την δραστηριότητα συναλλαγών με την FXCM, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται από τους Όρους αυτούς.
  9. Κατανοώ ότι μετατρέποντας τον τύπο του λογαριασμού μου από Standard Λογαριασμό σε Mini Λογαριασμό περιλαμβάνεται σύγκρουση συμφερόντων και ως αποτέλεσμα οι συναλλαγές μου διαχειρίζονται διαφορετικά. Κατανοώ πλήρως τον τρόπο που εκτελούνται οι εντολές και έχω εξετάσει αναλυτικά τους κινδύνους εκτέλεσης εντολών σε dealing desk .
  10. Κατανοώ πως οι ρυθμίσεις της μόχλευσης μου, βασίζονται στο επενδυτικό προφίλ μου ή στην επενδυτική μου εμπειρία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Έχουμε παραλάβει το μήνυμά σας και σύντομα ένας εκπρόσωπος της FXCM θα εξετάσει το αίτημα σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×