Τιμολόγηση Forex

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τα χαμηλότερα δυνατά κόστη συναλλαγών.

Spreads

Με την FXCM, χρεώνεστε μόνο το spread για να κάνετε συναλλαγές στο forex. Έτσι δεν θα πρέπει να αναμένετε χρέωση προμηθειών. Με τις συναλλαγές βάσει spread, η πλατφόρμα σας υπολογίζει αυτόματα το κόστος της συναλλαγής σας χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:

( Spread )
x ( Αξία Pip )
x ( Αριθμός Lots )
= Συνολικό Κόστος

Δείτε τα Forex Spreads

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ACTIVE TRADER

Η μειωμένη τιμολόγηση είναι διαθέσιμη για επενδυτές με υψηλό όγκο συναλλαγών, οι οποίοι ανοίγουν έναν FXCM Active Trader λογαριασμό. Μπορείτε να λάβετε μεγάλες μειώσεις στα κόστη συναλλαγών με βάση τον όγκο συναλλαγών σας. Μάθετε Περισσότερα

Αμοιβές: Μέσω της εκτέλεσης των εντολών των πελατών, η FXCM μπορεί να λάβει προμήθεια με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων είναι: τα spreads, η χρέωση προμήθειας βάση lot στο άνοιγμα και το κλείσιμο των συναλλαγών, η προσθήκη mark-up στα spreads που λαμβάνει από τους παρόχους ρευστότητας σε συγκεκριμένους τύπους λογαριασμών, και η προσθήκη markup στο rollover, κ.α.  

Προμήθειες: Η τιμολόγηση βάση προμηθειών είναι διαθέσιμη σε Active Trader λογαριασμούς που πληρούν τις προϋποθέσεις για μειωμένη τιμολόγηση βάση του όγκου συναλλαγών. Οι προμήθειες χρεώνονται στο άνοιγμα και στο κλείσιμο των θέσεων στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού.  

Spreads: Τα Spreads είναι κυμαινόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Τα στοιχεία των spread παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.  

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×