Δωρεάν Demo Λογαριασμός

Πίνακας Σύγκρισης Λογαριασμών

Δοκιμαστικός Λογαριασμός: Παρόλο που οι δοκιμαστικοί λογαριασμοί προσπαθούν να αντιγράψουν τις συνθήκες της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, βασίζονται σε προσομοίωση των συνθηκών αγοράς. Επομένως, υπάρχουν σημαντικές διαφορές που τους διακρίνουν από έναν live λογαριασμό, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε έλλειψη εξάρτησης από τη ρευστότητα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Οι λειτουργικές δυνατότητες κατά την εκτέλεση εντολών σε περιβάλλον δοκιμαστικού λογαριασμού μπορεί να οδηγήσουν σε εξαιρετικά γρήγορες συναλλαγές, έλλειψη απόρριψης εντολών, και/ή απουσία slippage. Επιπλέον, οι ενημερώσεις σε δοκιμαστικό λογαριασμό μπορεί να μην συμπίπτουν με αυτές των live λογαριασμών.

Προειδοποίηση Ρίσκου Εκτέλεσης Εντολών: Όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές στο Forex μέσω του No Dealing Desk μοντέλου εκτέλεσης εντολών της FXCM, η FXCM είναι ο τελικός αντισυμβαλλόμενος στις συναλλαγές αυτές. Η FXCM λαμβάνει τις τιμές αγοράς και πώλησης από διάφορους παρόχους ρευστότητας. Οι τιμές που εμφανίζονται στις πλατφόρμες της FXCM είναι οι καλύτερες διαθέσιμες τιμές αγοράς και πώλησης μετά την προσθήκη ενός mark-up από την FXCM. Το mark-up της FXCM μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον πάροχο ρευστότητας και τον τύπο λογαριασμού. Πολλοί παράγοντες λαμβάνονται υπόψιν για τον καθορισμό του mark-up που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ποσοστά απόρριψης τιμών του παρόχου ρευστότητας, στην απόδοση του δικτύου (π.χ. υστέρηση), στο βάθος ρευστότητας, και στην συνολική ποιότητα εκτέλεσης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η FXCM μπορεί να λάβει πληρωμή από τους παρόχους ρευστότητας για την ροή των εντολών.

Η FXCM δεν εγγυάται ότι οι τιμές ή τα spreads θα είναι πάντα καλύτερα στη μία μορφή εκτέλεσης εντολών σε σχέση με την άλλη. Οι πελάτες θα πρέπει να εξετάσουν αρκετούς παράγοντες πριν αποφασίσουν ποιος τύπος εκτέλεσης εντολών ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους (π.χ. στρατηγική ή τύπος trading). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους Κινδύνους Εκτέλεσης Εντολών.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι συμβατικές συνεργασίες με παρόχους ρευστότητας εδραιώνονται μέσω της θυγατρικής, Forex Capital Markets, LLC. Η Forex Capital Markets, LLC διατηρεί συμβάσεις με διάφορους παρόχους τιμών και παρέχει τεχνολογία και τιμές στις υπόλοιπες θυγατρικές.