Νέες Ελάχιστες Απαιτήσεις Περιθωρίου
και Αλλαγές από την ESMA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει συμφωνήσει σε μία σειρά μέτρων για τον περιορισμό των CFDs (συμπεριλαμβανομένου του rolling spot Forex) για τους ιδιώτες πελάτες. Διαβάστε την ανακοίνωση της ESMA.

Οι αλλαγές από την ESMA είναι:

Μέγιστα όρια μόχλευσης σε νέες θέσεις:
  • 30:1 για τα βασικά νομισματικά ζεύγη
  • 20:1 για τα μη-βασικά νομισματικά ζεύγη, τον χρυσό και τους βασικούς δείκτες μετοχών
  • 10:1 για τα εμπορεύματα εκτός του χρυσού και για τους μη-βασικούς δείκτες μετοχών
  • 5:1 για μεμονωμένες μετοχές και άλλες αξίες αναφοράς
  • 2:1 για τα κρυπτονομίσματα
Επιπρόσθετα Μέτρα:
  • Κανόνας περιθωρίου εκκαθάρισης 50% ανά λογαριασμό
  • Προστασία αρνητικού υπολοίπου ανά λογαριασμό
  • Περιορισμός των κινήτρων
  • Τυποποιημένη προειδοποίηση ρίσκου, η οποία θα περιλαμβάνει και το ποσοστό ζημιών σε λογαριασμούς ιδιωτών επενδυτών της εταιρείας
Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σε όλους του λογαριασμούς Ιδιωτών πελατών στο άνοιγμα της αγοράς την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×