Παράθυρο Εμφάνισης Τιμών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παράθυρο αναλυτικής εμφάνισης τιμών περιλαμβάνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες όπως: τη διαφορά (spread) σε pips, το χρόνο ενημέρωσης της τελευταίας προσφερόμενης τιμής, τις χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές της ημέρας, τις πιο πρόσφατες προσφερόμενες τιμές αγοράς και πώλησης και το μέγεθος της θέσης. Το παράθυρο απλής εμφάνισης τιμών εμφανίζει τις πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο αλλά περιλαμβάνει επίσης τις τιμές roll S και roll B οι οποίες σας ενημερώνουν για το ύψος του τόκου που κερδίζετε ή καταβάλλετε όταν κρατάτε μια θέση μετά τις 5 μ.μ. (ώρα Νέας Υόρκης). Το παράθυρο απλής εμφάνισης τιμών περιλαμβάνει επίσης τις απαιτήσεις περιθωρίου ανά συμβόλαιο για κάθε ζεύγος.

 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
Εκπαιδευτικά Video: Όλα τα βίντεο έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και οι πελάτες δεν θα πρέπει να βασίζονται στο περιεχόμενο ή στις πολιτικές τους καθώς αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υποκατάστημα με το οποίο πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας. Επιπλέον, οποιαδήποτε γνώμη, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία η οποία περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα προορίζεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. H FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια κεφαλαίων ή για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των ενημερωτικών πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτή την παρουσίαση. information. 
 
Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×