Παράθυρο Λογαριασμών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To παράθυρο λογαριασμών εμφανίζει τις λεπτομέρειες του λογαριασμού σας. Το ακαθάριστο κεφάλαιο είναι η αξία του λογαριασμού σας. Τα Κ/Α ημέρας δείχνουν τα κέρδη και τις απώλειες σε pips για την τρέχουσα ημέρα συναλλαγών. Το δεσμευμένο κεφάλαιο είναι το απαιτούμενο ποσό του ακαθάριστου κεφαλαίου σας που δεσμεύεται ως εγγύηση καλής πίστης για τη διατήρηση των ανοιχτών θέσεών σας. Το διαθέσιμο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται για την απορρόφηση τυχόν απωλειών ή για το άνοιγμα νέων συναλλαγών. Τα ακαθάριστα Κ/Α είναι τα κέρδη ή οι απώλειές σας εκφρασμένες στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού σας. Η στήλη margin call μας πληροφορεί για το αν ο λογαριασμός έχει λάβει margin call. Το margin call πραγματοποιείται όταν το διαθέσιμο κεφάλαιό σας μηδενιστεί. Αν συμβεί κάτι τέτοιο όλες οι ανοιχτές συναλλαγές κλείνουν αυτόματα.

 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
Εκπαιδευτικά Video: Όλα τα βίντεο έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και οι πελάτες δεν θα πρέπει να βασίζονται στο περιεχόμενο ή στις πολιτικές τους καθώς αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υποκατάστημα με το οποίο πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας. Επιπλέον, οποιαδήποτε γνώμη, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία η οποία περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα προορίζεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. H FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια κεφαλαίων ή για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των ενημερωτικών πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτή την παρουσίαση. information. 
 
Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×