Τοποθετώντας Απλές OCO Εντολές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μια απλή OCO εντολή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε γρήγορα δύο εντολές εισόδου – μία πάνω από την τρέχουσα τιμή αγοράς και μία κάτω από αυτήν. Οι συγκεκριμένες εντολές συνδέονται αυτόματα μεταξύ τους με αποτέλεσμα αν μία από τις δύο εντολές εκτελεστεί, η άλλη να ακυρώνεται αυτόματα. Αυτοί οι τύποι εντολών είναι ιδιαίτερα επικερδείς για τις στρατηγικές εύρους (range) και τις στρατηγικές διάσπασης (breakout).

 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
Εκπαιδευτικά Video: Όλα τα βίντεο έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και οι πελάτες δεν θα πρέπει να βασίζονται στο περιεχόμενο ή στις πολιτικές τους καθώς αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υποκατάστημα με το οποίο πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας. Επιπλέον, οποιαδήποτε γνώμη, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία η οποία περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα προορίζεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. H FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια κεφαλαίων ή για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των ενημερωτικών πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτή την παρουσίαση. information. 
 
Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×