Εντολή At Market έναντι Εντολής Market Range

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπάρχουν δύο είδη εντολών που μπορείτε να επιλέξετε όταν τοποθετείτε μια Eντολή Μarket: η εντολή «At Market» και η εντολή «Market Range». Με την εντολή At Market εκτελείται η εντολή σας στην καλύτερη τιμή που διαθέτει η FXCM από τους διάφορους παρόχους ρευστότητας που περιλαμβάνει το markup της FXCM. Μια Εντολή Market Range θα εκτελεστεί μόνο στην προκαθορισμένη τιμή που ορίζετε εδώ. Για παράδειγμα, αν ορίσετε ότι το εύρος θα είναι 10, η εντολή θα εκτελεστεί εντός ενός εύρους τιμής που θα κυμαίνεται από 10 pips πάνω από την τιμή εντολής έως 10 pips κάτω από αυτήν, υπό τον όρο ότι θα υπάρχει ρευστότητα. Το συγκεκριμένο είδος εντολής είναι μια καλή επιλογή όταν οι τιμές είναι ασταθείς – κάτι που συμβαίνει συχνά αφού αυτές κυμαίνονται ανάλογα με τα ειδησεογραφικά γεγονότα.

 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
Εκπαιδευτικά Video: Όλα τα βίντεο έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και οι πελάτες δεν θα πρέπει να βασίζονται στο περιεχόμενο ή στις πολιτικές τους καθώς αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υποκατάστημα με το οποίο πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας. Επιπλέον, οποιαδήποτε γνώμη, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία η οποία περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα προορίζεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. H FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια κεφαλαίων ή για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των ενημερωτικών πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτή την παρουσίαση. information. 
 
Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×