Τοποθετώντας Σύνθετες OCO Εντολές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να συνδέσετε διάφορες εντολές μεταξύ τους προκειμένου να δημιουργήσετε μια εντολή OCO. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχουν οι σύνθετες OCO εντολές. Με τις σύνθετες OCO εντολές μπορείτε να συνδυάσετε όσες εντολές εισόδου έχετε ανοιχτές στον λογαριασμό σας. Έτσι, αν εκτελεστεί κάποια από αυτές τις εντολές εισόδου όλες οι εντολές που συνδέονται με αυτήν αυτομάτως θα ακυρωθούν. Οι σύνθετες OCO εντολές σας βοηθούν σημαντικά να διαχειρίζεστε ταυτόχρονα τις διάφορες στρατηγικές trading.

 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
Εκπαιδευτικά Video: Όλα τα βίντεο έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και οι πελάτες δεν θα πρέπει να βασίζονται στο περιεχόμενο ή στις πολιτικές τους καθώς αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υποκατάστημα με το οποίο πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας. Επιπλέον, οποιαδήποτε γνώμη, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία η οποία περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα προορίζεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. H FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια κεφαλαίων ή για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των ενημερωτικών πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτή την παρουσίαση. information. 
 
Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×