Τι είναι το Pip;

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To pip είναι η μονάδα μέτρησης των κερδών ή των απωλειών σε μια ισοτιμία. Στα περισσότερα ζεύγη νομισμάτων, εκτός των ζευγών του γεν, οι τιμές εμφανίζονται με τέσσερα δεκαδικά ψηφία. Το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο (στο ένα 100στό του cent) είναι αυτό που τυπικά παρατηρούμε για να μετρήσουμε τα pips. Κάθε ψηφίο που κινείται στην ισοτιμία αποτελεί το 1 pip της κίνησης. Για παράδειγμα, αν η ισοτιμία GBP/USD ενισχυθεί από το 1,5863 στο 1,5864, έχει ενισχυθεί κατά 1 pip.

 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
Εκπαιδευτικά Video: Όλα τα βίντεο έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και οι πελάτες δεν θα πρέπει να βασίζονται στο περιεχόμενο ή στις πολιτικές τους καθώς αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υποκατάστημα με το οποίο πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας. Επιπλέον, οποιαδήποτε γνώμη, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία η οποία περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα προορίζεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. H FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια κεφαλαίων ή για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των ενημερωτικών πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτή την παρουσίαση. information. 
 
Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×