Βασικές Συναλλαγές στο Forex

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι συναλλαγές στο Forex περιλαμβάνουν δύο νομίσματα. Το ένα νόμισμα αγοράζεται ενώ το άλλο πωλείται. Σκεφτείτε το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD. Αν αγοράζατε αυτό το ζεύγος νομισμάτων, θα αγοράζατε ευρώ και θα πουλούσατε δολάρια. Αν πουλούσατε το ζεύγος, θα πουλούσατε ευρώ και θα αγοράζατε δολάρια. Όσο περισσότεροι επενδυτές αγοράζουν το ζεύγος EUR/USD, η αξία του ευρώ αυξάνεται σε σχέση με το δολάριο και η ισοτιμία ενισχύεται. Αντίστοιχα όταν περισσότεροι επενδυτές πωλούν το EUR/USD, η αξία του ευρώ μειώνεται σε σχέση με το δολάριο και η ισοτιμία υποχωρεί.

 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
Εκπαιδευτικά Video: Όλα τα βίντεο έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και οι πελάτες δεν θα πρέπει να βασίζονται στο περιεχόμενο ή στις πολιτικές τους καθώς αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υποκατάστημα με το οποίο πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας. Επιπλέον, οποιαδήποτε γνώμη, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία η οποία περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα προορίζεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. H FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια κεφαλαίων ή για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των ενημερωτικών πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτή την παρουσίαση. information. 
 
Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×