Δωρεάν Online Live Webinars

Παρακολουθήστε τα εκπαιδευτικά μας webinars για να καλύψετε διαφορετικές πτυχές του trading όπως Τεχνική ανάλυση, Θεμελιώδη Ανάλυση και Διαχείριση Κεφαλαίου, με σκοπό την διαμόρφωση ενός Trading Plan.

LIVE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 ΗΜΕΡΑΩΡΑΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ WEBINARS

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση & Δείκτες Τάσης Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 17:30 Νίκος Τζαμπούρας
Ενότητα 2: Δείκτες Ορμής & Μεταβλητότητας Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 17:30 Νίκος Τζαμπούρας
Ενότητα 3: Δείκτες Πραγματικού Όγκου & Επενδυτικού Συναισθήματος Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 17:30 Νίκος Τζαμπούρας
Ενότητα 4: Επίπεδα Fibonacci & Σχηματισμοί Κεριών Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 17:30 Νίκος Τζαμπούρας
Ενότητα 5: Θεμελιώδης Ανάλυση, Διαχείριση Ρίσκου & Ψυχολογία Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 17:30 Νίκος Τζαμπούρας

Δωρεάν Online Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση & Δείκτες Τάσης

ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 17:30

Στην ενότητα αυτή οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις σημαντικές έννοιες της Τεχνικής Ανάλυσης και να θέσουν τις βάσεις για την περεταίρω πορεία τους στο trading. Σε αυτό to webinar καταπιανόμαστε με την επιλογή της κατάλληλης περιοδικότητας διαγραμμάτων, την αναγνώριση τάσεων και στηρίξεων/αντιστάσεων και αναλύουμε την λειτουργία των Εκθετικών Μέσων Όρων και του MACD.

Δωρεάν Εγγραφή

Ενότητα 2: Δείκτες Ορμής & Μεταβλητότητας

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 17:30

Έχοντας θέσει τις βάσεις της Τεχνικής Ανάλυσης στην πρώτη ενότητα, στο webinar αυτό προχωρούμε σε δύο δημοφιλείς κατηγορίες δεικτών. Καταπιανόμαστε με τους Δείκτες Ορμής μέσω της ανάλυσης των ταλαντωτών RSI και Stochastics, καθώς και με τους Δείκτες Μεταβλητότητας μέσω της ανάλυσης του ATR και των Bollinger Bands.

Δωρεάν Εγγραφή

Ενότητα 3: Δείκτες Πραγματικού Όγκου & Επενδυτικού Συναισθήματος

ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 17:30

Στην ενότητα αυτή ασχολούμαστε με έναν σημαντικό πυλώνα ανάλυσης, που οι επενδυτές συχνά παραβλέπουν: το Συναίσθημα των Αγορών. Μαθαίνοντας πώς να χρησιμοποιούμε τους δείκτες Πραγματικού Όγκου και τον Δείκτη Επενδυτικού Συναισθήματος (SSI) της FXCM, προσθέτουμε μία επιπλέον διάσταση στην ανάλυση μας.

Δωρεάν Εγγραφή

Ενότητα 4: Επίπεδα Fibonacci & Σχηματισμοί Κεριών

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 17:30

Στην παρούσα ενότητα εξετάζουμε ένα από τα πλέον διαδεδομένα εργαλεία Τεχνικής Ανάλυσης: τα Επίπεδα Διόρθωσης Fibonacci. Επίσης, θα δούμε πως μπορούμε να εντοπίσουμε και να εκμεταλλευτούμε δημοφιλείς Σχηματισμούς Κεριών, όπως Κεφάλι με Ώμους, Διπλές Κορυφές, Morning Star κ.α.

Δωρεάν Εγγραφή

Ενότητα 5: Θεμελιώδης Ανάλυση, Διαχείριση Ρίσκου & Ψυχολογία

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 17:30

Έχοντας ολοκληρώσει πλέον την ενασχόληση μας με την Τεχνική Ανάλυση, σε αυτό το webinar θα στραφούμε στην Θεμελιώδη Ανάλυση, εξετάζοντας παράγοντες που έχουν αυξανόμενη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια - όπως νομισματική πολιτική, τάσεις ρίσκου, γεωπολιτικές εξελίξεις κ.α. Επίσης, θα καταπιαστούμε με τα ζητήματα της Διαχείρισης Κεφαλαίου και την Ψυχολογία, δύο σημαντικές παραμέτρους ενός ολοκληρωμένου Trading Plan.

Δωρεάν Εγγραφή

Ομιλητής

ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΜΠΟΥΡΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΜΠΟΥΡΑΣ

O Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και εργάζεται στην FXCM Hellas από το 2011. Επικεντρώνεται στον σχολιασμό των αγορών και είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των traders της FXCM.

Γνωρίζατε ότι; Τα Εκπαιδευτικά Video παρέχουν πληροφορίες για τις βασικές έννοιες του forex, την λειτουργία των πλατφορμών, τις στρατηγικές συναλλαγών κ.α.

Οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, σχόλιο, ανάλυση, τιμή, άλλη πληροφορία ή σύνδεσμοι ιστοσελίδων τρίτων μερών που περιλαμβάνονται σε αυτό το website, παρέχονται σε «ως έχουν» βάση, ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή. Το σχόλιο της αγοράς δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας, και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσής του. Παρόλο που αυτό το σχόλιο δεν συντάσσεται από ανεξάρτητη πηγή, η FXCM λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξαλείψει ή να αποτρέψει οποιεσδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν από την παραγωγή και τη διάδοση αυτής της επικοινωνίας. Οι υπάλληλοι της FXCM δεσμεύονται να ενεργούν με γνώμονα τα συμφέροντα των πελατών και να εκπροσωπούν τις απόψεις τους χωρίς να παραπλανούν, εξαπατούν ή αλλοιώνουν την ικανότητα των πελατών να λαμβάνουν ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις της FXCM για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×