Κατάθεση Χρημάτων

 

Η FXCM δέχεται καταθέσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, χρεωστικής κάρτας, εμβάσματος τραπέζης, ACH ηλεκτρονικών επιταγών και επιταγών σε GBP και USD. Τα κεφάλαια που πιστώνονται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό σας άμεσα – μερικές φορές την ίδια στιγμή.1

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ & ACH ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Η FXCM δέχεται Visa, MasterCard, Discover, Skrill και ACH ηλεκτρονικές επιταγές στο MyFXCM.com, το ασφαλές μας περιβάλλον για υποστήριξη πελατών. Όλοι οι πελάτες της FXCM έχουν πρόσβαση σε αυτό το περιβάλλον με τη χρήση των στοιχείων σύνδεσης του Live λογαριασμού τους. Ο ταχύτερος τρόπος για να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας είναι μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ

Για τις καταθέσεις μέσω εμβάσματος χρειάζονται περίπου 1-2 εργάσιμες ημέρες (εντός του Ηνωμένου Βασιλείου) και συνήθως 3-5 εργάσιμες ημέρες για τα διεθνή εμβάσματα (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου), συχνά και λιγότερο, ώστε να πιστωθούν στον trading λογαριασμό σας. Τα τραπεζικά εμβάσματα μπορούν να γίνουν σε USD, EUR, GBP, JPY, CAD, NZD ή CHF.

Για να αποστείλετε χρήματα μέσω τραπεζικού εμβάσματος, εκτυπώστε τα παρακάτω τραπεζικά στοιχεία της FXCM που αντιστοιχούν στο νόμισμα του τραπεζικού λογαριασμού σας και προσκομίστε τα στην τράπεζα σας για να διεκπεραιώσουν το έμβασμα.

Εμφάνιση Στοιχείων Τραπεζικού Εμβάσματος

Καταθέσεις σε EUR

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EURΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τράπεζα:Barclays Bank PLC
1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HP, United Kingdom
Sort Code:20-67-59
SWIFT Code:BARCGB22
IBAN:GB06BARC20675982934955
Δικαιούχος:Forex Capital Markets Ltd.
Διεύθυνση Δικαιούχου:Northern and Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London EC3R 6AD, United Kingdom
Αρ. λογαριασμού δικαιούχου:82934955
Αιτιολογία:Αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Λογαριασμού (ID), που σας έχει αποσταλεί με e-mail.

Καταθέσεις σε USD

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USDΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τράπεζα:Bank of America, N.A.
150 Broadway, New York, NY 10038, United States
ABA:026009593
SWIFT Code:BOFAUS3N
Δικαιούχος:Forex Capital Markets Ltd.
Διεύθυνση Δικαιούχου:Northern and Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London EC3R 6AD, United Kingdom
Αρ. λογαριασμού δικαιούχου:483024234411
Αιτιολογία:Αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Λογαριασμού (ID), που σας έχει αποσταλεί με e-mail.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD - για Κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD
ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τράπεζα:Barclays Bank PLC
1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HP, United Kingdom
Sort Code:20-67-59
SWIFT Code:BARCGB22
IBAN:GB66BARC20675975873633
Δικαιούχος:Forex Capital Markets Ltd.
Διεύθυνση Δικαιούχου:Northern and Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London EC3R 6AD, United Kingdom
Αρ. λογαριασμού δικαιούχου:75873633
Αιτιολογία:Αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Λογαριασμού (ID), που σας έχει αποσταλεί με e-mail.

Καταθέσεις σε GBP

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ GBPΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τράπεζα:Barclays Bank PLC
1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HP, United Kingdom
Sort Code:20-67-59
SWIFT Code:BARCGB22
IBAN:GB69BARC20675983991121
Δικαιούχος:Forex Capital Markets Ltd.
Διεύθυνση Δικαιούχου:Northern and Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London EC3R 6AD, United Kingdom
Αρ. λογαριασμού δικαιούχου:83991121
Αιτιολογία:Αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Λογαριασμού (ID), που σας έχει αποσταλεί με e-mail.

Καταθέσεις σε JPY

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ JPYΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τράπεζα:Barclays Bank PLC
155 Bishopsgate London EC2M 3XA England
Sort Code:206759
SWIFT Code:BARCGB22
IBAN:GB10BARC20675962676433
Δικαιούχος:Forex Capital Markets Ltd.
Διεύθυνση Δικαιούχου:Northern and Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London EC3R 6AD, United Kingdom
Αρ. λογαριασμού δικαιούχου:62676433
Αιτιολογία:Αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Λογαριασμού (ID), που σας έχει αποσταλεί με e-mail.

Καταθέσεις σε CAD

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ CADΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τράπεζα:Bank of America, N.A., Canada Branch
200 Front Street West, 26th Floor; Toronto, Ontario, M5V 3L2, Canada
Financial Institution Code:241
Transit/Branch #:56792
SWIFT Code:BOFACATT
Δικαιούχος:Forex Capital Markets Ltd.
Διεύθυνση Δικαιούχου:Northern and Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London EC3R 6AD, United Kingdom
Αρ. λογαριασμού δικαιούχου:50859216
Αιτιολογία:Αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Λογαριασμού (ID), που σας έχει αποσταλεί με e-mail.

Καταθέσεις σε NZD

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ NZDΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τράπεζα:Barclays Bank PLC
1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HP, United Kingdom
Sort Code:20-67-59
SWIFT Code:BARCGB22
IBAN:GB87BARC20675964389522
Δικαιούχος:Forex Capital Markets Ltd.
Διεύθυνση Δικαιούχου:Northern and Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London EC3R 6AD, United Kingdom
Αρ. λογαριασμού δικαιούχου:64389522
Αιτιολογία:Αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Λογαριασμού (ID), που σας έχει αποσταλεί με e-mail.

Καταθέσεις σε CHF

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ CHFΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τράπεζα:Bank of America N.A.
Zurich Branch
Stockerhof Stockerstrasse 23, 8002 Zurich Switzerland
Bank Code: (Clearingnummer)8726
SWIFT Code:BOFACH2X
IBAN:CH6508726000030783016
Δικαιούχος:Forex Capital Markets Ltd.
Διεύθυνση Δικαιούχου:Northern and Shell Building, 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London EC3R 6AD, United Kingdom
Αρ. λογαριασμού δικαιούχου:30783016
Αιτιολογία:Αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Λογαριασμού (ID), που σας έχει αποσταλεί με e-mail.

Σημείωση: Η FXCM δεν μπορεί να εγγυηθεί τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για καταθέσεις που δε γίνονται στο ίδιο νόμισμα βάσης του λογαριασμού.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Η FXCM δέχεται καταθέσεις μέσω επιταγής. Οι επιταγές θα πρέπει να είναι πληρωτέες στην FXCM, να αναφέρουν τον αριθμό λογαριασμού του πελάτη και να σταλθούν ταχυδρομικώς στην FXCM. Παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχει μία περίοδος αναμονής 5 εργάσιμων ημερών για όλες τις επιταγές πριν εκκαθαριστούν στον trading λογαριασμό σας.

Εμφάνιση Στοιχείων Επιταγών (GBP & USD)

ΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ GBP ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Forex Capital Markets Ltd.
Northern and Shell Building
10 Lower Thames Street, 8th Floor
London EC3R 6AD
United Kingdom
Attn: Operations

ΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ USD ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Forex Capital Markets
Parkway Centre IV
2701 Dallas Parkway, Suite 600
Plano, TX 75093
United States
Attn: Operations

Παρακαλούμε αναφέρετε τον αριθμό λογαριασμού σας με την FXCM ή το προσωρινό ID πάνω στην επιταγή. Αυτό θα βοηθήσει στην ταχύτερη διεκπεραίωση της κατάθεσης και στην αποφυγή λαθών ή καθυστερήσεων.

ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ:

Όλες οι επιταγές σε GBP θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από βρετανική τράπεζα και τραπεζικό λογαριασμό σε GBP και όλες οι επιταγές σε USD θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αμερικανική τράπεζα και τραπεζικό λογαριασμό σε USD. Επιταγές σε άλλο νόμισμα πέρα από GBP και USD θα επιστρέφονται πίσω. Παρακαλώ έχετε υπόψιν σας ότι η FXCM δεν ευθύνεται για τυχόν επιταγές που έχουν χαθεί.

1 Οι καταθέσεις μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είναι διαθέσιμες συνήθως αμέσως. Ωστόσο, η FXCM δεν αναλαμβάνει τον έλεγχο για όλη τη διαδικασία χρηματοδότησης και μπορεί να βασίζεται σε τρίτα μέρη για τη διευκόλυνση της επαλήθευσης και τη μεταφορά χρημάτων ανάλογα με την προέλευση της κατάθεσης. Επομένως, μπορεί να προκύψουν καθυστερήσεις μέχρι και μίας εργάσιμης μέρας.  

Πληρωμές από Τρίτα Μέρη: Η FXCM δεν αποδέχεται πληρωμές από Τρίτα Μέρη. Οι καταθέσεις που λαμβάνονται από έναν λογαριασμό που ανήκει σε διαφορετικό όνομα και/ή διατηρείται από κάποιον άλλον, πέραν του κατόχου του trading λογαριασμού, συνιστούν μία κατάθεση από τρίτο μέρος. Αυτό αφορά επίσης τα εταιρικά κεφάλαια που λαμβάνονται για έναν ατομικό trading λογαριασμό και παρόμοιες περιπτώσεις. 

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×