ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ FXCM

Mini Λογαριασμός

Με τον Mini λογαριασμό , της FXCM, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές σε μερικά από τα πιο δημοφιλή προϊόντα με το ανταγωνιστικό μοντέλο τιμολόγησής μας.

Forex

SPREADS

Όταν επιλέγετε τις συναλλαγές σε forex σε έναν Mini λογαριασμό, πληρώνετε μόνο το spread — δεν προστίθενται προμήθειες.

ΖΕΥΓΟΣSpreadsΖΕΥΓΟΣSpreads
    
AUD/JPY 2.0 GBP/AUD 3.4
AUD/NZD 2.6 GBP/CHF 3.0
AUD/USD 1.8 GBP/JPY 2.4
CAD/JPY 2.1 GBP/NZD 5.2
EUR/AUD 2.6 GBP/USD 1.4
EUR/CAD 2.8 NZD/JPY 2.2
EUR/CHF 2.3 NZD/USD 1.9
EUR/GBP 2.0 USD/CAD 1.9
EUR/JPY 2.0 USD/CHF 1.7
EUR/NZD 3.9 USD/JPY 1.2
EUR/USD 1.2    

Δείκτες και Εμπορεύματα

SPREADS

Με όλους τους τύπους λογαριασμών της FXCM, πληρώνετε μόνο το spread για να κάνετε συναλλαγές σε δείκτες και εμπορεύματα. Με την ενισχυμένη εκτέλεση συναλλαγών σε CFDs σας επιτρέπεται να κάνετε συναλλαγές χωρίς περιορισμούς σε stop και limit ή re-quotes.

ΠΡΟΪΟΝΣΤΟΧΟΣ SPREADΠΡΟΪΟΝΣΤΟΧΟΣ SPREAD
    
US30 2 AUS200 1*
SPX500 0.5 EUSTX50 1
NAS100 1 USOIL 0.05
UK100 1* UKOIL 0.05
GER30 1* NGAS 10
ESP35 8 XAU/USD 0.4
FRA40 1* XAG/USD 0.045
HKG33 5 COPPER 0.002
JPN225 7 BUND 0.03

Μέσος Όρος Spreads: Οι χρονικά σταθμισμένοι μέσοι όροι προκύπτουν από τις εμπορεύσιμες τιμές της FXCM από την 1 Ιουλίου 2017 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Τα στοιχεία των spread παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν. 

Αμοιβές: Μέσω της εκτέλεσης των εντολών των πελατών, η FXCM μπορεί να λάβει προμήθεια με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων είναι: η προσθήκη mark-up στα spreads που λαμβάνει από τους παρόχους ρευστότητας, προμήθεια από τη ροή των εντολών, και η χρέωση προμήθειας σε λογαριασμούς που πραγματοποιούν συναλλαγές με τα χαμηλότερα spreads της FXCM που είναι διαθέσιμα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς που πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις. 

Mini Λογαριασμοί: Οι Mini λογαριασμοί προσφέρουν 18 προϊόντα CFD και έως 21 νομισματικά ζεύγη, και από προεπιλογή εκτέλεση συναλλαγών Dealing Desk όπου οι στρατηγικές arbitrage απαγορεύονται. Η FXCM καθορίζει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, τι περιλαμβάνει μια στρατηγική arbitrage. Οι Mini λογαριασμοί που χρησιμοποιούν απαγορευμένες στρατηγικές μπορεί να μεταφερθούν σε εκτέλεση συναλλαγών No Dealing Desk. Οι ρυθμίσεις των Mini λογαριασμών ενδέχεται επίσης να μετατραπούν σε εκτέλεση συναλλαγών No Dealing Desk κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της FXCM σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι Mini λογαριασμοί προσφέρουν τιμολόγηση spread + mark-up. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι έμπειροι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές σε Mini λογαριασμούς με μόχλευση έως 200:1, παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι Mini λογαριασμοί ενδέχεται να έχουν ρυθμίσεις με μεγαλύτερη μόχλευση και εκτέλεση συναλλαγών No Dealing Desk. Επενδυτές οι οποίοι είναι νέοι στις συναλλαγές σε Forex και CFDs θα έχουν προεπιλεγμένη μόχλευση 50:1. Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι οι πελάτες που κατοικούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορεί να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερα επίπεδα μόχλευσης . Οι Mini λογαριασμοί με ακαθάριστο κεφάλαιο που υπερβαίνει τις 20.000 θα μετατραπούν σε Standard λογαριασμό με μόχλευση έως 100:1, No Dealing Desk εκτέλεση και τιμολόγηση βασισμένη σε προμήθειες.  

Εκτέλεση: H FXCM λαμβάνει τιμές αγοράς και πώλησης από διάφορους παρόχους ρευστότητας και είναι ο τελικός αντισυμβαλλόμενος στις συναλλαγές forex μέσω των dealing desk και No Dealing Desk (NDD) μοντέλων εκτέλεσης της FXCM. Με το NDD, οι πλατφόρμες της FXCM εμφανίζουν τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές αγοράς και πώλησης από τους παρόχους ρευστότητας. Επιπλέον του spread, το κόστος συναλλαγής μέσω του NDD αποτελείται από μία σταθερή προμήθεια, που βασίζεται στο μέγεθος της θέσης, κατά το άνοιγμα και κλείσιμο μίας συναλλαγής. Ενώ τυπικά οι λογαριασμοί NDD παρέχουν spreads χωρίς markup, σε μερικές περιπτώσεις, η FXCM μπορεί να προσθέσει ένα mark-up στα NDD spreads. Αυτό μπορεί να συμβεί μεταξύ άλλων λόγω του τύπου λογαριασμού, όπως οι λογαριασμοί που ανοίγουν μέσω referring broker. Με την εκτέλεση dealing desk, η FXCM μπορεί να ενεργήσει σαν dealer σε κάποιο ή όλα τα νομισματικά ζεύγη. Υπάρχουν επίσης δευτερεύοντες πάροχοι ρευστότητας που καλύπτουν την εντολή οποτεδήποτε η FXCM δεν ενεργεί ως dealer. Το dealing desk της FXCM έχει λιγότερους παρόχους ρευστότητας από το NDD. Υπάρχουν πολλοί ακόμα παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας όταν επιλέγετε το μοντέλο εκτέλεσης (όπως σύγκρουση συμφερόντων, τύπος trading ή στρατηγική). Δείτε τους Κινδύνους Εκτέλεσης Εντολών. Σημείωση: Οι συμβατικές σχέσεις με παρόχους ρευστότητας ενοποιούνται μέσω της FXCM Group, η οποία με τη σειρά της, παρέχει τεχνολογία και τιμολόγηση στις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου.  

* Τα spreads στους UK100, GER30, FRA40 και AUS200 ίσως διευρυνθούν από 1 σε 2 pips όταν ο αντίστοιχος χρηματιστηριακός cash δείκτης είναι κλειστός για την ημέρα. 

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×