Μόχλευση και Margin

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΟΧΛΕΥΣΗ

Λόγω της μεγάλης ρευστότητας της αγοράς του forex, μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές με μόχλευση. Αυτό σας επιτρέπει να εκμεταλλευθείτε ακόμη και τις πιο μικρές κινήσεις των αγορών. Όταν κάνετε trading με την FXCM, οι συναλλαγές σας εκτελούνται χρησιμοποιώντας δανεικά κεφάλαια. Η μόχλευση 50:1 για παράδειγμα, σας επιτρέπει να πάρετε μία θέση 10.000€ στην αγορά, δεσμεύοντας μόνο 200€ ως κατάθεση ασφαλείας.

Η FXCM Ltd σας προσφέρει 3 επίπεδα μόχλευσης βάσει του επιπέδου εμπειρίας σας και του τύπου λογαριασμού. Traders οι οποίοι είναι νέοι στην αγορά του FX και των CFDs, έχουν προεπιλεγμένη μόχλευση 50:1. Έμπειροι traders μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με μόχλευση έως 200:1 στο FX και στα CFDs.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Scrollable
MINISTANDARDACTIVE TRADER

ΝΕΟΣ

Έως 50:1 σε FX και CFDs Έως 50:1 σε FX και CFDs Έως 50:1 σε FX και CFDs

ΕΜΠΕΙΡΟΣ

Έως 200:1 σε FX Έως 100:1 σε FX Έως 100:1 σε FX
Έως 200:1 σε CFDs Έως 200:1 σε CFDs Έως 200:1 σε CFDs

Μάθετε Περισσότερα για του Τύπους Λογαριασμών της FXCM

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MARGIN;

Το Margin (απαίτηση περιθωρίου) μπορεί να θεωρηθεί ως μία κατάθεση καλής πίστης για την διατήρηση ανοιχτών θέσεων. Αυτό δεν συνιστά χρέωση ή κόστος συναλλαγής, αλλά είναι απλά ένα μέρος του κεφαλαίου σας που δεσμεύεται ως απαίτηση περιθωρίου. Το ποσό του margin που χρειάζεται να δεσμευθεί διαφέρει για κάθε νομισματικό ζεύγος, ανάλογα με το επίπεδο μόχλευσης που αναγράφεται παραπάνω. Ένας νέος επενδυτής για παράδειγμα (με μόχλευση 50:1) μπορεί να χρειαστεί να δεσμεύσει 200€ για την διατήρηση μίας θέσης 10.000€. Ένας έμπειρος επενδυτής (με μόχλευση 100:1) θα χρειαζόταν να δεσμεύσει μόλις 100€ για μία θέση 10.000€.

Οι τρέχουσες απαιτήσεις περιθωρίου εμφανίζονται ανά προϊόν, στο παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» της Trading Station.

Simple Dealing Rates

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ;

Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορούν να αλλάξουν κατά περιόδους, ώστε να αντανακλούν τις αλλαγές στην μεταβλητότητα της αγοράς και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Για παράδειγμα, το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο (ΕΑΚ) για ένα συγκεκριμένο νομισματικό ζεύγος υπολογίζεται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας του ζεύγους. Καθώς οι ισοτιμίες κυμαίνονται για οποιοδήποτε ζεύγος, η απαίτηση περιθωρίου για το ζεύγος πρέπει να αναπροσαρμοστεί. Αν το Ευρώ ενισχυθεί έναντι του Δολαρίου ΗΠΑ, θα χρειάζεται μεγαλύτερο margin για την διατήρηση κάποιας θέσης στο EUR/USD σε έναν λογαριασμό με νόμισμα βάσης το Δολάριο ΗΠΑ.

Η FXCM δεν αναμένει περισσότερες από μία αναπροσαρμογές τον μήνα, ωστόσο οι ακραίες κινήσεις των αγορών ή το ρίσκο των οικονομικών ανακοινώσεων μπορεί να απαιτήσουν έκτακτες αναπροσαρμογές εντός του μήνα. Μπορείτε να δείτε τις επερχόμενες αλλαγές των margin εδώ:

Δείτε τις επερχόμενες απαιτήσεις περιθωρίου.

TIERED MARGIN WATCHER

To Tiered Margin Watcher της FXCM είναι σχεδιασμένο να σας ειδοποιεί εκ των προτέρων για margin calls, κάτι το οποίο μπορεί να σας δώσει περισσότερο χρόνο να προβείτε σε ενέργειες, ώστε να έχετε την δυνατότητα να τα αποφύγετε. Διαβάστε τις Συχνές Ερωτήσεις για να μάθετε περισσότερα.

Μόχλευση: Η μόχλευση είναι δίκοπο μαχαίρι και μπορεί να πολλαπλασιάσει τα κέρδη σας. Ομοίως, μπορεί να πολλαπλασιάσει και τις απώλειές σας. Η συναλλαγή σε συνάλλαγμα με οποιοδήποτε επίπεδο περιθωρίου μπορεί να μην είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές.  

Mini Λογαριασμοί: Οι Mini λογαριασμοί προσφέρουν 18 προϊόντα CFD και έως 21 νομισματικά ζεύγη, και από προεπιλογή εκτέλεση συναλλαγών Dealing Desk όπου οι στρατηγικές arbitrage απαγορεύονται. Η FXCM καθορίζει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, τι περιλαμβάνει μια στρατηγική arbitrage. Οι Mini λογαριασμοί που χρησιμοποιούν απαγορευμένες στρατηγικές μπορεί να μεταφερθούν σε εκτέλεση συναλλαγών No Dealing Desk. Οι ρυθμίσεις των Mini λογαριασμών ενδέχεται επίσης να μετατραπούν σε εκτέλεση συναλλαγών No Dealing Desk κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της FXCM σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι Mini λογαριασμοί προσφέρουν τιμολόγηση spread + mark-up. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι έμπειροι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές σε Mini λογαριασμούς με μόχλευση έως 200:1, παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι Mini λογαριασμοί ενδέχεται να έχουν ρυθμίσεις με μεγαλύτερη μόχλευση και εκτέλεση συναλλαγών No Dealing Desk. Επενδυτές οι οποίοι είναι νέοι στις συναλλαγές σε Forex και CFDs θα έχουν προεπιλεγμένη μόχλευση 50:1. Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι οι πελάτες που κατοικούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορεί να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερα επίπεδα μόχλευσης . Οι Mini λογαριασμοί με ακαθάριστο κεφάλαιο που υπερβαίνει τις 20.000 θα μετατραπούν σε Standard λογαριασμό με μόχλευση έως 100:1, No Dealing Desk εκτέλεση και τιμολόγηση βασισμένη σε προμήθειες.  

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×