Μόχλευση και Margin

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΟΧΛΕΥΣΗ

Μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές με μόχλευση. Αυτό σας επιτρέπει να εκμεταλλευθείτε ακόμη και τις πιο μικρές κινήσεις των αγορών. Όταν κάνετε trading με την FXCM, οι συναλλαγές σας εκτελούνται χρησιμοποιώντας δανεικά κεφάλαια. Η μόχλευση 50:1 για παράδειγμα, σας επιτρέπει να πάρετε μία θέση 10.000€ στην αγορά, δεσμεύοντας μόνο 200€ ως κατάθεση ασφαλείας.

Η FXCM σας προσφέρει διάφορα επίπεδα μόχλευσης βάσει του επιπέδου εμπειρίας και του ακαθάριστου κεφαλαίου του λογαριασμού σας. Traders οι οποίοι είναι νέοι στην αγορά του FX και των CFDs, έχουν προεπιλεγμένη μόχλευση 50:1. Έμπειροι traders μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με μόχλευση έως 200:1 στο FX και στα CFDs.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1 / ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Scrollable
ΜΕΧΡΙ 20.000€20.000€ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΝΕΟΣ

Έως 50:1 σε FX και CFDs Έως 50:1 σε FX και CFDs

ΕΜΠΕΙΡΟΣ

Έως 200:1 σε FX Έως 100:1 σε FX
Έως 200:1 σε CFDs Έως 200:1 σε CFDs

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MARGIN;

Το Margin (απαίτηση περιθωρίου) μπορεί να θεωρηθεί ως μία κατάθεση καλής πίστης για την διατήρηση ανοιχτών θέσεων. Αυτό δεν συνιστά χρέωση ή κόστος συναλλαγής, αλλά είναι απλά ένα μέρος του κεφαλαίου σας που δεσμεύεται ως απαίτηση περιθωρίου. Το ποσό του margin που χρειάζεται να δεσμευθεί διαφέρει για κάθε νομισματικό ζεύγος, ανάλογα με το επίπεδο μόχλευσης που αναγράφεται παραπάνω. Ένας νέος επενδυτής για παράδειγμα (με μόχλευση 50:1) μπορεί να χρειαστεί να δεσμεύσει 200€ για την διατήρηση μίας θέσης 10.000€. Ένας έμπειρος επενδυτής (με μόχλευση 100:1) θα χρειαζόταν να δεσμεύσει μόλις 100€ για μία θέση 10.000€.

Οι τρέχουσες απαιτήσεις περιθωρίου εμφανίζονται ανά προϊόν, στο παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» της Trading Station.

Simple Dealing Rates

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ;

Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορούν να αλλάξουν κατά περιόδους, ώστε να αντανακλούν τις αλλαγές στην μεταβλητότητα της αγοράς και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Για παράδειγμα, το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο (ΕΑΚ) για ένα συγκεκριμένο νομισματικό ζεύγος υπολογίζεται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας του ζεύγους. Καθώς οι ισοτιμίες κυμαίνονται για οποιοδήποτε ζεύγος, η απαίτηση περιθωρίου για το ζεύγος πρέπει να αναπροσαρμοστεί. Αν το Ευρώ ενισχυθεί έναντι του Δολαρίου ΗΠΑ, θα χρειάζεται μεγαλύτερο margin για την διατήρηση κάποιας θέσης στο EUR/USD σε έναν λογαριασμό με νόμισμα βάσης το Δολάριο ΗΠΑ.

Η FXCM δεν αναμένει περισσότερες από μία αναπροσαρμογές τον μήνα, ωστόσο οι ακραίες κινήσεις των αγορών ή το ρίσκο των οικονομικών ανακοινώσεων μπορεί να απαιτήσουν έκτακτες αναπροσαρμογές εντός του μήνα. Μπορείτε να δείτε τις επερχόμενες αλλαγές των margin εδώ:

Δείτε τις επερχόμενες απαιτήσεις περιθωρίου.

 

TIERED MARGIN WATCHER

To Tiered Margin Watcher της FXCM είναι σχεδιασμένο να σας ειδοποιεί εκ των προτέρων για margin calls, κάτι το οποίο μπορεί να σας δώσει περισσότερο χρόνο να προβείτε σε ενέργειες, ώστε να έχετε την δυνατότητα να τα αποφύγετε. Διαβάστε τις Συχνές Ερωτήσεις για να μάθετε περισσότερα.

 
 

1 Το ακαθάριστο κεφάλαιο είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, μη συμπεριλαμβανομένων των κυμαινόμενων κερδών/απωλειών των ανοιχτών θέσεών σας.  

Η FXCM διατηρεί το τελικό δικαίωμα, στην διακριτική της ευχαίρεια, να αλλάξει τις ρυθμίσεις μόχλευσής σας (ή το επίπεδο μόχλευσή σας).  

Μόχλευση: Η μόχλευση είναι δίκοπο μαχαίρι και μπορεί να πολλαπλασιάσει τα κέρδη σας. Ομοίως, μπορεί να πολλαπλασιάσει και τις απώλειές σας. Η συναλλαγή σε συνάλλαγμα με οποιοδήποτε επίπεδο περιθωρίου μπορεί να μην είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές.  

Trading Λογαριασμοί: Οι στρατηγικές arbitrage απαγορεύονται και η FXCM καθορίζει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, τι περιλαμβάνει μια στρατηγική arbitrage. Οι trading λογαριασμοί προσφέρουν τιμολόγηση με spread και mark-up. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι έμπειροι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με μόχλευση έως 200:1. Το επίπεδο μόχλευσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το διαθέσιμο κεφάλαιο του λογαριασμού. Επενδυτές οι οποίοι είναι νέοι στις συναλλαγές σε Forex και CFDs θα έχουν προεπιλεγμένη μόχλευση 50:1.  

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×