Δελτία Τύπου

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 15 Φεβρουαρίου 2017 -- Η FXCM Inc. (NASDAQ:FXCM) ανακοίνωσε σήμερα τις βασικές λειτουργικές μετρήσεις για τον Ιανουάριο του 2017 για τους ιδιώτες πελάτες και τους θεσμικούς επενδυτές ξένου συναλλάγματος, εκτός της Forex Capital Markets LLC, ("FXCM US").

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΦΕΒ. 12, 2017  -- Η FXCM Inc. (NASDAQ:FXCM) ("FXCM" ή η "Εταιρεία") σήμερα παρείχε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κόστη που σχετίζονται με τις retail foreign exchange δραστηριότητες της στις ΗΠΑ, τις οποίες έχει συμφωνήσει να πουλήσει στην GAIN Capital Holdings, Inc. ("GAIN"). Κανένα από τα κόστη της FXCM δεν θα μεταφερθούν στην GAIN και η FXCM αναμένει σημαντική μείωση κόστους από την αποχώρηση από τις δραστηριότητες της στις ΗΠΑ για το retail foreign exchange.

Νέα Υόρκη, 6 Φεβρουαρίου 2017-- Η FXCM Inc. (NASDAQ:FXCM) (“FXCM”) ανακοίνωσε σήμερα πως συνήψε ταυτόχρονους συμβιβασμούς με το National Futures Association ("NFA") και το Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) έναντι της Forex Capital Markets LLC, θυγατρικής στις ΗΠΑ, και ορισμένων εκ των εντολέων της. Η FXCM Holdings, LLC κατονομάστηκε επίσης στον συμβιβασμό με το CFTC. Οι αναφερθείσες οντότητες της FXCM και οι εντολείς τους, δεν παραδέχονται ούτε αρνούνται τους ισχυρισμούς που σχετίζονται με τους συμβιβασμούς. Ο συμβιβασμός με το NFA δεν επισύρει χρηματικό πρόστιμο, ενώ ο συμβιβασμός με το CFTC έχει πρόστιμο $7 εκατομμυρίων.

ΑΘΗΝΑ, 18 Ιανουαρίου 2017 -- Η FXCM Inc. (NASDAQ:FXCM) ανακοίνωσε σήμερα τις βασικές λειτουργικές μετρήσεις για τον Δεκέμβριο του 2016 για τους ιδιώτες πελάτες και τους θεσμικούς επενδυτές ξένου συναλλάγματος.

ΑΘΗΝΑ, 15 Δεκεμβρίου 2016 -- Η FXCM (NASDAQ:FXCM) ανακοίνωσε σήμερα τις βασικές λειτουργικές μετρήσεις για τον Νοέμβριο του 2016 για τους ιδιώτες πελάτες και τους θεσμικούς επενδυτές ξένου συναλλάγματος.

H FXCM Inc. Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 3ου Τριμήνου 2016

Ανακοινώνει Μετρήσεις για το Trading Πελατών του Οκτωβρίου 2016

JOHANNESBURG, Νότια Αφρική, 16 Νοεμβρίου 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Η FXCM Inc. (NASDAQ:FXCM), ένας κορυφαίος online πάροχος για trading σε forex (FX), CFDs και σχετικές υπηρεσίες, ανακοίνωσε το άνοιγμα του νεότερού της γραφείου, FXCM South Africa (www.fxcm.za.com), με έδρα το Johannesburg.

H FXCM Αποπλήρωσε 36$ Εκατομμύρια που Όφειλε στην Leucadia

Νέα Υόρκη, 31 Οκτωβρίου 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Η FXCM Inc. (NASDAQ:FXCM) ("FXCM") ένας κορυφαίος online πάροχος για trading σε forex (FX) και σχετικές υπηρεσίες, ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση της πώλησης του DailyFX στην IG Group (“IG”), έναν παγκόσμιο ηγέτη στο online trading, στην τιμή των 40$ εκατομμυρίων.

ΑΘΗΝΑ, 13 Οκτωβρίου 2016 -- Η FXCM (NASDAQ:FXCM) ανακοίνωσε σήμερα τις βασικές λειτουργικές μετρήσεις για τον Σεπτέμβριο του 2016 για τους ιδιώτες πελάτες και τους θεσμικούς επενδυτές ξένου συναλλάγματος.

Νέα Υόρκη, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (GLOBE NEWSWIRE) – FXCM Inc. (NASDAQ:FXCM) ("FXCM") ένας κορυφαίος online πάροχος για trading σε forex (FX), Συμβόλαια επί της Διαφοράς (CFD) και σχετικές υπηρεσίες, ανακοίνωσε σήμερα την συμφωνία πώλησης του DailyFX, της ιστοσελίδας της για νέα και αναλύσεις στην IG Group (“IG”), έναν παγκόσμιο ηγέτη στο online trading, στην τιμή των $40 εκατομμυρίων. Με την επιφύλαξη της τελικής έγκρισης της IG και των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2016 – Η FXCM Inc. (NYSE: FXCM), ένας κορυφαίος online πάροχος για trading σε forex (FX), Συμβόλαια επί της Διαφοράς (CFD) και σχετικές υπηρεσίες, ανακοίνωσε σήμερα την εισαγωγή του Δείκτη “Market Depth” για το Forex αποκλειστικά για την βασική της πλατφόρμα, Trading Station.

Αθήνα – 16 Σεπτεμβρίου 2016 – η FXCM Inc. (Stock Ticket: FXCM) ανακοίνωσε σήμερα ότι μεταφέρει την εγγραφή της στο χρηματιστήριο NASDAQ Global Market.

ΑΘΗΝΑ, 16 Σεπτεμβρίου 2016 -- Η FXCM (NYSE:FXCM) ανακοίνωσε σήμερα τις βασικές λειτουργικές μετρήσεις για τον Αύγουστο του 2016 για τους ιδιώτες πελάτες και τους θεσμικούς επενδυτές ξένου συναλλάγματος.

Νέα Υόρκη, 1 Σεπτεμβρίου 2016  -- Η Leucadia National Corporation (NYSE:LUK) ("Leucadia") και η FXCM Inc. (NYSE:FXCM) ("FXCM") ανακοίνωσαν σήμερα ότι ολοκλήρωσαν τη διαδικασία εμβάθυνσης της συνεργασίας τους, με τη Leucadia να κατέχει πλέον συμμετοχικό δικαίωμα στη λειτουργική οντότητα της FXCM, FXCMGroup, LLC. (Δείτε παρακάτω μια σύνοψη των οριστικών συμφωνιών.)

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2016 -- Η FXCM Inc. (NYSE:FXCM), ένας κορυφαίος online πάροχος για trading σε forex (FX), Συμβόλαια επί της Διαφοράς (CFD) και σχετικές υπηρεσίες, ανακοίνωσε σήμερα την εφαρμογή των νέων χαρακτηριστικών και εργαλείων trading για την βραβευμένη πλατφόρμα της FXCM Trading Station.

Ανακοινώνει Μετρήσεις για το Trading Πελατών του Ιουλίου 2016

ΑΘΗΝΑ, 14 Ιουλίου 2016 -- Η FXCMInc. (NYSE:FXCM) ανακοίνωσε σήμερα τις βασικές λειτουργικές μετρήσεις για τον Ιούνιο του 2016 για τους ιδιώτες πελάτες και τους θεσμικούς επενδυτές ξένου συναλλάγματος.

Η Οικονομική Κατάσταση Παραμένει Ισχυρή
Οι Πλατφόρμες Συναλλαγών Λειτούργησαν Απρόσκοπτα
Οι Απαιτήσεις Περιθωρίου Παραμένουν Αυξημένες

ΑΘΗΝΑ, 15 Ιουνίου 2016 -- Η FXCM Inc. (NYSE:FXCM) ανακοίνωσε σήμερα τις βασικές λειτουργικές μετρήσεις για τον Μάιο του 2016 για τους ιδιώτες πελάτες και τους θεσμικούς επενδυτές ξένου συναλλάγματος.

Ανακοινώνει Μετρήσεις για το Trading Πελατών του Απριλίου 2016

ΑΘΗΝΑ, 14 Απριλίου 2016 -- Η FXCM Inc. (NYSE:FXCM) ανακοίνωσε σήμερα τις βασικές λειτουργικές μετρήσεις για τον Μάρτιο του 2016 για τους ιδιώτες πελάτες και τους θεσμικούς επενδυτές ξένου συναλλάγματος.

Ανακοινώνει τα λειτουργικά αποτελέσματα για τον Φεβρουάριο του 2016

ΑΘΗΝΑ, 10 Μαρτίου 2016 – Η Leucadia National Corporation (NYSE:LUK) ("Leucadia") και η FXCM Inc. (NYSE:FXCM) ("FXCM") ανακοίνωσαν σήμερα ότι ήρθαν σε συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης ("MOU") με σκοπό την τροποποίηση των όρων της Τροποποιημένης και Επαναδιατυπωμένης Συμφωνίας Πίστωσης (η "Συμφωνία Πίστωσης"), και της Τροποποιημένης και Επαναδιατυπωμένης Επιστολής Συμφωνίας (η "Επιστολή Συμφωνίας"), οι οποίες χρονολογούνται από τις 24 Ιανουαρίου 2015. Το μη δεσμευτικό MOU εξακολουθεί να υπόκειται στην εκτέλεση των οριστικών συμφωνιών, του Διοικητικού Συμβουλίου και των ρυθμιστικών εγκρίσεων. Η Leucadia και η FXCM αναμένεται να ολοκληρώσουν την τροποποίηση έως τον Ιούνιο του 2016.

 Το Μέσο Spread στο EUR/USD διαμορφώθηκε στο 0,3 κατά τις Ώρες Αιχμής για το 2015

Το Spread στο EUR/USD ήταν 0,1 ή μικρότερο σε ποσοστό 8,32% για το 2015

ΑΘΗΝΑ, 15 Φεβρουαρίου 2016 -- Η FXCM Inc. (NYSE:FXCM) ανακοίνωσε σήμερα τις βασικές λειτουργικές μετρήσεις για τον Ιανουάριο του 2016 για τους ιδιώτες πελάτες και τους θεσμικούς επενδυτές ξένου συναλλάγματος.