Βελτιστοποίηση Τιμών

Με τα μοντέλα εκτέλεσης εντολών της FXCM, υπάρχει η δυνατότητα να λάβετε Βελτιστοποίηση Τιμών σε όλες τις εντολές, καθώς όλες οι εντολές εκτελούνται στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή της FXCM.

Η Τεχνολογία Μας: 21 Εκατομμύρια Εντολές με Βελτιστοποιήσεις Τιμών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 21 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ SLIPPAGE ΠΗΓΑΝ ΣΤΟΥΣ TRADERS ΤΗΣ FXCM
(ΑΠΟ 1 IANΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017)

Με την τεχνολογία βελτιστοποίησης τιμών της FXCM, όλες οι εντολές μπορούν να λάβουν θετικό slippage, ή βελτιστοποιήσεις τιμών.1 Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε ενδεχομένως να αποκομίσετε μεγαλύτερα κέρδη εάν υπάρξουν gaps ή spikes στην αγορά που να σας ωφελήσουν μέσω των τιμών στις εντολές limit. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η αγορά κινείται γρήγορα (κατά τη διάρκεια των gaps του Σαβ/κου ή κατά τις οικονομικές ανακοινώσεις). Επί του παρόντος είμαστε μία από τις ελάχιστες εταιρίες forex που προσφέρουν βελτιστοποιήσεις τιμών στις εντολές market και limit.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ FXCM:

  • To 60,72% από όλες τις εντολές ΔΕΝ ΕΙΧΕ SLIPPAGE.
  • To 28,38% από όλες τις εντολές έλαβε θετικό slippage..
  • To 10,91% από όλες τις εντολές έλαβε αρνητικό slippage.
  • Το 63,55% από όλες τις limit και limit entry εντολές έλαβε θετικό slippage.
  • To 40,18% από όλες τις stop και stop entry εντολές έλαβαν αρνητικό slippage.

Διαφάνεια στην Εκτέλεση στο Forex: ΠΛΗΡΗ Στατιστικά της FXCM (PDF).

Πως να Μεγιστοποιήσετε το Θετικό Slippage

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΤΟΛΕΣ LIMIT ΚΑΙ LIMIT ENTRY

Συνιστούμε να ανοίγετε και να κλείνετε τις συναλλαγές χρησιμοποιώντας στις περισσότερες περιπτώσεις εντολές limit και limit entry οι οποίες εγγυώνται την ζητηθείσα τιμή ή καλύτερη, χωρίς αρνητικό slippage. Να θυμάστε ότι, παρόλο που οι εντολές limit παρέχουν την βεβαιότητα τιμής, δεν παρέχουν την βεβαιότητα εκτέλεσης, και θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα είδη των εντολών σε οποιαδήποτε απόφαση trading.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ TRADING

Υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές trading και προσεγγίσεις αγοράς που μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επίτευξης θετικού slippage.

Πώς να Ελαχιστοποιήσετε το Αρνητικό Slippage

Create a Market Order

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΤΟΛΕΣ MARKET RANGE

Όταν διενεργείτε συναλλαγές με εντολές market, η FXCM προτείνει να ορίσετε τον τύπο της εντολής στο "Market Range", ώστε να αποφύγετε την πιθανότητα αρνητικού slippage. Ο τύπος εντολής Market Range σας παρέχει βεβαιότητα τιμής: Ελέγχετε το ποσό αρνητικού slippage που μπορεί να λάβει η εντολή σας κατά την εκτέλεση.

Το εύρος σε pips διασφαλίζει ότι το σύνολο ή μέρος της εντολής σας θα εκτελεστεί εντός του εύρους των pips (πάνω ή κάτω) από την τρέχουσα τιμή εφόσον η ρευστότητα είναι διαθέσιμη.

Παράδειγμα: Εκτελείτε συναλλαγές με την FXCM, και τοποθετείτε μία εντολή market για αγορά 5 εκατομμυρίων μονάδων στο EUR/USD με ένα market range στα 5 pips. Μόλις ενεργοποιηθεί η εκτέλεση της εντολής, μπορεί να συμβεί ένα από τα ακόλουθα τρία σενάρια:

  • ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Δεν υπάρχει επί του παρόντος διαθέσιμη ρευστότητα σε εύρος πέντε pips. Η εκτέλεση διακόπτεται και η εντολή ακυρώνεται αυτόματα.
  • ΣΕΝΑΡΙΟ 2: Επί του παρόντος υπάρχουν διαθέσιμα μόνο τρία εκατομμύρια στο εύρος των πέντε pips. Εκτελείται η εντολή για τρία εκατομμύρια στο εύρος των πέντε pips. Η εντολή για τα υπόλοιπα δύο εκατομμύρια ακυρώνεται αυτόματα.
  • ΣΕΝΑΡΙΟ 3: Επί του παρόντος υπάρχουν διαθέσιμα δέκα εκατομμύρια στο εύρος των πέντε pips. Το σύνολο της εντολής των πέντε εκατομμυρίων εκτελείται στο εύρος που ορίσατε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση εντολών, δείτε Πως Εκτελούνται οι Εντολές.

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×