Ενισχυμένη Εκτέλεση της FXCM
Καλύτερες Συναλλαγές

 • Χωρίς περιορισμούς στις συναλλαγές στο FX και στα CFDs
 • Χωρίς περιορισμούς ελάχιστων Stop/Limit
 • Χωρίς Requotes
 • Συναλλαγές με μεγέθη 1k lot

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Πραγματικά Στατιστικά Εκτέλεσης για Πραγματικούς Traders

Αποτελεί αποστολή μας να παρέχουμε το καλύτερο επίπεδο ποιοτικής τιμολόγησης, διαφάνειας και υπηρεσιών εκτέλεσης συναλλαγών, έτσι ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία συναλλαγών. Είμαστε προσηλωμένοι στο να προσφέρουμε ποιοτική εκτέλεση συναλλαγών και διαφάνεια. Αυτός είναι ο λόγος που παρέχουμε στατιστικά εκτέλεσης για να εξασφαλίσουμε την διαφάνεια που επιθυμούν οι traders.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Πάνω από το 80% των εντολών είχαν μηδενικό ή θετικό slippage.

Trading Station

FXCM Βασικά Σημεία 2018

 • Το 63,49% από όλες τις εντολές δεν είχε ΚΑΘΟΛΟΥ SLIPPAGE.
 • Το 25,71% από όλες τις εντολές έλαβε θετικό slippage.
 • Το 10,79% από όλες τις εντολές έλαβε αρνητικό slippage.
 • Το 63,34% από όλες τις εντολές limit και τις εντολές limit entry έλαβε θετικό slippage.
 • Το 42,07% από όλες τις εντολές stop και τις εντολές stop entry έλαβε αρνητικό slippage.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα Στατιστικά της Βελτιστοποίησης Τιμών: 2018 | 2017

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΛΑΒΕΤΕ ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η γρήγορη εκτέλεση συναλλαγών* είναι σημαντική για την επιτυχία κάθε trader στην αγορά του forex και των CFDs. Η FXCM παρέχει ταχύτητα επιπλέον της τιμής και πρόσβαση σε ρευστότητα.

Μέση Ταχύτητα Εκτέλεσης Συναλλαγών
00,023 0,023 δευτερόλεπτα ή 23 χιλιοστά του δευτερολέπτου
Good Till Canceled Εντολές Market
00,035 0,035 δευτερόλεπτα ή 35 χιλιοστά του δευτερολέπτου

* Αυτό ορίζεται ως το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήψης της εντολής και της εκτέλεσης της εντολής. Αυτό εξαιρεί την καθυστέρηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο και το διάστημα διεκπεραίωσης μετά την λήψη της εντολής.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ SPREAD ACTIVE TRADER1

Είστε trader που πραγματοποιεί υψηλό όγκο συναλλαγών και αναζητάτε χαμηλότερα spread; Η FXCM παρέχει στους traders που πραγματοποιούν υψηλό όγκο συναλλαγών χαμηλά, εκτελέσιμα spread κατά τις ώρες αιχμής. Δείτε το διάγραμμα ιστορικών spread για τους active trader.

 • Μέσο spread 0,2 pips για το EUR/USD κατά τις ώρες αιχμής
 • Μέσο spread 0,3 pips για το AUD/USD κατά τις ώρες αιχμής
 • Μέσο spread 0,2 pips για το USD/JPY κατά τις ώρες αιχμής

Δείτε την πλήρη παρουσίαση.

Είστε Active Trader; Μάθετε Περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ – ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η FXCM διεξήγαγε μία έρευνα που εξέτασε την ποιότητα εκτέλεσης εντολών των πελατών της FXCM LTD σε σύγκριση με τα τρία μεγαλύτερα FX trading venues παγκοσμίως, τα οποία θεωρείται ευρέως ότι αποτελούν σημείο αναφοράς για την αξιόπιστη FX τιμολόγηση. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να εξηγήσουμε γιατί η τιμολόγηση της FXCM LTD σε ιδιώτες πελάτες είναι καλύτερη. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι τιμές των εντολών των Ιδιωτών Πελατών της FXCM LTD είναι καλύτερες σε σχέση με τις τιμές στην Αγορά των Futures και στη Διατραπεζική Αγορά όσον αφορά το FX.

Συμπεράσματα της Έρευνας

81,34

Η FXCM LTD ήταν ισάξια ή καλύτερη από τις προσφερόμενες τιμές των futures στο 81,34% των περιπτώσεων σε σύγκριση με τις ισοδύναμες τιμές στην spot αγορά των futures στο CME, οδηγώντας έτσι σε πιθανή εξοικονόμηση 42.529.156$ για τους πελάτες της FXCM LTD.

94,84

Η FXCM LTD ήταν ισάξια ή καλύτερη από τις προσφερόμενες τιμές της διατραπεζικής αγοράς στο 94,84% των περιπτώσεων σε σύγκριση με τις ισοδύναμες spot τιμές στην διατραπεζική αγορά, οδηγώντας έτσι σε πιθανή εξοικονόμηση 114.588.455$ για τους πελάτες της FXCM LTD.

Για την πλήρη παρουσίαση της έρευνας και αναλυτικές Ερωτήσεις/Απαντήσεις, δείτε τα παρακάτω link:

1 Ιστορικά Spreads: Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ιστορικού χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται ότι η FXCM θα διατηρήσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ικανότητας και απόδοσης. Τα παρελθοντικά αποτελέσματα δεν είναι ενδεικτικά των μελλοντικών αποδόσεων. Η τιμή στην οποία μια εντολή εκτελείται δεν αναιρεί το υψηλό ρίσκο που εμπεριέχει το trading στο forex. Το trading μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες ανεξάρτητα από την ποιότητα των τιμών κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο των συναλλαγών.  

Jefferies: H FXCM χρησιμοποιεί την Jefferies Financial Services Inc (JFSI) ως prime broker για τις συναλλαγές στο FX και ως πηγή τιμών για τις συναλλαγές στο FX. Η FXCM καταβάλλει στην JFSI ένα αντίτιμο prime broker για τις υπηρεσίες της ως prime broker. Η Leucadia National Corporation είναι ένας κοινός ιδιοκτήτης τόσο της FXCM όσο και της JFSI.  

FastMatch: Η FXCM μπορεί να λάβει τιμολόγηση και ρευστότητα από την πλατφόρμα συνάθροισης της FastMatch για το spot FX και τα μέταλλα. Τον Μάιο του 2017, η FXCM εισήλθε σε συμφωνία για πώληση του μεριδίου της στην FastMatch Inc. Η συναλλαγή έκλεισε τον Αύγουστο του 2017. Η FXCM δικαιούται πλέον μελλοντική δυνητική πληρωμή βάση του συνολικού όγκου που πραγματοποιείται στην πλατφόρμα της FastMatch. Ως εκ τούτου, ο όγκος που πραγματοποιεί η FXCM μέσω της πλατφόρμας της FastMatch μέχρι περίπου τον Ιούνιο του 2018, θα συνεισφέρει στον συνολικό όγκο που πραγματοποιείται στην πλατφόρμα της FastMatch και μπορεί δυνητικά να δημιουργήσει πληρωμές για την FXCM. Από την 1η Αυγούστου του 2017, ο όγκος συναλλαγών της FXCM δεν αποτελεί σημαντικό κομμάτι του συνολικού όγκου συναλλαγών όλων των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα της FastMatch. Όπως συμβαίνει με όλες τις πηγές τιμών και ρευστότητας της FXCM, η FastMatch αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια Βέλτιστης Εκτέλεσης της FXCM.  

Η έρευνα δεν επιχειρεί με ο οποιονδήποτε τρόπο να παρουσιάσει την FXCM ως κατέχουσα ιδιαίτερη ικανότητα ή επίπεδο απόδοσης. Τα δεδομένα της έρευνας διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζονται για σκοπούς trading ή συμβουλή. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε εσφαλμένη, ελλιπή ή καθυστερημένη πληροφορία, ή για ενέργειες βασισμένες σε πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν. Τα παρελθοντικά αποτελέσματα δεν είναι ενδεικτικά μελλοντικών αποδόσεων.

Βασικές Υποθέσεις
Ως Ιδιώτες Πελάτες της FXCM ορίζονται οι ατομικοί, κοινοί και εταιρικοί λογαριασμοί που εκτελούν συναλλαγές στην retail ροή τιμών μας.

Η σύγκριση με τα αντίστοιχα δεδομένα της αγοράς των futures και της διατραπεζικής αγοράς, γίνεται την στιγμή της εκτέλεσης της εντολής των Ιδιωτών Πελατών της FXCM. Το φυσιολογικό slippage αλλά και αυτό που οφείλεται σε απορρίψεις από τους παρόχους ρευστότητας έχουν ήδη συμπεριληφθεί μέχρις ότου εκτελεσθεί η εντολή των ιδιωτών πελατών της FXCM. Παρόλα αυτά, υπάρχει η υπόθεση πως στην αγορά των futures ή στην διατραπεζική αγορά, δεν υπάρχει slippage.

Για διατήρηση της συνέπειας, τα δεδομένα της αγοράς των futures και της διατραπεζικής αγοράς χρησιμοποίησαν το ίδιο αποδεκτό εύρος στις συναλλαγές. Η σύνοψη των ευρημάτων βασίζεται στην υπόθεση πως η μέγιστη αποδεκτή διαφορά μεταξύ της τιμής της FXCM και της τιμής της αγοράς των futures/διατραπεζικής είναι 5 pips προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Οι χρεώσεις που θα πλήρωνε κάποιος συμμετέχοντας στην αγορά των futures ή την διατραπεζική, όπως τα Exchange Fees του CME, οι χρεώσεις του NFA, του FCM, οι χρεώσεις Εκκαθάρισης και άλλες προμήθειες, έχουν αποκλεισθεί από την έρευνα. Οι προμήθειες της FXCM έχουν αποκλεισθεί από την έρευνα.

Ο περιηγητή σας δεν είναι ενημερωμένος!

Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας για να δείτε σωστά τον ιστότοπο. Ενημερώστε τώρα τον περιηγητή σας

×